Sk:Gramps 5.1 Wiki manuál - Predslov

From Gramps
Revision as of 09:26, 25 October 2021 by Milan (talk | contribs) (Created page with "{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki manuál/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Začíname/sk|5.1}} {{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_manuál_-_Predslov}} Gramps je softvérový balík navr...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Gramps je softvérový balík navrhnutý pre genealogický výskum. Hoci je podobný iným genealogickým programom, Gramps ponúka niektoré jedinečné a výkonné funkcie, o ktorých si povieme nižšie.

Gramps je softvérový balík s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že môžete voľne vytvárať kópie a šíriť ho ďalej. Je vyvíjaný a udržiavaný celosvetovým tímom dobrovoľníkov, ktorých cieľom je, aby bol program Gramps výkonný, ale zároveň jednoduchý na používanie.