Places in Gramps/pl

From Gramps
Jump to: navigation, search


Miejscem w Grampsie nazywamy przeważnie miejsce, gdzie dane zdarzenie miało miejsce. Ma to inne znaczenie niż adres (zobacz Dlaczego miejsce zdarzenia a nie adres? (ang.). Widok miejsc pokazuje wszystkie miejsca, które wprowadziłeś do swojej bazy danych i jest dobrym miejscem do sprawdzenia, czy nazwy są konsystentne


Po więcej informacji zobacz angielską wersję tej strony.


Gramps-notes.png

To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli potrafisz, rozbuduj go.