Fi:Isotammi Gramps-laajennukset

From Gramps
Jump to: navigation, search
Gramps-notes.png

Please use carefully on data that is backed up, and help make it better by reporting any comments or problems to the author, or issues to the bug tracker
Unless otherwise stated on this page, you can download this addon by following these instructions.
Please note that some Addons have prerequisites that need to be installed before they can be used.
This Addon/Plugin system is controlled by the Plugin Manager.

Gramps-notes.png
Verkkosivu kopioitu Isotammi

Kerätty 11 May 2021
http://wiki.isotammi.net/wiki/Gramps-laajennukset

Isotammen Gramps-laajennukset

Sivulla

 https://github.com/Taapeli/isotammi-addons

olevan ohjeen mukaan voit asentaa Isotammi-projektiin liittyviä Gramps-laajennuksia (lisäosia).

Toistaiseksi käytettävissä ovat seuraavat kolme grampletia, kaksi sääntöä ja yksi työkalu:

Grampletit:

 Isotammen asetukset
 Päivämäärät (Dates)
 Paikkatyökalu

Säännöt:

 Events with an invalid date
 Events with a valid date  

Työkalu:

 Muodosta lähdeviitteet lisätietojen perusteella  

Grampsin laajennustyypit

Gramps-laajennuksista yleisesti on lisätietoa Grampsin käyttöohjeessa (https://gramps-project.org/wiki/index.php/Fi:Gramps_5.1_Wiki-käyttöohje) sivulla:

Tässä lyhyesti:

Grampletit

Grampletit ovat pikkuohjelmia, jotka voi asentaa osaksi Grampsin käyttöliittymää joko Grampsin työpöydälle (Dashboard) tai jonkin listausnäytön alaosaan tai oikeaan reunaan. Grampleteista on lisätietoa Gramps-käyttöohjeessa: https://gramps-project.org/wiki/index.php/Fi:Gramps_5.1_Wiki-käyttöohje_-_Grampletit

Säännöt

Sääntöjen (rule) avulla voidaan muodostaa Grampsin "käyttäjän suotimia" (filter), joita voi käyttää rajaamaan listausnäyttöjä ym. Sääntöjä voidaan asentaa vasta Gramps-versiosta 5.1 alkaen. Suotimista on lisätietoa Gramps-käyttöohjeessa (englanniksi): https://gramps-project.org/wiki/index.php/Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Filters

Työkalut

Työkalut ovat apuohjelmia, jota asentuvat Grampsin Työkalut-valikkoon. Tässä valikossa on vakiona alakohdat "Analysointi ja tutkimus", "Sukupuun käsittely", "Sukupuun korjaus" ja "Apuvälineet". Isotammen työkalut asentuvat kuitenkin omaan alavalikkoonsa "Isotammi-työkalut" (Isotammi tools). Toistaiseksi tässä on siis kuitenkin vain yksi työkalu.

Isotammi-laajennukset

Tässä lyhyet kuvaukset yllämainituista laajennuksista:

Isotammen asetukset

Isotammi configuration (Isotammen asetukset) sijoitetaan työpöydälle ja sen avulla voi valita mm. mistä lähteestä laajennuksia asennetaan, Grampsin oletuspaikasta vai Isotammen laajennuksista. Tulevaisuudessa tähän grampletiin lisätään muitakin asetuksia.


Dates

Dates (Päivämäärät) -gramplet asennetaan tapahtumalistaukseen (Events). Sen avulla voi manipuĺoida tapahtumien päivämäärätietoja, erityisesti korjata virheellisessä muodossa olevia päivämääriä. Valitse ensin yksi tai useampia tapahtumia, joihin haluat kohdistaa toiminnon sekä haluttu korjaustoiminto ja paina "Suorita" (Execute). Tätä voi käyttää ym. säännön "Events with an invalid date" kanssa niin että muodostaa ensin suotimen, joka etsii virheelliset päivämäärät.

Paikkatyökalu

Paikkatyökalun (PlaceTool) avulla voi manipuloida useita paikkatietoja kerrallaan. Se osaa muodostaa paikkahierarkian pilkuilla erotelluista paikannimistä, paikkojen tyypin voi vaihtaa, paikkakunnat (esim. kylät) voi sen avulla siirtää oikean pitäjän sisään ja korjata systemaattisia kirjoitusvirheitä. Paikkatyökalu Sijoitetaan Paikat-listausnäkymään.

Events with an invalid/valid date

Events with an invalid date/Events with a valid date ovat sääntöjä, joiden avulla voi etsiä tapahtumia, joissa on virheellisiä päivämääriä. Nämä eivät ole tarkalleen toistensa vastakohtia, koska tapahtumalta voi myös puuttua päivämäärätieto, jolloin se ei osu kumpaankaan sääntöön.

Muodosta lähdeviitteet lisätietojen perusteella

Työkalu "Muodosta lähdeviitteet lisätietojen perusteella" (generatecitations) on erikoistunut työkalu, joka osaa tulkita digihakemistosta tai SSHY:n sivulta saadun lähdeviitteen, joka on talletettu Grampsissa esim. jonkin tapahtuman lisätietoon. Työkalu muodostaa sitten ko. tekstin perusteella lähdeviittauksen, lähteen sekä arkiston Grampsiin ja poistaa alkuperäisen lisätiedon. Lisätiedossa ei saa olla muuta tekstiä ja lähdeviite on kopioitava sinne sellaisenaan. Työkalu käsittelee samalla kertaa kaikki tätä muotoa olevat lisätiedot. SSHY-lähdeviittaus on haettava erityisen SSHY-selainlaajennuksen avulla (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/sshy-selainlaajennus/ tai https://chrome.google.com/webstore/detail/sshy-selainlaajennus/caomdaijfcdopklkecajpkoaiamaegkb) )

Import CSV sources

Työkalu "Import CSV sources" on erikoistunut työkalu, joka osaa ladata Grampsiin lähteita csv-muotoisesta tiedostosta. Työkalu muodostaa kustakin tiedoston rivistä Grampsiin Arkiston (optionaalinen, lähteen sekä lähteeseen liittyvän Lisätiedon (optionaalinen) ja Ominaisuuden (optionaalinen).

Työkalu asentuu Grampsin Työkalut>Isotammi tools -kansioon.

Työkalulle annetaan syötteeksi .csv-tiedosto, josta luetaan seuraavien sarakeotsikoiden alla olevat tiedot: - title (pakollinen) - author - abbrev - pubinfo - repository - ....

Nimet pitää kirjoittaa juuri noin, pienillä kirjaimilla. Sarakkeiden järjestyksellä ei ole väliä eikä kaikkia tarvitse käyttää. Muut sarakkeet ohitetaan.

Jokaisesta rivistä tehdään uusi lähde ja niille annetaan juokseva id-numerointi (S0001, S0002 jne). Siis tiedostossa mahdollisesti olevia gramps-id-tietoja ei käytetä. Jos kannassa on ennestään lähteitä ja arkistoja, voi tulla duplikaatteja id-arvoja (mutta ne voi jälkeenpäin numeroida uudelleen toiminnolla Työkalut>Sukupuun käsittely>"Järjestä uudelleen Gramps ID:t, jossa valitaan Lähde- ja Arkisto-kohteet)

Sarakkeiden title, author, abbrev ja pubinfo sisältö talletetaan sellaisenaan lähteeseen.

Repository-sarakkeella on erityiskäsittely:

- Repository voi olla tyhjä, jolloin lähdettä ei liitetä mihinkään arkistoon.

- Jos sarakkeessa on hakasuluissa oleva id (muotoa [Rxxxx]), niin lähde liitetään vastaavaan arkistoon, jos se on ennestään tietokannassa. Jos ko. arkistoa ei ole, niin luodaan uusi arkisto jonka nimeksi tulee "[Rxxxx]" ja liitetään lähde siihen.

- Jos sarakkeessa on jokin muu arvo, niin se tulkitaan arkiston nimeksi, jolloin luodaan uusi arkisto tällä nimellä ja liitetään lähde siihen. Jos samaa nimeä käytetään moneen kertaan, työkalu luo kuitenkin vain yhden arkiston. Jos nimi on jo kannassa ennestään olevalla arkistolla, ei työkalu osaa yhdistää uutta nimeä siihen (tämän voi jälkeenpäin korjata sulauttamalla ko. arkistot).

Nimen muokkaustyökalu

Name Merge Tool

Family Auto Merge Tool