Open main menu

Gramps β

Sv:Grundläggande genealogi

Några rekommendationer i ditt genealogiska arbete:

 • Gå till källan. Det spelar ingen roll hur mycket information som du en dag har samlat om ditt släktträd, den är bara så bra som källan som den kom ifrån. Ta dig tid att skriva ner alla detaljer när du gör en upptäckt.
 • Forska från det du vet till det du inte vet. Dokumentera allt du vet innan du ställer upp en hypotes. Den information som du redan har tillgänglig kan visa vägen för fortsatt forskning. Slösa inte bort tiden på att gå igenom tusentals dokument i hopp om ett spår om du har outforskade alternativ.
 • Var beskrivande. Begränsa inte din forskning till namn, datum och platser. Genealogi är inte bara ett studium eller en analys av vad som hände utan varför det hände och hur dina anor kan tänkas ha formats av den händelse som de ställdes inför. Dessutom, en fin berättelse här och där hjälper till att göra din familjehistoria lika intressant för andra som den är för dig.
 • Var så noggrann som du kan. Gör inga antaganden när du dokumenterar primär information. Skriv ner den exakt som du ser den och använd sedan kommentarer inom parentes för att markera dina tillägg, strykningar och marginalanteckningar. Att använda det latinska uttrycket "[sic]" är en standardmetod för att berätta att en till synes felaktig avskrift faktiskt är korrekt. Du kanske efter en tid upptäcker att det som du trodde var en förkortning eller en felstavning egentligen var en stavningsvariant som var vanlig under den tidsperioden eller en markering för att skilja mellan två begrepp med liknande stavning.
 • Få med alla. Dokumentera alla individer som du hittar i samband med en händelse. Familjer bodde, arbetade och gick i kyrkan tillsammans så släktingarna till en individ kan också förekomma vid händelser som rör syskon, grannar och lokala kyrkor.
 • Planera dina ansträngningar. Att veta vad du försöker uppnå spar värdefull tid. Särskilda resor för att se originaldokument, besöka begravningsplatser, bibliotek eller för att intervjua människor kan inte upprepas. Var säker på att du får svar på de frågor du hade planerat och dokumentera så mycket du kan medan du har chansen. Det är tråkigt att komma hem från en resa och upptäcka att du förbisåg uppenbar information som fanns mitt framför näsan på dig.
 • Titta närmare. Ibland så kan en omtolkning av en grupp till synes isolerade fragment av information plötsligt visa sig hänga samman och avslöja en färgstark period i din släkt som du inte hade förväntat dig. Plötsliga förändringar i familjen som exempelvis förflyttningar, immigration, en vigsel, död eller födsel kan peka ut riktingen för fortsatt forskning.
 • Kvalitetssäkra din dokumentation. Notera dina teorier och frågor om informationen samtidigt som du skriver ner den. Det är inget fel i att låta andra få veta att du inte är nöjd med rimligheten hos ett visst faktum eller hypotes. Det kan hjälpa andra att förstå ditt perspektiv och ge ytterligare information när de försöker förstå sammanhang eller forska i samma område. Var noga med att använda parenteser eller annan notation för att tydligt skilja dina kommentarer från dem i originalkällan.
 • Respektera de levandes integritet. Genealogi är inte tänkt att invadera människors privatliv genom att avslöja deras hälsotillstånd, deras personnummer och andra bevarade hemligheter. Var försiktig när du skriver om saker som vissa familjemedlemmar kan ta anstöt av eller känner motvilja att tala om.
 • Säkerhetskopiera med jämna mellanrum din elektroniska information. Om du lägger ner ändlösa timmar på att skriva in information i ditt genealogiprogram, ta dig då även några extra minuter för att kopiera filerna till en CD. Skriv en beskrivning av vad som finns på skivan med en CD-markeringspenna (använd inte en vanlig permanent tuschpenna!) samt kopians datum och förvara den sedan på en mörk, sval och torr plats.
 • Ta många bilder. Använd fotografier för att minnas detaljer som du inte har tid att skriva ner. Bilder av en gravsten kan vara användbara, men du kanske också vill ha en bild av kyrkan som står där framför, en vy från vägen som leder upp till begravningsplatsen, bilder på stenen från flera olika vinklar, angränsande stenar och annat intressant, en allmän översikt över platsen, och kanske till och med bilder på dem som var med dig vid besöket på platsen. Senare så kan dessa hjälpa dig att hitta tillbaka dit - och andra ställen-. eller bara påminna dig och de andra som var med om upplevelsen den dagen.