5.1 Addons/he

From Gramps
(Redirected from Third-party Addons/he)
Jump to: navigation, search
Gramps-notes.png
עמוד זה מציג רשימת מתקעים שנכתבו על ידי משתמשים ומפתחים, בתאימות ותמיכה בגרסת גרמפס 5.1, ולכן ככל הנראה הם לא יפעלו בגרסאות אחרות

נא להשתמש בתוספים בזהירות ורק לאחר גיבוי נתונים .
אפשר לעזור בשיפור תוספי של צד ג' אלה על ידי דיווח על הערות או בעיות ליוצרים, או לשגר סוגיות ובקשות לתכונות חדשות באמצעות מעקב תקלים
אלא אם צוין בעמוד זה אחרת, ניתן להוריד תוספים אלו בהתאם ל להנחיות בקישור זה
לתשומת לב! חלק מהתוספים דורשים התקנה בטרם ניתן יהיה להשתמש בהם.
תוספי צד ג' אלה, אינם חלק ממערכת גרפס הרישמית.
מערכת מתקעים/תוספים זו נשלטת על ידי מנהל המתקעים.

גרמפס מגיע עם ערכת מתקעי ליבה שמספקים את כל התכונות הקירטיות.

עם זאת, ניתן אף להרחיב יכולת זו באמצעות תוספי צד ג' נוספים. תוספים אלו מספקים דוחות, מסננים, מצב תצוגה, גרמפלטים (תוספים מיוחדים של גרמפס) ועוד.

מתפריט גרמפס: העדפות, ניתן לבדוק זמינות תוספים (חדשים או עדכונים) ולבחור באילו שאותם נרצה להוריד ולהשתמש. התוספים שנבחרו יאוחזרו מהמרשתת, משרת הקבצים של מייזם גרמפס ויותקנו במחשב באופן מקומי.

לאחר ההתקנה, התוסף ימצא במקום בו ימצאו התכונות המובנות של גרמפס מאותו הסוג. כלומר, תוספי 'כלים' יתווספו כפריטי תפריט חדשים בתפריט ה'כלים'... בעוד שגרמפלטים יוצגו כאפשרויות חדשות בסרגל־צד מצג סוגי־אב , בסרגל התחתון או בלוח המחוונים המתאימים.

תוספים מותקנים ניתן להפעיל או להשבית באמצעות מנהל מתקעים.

Tango-Dialog-information.png
עדיין לא מוצאים?

מנהל המתקעים וה'העדפות' יהיו מקומות טובים לחפוש בהם במקרים של 'תכונה חמקמקה'.

בדרך כלל לא תמצא הפניה צולבת בין התוספים לעמוד הוויקי, לכן ייתכן שבמנשק הם לא יימצאו במיקום בו היינו מצפים לראותם.

מה שמוכר לנו כ'דוח' עשוי למעשה להיות 'מצג מהיר'... ומצגים מהירים אלו, יופיעו בתפריטים שונים. ייתכן אולי שהותקן תוסף שמיועד למערכת שונה או לגרסת גרמפס אחרת.

לכן, עיון בתוספים שזמינים להורדה ואלו שכבר הותקנו, עשוי לסייע במציאת התכונה.


התקנת תוספים בגרמפס

ניתן לאפשר לגרמפס לנהל את תהליך בדיקת והורדת עדכוני התוספים על ידי שינוי ההגדרות כך שיתאימו למקטע המודגש בצלום המסך שמשמאל, או להמשיך ולקרוא עוד על. אופן תצור גרמפס לשימוש בתוספים:

הקטע המודגש מציג הגדרות מומלצות לתוספים שינוהלו באופן אוטומטי
 1. אתחול גרמפס
 2. בחירת תפריט עריכה ← העדפות...
 3. בחירה בלשונית כללי
 4. במקטע ניהול תוספים צד ג':
 5. נא לשנות את בדיקת עדכוני תוספים: כך שבדיקת זמינות עדכוני תוספים תתבצע עם אתחול גרמפס:
  1. אף פעם - לעולם לא לבצע בדיקת זמינות עדכוני תוספים בעת אתחול גרמפס (מוגדר כברירת מחדל)
  2. פעם בחודש - בדיקת זמינות עדכונים תתבצע עם אתחול גרמפס אחת לחודש
  3. פעם בשבוע - בדיקת זמינות עדכונים תתבצע עם אתחול גרמפס אחת לשבוע (זוהי ההדגרה המומלצת)
  4. פעם ביום - בדיקת זמינות עדכונים תתבצע עם אתחול גרמפס אחת ליום
  5. תמיד - בדיקת זמינות עדכונים תתבצע עם אתחול גרמפס בכל פעם
 6. שינוי האפשרות מה לבדוק כך שבבדיקת זמינות עדכונים, המערכת תבצע:
  1. עדכוני תוספים בלבד - לא תבדק זמינות תוספים חדשים
  2. תוספים חדשים בלבד - לא תבדק זמינות עדכוני תוספים (זוהי הגדרת ברירת המחדל)
  3. עדכונים ותוספים חדשים - בדיקת זמינות עדכוני תוספים ותוספים חדשים (זוהי ההדגרה המומלצת)
 7. נא לוודא שלאפשרות 'היכן לבדוק' מוגדר מען־URL תקין. לאיתור והפקת רשימת תוספים עדכנית לגרסה ולשפת משתמש רצויים, נא להגדיר כך:
  https://raw.githubusercontent.com/gramps-project/addons/master/gramps52
 8. שינוי תיבת הסימון לא לשאול על תוספים שכבר הותראו בעבר:
  1. מסומן
   : פירוש הדבר שתשאל ששאלה לגבי תוספים חדשים/מעודכנים פעם אחת בלבד; לאחר מכן הם לא יוצגו עוד (זוהי הגדרת ברירת המחדל)
  2. לא מסומן
   : פירוש הדבר שתוספים חדשים/מעודכנים יוצגו תמיד (זוהי ההדגרה המומלצת)
חלון "עדכוני מתקעים זמינים" מציג דוגמה לפלט רשימה
 1. בלחצן בהנחה שקיים חיבור למרשתת. ניתן לחלופין לבחור בדיקת עדכוני תוספים כעת לאילוץ ביצוע בדיקת עדכוני תוספים לפי ההגדרות החדשות.
 2. בתוך חלון עדכוני תוספי גרמפס זמינים תוצג רשימה ממויינת על פי סוג בה ניתן גם לצפות על ידי הקשה על עמודה "בחירה" שתרחיב את המידע לגבי כל "סוג".
 3. כעת ניתן לסמן את תיבות הסימון של התוספים בהם אנו מעונינים.
 4. לבחור בלחצן התקנת תוספים שנבחרו להורדת התוספים הללו מהמרשתת.
 5. לאחר שההורדה הסתימה, מדו־שיח הורדת והתקנת תוספים הסתיימה ניתן לנקיש על לחצן סגירה.
 6. מדו־שיח העדפות נא להקיש על לחצן סגירה.
 7. על מנת להשתמש בתוספים שזה עתה הותקנו, יש לבצע מתפריט אילן יוחסין ← יציאה כדי לאתחל את גרמפס.


רשימת מתקעים

tניתן לצפות ברשימת התוספים והמתקעים בגרמפס באמצאות מנשק מנהל התוספים שתואר לעיל. רשימת המתקעים, כוללת את גרמפלטס מובנים וכן כל תוסף צד ג' שהורד... כמו אלו שברשימה להלן:.

Tango-Dialog-information.png
בקישור זה ניתן למצוא אתמקרא עמודות טבלת מתקעים

לרבות פרטים נוספים על מהות כל עמודה.

מתקע / תיעוד סוג איור תאור שימוש דרוג (1 עד 4) יצירת קשר הורדה
שמות כל האנשים מצג מהיר
AllNamesOfAllPeople-Quickview-addon-example-50.png
הצגת כל השמות של כל האנשים באילן היוחסין כולם 4 דוג בלנק AllNamesQuickview.addon.tgz
Ancestors map|מפת אבות קדמונים מצג
GeographyViewAncestorsMap-51thumb.png
A Geography category מצב מצג which maps Event Places related to the Ancestors of the Home Person. All 1 Gramps Bugtracker
Serge Noiraud
GeoAncestor.addon.tgz
Attach Source|צירוף מקור כלי
AttachSource-Tool-Options-dialog-addon-example-50.png
כלי שמאפשר צרוף מקור לקבוצת אנשים. כולם 1 Doug Blank AttachSourceTool.addon.tgz
Avatar Generator Tool כלי
AvatarGeneratorTool-Before-and-After-example.gif
A tool that allows you to add and remove one or several images for a selected set of filtered people. כולם 4 Matthias Kemmer AvatarGenerator.addon.tgz
DNA Segment Map גרמפלט
Addon-DNA-SegmentMap-with-Tooltip.png
Gramplet showing a matching DNA segment map (attribute) כולם 4 Gramps Bugtracker
Nick Hall, Gary Griffin
DNA.addon.tgz
Event Description Editor כלי
EventDescriptionEditor-defaults-51.png
A tool that allows you to find and replace a text string in the event description of multiple events. כולם 4 Matthias Kemmer EventDescriptionEditor.addon.tgz
Number of ancestors מצג־מהיר
NumberOfAncestors-QuickView-example-51.png
A quickview similar to the Number of Ancestors text report. כולם 4 Matthias Kemmer NumberOfAncestorsQuickview.addon.tgz
Family Relationship Tool כלי לא רלוונטי A tool that allows editing family relationships of multiple families. כולם 4 Matthias Kemmer FamilyRelationshipTool.addon.tgz
Heatmap דוח
Heatmap webreport 51.jpeg
Create a heatmap web report. כולם 4 Matthias Kemmer Heatmap.addon.tgzz
Media Report דוח
Media Report Example.png
A text report for images, which allows custom headings and custom notes as well as image data like notes, citations, tags, attributes and people references. כולם 4 Matthias Kemmer MediaReport.addon.tgz
Double Cousin Report N/A Double Cousin is a text report which lists special multiplicities of cousins like double cousins. All 4 Matthias Kemmer DoubleCousins.addon.tgz
Set Privacy Tool Tool
SetPrivacyTool.png
The Set Privacy Tool allows you to manage privacy status of people, events and media All 4 Matthias Kemmer SetPrivacyTool.addon.tgz
Birthdays Gramplet BirthdaysGramplet-addon-example-with-config-dialog-51.png Display the upcoming birthdays All 1 Peter Potrowl BirthdaysGramplet.addon.tgz
Sort Children in Birth order Tool BirthOrder.png Sort children in families in their birth order All 3 Paul Culley BirthOrder.addon.tgz
Media Browser Gramplet MediaBrowserGramplet-detached-example-51.png Display shows details of a person linked media objects. All 4 Gramps Bugtracker MediaBrowser.addon.tgz
Clock Gramplet
ClockGramplet-addon-example-50.png
A sample Cairo clock gramplet. Developer 1 Doug Blank ClockGramplet.addon.tgz
Calculate Estimated Dates Tool
CalculateEstimatedDates-addon-Select-tab-example-50.png
A tool to set estimated birth and death dates. All 2 Doug Blank CalculateEstimatedDates.addon.tgz
Combined מצג
CombinedView-Relationships-tab-example-51.png
A Relationships category View Mode showing relationships and events for a person. Like the built-in Relationships View but on steroids. All 1 Gramps Bugtracker
Nick Hall
CombinedView.addon.tgz
Collections Clipboard Gramplet
ClipboardGramplet-Addon-example-50.png
Allows one to group items together for quick access. All 2 Doug Blank ClipboardGramplet.addon.tgz
Command Line Merge Tool N/A Merge primary object via the command line. (Note: Used by Gramps project to test its code you can see an example of how it used programmatically here) Developer 3 Gramps Bugtracker
Michiel D. Nauta
CliMerge.addon.tgz
D3 Ancestral and Descendant Charts Web Report D3-AncestralCollapsibleTree-WebReport-Addon-example-50.png Create ancestral/descendant web based interactive D3 charts. All 3 Matt Keenan D3Charts.addon.tgz
Database Differences Report Report Database-differences-report-example-50.png Allows a mostly complete comparison between the current database and a Gramps XML file All 2 Gramps Bugtracker Differences.addon.tgz
Data Entry Gramplet Gramplet
DataEntryGramplet-addon-example-50.png
Quick Data Entry for People data Expert user 4 Gramps Bugtracker DataEntryGramplet.addon.tgz
Date Calculator Gramplet
DateCalculatorGramplet-addon-default-50.png
Allows you to do date math. Normal user 3 Gramps Bugtracker DateCalculator.addon.tgz
Deep Connections Gramplet Gramplet
DeepConnectionsGramplet-addon-example-50.png
Finds deep relationships between home and active people All 3 Gramps Bugtracker DeepConnectionsGramplet.addon.tgz
DenominoViso Web report
DenominoViso-WebReport-Addon-example-50.png
Creates interactive graphical ancestor/descendant tree on a webpage. All 3 Gramps Bugtracker
Michiel Nauta
DenominoViso.addon.tgz
Descendant Book
and
Detailed Descendant Book
Report DescendantBook-TextReports-addon-ReportOptions-tab-defaults-50.png Create a book of descendant or detailed descendant reports using a filter. All 4 Matt Keenan
Giansalvo Gusinu
DescendantBooks.addon.tgz
Descendant Count Gramplet and Quickview
DescendantCountGramplet-50.png
Gives a count of descendants for each person All 4 Doug Blank DescendantCount.addon.tgz
Descendants Lines Report DescendantsLines GalileoGenealogy.png Generates a graphical descendants tree using orthogonal edges and routing ("square edges"). All 3 Gramps Bugtracker
User:Lcc
Adam Sampson
Giansalvo Gusinu
DescendantsLines.addon.tgz
Download media files from the internet Tool
DownloadMediaTool-addon-dialog-50.png
Download media from web pages All 1 Gramps Bugtracker DownloadMedia.addon.tgz
Dynamic Web Report Report DynamicWeb-tree1.png Exports the Family Tree as Web pages that are generated dynamically by client-side Javascript(no server required). All 3 Gramps Bugtracker
Pierre Bélissent
DynamicWeb.addon.tgz
Export Raw Exporter
ExportRaw-option-addon-50.png
A Gramps exporter that will dump your BSDDB database into a flat text version (.raw) of the Python objects. Developer 4 Doug Blank ExportRaw.addon.tgz
Extract Place Data from a Place Title Tool
ExtractPlaceDataFromAPlaceTitle-ExtractPlaceData-result-window-example-51.png
Attempts to extract city and state/province from a place title All 3 Gramps Bugtracker ExtractCity.addon.tgz
Family Sheet Report
Sample Family Sheet
Generates a form with all information about a person, its spouses and its children. (Requires: PIL (Python Imaging Library).) All 4 Gramps Bugtracker
Reinhard Müller
FamilySheet.addon.tgz
Family Tree Report
FamilyTree-GraphicalReports-Addon-example-50.png
Generates a graphical tree of a family with its ancestors and/or descendants. All 3 Gramps Bugtracker
Reinhard Müller
FamilyTree.addon.tgz
Fix Capitalization of Given Names Tool
FixCapitalizationOfGivenNames-Addon-dialog-example-50.png
Fix Capitalization of Given Names All 2 Donald N. Allingham
Doug Blank
ChangeGivenNames.addon.tgz
Forms Gramplet Gramplet Form Selector.png Forms gramplet that allows users to create and edit structured source data in a single form, such as birth, marriage and death certificates and parish register entries. All 1 Nick Hall Form.addon.tgz
Export GEDCOM Extensions (GED2) Exporter
GEDCOMExtensions-GED2-ChooseTheOutputFormat-tab-ExportAssistant-50.png
Collection of unofficial GEDCOM extensions which extend Gramps GedcomWriter to include common non-compliant GEDCOM additions.. Expert user 2 Gramps Bugtracker
Doug Blank
GedcomExtensions.addon.tgz
Tree Reports:
 • Ancestor Tree
 • Descendant Tree
 • Grandparent Tree
 • Sandclock Tree
 • Sandclock Tree for a Family
Report GenealogyTree-Addon-AncestorTree-example-50.png A group of 5 Tree reports that use LaTeX genealogytree (the Pedigree and genealogical tree diagrams package) to create professional looking trees for the active person. Four report are available. Requires: texlive/texlive-pictures and texlive-fontsextra Developer
Expert user
Intermediate user
3 Gramps Bugtracker
Nick Hall
GenealogyTree.addon.tgz
Geneanet import for Gramps Tool
GeneanetForGramps.png
A tool that allows you to import Geneanet ascendants and descendants of a selected person into Gramps. Requires both the Request and lxml prerequisites to work. All 3 Bruno Cornec GeneanetForGramps.addon.tgz
GetGOV Gramplet
GetGOV-Gramplet-addon-detached-51.png
Download places from the GOV genealogical gazetteer. Expert user 2 Gary Griffin GetGOV.addon.tgz
GoogleEarth Mapservice
GoogleEarth-mapservices-selection-dropdown-50.png
Show places with GoogleEarth.. All 3 Peter Landgren GoogleEarthWriteKML.addon.tgz
SQLite Export
SQLite Import
Exporter/Importer
SQLite Export addon 51.png
A Gramps exporter and importer that will export/import your Family Tree as a fully-relational SQLite database. Expert users 3 Doug Blank Sqlite.addon.tgz
Graph View מצג
Graph-View-addon-example-51.png
A Graph category View Mode that can display the active persons ancestor tree and descendant tree. Requires PyGoocanvas and Goocanvas. All 3 Gramps Bugtracker
Gary Burton
GraphView.addon.tgz
Edit Image Exif Metadata Gramplet
ImageMetadata-Gramplet-detached-50.png
Gramplet to view, edit, and save image Exif metadata. All 3 Rob G. Healey, Paul Culley editexifmetadata.py
Headline News Gramplet
HeadlineNewsGramplet-51.png
Shows Gramps breaking news, once a day. All 4 Gramps Bugtracker HeadlineNewsGramplet.addon.tgz
House Timeline Gramplet
HouseTimeline-detached-gramplet.PNG
Lists the Residents of an Address by Timeline All 4 Gramps Bugtracker HouseTimelineGramplet.addon.tgz
H-Tree Pedigree מצג
HtreePedigreeView-addon-example-51.png
A Graph category View Mode with an H-tree based layout that can be used to display ancestral trees. All 3 Gramps Bugtracker HtreePedigreeView.addon.tgz
Import Text Gramplet
ImportGramplet-Addon-CSV-example-50.png
Interface to import text directly in the following formats: CSV (spreadsheet input), Gramps XML, VCard. Developers 2 Doug Blank ImportGramplet.addon.tgz
Import and Merge tool Tool
ImportMerge.png
Compares a Gramps XML database with the current one, and allows merging of the differences. All 4 Paul Culley ImportMerge.addon.tgz
Information Graph Report N/A Generate detailed GraphViz graphs by spidering over the database. All 0 Bob Ham GVInformationGraph.py
Interactive Family Tree Tool
Addon-Interactive-Family-Tree-Topola-example-51.png
Opens an interactive tree in the browser. This tool uses the Topola Genealogy Viewer to display the family tree. All 4 GitHub issue tracker Topola.addon.tgz
Last Change Gramplet and Report
LatestChangesGramplet-addon-example-51.png
A gramplet and report to display the last ten records changed in the open family tree. The gramplet only displays persons, while the report can display changed families, places, and events too. All 1 Jakim Friant LastChange.addon.tgz
Generic DB Access lib Library
Libaccess.jpg
The Generic DB Access lib (AKA libaccess) is an experimental library that provides generic access to the database and the gen.lib interface. Developer 1 Doug Blank libaccess.addon.tgz
Life Line Ancestor Chart
Life Line Descendant Chart
מצג
LifeLineChartViewScreenshot1-51.png
A Graph category View Mode which shows individuals as lines in an ancestor or descendant chart along a time span. All 3 Gramps Bugtracker
CWSchulze
Lines of Descendency Report Report
Lines-of-descendency.jpeg
Prints out all descendency lines from a given ancestor to a given descendant in text. All 2.5 User:Lcc (e-mail) LinesOfDescendency.addon.tgz
Merge Media Tool
MediaMerge.png
Searches for Media entries that point to the same media file and merges them together. All 4 Paul Culley MediaMerge.addon.tgz
Media Verify Tool
MediaVerifyTool-default-51.png
Verify a one-to-one relationship between media objects and files in the media directory. The main purpose of the tool is to locate files that have been moved and fix the paths. All 4 Gramps Bugtracker MediaVerify.addon.tgz
MongoDB Database N/A MongoDB database backend support. For Experts only! This is an Experimental Unreleased addon. Developer 2 Gramps Bugtracker MongoDB.addon.tgz
Network Chart Website
Shakespeare network 1 dynamic url.svg
Generate a single graph showing connectivity between individuals Expert user 3 Mark B. NetworkChart.addon.tgz
Note Gramplet Gramplet
NoteGramplet-addon-example-50.png
A data entry gramplet for notes. All 3 Doug Blank NoteGramplet.addon.tgz
Note Cleanup Tool
Note Cleanup Tool.png
A tool to clean up html and convert to Styled Text in notes. Also converts Web links to Styled text. All 3 Paul Culley NoteCleanup.addon.tgz
Number of descendants Quickview
NumberOfDescendants-QuickView-Addon-example-50.png
Shows the number of descendants of the current active person All 4 Gramps Bugtracker
Reinhard Müller
NumberOfDescendantsQuickview.addon.tgz
Participants Gramplet ParticipantsGramplet-detached-example-51.png Display the participants in an event. All 4 Gramps Bugtracker Participants.addon.tgz
Pedigree Chart Report
PedigreeChart-Addon-example-50.png
A version of the classic pedigree chart that is suitable for printing. (Can optionally use - numpy if installed) All 1 Jakim Friant PedigreeChart.addon.tgz
PersonEverything Report Report
PersonEverything-example-html-51.png
Show absolutely everything about one person, including all events, notes, citations, sources, attributes, media and the family information about the families they are involved in. All 4 Gramps Bugtracker PersonEverything.addon.tgz
Photo Tagging Gramplet
Photo-Tagging-example-51.png
Enables tagging people in photographs, i.e. associating regions of images with Gramps persons. (Requires: OpenCV(for automatic face detection)& Numpy ) All 4 Gramps Bugtracker PhotoTaggingGramplet.addon.tgz
Place and Coordinates

Place Coordinate Gramplet view
Gramplet

View
 
SearchPlace.gif
Gramplet simplifies setting the coordinates of a place and also provides an additional Geography category View Mode . All 3 Christian Schulze PlaceCoordinateGeoView.py
Place Cleanup Gramplet
PlaceCleanupMain.png
Place Cleanup Gramplet assists in merging places, as well as completing places from the GeoNames web database. All 3 Paul Culley PlaceCleanup.addon.tgz
PlaceCompletion Tool
PlaceCompletion-Tool-Addon-50.png
A tool to fill in places. All 3 Gramps Bugtracker PlaceCompletion.addon.tgz
PlaceUpdate Gramplet
PlaceUpdate-Gramplet-Addon-103.png
Gramplet to manipulate multiple places. All 3 Kari Kujansuu
Gramps Bugtracker
PlaceUpdate.addon.tgz
PostgreSQL Database N/A PostgreSQL database backend support. Expert User 2 Gramps Bugtracker PostgreSQL.addon.tgz
Prerequisites Checker Gramplet PrerequisitesCheckerGramplet-Addon-example-50.png Diagnostic tool to help work out if users have the required prerequisites installed as well as the latest version of Gramps. Expert user 1 Gramps Bugtracker PrerequisitesCheckerGramplet.addon.tgz
Python Shell Gramplet
PythonGramplet-interactive-shell-example-50.png
Interactive Python Shell Developer 4 Gramps Bugtracker PythonGramplet.addon.tgz
Plugin Manager Enhanced Plugin lib and Gramplet
PlugInManager-addon-example-50.png
A Plugin manager with additional capabilities All 4 Paul Culley PluginManager.addon.tgz
Sources and Citations Report Report
SourcesCitationsReport-ReportOptions-tab-defaults-51.png
A text report for source and citations with notes. All 4 Gramps Bugtracker SourcesCitationsReport.addon.tgz
Sync Associations Tool N/A Add reciprocal Associations if missing. All 2 Gary Griffin SyncAssociations.addon.tgz
Tiny Tafel
(Liste éclair)
Report
TinyTafel-ReportOptions-filtered-51.png
Provides a compact way of describing the main surnames found in a family genealogy, which can be read by humans and matched by computers using a Tafel Matching System. All 4 Gramps Bugtracker
Eric doutreleau
ListeEclair.addon.tgz
Query Gramplet Gramplet and Report
QueryGramplet-default-51.png
A SQL-like query system. All 1 Doug Blank Query.addon.tgz
Quilt Chart מצג
QuiltView-Addon-example-50.png
A Graph category View Mode that presents your family tree in the form of a grid. Expert users 3 Gramps Bugtracker
Serge Noiraud, Nick Hall
QuiltView.addon.tgz
Related Relatives Gramplet RelatedRelativesGramplet-addon-example-50.png Display all persons in the database with a relation to a relative. All 1 Heinz Brinker RelatedRelativesGramplet.addon.tgz
Add/Remove Tag Tool Tool
AddRemoveTagTool-GeneralOptionsDialog-51.png
The Add/Remove Tag Tool allows you to add or remove one tag from a selected set of filtered objects e.g. people. All 4 Matthias Kemmer RemoveTagTool.addon.tgz
Repositories Report Report
RepositoriesReport.png
A set of Text reports to list repositories and their related sources information, useful when going to a repository (like an archive). All 3 Gramps Bugtracker
Jérôme Rapinat
RepositoriesReport.addon.tgz
Set Attribute Tool
SetAttributeTool-gramps50.png
A tool for setting attributes and their values on people. All 2 Doug Blank SetAttributeTool.addon.tgz
Theme preferences Settings
Preferences-Themes-addon.png
An addition to Preferences for simple Theme and Font adjustment. Especially useful for Windows users. All 3 Paul Culley Themes.addon.tgz
This Day in Family History Gramplet This Day In Family History Gramplet - Sample output with content.png Display the upcoming a concise report of the user defined list of events that happened on this day and month. All 1 Stephen Adams ThisDayInFamilyHistory.addon.tgz
Thumbnail Generator Tool ThumbnailGeneratorTool-win.png Generates thumbnails for media files. All 3 Nick Hall ThumbnailGenerator.addon.tgz
Type Cleanup Tool
TypesCleanup-Tool-Options-dialog-addon-example-51.png
A tool to Remove unneeded custom Types. All 4 Paul Culley TypeCleanup.addon.tgz
Timeline Quickview
Timeline-QuickView-Addon-example-50.png
Shows timeline of events in immediate family members' lives All 4 Doug Blank TimelineQuickview.addon.tgz
Timeline Pedigree מצג
TimelinePedigreeView-Addon-example-51.png
A Graph category View Mode showing Pedigree timeline and relationships. All 3 Doug Blank TimelinePedigreeView.addon.tgz
Todo Report Report
Addon-TodoReport-report-example-50.png
Tag notes as ToDo (or anything else) and you can generate a report with the notes and the records they are attached to. Another way of maintaining a to-do list within Gramps. All 1 Jakim Friant ToDoReport.addon.tgz
Web Connect Pack
DE Web Connect Pack
FR Web Connect Pack
NL Web Connect Pack
RU Web Connect Pack
UK Web Connect Pack
US Web Connect Pack
Library
Web-connect-pack-UK-menu-51.png
Collection of Web sites for various countries (DE/FR/UK/US) Only install the country you need. (* Requires libwebconnect) All 4 Gramps Bugtracker libwebconnect.addon.tgz
DEWebConnectPack.addon.tgz
FRWebConnectPack.addon.tgz
UKWebConnectPack.addon.tgz
USWebConnectPack.addon.tgz

תוספים בהתקנה ידנית

מספר תוספות דורשים התקנה ידנית (או שהם תסריטי קוד אותם נדרש להתקין אחרת וכפי שמתואר בתיעוד).

תוספים שנמצאים בשלבי חקירה נוטים להתפרסם תחילה ב־GitHub Gramps-Project repositories ויש להתקין אותם באופן ידני. נא להקפיד לגבות את אילן היוחסין לפני כל התקנה שהיא. ישנה התכנות גבוהה לאובדן נתונים כתוצאה משימוש בתוספים בגרסאות קדם כאלה.

 1. הקשה על קישור הורדה מרשימת התוספות מטה.
 2. חילוץ מהקובץ הדחוס ( *.ZIP ; *.gz ; *.tgz / וכו' ...באמצעות 7-zip ) ושמירת התוכן ב־[[מחיצת משתמש גרמפס, בתיקייה gramps51/plugins
 3. לאחר התקנת תוספים ידנית, נדרש לאתחל את גרמפס
Gramps-notes.png
שגיאות בטעינה ורישום תוספים/מתקעים

ניתן לראות מתפריט עזרה ← מנהל מתקעים אילו תוספים/מתקעים לא הצליחו להטעון, הקשה כפולה על ערך כזה תציג את הודעת השגיאה. את פרטי שגיאה ניתן לשלוח בדוא"ל לאיש הקשר שמצויין בפרטי המתקע.

מתקע / תעוד סוג איור תאור שימוש דרוג (ביו 1 ל־ 4) יצירת קשר הורדה
InformationGraph דוח לא רלוונטי הפקת תרשימי GraphViz מפורטים מ'חפירה' במסד הנתונים. מתקע InformationGraph בלבדמתאים לגרסת גרמפס 3.2
לדוח זהה שתואם גרסה זו, נא להשתמש ב־: Addon:PersonEverything Report
כולם 1 בוב האם GVInformationGraph.py
Handle.bash כלי־עזר חיצוני
Bashhandle.gif
תסריט bash המאפשר מיזוג מסדי נתונים מרובים, בחירת ענפים על פי הצורך וללא התנגשויות.. כולם 3 User:Lcc (e-mail) Handle.bash.tar.gz
Isotammi addons תוסף מייזם Isotammi

גרמפלטס:

 • תצור Isotammi
 • תאריכים
 • כלי מיקום

כללים:

 • ארועים להם תאריך לא תקין
 • ארועים להם תאריך תקין

כלי:

 • חילול הפניות מקור בהתבסס על מידע נוסף.
כולם ? http://wiki.isotammi.net/wiki/Gramps-laajennukset https://github.com/Taapeli/isotammi-addons

מתקעים לגרסאות גרמפס אחרות

ניתן למצוא תוספים לגרסאות קודמות של גרמפס בעמודים הבאים:

לקריאה נוספת

כתיבת תוסף/מתקע