Nl:Latijnse woorden en expressies/N

From Gramps
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter N.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


n., nat.
natus
naalis
naturalis
N.B.
notabene
N.D.
nobilis domine, - domina
N.N.
nomen nescio
noe., noie
nomine
not., nots
notarius


naevus
moedervlek
nam
want
nata
geboren
nativatas, nativatis
geboorte
nativus
geboortig
natum, natus
geboren
natum mediam nocte
geboren te middernacht
naturalis
natuurlijk -, onwettig kind
natus anno
geboren in het jaar
nauta
schipper
navector
veerman
navigator
schipper
navis
boot
navium gubernator
(scheeps)stuurman
necessariis moribundorum sacramentis
met de nodige sacramenten der stervenden
necessitatis baptismum
nooddoop
nec non
en eveneens
neonatus
pasgeboren
neosponsi
de jonggehuwden
nepos
kleinzoon, neef, kinderen van oom of tante
nepta, neptis
kleindochter, nicht (dochter van iemends broer of zuster, dochter van oom of tante)
nesciens scribere
niet kunnende schrijven
nescius
onkundig
nobilis
adel, edel
nobilis domina
weledele dame
nobilis dominus
weledele heer
noctis
nacht (van de)
nocturnus
nachtelij
nomen (mv) nomina
naam
nomen nescio
onbekende naam
nomina defunctorum
naamlijst overledenen
nominavit
heeft genoemd
nomine
in naam van, met als naam
nonagenarius
negentigjarige, negentiger
nonaginta
negentig
nonam
negende (uur)
nondum
nog niet
nono
negen
noster
onze
notabene
let wel
notabilis
de aanzienlijkste, voornaamste burgers van de gemeente
notandum quod ....
noteer dat
notarius
notaris
notarius publicus
openbaar notaris
notarius regius
koninklijk notaris
nothus
onwettig, bastaard, onecht
novalis, novaal
nieuw
novem
negen
novemdecima
negentien
novembris
november
novennis
negen jaar oud
noverca
stiefmoeder
novercalis
(bn) stiefmoederlijk
novercari
stiefmoederlijk bejegenen
novercus
stiefvader
nubilis
huwbaar
nuda proprietas
naakte eigendom, de blooteigenaar is hij wiens eigendom belast is met vruchtgebruik
nudius tertius
eergisteren
nullo allato impedimento
(en) geen huwelijksbeletsel ontdekt zijnde
nullo(que) detecto impedimento
(en) geen huwelijksbeletsel ontdekt zijnde
nummophylacis, -lax
muntmeester
nummularius
muntsnijder, wisselaar
nunc
nu
nuncupatio
mondelinge aanwijzing van een erfgenaam
nuntius
gerechtsbode
nuper
onlangs
nupta, nuptae
(bn) gehuwd, getrouwd, bruid
nuptus
gehuwd
nuptiae, nuptiarum
huwelijksfeest, bruiloft
nuptialis
(bn) bruilofts_, van of betreffende de bruiloft
nuptiare
(ww) huwen, met iemend trouwen
nuptura
bruid
nupturus
bruidegom
nuptus
huwelijk, echt
nurus
schoondochter
nutritor
verpleger, pleegvader, verzorger
nutrix, nutricis
min, baker, pleegmoeder, opvoedster