Genealogy/tr

From Gramps
Jump to: navigation, search

Soy araştırması, altsoy ve üstsoyların incelenmesi ve izlenmesidir. Bu, hem yaşayan hem de ölen akrabaların adlarının toplanmasını ve aralarındaki ilişkilerin birincil, ikincil ve/veya ikinci derece kanıt veya belgelere dayalı olarak kurulmasını ve böylece uyumlu bir soy ağacının oluşturulmasını içerir. Soy araştırması genellikle aile tarihi olarak da anılır, ancak bu terimlere eklemeler yapılabilir: birincisi kimin kiminle akraba olduğuna dair temel çalışmadır; ikincisi, dahil olan bireylerin yaşamlarının ve kişisel tarihlerinin daha fazla "belirginleşmesini" içerir.

Dış bağlantılar