Gramps 5.2 Wiki Manual - Probably Alive/he

From Gramps
Jump to: navigation, search
הקודם מפתח הבא


על מנת להגן על פרטיותם של 'אנשים חיים' שנכללים באילן־ביוחסין, ועל המידע אותו אספנו עליהם במסגרת המחקר הגנאולוגי, גרמפס מציע פתרון שמאפשר סימון נתונים כ'נתונים רגישים. הסימון הזה מקבל ביטוי במסד הנתונים על ידי שינוי מצב הרשומה. סימון אנשים במסד הנתונים בסמל מצב 'בחיים', חשוב במיוחד כשמעונינים לשתף את נתוני אילן־היוחסין עם אחרים, אך בה בעת, מעוניינים להגן על פרטיותם של אלה שחיים. מצב 'בחיים' נלקח בחשבון גם בדוחות ומאפשר מרחב תמרון בחשיפה או הסתרה של המידע שיוצג. מסיבות אלה גרמפס מנגישה מספר כלים שעוזרים בקביעה של מי מרשימת האנשים במסד הנתונים חי או לאו.

כיצד גרמפס מחליט שמשהו בחיים?

איור. 7.1 - תפריט ← עריכה ← העדפות... 'ברירת מחדל לשונית - 'תאריכים

דרך קלה ופשוטה לדעת, אם אדם כל שהוא (במסד הנתונים) חי, היא לבדוק אם קיים 'אירוע מוות' באירועי האדם, או אירוע הקשור למוות (כגון קבורה). לא יהיה בלתי סביר להניח, שלאנשים רבים במסד הנתונים, לא מופיעים אירועים מסוג זה מסיבות שונות, הסיבה המידית ביותר היא; שהפרטים על מותם לא ידועים או לא זמינים. לכן, כאשר עובדת פטירתו של מי מרשימת האנשים שבמסד הנתונים ידועה, כדאי מאוד ליצור עבורם אירוע מוות. ניתן תמיד לחזור בהמשך ולהוסיף פרטים שימושיים (כגון תאריך ומקום פטירה) ברגע שאלו ייוודעו. הוספת אירועי פטירה לאנשים הידועים כנפטרים, גם אם לא כל הפרטים המלאים והמדויקים זמינים, עשויים להיות שימושיים במידה מסוימת. עם זאת, גרמפס יכול להוסיף אירועים עם תאריכים משוערים (או לא) עבורנו (מתואר מטה).

לדרוש ממשתמשים לעבור על כל מסד הנתונים ולהוסיף ידנית אירוע פטירה לאדם (כדי שלא ייחשבו כ־'בחיים') תהיה בלתי סבירה ואף מייגעת מאוד - צריך לעבור על עשרות אם לא מאות רשומות להזין פרטים שונים על אנשים רבים. נזכיר שאם מישהו נחשב כ־'חי', חשוב מאוד למנוע את שיתוף פרטיו בעת ייצואו נתונים או שיתוף בדרך כל שהיא. לכן, קיימת במערכת תכונה שמסוגלת לחשב אם אדם הוא 'כנראה בחיים על סמך תאריכי האירוע שלו, או יחסי־הגומלין שלו עם אנשים אחרים, להם שעשויים להיות תאריכי אירוע. לדוגמה, אם לאדם מסוים במסד הנתונים, אין כל עדות לאירוע מסוג פטירה (כגון אירוע פטירה או קבורה), גרמפס יבדוק ברשומות הוריו, ילדיו, אחאיו, ברצף עד שיימצאה ראיות כלשהן - או שייגמרו לו יחסי־הגומלין לבדיקה. תוך שימוש במידע 'גילאים אופייניים' וטווחי אירועים (כגון הבדלי גיל אופייניים בקרב אחים, גילאים טיפוסיים של אמהות בזמן הלידה ועוד) גרמפס יכול לנחש אם אדם חי או לא. די מובן וברור, שפונקציה כזו עשויה לדרוש משאבי־זן־ביצוע יקרים ולרוץ במשך פרק זמן מכובד, אך היא בהחלט יכולה להיות שימושית מאוד. הערכים לגילאים האופייניים בלידה, בין דורות ועוד נתנים להגדרה מתפריט ← עריכה ← העדפות ← תאריכים.

הפונקציה 'כנראה בחיים' יכולה לבדוק אם אדם היה בחיים בתאריך מסוים כלשהו, או בפרק זמן מסוים. הפונקציה משמשת גם בגרמפלט גיל בעת הפטירה. בדרך כלל, המערכת תעריך אירועי לידה ופתירה, ותבדוק אם תאריך חל בין שני האירועים האלה.

עם זאת, יש מקרה מיוחד אחד: כאשר מחפשים אנשים 'כנראה בחיים' היום שלהם מוזן אירוע מסוג פטירה, הם כמובן יחשבו למתים בכל מקרה (גם אם אין תאריך אירוע). מן הסתם, תוצאות שונות תתקבלנה אם בודקים מי היה 'כנראה בחייים; אתמול, או בשנה שעברה, לעומת הבדיקה של מי היה ,כנראה בחיים', היום! הסיבה לכך היא שאם קיים אירוע מוות, די ברור שאדם נפטר בעבר, אך לא יודע מתי. אבל בבדיקה אם אדם היה חי בעבר (אתמול, לפני X שנים) לא ניתן לקבוע בוודאות אם הוא היה חי או מת אז, זאת מבלי לדעת את תאריך פטירה.

אם מבקשים לברר את הפרטים (איך זה חושב ועל סמך מה) מדוע קבע גרמפס שאדם חי או מת, ניתן להשתמש בתוסף הכלי חישוב תאריכים משוערים לקבלת הסבר. ההסבר יכלול ויציג את אומדן תאריכי הלידה והפטירה, ואת יחס־הגומלין למישהו אחר במסד הנתונים עם תאריך אירוע, שעליו התבססו החישובים.

מתווך 'כנראה בחיים'

הכלי הראשון הוא מתווך כנראה בחיים. בכל פעם שמייצאים את הנתונים לתבנית שתומכת ביכולת להגביל פרטים אודות אנשים חיים, המתווך יעשה זאת באופן אוטומטי . המתווך עוטף את מסד הנתונים בשכבה המונעת גישה לפרטים רגישים על אנשים חיים, כמו שמם הפרטי, ואירועים שלהם.

מסנן 'כנראה בחיים'

'תאריך היום' מטופל במיוחד במקרים של אירועים ללא תאריכים ובדיקת מצב 'בחיים' בעבר. לדוגמה, אם לאדם קיים אירוע פטירה ללא תאריך, ידוע שהאדם נכון להיום 'נפטר', וכך יהיה גם בכל בדיקה בעתיד. אבל, בפונקציות שבדוקות אם אדם היה 'חי' בתאריך מסוים בעבר, לא ניתן לקבוע בוודאות אם האדם היה בחיים או לא באותו התאריך. לכן, כאשר קיים אירוע פטירה ללא תאריך, ובדקו האם הם היו בחיים רק אתמול, גרמפס לא יהיה מסוגל לקבוע את מצב החיים/הפטירה.

ראו גם:

גרמפלט לוח־שנה

ראו גרמפלט לוח־שנה.

עריכת תאריכים

פירוט ומידע נוסף ניתן למצוא בעריכת תאריכים.הקודם מפתח הבא
align="right" הודעת מיוחדת בעיינן זכויות יוצרים: כל העריכות בדף זה צריכות להיות במגבלות שני רישיונות זכויות יוצרים שונים:

רישיונות אלה מרשים למיזם גרמפס להשתמש באופן מירבי במדריך ויקי זה כתוכן חופשי בגרסאות גרמפס העתידיות. אם אינכם מסכים עם כפול רישיונות זה, אל תערוכו דף זה. אתם רשאים לקשור רק עמודים אחרים בתוך הויקי שנמצאים תחת רישיון GFDL ורק באמצעות קישורים חיצוניים (באמצעות התחביר: [https://www.gramps-project.org/...]), לא באמצעות קישורים פנימיים.
כמו כן, השתמשו רק במוסכמות המקובלות