Nl:Hoe een reservekopie maken

From Gramps
Revision as of 16:38, 3 July 2008 by Erikdr (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Hoe een reservekopie maken van uw genealogisch gegevensbestand.


GRAMPS-versie 2.2.x

Zonder mediabestanden

Het gramps-xml gegevensformaat zal een reservekopie leveren van al uw gegevens met uistluitsel van de media-objecten. Dit zijn externe beelden, foto's en documenten. Het voorbeeld toont hoe u een gramps-xml- bestand aanmaakt van een gegevensbestand dat "MijnFamilieStamboom.grdb" noemt

gramps -O MijnFamilieStamboom.grdb -o backup.gramps -f gramps-xml

GRAMPS-version 3.x

Met mediabestanden

Stel dat uw gegevensbestand "Mijn Familieboom" noemt en u wilt dat de reservekopie ook de externe media-objecten bevat. Het aangewezen gegevensformaat is het fgramps-pkg-formaat. Dan gebruikt u deze opdrachtregel:

gramps --open="Mijn Familieboom" --output=backup.gpkg --format=gramps-pkg

Zonder mediabestanden

Wenst u de media-objecten niet mee te nemen in de reservekopie, gebruikt u het gramps-xml-formaat:

gramps --open="Mijn Famileboom" --output=backup.gramps --format=gramps-xml

De Generate XML pagina bevat meer informatie wat u juist met deze .gramps-bestanden kunt doen.

GEDCOM-export

Let er op dat het GEDCOM-formaat niet aangewezen is om een reservekopie te maken. Door de omzetting naar GEDCOM kan er informatie verloren gaan. Toch is het soms wenselijk te exporteren naar GEDCOM. Dan gebruikt u volgende opdracht:

gramps --open="Mijn Familieboom" --output=export.ged --format=gedcom