Template:Using Gramps/terms contents/pl

From Gramps
Jump to: navigation, search

Gramps używa terminologii genealogicznej, co czasami może być trochę zniechęcające. Krótki przegląd używanych terminów, ze znaczeniem użytym w Gramps, oraz z sugestiami, jak się z nimi zaznajomić.

  • Zdarzenia - Co to jest zdarzenie, jak go używać, jakie zdarzenia są predefiniowane?
  • Źródła - Co jest rozumiane przez źródło, jak używać odwołań do źródeł?
  • Magazyny - Czy to Twoje domowe zasoby? Strona WWW?
  • Miejsca - Jak powinieneś organizować swoje miejsca?
  • Przegląd terminów - Adresy, imiona używane, ...