Nl:verklarende woordenlijst

From Gramps
Revision as of 05:58, 4 February 2013 by Patsyblefebre (talk | contribs) (Gramps)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Hier vindt u een woordenlijst van genealogische begrippen. Voor begrippen die in Gramps gebruikt worden kijkt u bij begrippen in Gramps.

Anglicisatie
proces om iets Engels te maken
DNA
  1. acronym: deoxyribonucleic acid
  2. een celkernzuur dat de genetische informatie bevat
GEDCOM
  1. acronym: Genealogy Data Communication
  2. een bestandsformaat om genealogische informatie uit te wisselen
matroniem
persoonsnaam gebaseerd op de naam van de moeder
patronym
persoonsnaam gebaseerd op de naam van de vader
Romanisering
woordvoorstelling gebaseerd op het Romaanse ( Latijnse) alfabet