Nl:Kinderen toevoegen

From Gramps
Jump to: navigation, search

Hoe voegt u een kind toe aan een persoon of een familie?

Kinderen worden nooit toegevoegd aan een persoon, maar steeds aan een familie. Een kind kan echter tot meerdere families behoren.

Een kind toevoegen via het relatiescherm

een kind kan aan een familie op verscheidene wijzen toegevoegd worden, afhankelijk van de context.

Het relatiescherm toont de actieve persoon. Via dit scherm kan u:

  • de actieve persoon als kind toevoegen aan een familie
  • een andere persoon als kind toevoegen aan een familie waarvan de actieve persoon een ouder is

De actieve persoon als kind toevoegen aan een familie

U kunt ofwel de actieve persoon toevoegen als kind aan een nieuwe familie ofwel toevoegen aan een reeds bestaande familie.

Om de actieve persoon als kind toe te voegen aan nieuwe familie, selecteert u de knop Nieuwe ouders toevoegen op de werkbalk (in oudere versies van GRAMPS, noemde deze knop gewoon Toevoegen). Dan wordt een venster getoond waarin de actieve persoon als kind wordt gelijst. U kunt vervolgens ouders toevoegen die zich reeds in het gegevensbestand bevinden of nieuwe personen als de ouders aanmaken.

Om de actieve persoon als een kind van een reeds bestaande familie toe te voegen, selecteert u de knop Voeg bestaande ouders toe op de werkbalk (in oudere versies van GRAMPS, noemde deze knop gewoon Delen). Nu kunt u een familie kiezen en de actieve persoon als kind toevoegen.

Een persoon als kind van de actieve persoon toevoegen

U kunt een kind aan een familie, waarin de actieve persoon een ouder is, op twee manieren. Indien het een bestaande familie is, zal deze familie in het Familie gedeelte van het scherm te zien zijn. Klik op het STOCK_EDIT Bewerken icoon. De bestaande familie zal nu getoond worden in een bewerkingsvenster.

Wordt de familie waar u het kind aan wil toevoegen niet getoond, dient u de Partner toevoegen knop (in oudere versies is dit de Echtgeno(o)t(e) knop). Nu wordt een bewerkingsvenster getoond. De actieve persoon zal vermeld worden als vader of moeder. Vervolgens kunt u kinderen en/of een echteno(o)t(e) toevoegen.

Een kind toevoegen via het familiescherm

Fig.1. FamilieschermWenst u een kind aan een bestaande familie toe te voegen via het familiescherm dient u eerst de desbetreffende familie te zoekn in de getoonde lijst. U kunt ofwel de familie aanklikken en vervolgens op de Bewerken knop op de werkbalk klikken, ofwel dubbelklikken op de familie in de lijst.
Wenst u een kind toe te voegen aan een nog niet bestaande familie, klikt u op de Toevoegen knop van de werkbalk. Dan wordt een bewerkingsvenster getoond. In dit venster kunt u dan ouders en kinderen toevoegen.

Hoe kunt u tweelingen of drielingen toevoegen?

Wanneer u de lijst van de kinderen in een familie bekijkt, zal het duidelijk zijn dat kinderen met ee zelfde geboortedatum tweelingen zijn. Maar indien u de geboortedatum niet weet of enkel een geboortejaar, dient u deze verwantschap op een andere manier op te geven. U kunt dit doen door de kinderen een zelfde geboortegebeurtenis te laten delen.

Nemen we als voorbeeld de tweeling Thomas en Peter. Wanneer u de geboortegebeurtenis aanmaakt voor Thomas, vermeldt u in de Beschrijving "Geboorte van Thomas en Peter". Voeg vervolgens een verwijzing naar dezelfde gebeurtenis toe wanneer u de geboortegebeurtenis aanmaakt voor Peter. Dit kunt u doen door verslepen en plaatsen of door de knop Een bestaande gebeurtenis delen. Zet ook voor beide kinderen de Rol op "Primair".

Wanneer u nu de gebeurtenissenlijst bekijkt voor Thomas of Peter zal de Beschrijving u eraan herinneren dat deze kinderen tweelingen zijn. Bijkomende gegevens zoals geboortedatum die bijgevoegd worden aan deze geboortegebeurtenis zullen automatisch getoond worden voor de beide kinderen.

Bijkomende informatie toevoegen

Een beroep of andere speciale informatie toevoegen

Soms wordt in oude documenten het beroep van een persoon vermeld: brouwer, kuiper, mandenvlechter...

Bij de bewerking van de persoonsgegevens kunt u de tab kenmerken gebruiken. U kunt dan een nieuw kenmerk toevoegen en de gewenste informatie invullen.

Een ander methode is dat u een gebeurtenis van dit beroep aanmaakt, met als type beroep. In de Beschrijving kunt u dan aanvullen Beroep van persoon xyz: brouwer. Deze methode heeft als voordeel dat u op dit type gebeurtenis de normale zoekfuncties kunt gebruiken.

Verwante artikelen