Genealogist/tr

From Gramps
Jump to: navigation, search

Soy araştırması üstsoy ve altsoyların incelenmesi ve izlenmesidir. Bu, hem yaşayan hem de ölen akrabaların adlarının toplanmasını ve aralarındaki ilişkilerin birincil, ikincil ve/veya ikinci derece kanıt veya belgelere dayalı olarak kurulmasını ve böylece uyumlu bir soyağacının oluşturulmasını içerir. Soy bilimi (ayrıca soy araştırması, soybilimi ya da jenealoji olarak da kullanılır) genellikle aile tarihi olarak anılır, ancak bu terimlere ek bu şekillerde de kullanılabilir: birincisi kimin kiminle akraba olduğuna dair temel çalışmadır; ikincisi, dahil olan bireylerin yaşamlarının ve kişisel tarihlerinin daha fazla "belirginleşmesini" içerir.

Dış bağlantılar