Portal:Using Gramps/he

From Gramps
Jump to: navigation, search
השער שלכם למידע אודות גרמפס

גרמפס מסייע בבנייה, ניהול ומעקב אחר אילן היוחסין שלכם. זהו כלי מעולה שמסוגל לאחסן, לערוך ולחקור נתונים גנאלוגיים באופן ממוחשב. גרמפס מנסה לספק את כל היכולות השכיחות של תכנות גנאלוגיות אחרות, אך חשוב מכך, לספק יכולת תכלול נוספת שאינה קיימת בתכנות הללו - היא היכולת לאסוף ולהזין כל פיסת מידע ישירות לתוך גרמפס ולארגן מחדש/לטפלל כל אירוע-נתונים הנמצא במסד הנתונים (בכל סדר או רצף) במטרה לסייע בבצוע המחקר, ניתוח נתונים והשלמת פערים ביחסי-הגומלין בין פיסות המידע השונות.

אודות | מדריך למשתמש | תכונות | צילומי מסך | דוגמאות דוחות | סקירות | התקנה | תמיכה | FAQ

ללמוד אודות גרמפס

הGramps User's Manual מכיל מידע מקיף על כל היבטי השימוש בגרמפס. המדריך למשתמש זמין בשפות רבות נא בדקו [[User manual translations|כאן את רשימת השפות הזמינות].

ניתן למצוא מאמרים נוספים על:

מדריכי שימוש : Recording UK Census data - Make a website with Gramps - Reports in another language - Add Table of Contents to reports - עוד

כיצד אני...?: Short questions with short answers

עצות : Keyboard shortcuts - עוד

ההגיון מאחורי גרמפס : Merging people - עוד

דוגמאות : Filters - עוד

פתרון בעיות : Known issues - Common problems

מונחים בשימוש

גראמפס משתמש בשפת הגנאלוגים. לפעמים זה עשוי להיות קצת מרתיע. להלן סקירת המונחים השכיחים והמשמעות כפי שבאה לידי ביטוי בגרמפס, והצעות מועילות לגבי הדרך הטובה ביותר להשתמש באובייקטים אלה.

 • ארועים - מה זה אירוע, כיצד להשתמש בו, אילו אירועים הוגדרו מראש?
 • מובאות - מה הכוונה ב"מובאה", כיצד משתמשים בהן?
 • מקורות - מהו מקור, כיצד משתמשים בהפניות מקור?
 • מאגרים - האם הבית שלי הוא מאגר? או אולי המרשתת?
 • מקומות - מהי הדרך הטובה ביותר לארגן את מדרג המקומות?
 • תגים - מהם תגים? האם הם שונים ממסננים וסימניות?
 • תכונות - מהי תכונה, כיצד ניתן להשתמש בזה, אילו תכונות הוגדרו מראש?
 • סקירת מונחים - כתובת, פניה, ...
מידע נוסף

גרמפס הינו פרויקט לעיצוב וופתוח חבילת תכנה גנאלוגית, תכנה חופשיה, הכתובה בקוד פתוח. זהו פרויקט קהילתי שמפותח, נתמך ומתוחזק על ידי קהילת המשתמשים ומסתמך על עזרת המשתמשים בהכנת מדריכים ועמודי עזרה. למרבה המזל, משתמשים רבים תורמים לפרויקט, על ידי הוספת 'עצות', הדרכות, מדריכי משתמשים ודוגמאות שכולם נמצאים באתר ויקי זה. דרושה מעורבות מתמשכת בתחזוקת אתר הויקי על מנת לאפשר למשתמשים חדשים להבין במהירות כיצד להשתמש בגרמפס באופן מיטבי, ולמצוא תשובות לשאלות השימוש היומיומיות.

 • אם חשבתם על נושאים שלדעתכם חשוב לתעד, או שמצאתם כאן תיעוד חסר/דל (מקום בו התיעוד הקיים טעון שיפור), נא עיינו בעמוד שבקישור כיצד אפשר לסייע. יתכן ותוכלו להשתתף במאמץ הקהילתי בכיתבת מדריכים בנושא או היבט מסוימים, שיפור התיעוד הקיים על ידי הוספה, העשרה, הרחבה, עדכון הקייםאו על ישדי שיפור אתר ויקי זה.
 • אם אתם מעוניינים לסייע בכתיבת הקוד, בקרו בשער צוות פתוח, כאן ניתן למצוא גם מדריכים והנחיה לכתיבת דוחות באופן עצמאי.
 • התקנה בסרגל הצד ראו קישור למדריך ההתקנה העקרי בקישור ...
 • תמיכה גרמפס הוא מערכת תכנה מורכבת שעוצבה, נבנתה ומתוחזקת על ידי מאמץ משותף שלמתמדבי הקהילה.
 • צרו קשר דיווח על תקלים, בקשות לתוספות שינויים ושיפורים, רשימות הדיוור, IRC ופורום קהילת גרמפס.

כל התיעוד


עדיין לא מצליחים למצוא את מה שחיפשתם...
על מנת למצוא תכונה בויקי, נדרש תחילה לדעת את השם המדויק של התכונה המבוקשת.ה־Visual Guide to the Gramps Interface יסייע להגדיר אילו מונחים לחפש. אם נתקלתם בשאלות אודות גרמפס ולא מצאתם בויקי זה מענה מספק, Mailing Lists הוא מקום מעולה נוסף למציאת עזרה. תחילה, כדאי לחפש בארכיוני רשימת הדיוור של משתמשי גרמפס, ואם עדין נמצאה תשובה, שווה להצטרף לרשימת הדיוור של משתמשי המערכת - gramps-users - ולשלוח את השאלה לכתובת gramps-users@lists.sourceforge.net.