Sources/tr

From Gramps
Revision as of 22:43, 30 May 2022 by Patsyblefebre (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kaynaklar soy araştırmasında önemli bir rol oynar.

Tanım

Kaynaklar (kişisel tanıklık, video kaydı, fotoğraf, gazete köşesi, mezar taşı...) kendisinden (soy araştırmasında) bilgi elde edilebilecek her şeydir.

Bir Gramps Ağacına bir Kaynak eklediğinizde, bu Kaynak Alıntıları basitleştirmek için kullanılabilir ve Depolarda düzenlenebilir.

Kaynaklar arasında aşağıdaki ayrımların yapılmasında yarar vardır:

 1. Birincil kaynak: olayın çağdaşı olan zamanda yapılmış tarihin ilk elden kanıtı. Örneğin, günlükler, sertifikalar, gazeteler, ...
 2. İkincil kaynak: Birincil ve diğer ikincil kaynaklara dayanan, yorum ve analiz gibi yeni bilgiler sunan tarih açıklamaları. Örnekler arasında tarih kitapları, soy yayınları,...
 3. Üçüncül kaynak: birincil ve ikincil kaynaklardan bir seçim ve derleme. Üçüncül kaynaklar diğer kaynakları derleyebilir, çıkarabilir, alıntılayabilir, tekrarlayabilir veya referans verebilir. Örneğin, kütüphane katalogları, bibliyografyalar, ...

En önemli soy kaynakları

Resmi belgeler

Dini belgeler

Yasal belgeler

 • Mahkeme dosyaları
 • Noter belgeleri
 • Veraset kayıtları

Göç

 • Yolcu listeleri
 • İniş kayıtları

İkamet

 • Nüfus kayıtları
 • Mülkiyet belgeleri
 • Telefon rehberi
 • Şehir dizinleri

Son istirahat yerleri

 • Mezarlıklar listesi
 • Şehitlikler

Askeri

Kişisel Belgeler

 • Günlükler
 • Yazışmalar
 • Ev faturaları

Diğer Olası Kaynaklar

 • İnciller
 • Hikayeler
 • Yayınlar
 • Fotoğraflar
 • İstihdam bilgileri
 • Tıbbi kayıtlar
 • DNA
 • Seçmen kayıtları
 • Soy araştırması dernek kayıtları
 • Sözlü kayıtlar

Ayrıca bakınız