Nl:Gramps 5.1 Wiki Handleiding - Vaak gestelde vragen

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Dit artikel bevat een lijst van veel gestelde vragen in de forums en de maillijsten. Uiteraard kan deze lijst niet volledig zijn en alle zaken behandelen. Indien u vragen of antwoorden wilt toevoegen aan deze lijst, stuur dan uw voorstellen per e-mail naar Gramps-devel@lists.sourceforge.net

U kunt ook de volgende categorieën raadplegen op de Gramps-wiki:

Contents

Algemeen

Wat is Gramps?

Gramps is een programma om genealogische gegevens te onderzoeken en te analyseren. Met andere woorden, dit programma stelt u in staat om uw persoonlijke (familie-)gegevens op te slaan, te bewerken en te onderzoeken op uw computer. Zie ook Info over Gramps.

Waar haal ik het programma vandaan en hoeveel kost het?

Gramps kan kosteloos geïnstalleerd worden op uw pc. Gramps is een Open Source Project onder de GNU General Public Licentie. U hebt volledige toegang tot de broncode en u kunt dit programma en de broncode vrijelijk verdelen.

Bestaat Gramps ook in andere talen?

Ja, momenteel is Gramps vertaald in zowat 28 talen. Hier vindt u een Engelstalig overzicht.

Hoe bewaar ik reservekopieën?

Gebruik vooral een recente versie van Gramps! Vanaf 2.2.5 is er een automatisch systeem om reservekopieën te maken.

Het is van het uiterste belang dat u uw reservekopieën bijhoudt en belangrijk is natuurlijk ook om die op een veilige plaats op te slaan. Gramps beschikt over een specifiek overzetbaar bestandsformaat. Dit is een compact en door mensen te lezen formaat. De bestandsextensie is .Gramps. Zie hiervoor een reservekopie aanmaken.

U kunt deze reservekopie van tijd tot tijd opslaan op een veilige plaats (bijvoorbeeld op een usb-stick). Opmerking: de .Gramps-bestanden zijn gecomprimeerde bestanden. Worden de bestanden aangeklikt, dan wordt Gramps geopend. Om de 'XML'-structuur te kunnen bekijken, moet u het bestand aanklikken en met het gepaste decompressieprogramma (zoals ark of unzip) het bestand openen. Vervolgens kunt u het 'XML'-bestand bekijken want dit is een gewoon tekstbestand voor meer informatie.

Gramps maakt een snelle verborgen binaire reservekopie om terug te kunnen gebruiken mocht er zich een fout voordoen. Indien de juiste programma's zijn geladen, kunt u ook gebruik maken van een revisiesysteem.

Een andere methode is om een reservekopie te nemen van de verborgen map ./Gramps. Deze map bevindt zich bij Linux-systemen in uw thuismap. Door hiervan een kopie te maken worden uw gegevensbestanden en revisies gekopieerd.

Sla geen kopieën op in een 'GEDCOM'-formaat. Niet alle informatie die Gramps opslaat kunt u in een GEDCOM-formaat wegschrijven. Indien u dus de volgende acties uitvoert: een export/import operatie Gramps --> GEDCOM --> Gramps, zult u gegevens verliezen. Kijk [[Gramps_and_GEDCOM|hier ] voor een Engelstalige verklaring. Gebruik dus het .Gramps bestandsformaat voor alle reservekopieën!

Sla ook geen kopieën op in het 'GRDB'-formaat. Dit bestandsformaat is een gegevenbestand en die is computerafhankelijk (wat eigenlijk wil zeggen: werkt niet op een andere pc). Kleine beschadigingen van het bestand kunnen ook niet meer hersteld worden. Gebruik dus het .Gramps bestandsformaat voor alle reservekopieën!

Ondersteunt Gramps Unicode-karaktersets?

En meer bepaald, niet-Romaanse Unicode-karaktersets? Ja. Gramps werkt intern met 'Unicode' (UTF-8). zodoende kunnen alle alfabetten gebruikt worden voor alle ingavevelden. Ook ondersteunen alle verslagen 'Unicode'. Voor 'PDF/PS'-bestanden moet u echter met gnome-print of LibreOffice werken.

Installatie

Wat is nodig om Gramps onder Linux, Solaris, of FreeBSD te laten draaien?

Gramps is een GTK toepassing. Daarom dienen de pygtk-bibliotheken geïnstalleerd te zijn op het systeem. Indien deze vereiste voldaan is zou Gramps moeten werken. Gramps werkt onder de GNOME-werkomgeving, de KDE-werkomgeving en gelijk welke andere desktop-omgeving. Gramps zal wel over bijkomende functionaliteiten beschikken als tevens de GNOME-bibliotheken die de verbinding verzorgen naar Python zijn geïnstalleerd. Het Gramps-project raadt een GTK-versie van 2.8 of hoger aan.

Werkt Gramps onder Windows?

Ja velen gerbruiken het programma op Windows. Waarschijnlijk is het eenvoudigste dit te downloaden de Engelstalige GrampsAIO software bundle voor Windows. Dit is een volledig alles-in-één Gramps-pakket en bevat alle andere nodige programma's. Installatie zou dus simpel moeten zijn.

We doen het mogelijke om de Windows-problemen op te lossen: zie ook hier. Zie ook de Engelstalige Gramps and Windows voor een samenvatting van aanwijzingen van hoe u best Gramps gebruikt op een Windows-computer. De Linux CD kan als een Live CD werken waarmee u uw computer kan opstarten indien u over een CD/DVD-lezer beschikt. U kunt dan Linux draaien en Gramps zelfs al is op uw systeem enkel Windows geïnstalleerd. Er is een Windows installeerprocedure beschikbaar, maar we hebben niet de nodige mankracht om dit te ondersteunen. Er bestaat een windows mailing list en we doen er alles aan om de problemen verbonden met de installatie onder Windows op te lossen.

Werkt Gramps op de Mac?

Ja, 'Mac' is een platform dat Gramps ondersteund. Kijk naar de Engelstalige uitleg voor meer informatie.

Wat zijn de minimum specificaties waaraan een computer moet voldoen om Gramps te draaien?

We raden een minimum schermresolutie aan van 800x600. De geheugenvereisten voor Gramps 5.1 zijn verminderd en Gramps draait efficiënt op een 256MB systeem. Een systeem met 512MB kan tot 200.000 personen bevatten. De benodigde hardeschijfruimte is echter gevoelig verhoogd. Een normaal gegevensbestand wordt snel enkele megabytes groot. Voor een stamboom van ongeveer 120.000 personen is de ruimte nodig voor het gegevensbestand ongeveer 530MB. Beelden en andere media-objecten worden apart opgeslagen op de harde schijf. Dus een grote harde schijf is wenselijk.

Hoe installeer ik een nieuwe versie?

GNU/Linux OS zullen normaal gezien deze nieuwere versies voor u organiseren. Mocht dat niet het geval zijn kunt u te rade gaan bij mensen die dezelfde Linux distributie draaien.

De 'Windows'-versie moet steeds manueel aangepast worden om een nieuwere versie te installeren.

Voorkeuren

Kan ik het datumformaat in verslagen aanpassen naar 'dag maand jaar'?

Ja, dat kan eenvoudig via het menu Bewerken-->Voorkeuren-->Weergave-->Datumformaat. Hier kunt u het gewenste datumformaat opgeven JJJJ-MM-DD of dag maand jaar of een andere indeling en vervolgens kunt u het verslag aanmaken. Uw globale datumvoorkeuren zullen dan gebruikt worden.

Overzetbaarheid - Samenwerking

Is Gramps compatibel met andere genealogische programma's?

Gramps tracht steeds compatibel te zijn met GEDCOM. Hier vindt u een Engelstalige uitleg van GEDCOM, de algemene standaard voor het registreren van genealogische gegevens. Gramps beschikt over export/import-filters om GEDCOM-bestanden te lezen en te schrijven.

Maar het is belangrijk te begrijpen dat de GEDCOM standaard slecht wordt toegepast -- bijna elk genealogische computerprogramma heeft zo zijn eigen interpretatie van de norm. Als er een nieuwe interpretatie komt, kunnen de export/import-filters eenvoudig aangepast worden. Maar het opsporen van deze nieuwe versies vereist terugmelding van de gebruikers. Het staat u vrij om ons te informeren over gelijk welke GEDCOM-versie die niet ondersteund wordt door Gramps, te melden en we zullen proberen om aanpassingen te doen!

Kan Gramps bestanden lezen gemaakt door andere genealogische programma's?

Zie hierboven.

Kan Gramps naar bestanden schrijven die dan ook leesbaar zijn door andere programma's?

Zie hierboven.

Welke standaarden worden door Gramps ondersteund?

Het aardige van standaarden is, dat er zoveel zijn om uit te kiezen. Gramps ondersteunt de volgende GEDCOM-varianten: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, en Visual Généalogie.

Hoe importeert u gegevens van een willekeurig genealogisch programma naar Gramps?

De beste manier is een nieuwe stamboom aan te maken en dan via het menu de importfunctie te gebruiken. Vervolgens kiest u het GEDCOM-bestand dat u met het andere programma hebt aangemaakt en importeert u dit bestand in Gramps.

Kan men Gramps installeren op een Linux webserver en het dan via een web browser gebruiken?

Dit laat mij en mijn verwanten toe, om gegevens wereldwijd te kunnen bekijken en aan te passen.

Gramps kan webpagina's aanmaken, maar beschikt niet over een webinterface om gegevens aan te passen. Wilt u dat toch kunnen doen dan zijn de volgende programma's wellicht een beter alternatief: GeneWeb of PhpGedView. Kijkt u ook eens naar de experimentele Engelstalig Gramps-connect. Maar voor u die stap zet, stelt u zich best eerst de volgende vragen:

  1. Wil ik werkelijk dat verwanten of andere mensen mijn gegevens veranderen?
  2. Vertrouw ik, zonder controle, elk gegeven dat toegevoegd wordt door anderen?
  3. Hebben deze mensen dezelfde structuur om genealogische gegevens in te voeren en begrijpen ze wat goede genealogische technieken zijn?

Een betere methode is wellicht een formulier op een webpagina waar mensen gegevens kunnen invullen. Deze gegevens kunnen dan door u eerst gecontroleerd worden alvorens ze toe te voegen aan uw eigen gegevensbank.

Denk ook aan de gevolgen van een mogelijke niet-bereikbaarheid van uw webstek indien u niet over een eerste klasse webhosting dienst mocht beschikken.

Verslagen

Kan Gramps een stamboom van mijn familie uitdrukken?

Ja. Maar verschillende mensen hebben verschillende voorstellingen van wat nu eigenlijk een stamboom is. Sommigen zien het als een grafiek die van een verre voorouder alle nakomelingen oplijst. Anderen denken dan weer dat het een grafiek zou moeten zijn van een bepaalde persoon terug in de tijd met een lijst van alle voorouders. weer anderen zien het meer als een tabel of een tekstverslag. Gramps kan alle bovenstaande varianten aanmaken en nog veel meer grafieken en verslagen. Bovendien maakt de programma-architectuur het mogelijk om zelf deelprogramma's te schrijven die 'inplugbaar' zijn. Deze deelprogramma's kunnen dan weer nieuwe grafieken, verslagen aanmaken.

In welke formaten kan Gramps zijn verslagen aanmaken?

Tekstverslagen zijn beschikbaar in HTML, PDF, ODT, LaTeX en RTF formaten. Grafieken (kaarten en diagrammen) zijn beschikbaar in PostScript, PDF, SVG, ODS en GraphViz formaten.


Hoe kan ik de standaardtaal in de verslagen veranderen?

De verslagen worden opgesteld in de taal van uw Linux-installatie. U kunt dit aanpassen door bijkomende taalpakketten te installeren, zie hiervoor hoe de taal te veranderen

Is Gramps compatibel met het internet?

Gramps kan webadressen opslaan en uw browser er naar laten verwijzen. Het programma kan informatie importeren dat u ophaalt via internet. Gramps kan gegevens exporteren die u over internet zou kunnen sturen. Het programma kent ook de standaard bestandsformaten die veel gebruikt worden op het internet (vb. JPEG, PNG, GIF, MP3, OGG, WAV, QuickTime, MPEG en AVI bestanden). Maar buiten dat is er weinig dat een genealogische programma zoals Gramps kan doen met internet.


Kan ik eigen filters/verslagen en .. aanmaken?

Ja. Er zijn echter vele vormen van eigen aanpassingen. Een ervan is het veranderen of aanmaken van sjablonen die gebruikt worden voor de verslagen. Deze sjablonen geven u een beperkte controle over gebruikte lettertypes, kleuren en lay-out van de verslagen. U kunt Gramps ook vertellen via de verslagdialogen wat er juist in een bepaald verslag moet komen. Daar bovenover kunt u uw eigen filters aanmaken -- dit is zeer handig om personen te selecteren op basis van welbepaalde criteria. U kunt bestaande filters combineren om nieuwe, complexere filters op te stellen. Tenslotte is er de mogelijkheid om zelf uw eigen deelprogramma's te schrijven. Dit kunnen zowel verslagen, opzoekingsgereedschappen als import/export filters zijn. Daarvoor dient u over een basiskennis van het programmeren in Python te beschikken.

Waarom worden niet-Latijnse lettertekens als rommel weergegeven in PDF/PS verslagen?

Dit is een beperking van de ingebouwde lettertekens in PS en PDF. Om toch niet-Latijnse tekst te kunnen uitdrukken, gebruikt u Afdrukken... in het formaatselectiemenu van de verslagdialoog als uitvoerformaat. Hierdoor wordt het programma gnome-print als afdrukprogramma gebruikt. Dit programma ondersteunt PS en PDF formaten en rechtstreeks afdrukken (opmerking: U dient gnome-print apart te installeren. Het is niet strikt nodig voor de werking van Gramps).

Indien uw tekst enkel Latijnse lettertekens bevat, zal er een kleiner PDF-bestand worden aangemaakt. Gnome-print moet bijkomende lettertekeninformatie insluiten.

Ik wil graag bijdragen aan Gramps door zelf mijn favoriete verslag te schrijven. Hoe moet ik dat doen?

Het eenvoudigst is te beginnen met een bestaand verslag, filter of hulpgereedschap en dit dan aan te passen. Zo kunt u maken wat u wilt door bestaande code te wijzigen -- geweldig! Als uw wens niet past in een reeds bestaand Gramps-gereedschap, dient u uw eigen deelprogramma van nul te schrijven. Er is hulp aanwezig op het Developers Portal, of op de gebruikerspostlijst: Gramps-devel@lists.sourceforge.net. Om uw werk (tussentijds) te testen, slaat u het deelprogramma op in de map $HOME/.Gramps/plugins/. Bij het starten van Gramps wordt het deelprogramma dan gevonden en geïmporteerd. Als de code van het deelprogramma correct is, wordt het deelprogramma automatisch geregistreerd en wordt een menu-item gemaakt. Als u tevreden bent over het deelprogramma en de code aan het Gramps project wilt aanbieden, bent u steeds welkom om contact met ons op te nemen op het postadres Gramps-devel@lists.sourceforge.net

Database - Gramps-bestandsformaten

Wat is de maximumgrootte (in bytes) van een gegevensbestand dat Gramps aankan?

Gramps heeft geen harde limieten wat de grootte van het gegevensbestand betreft. Beginnende bij versie 2.0.0, laadt Gramps niet meer alle gegevens in het geheugen. Zodoende kan het programma werken met een veel groter gegevensbestand dan voorheen. In werkelijkheid zijn er echter wel praktische limieten. De belangrijkste fysische limieten zijn het beschikbare werkgeheugen en de cachegrootte die gebruikt wordt voor toegang tot de BSDDB-gegevensbank. Met de huidige geheugenmodules heeft Gramps geen enkel probleem met gegevensbanken die meer dan tienduizenden personen bevatten. Kijk op deze Engelstalige pagina voor meer uitleg

Hoeveel personen kunnen er in een Gramps-gegevensbestand?

Zie hierboven. Maar veel is afhankelijk van de hoeveelheid systeemgeheugen: zie een Engelstalige verklaring over performantie.


Mijn gegevensbestand is werkelijk zeer groot. Is er een mogelijkheid om niet alle gegevens in het geheugen te moeten laden?

Vanaf de 2.0.0 versie, laadt Gramps niet meer alle gegevens in het werkgeheugen. Zo kan er met veel grotere gegevensbanken gewerkt worden. Het gebruikte bestandsformaat is .grdb : de benaming voor een Gramps-gegevensbank.

Kan ik Gramps draaien vanaf een NFS-share?

Ja dat kan.

Waarom is het gegevensbestand (GRDB) eigenlijk niet omzetbaar?

Het grootste probleem voor de omzetbaarheid ligt bij de zogenaamde 'transacties'. Vanaf Gramps 2.2 werden atomische transacties ondersteund om gegevens te beschermen. Bij dit soort transacties worden verschillende veranderingen weggeschreven als een enkele eenheid. Dit betekent dat alle veranderingen worden opgeslagen of geen enkele. Belangrijk is dat er geen tussenstadium is, waar slechts een deel van de veranderingen zouden opgeslagen worden. Een bijkomend voordeel van dit soort transacties is, dat de toegang tot de gegevensbank (zowel lezen als schrijven) sneller is.

Probleem met transacties (althans bij het BSDDB systeem) is dat niet alle gegevens worden opgeslagen in één bestand. Er zijn dus log bestanden nodig om de voortgang bij te houden. Deze logbestanden worden bijgehouden in een gegevensbankomgeving. Er is een aparte map nodig voor elk bestand. Anders bestaat het gevaar dat de logbestanden elkaar beïnvloeden.

In versie 2.2, werden de logbestanden bewaard onder de map ~/.Gramps/<pad> en werd een unieke map per gegevensbank aangemaakt. Probleem is dat uw GRDB-bestand echter het logbestand nodig heeft die zich in een andere map bevinden. Door enkel het GRDB-bestand te kopiëren wordt dus maar een deel van de gegevensbank gekopieerd.

Fouten en Vragen

Ik vond een programmafout en ik wil dat deze fout gecorrigeerd wordt! Wat moet ik nu doen?

Het allerbeste is natuurlijk dat u zelf deze fout hersteld en de oplossing naar de mailing list van de ontwikkelaars stuurt :-). Lukt dat niet dan kan u best een foutrapport opsturen.

Een goed foutrapport bevat volgende gegevens:

  • de Gramps-versie die u gebruikte wanneer de fout zich voordeed (opvraagbaar via Hulp → Info). Dit geeft dan iets als Gramps 5.1.2-1 Python: 2.7.3 (default, Jul 24 2012, 10:05:38) [... BSDDB: 4.8.5.1 (4, 8, 30) LANG: nl_BE.utf8 OS: Linux Distribution: 3.6.9-2.fc17.x86_64.
  • de taal die u gebruikte om Gramps te draaien (opvraagbaar door volgende uit te voeren in een terminal echo $LANG). Dit geeft dan iets als nl_BE.UTF-8 terug.
  • alle zaken waaraan u merkt dat dit inderdaad een fout is.
  • alle mogelijke traceback-boodschappen, foutmeldingen, verwittigingen die in de terminal of in een apart foutmeldingsvenster getoond worden.

De meeste problemen kunnen vrij snel opgelost worden wanneer er voldoende foutinformatie is. Om te kijken hoever de oplossing al gevorderd is, is het belangrijk om uw foutrapporten op te volgen. Dit is bovendien een weg om met u contact te houden en eventueel bijkomende vragen te kunnen stellen.

Gramps zou eigenlijk .... soort van toepassing moeten zijn.

Vragen en opmerkingen in de trend van : het is duidelijk dat Gramps absoluut een ("client-server/webgebaseerde/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/.....") toepassing moet worden. Wanneer gaat dit zo zijn?

De beste manier om dit waar te maken is dat u zelf de nodige programmatie schrijft. Omdat Gramps openbron is, kan niemand u tegenhouden om alle programmacode van Gramps te gebruiken, te wijzigen en om te vormen naar die richting dat u denkt dat de beste is. U kunt bovendien het programma een volledig andere naam geven om verwarring met de huidige Gramps-ontwikkeling te voorkomen. Indien u wilt dat het Gramps-project u advies, expertise of filters levert, willen wij u graag ondersteunen om zeker te stellen dat er geen import/export problemen ontstaan. Indien u echter wilt dat de Gramps-gemeenschap uw strategie volgt, moet u de ontwikkelaars proberen te overtuigen dat uw strategie goed is voor Gramps en beter dan de huidige ontwikkelingsstrategie.

Mijn stamboom aanvullen of aanpassen

Wat is het verschil tussen een residentie en een adres?

Een residentie is een plaats waar iemand woonde/woont gedurende een bepaalde tijd. Een adres is de naam van die residentie in een postformaat. Zodoende kan iedere residentie ook een adres hebben indien dit een hulp kan zijn. Zie ook: waarom een --woont te-- gebeurtenis en geen adres?

Hoe kan ik de volgorde van de kinderen in een familie aanpassen?

Kinderen kunnen verplaatst worden in het relatiescherm door ze simpelweg Slepen en neerzetten of door de boven en onder knoppen te gebruiken.

Hoe kan ik de volgorde van de echtgenoten veranderen?

De volgorde van de echtgenoten kunnen in het relatiescherm aangepast worden door de knop Herschikken te gebruiken. Vervolgens wordt een scherm getoond om de volgorde aan te passen. Deze knop wordt enkel getoond indien er meerdere echtgenoten/partners zijn.

Vorige Index Volgende


Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.