Open main menu

Gramps β

Nl:Gramps 5.1 Wiki Handleiding - Stambomen beheren

Vorige Index Volgende


Nu gaan we naar een gedetailleerde verkenning van het dagelijks gebruik van Gramps. In dit gedeelte geven we een overzicht van hoe u uw stambomen kunt organiseren en hoe u uw gegevens kunt delen met andere genealogen.

Contents

Een nieuwe stamboom starten

 
Fig. 4.1 Een stamboom starten

Om een nieuwe stamboom te starten kiest u ofwel Stambomen ->Stambomen beheren... ofwel klikt u de knop   Stambomen in de werkbalk. Dit opent het venster stambomen.

Selecteer de knop Nieuw en Gramps zal een nieuwe stamboom aan de lijst toevoegen. Om de standaardnaam Stamboom 1 te veranderen, klikt u op de naam en voert een nieuwe naam in.

Vervolgens selecteert u de knop Laad stamboom om de nieuwe, lege stamboom te openen.


Een stamboom openen

Om een stamboom te openen, kiest u ofwel Stambomen -> Stambomen beheren... ofwel klikt u op de knop met het Gramps-logo Stambomen in de werkbalk. Het Stambomen-venster wordt dan getoond en u krijgt een lijst te zien van alle stambomen die Gramps kent. Voor elke geopende stamboom wordt een icoon getoond in de kolom: Status. Kies de stamboom die u wilt openen en open het bestand met de knop Stamboom laden. Of u kunt dubbelklikken op de gewenste stamboom.

Om een onlangs geopende stamboom opnieuw te openen, kiest u ofwel Stambomen ->Onlangs geopend... ofwel de pijl naar beneden die zich rechts van de knop Stambomen bevindt. Vervolgens selecteert u de gewenste stamboom uit de lijst.

 
Geen schrijfrechten

Indien u geen schrijfrechten hebt voor een bepaalde stamboom, wordt het bestand enkel in de modus 'enkel lezen' geopend. Gegevens kunnen dan wel gelezen worden, maar niet veranderd. In de titelbalk van het venster zal, om deze modus aan te geven, de tekst (Enkel lezen) verschijnen.

Een XML-gegevensbestand of een GEDCOM-bestand openen

Gramps laat u toe om bepaalde gegevensbestanden die niet opgeslagen zijn in het Gramps-formaat, toch te openen via de opdrachtregel. Zie Opdrachtregelreferenties. Dit kunnen zowel XML- als GEDCOM-bestanden zijn. Maar u moet beseffen dat, indien deze bestanden vrij groot zijn, er prestatieproblemen kunnen optreden. Bovendien is het zo dat wanneer uw computer crasht al uw gegevens kunnen beschadigd worden. Daarom is het normaal gezien veel beter om een nieuwe stamboom aan te maken en dan uw XML/GEDCOM-bestand hierin te importeren.

 
Gegevensbestanden openen

XML- en GEDCOM-gegevensbestanden vereisen dat alle gegevens in het computergeheugen aanwezig zijn en geen indexen bevatten. Het eigen Gramps-formaat is een gegevensbestand dat enkel de gegevens die nodig zijn in het geheugen behoudt. Dit heeft als voordeel dat voor een groot bestand de gegevens veel sneller toegankelijk zijn en het dus efficiënt is om geen XML/GEDCOM-formaat te gebruiken.

 
Bewerken van GEDCOM-bestanden

Let op: sommige gegevens kunnen verloren gaan wanneer een GEDCOM-bestand geïmporteerd of geëxporteerd wordt in of uit Gramps. Het bestand enkel openen en raadplegen zal het bestand echter niet veranderen. Als er echter veranderingen gebeurd zijn en die zijn niet geannuleerd voor het sluiten van het bestand, zal Gramps bij het afsluiten van het programma, de gegevens opslaan met mogelijk gegevensverlies tot gevolg.

Een stamboom verwijderen

Selecteer de stamboom die u wenst te verwijderen en klik op de knop: Verwijderen.

Dit zal de stamboom volledig verwijderen. U hebt geen mogelijkheid meer om de gegevens op te vragen. U kunt overwegen om een reservekopie van uw gegevens te nemen door uw gegevens te exporteren naar het Gramps XML-formaat en dit bestand vervolgens op te slaan.

Een stamboom herbenoemen

U kunt een stamboom (of een archief ervan) herbenoemen. Dit doet u door de stamboom te selecteren en op Herbenoem te klikken. U kunt ook op de naam in de lijst van stambomen klikken.

In beide gevallen, geeft u gewoon de nieuwe naam in en de stamboom is direct herbenoemd.

Een reservekopie van een stamboom maken

 • De veiligste methode om een reservekopie te maken van uw stamboom is een export naar het Gramps-XML-formaat, zonder persoonlijke instellingen of filters, (of het Gramps-pakket waar ook bestanden voor uw galerij worden opgeslagen). Vervolgens kopieert u het ontstane bestand op een veilige plaats, liefst zelfs in een ander gebouw.

Reservekopie dialoog

 
Fig. 4.2 Reservekopie aanmaken

In het menu kiest u het item Stambomen ->Reservekopie aanmaken....

U kunt de mediabestanden toevoegen of weglaten.

Dit is een gewone 'XML'-export. Het enige verschil is dat er geen gegevens zijn uitgefilterd. U kunt dit bestand zoals een normaal bestand importeren.


U kunt een patroon voor de bestandsnaam definiëren door een variabele paths.quick-backup-filename in het ~/.gramps/gramps34/gramps.ini sleutelbestand op te nemen:

[paths]
quick-backup-filename='%(filename)s_%(year)d-%(month)02d-%(day)02d.%(extension)s'

Volgende sleutelbegrippen kunt u gebruiken: year, month, day, hour, minutes, seconds, filename en extension.


 • U kunt de archiefeigenschappen benutten om momentopnames te maken van uw stamboom. Deze momentopnamen kunnen gebruikt worden als eenvoudige reservekopieën. Ze zijn zeer handig om iets uit te proberen om dan later deze acties misschien te annuleren.

Let echter op: deze methode is niet aangewezen om een normale reservekopie te maken. Deze methode overleeft een defect aan uw harde schijf niet, net zomin als de meeste van de andere rampen die bij een computersysteem kunnen voorkomen.

 • Voor meer ervaren gebruikers: elk gegevensbestand wordt onder een eigen map geplaatst in de '/home/user/.gramps' map. U kunt een manuele reservekopie maken door deze map te kopiëren.

Een stamboom archiveren

U kunt zeer eenvoudig stambomen archiveren en voorzien van een tijdstempel door gebruik te maken van GNU Revisie Controle Systeem of RCS. Gramps kan met dit systeem overweg maar dan moet u wel nakijken of dit programma op uw computer is geïnstalleerd. Op een Ubuntu-systeem installeert u 'RCS' met

sudo apt-get install rcs

op een Fedora-systeem kunt u met

sudo yum install rcs

het pakket ofwel installeren of controleren dat het geïnstalleerd is: u krijgt dan een melding als:

Package rcs-5.8.1-2.fc17.x86_64 already installed and latest version

.

Om een archief aan te maken dient u:

 
Fig. 4.3 Een stamboom archiveren - voorbeeld
 1. de stamboom te laden
 2. op de gereedschapsbalk op   Stambomen knop klikken (deze met het Gramps-logo en die gegevensbestanden beheren toont wanneer u er met de muis over gaat).
 3. op de stamboom die u daarnet geladen hebt, klikken: de Archiveer knop zou moeten verschijnen.
 4. op Archief klikken en er wordt een archiefnaam gevraagd.

Na het archiveren zal de lijst van de stambomen de oorspronkelijke stamboom tonen met een driehoek die naar rechts wijst. Deze bevindt zich links in de lijst.

 • Klikt u op de driehoek dan verschijnt de archiefnaam. Klikt u opnieuw dan wordt de archieflijst samengevouwen.

Archieven kunnen verwijderd worden, herbenoemd of opgehaald.

Een archief terug ophalen

 
Fig. 4.4 Een versie selecteren

Als u op een archief klikt, wordt de Ophalen knop zichtbaar. Klikt u op deze knop dan wordt het archief opgehaald. Het archief wordt getoond in de lijst met stambomen in de vorm <naam van de originele stamboom>:<archiefnaam> en het archief is nu een volledig onafhankelijke stamboom. Dit is een handige manier om een archief te bewaren, omdat archieven verdwijnen als de oorspronkelijk stamboom wordt verwijderd. Ze worden niet meegenomen in de XML-export van de stamboom. U hoeft enkel het archief aan te duiden en dan op de Ophalen knop klikken.

 
Fig. 4.5 Opgehaalde versie tonen

Gramps zal het archief naar een nieuwe stamboom verplaatsen. De naam van deze stamboom zal gebaseerd zijn op de originele naam en de archiefnaam (zie ook archiveren).


Een stamboom ontgrendelen

Wanneer Gramps een stamboom opent, wordt deze stamboom vergrendeld zodat niemand, ook uzelf niet, deze stamboom opnieuw zou kunnen openen. Een tweede versie van Gramps kan een stamboom openen, maar de stamboom die reeds geopend is, zal met een slot icoon verschijnen zodat u weet dat u deze stamboom niet kunt openen. Door in de eerste Gramps-versie de stamboom te sluiten, wordt de stamboom in de tweede Gramps-versie opnieuw beschikbaar. Stel dat het mogelijk was om eenzelfde stamboom in twee versies van Gramps te openen, dan is de kans groot dat uw gegevens beschadigd worden. In het onwaarschijnlijke geval dat het Gramps-programma zou crashen, dan wordt de stamboom vergrendeld afgesloten. Om deze stamboom opnieuw toegankelijk te maken, selecteert u deze stamboom en klikt u op de knop Ontgrendelen die dan beschikbaar wordt. Doe dit echter enkel indien u er zeker van bent dat geen andere Gramps-versie de stamboom momenteel gebruikt.

Een beschadigde stamboom herstellen

 
Fig. 4.6 Een stamboom herstellen

Indien uw stamboom toch beschadigd werd, wordt een rood fouticoon getoond in de Status kolom. Door op de Herstellen knop te klikken, zal Gramps proberen de stamboom te herstellen. De stamboom wordt opnieuw opgebouwd vanuit de reservekopieën die automatisch worden aangemaakt als het programma verlaten wordt.


Aanpassingen aan uw stamboom opslaan

Gramps slaat uw aanpassingen direct op. Dit wil zeggen dat elke maal dat u de   OK-knop aanklikt, uw veranderingen worden genoteerd en opgeslagen. Er is dus geen aparte 'opslaan'-functie". U kunt uw wijzigingen ongedaan maken door Bewerken ->Ongedaan maken te kiezen. Wanneer u dit commando meerdere malen gebruikt, kunt u uw recente aanpassingen één voor één teniet doen. Om meerdere aanpassingen tegelijk teniet te doen kunt u de Geschiedenis wissen dialoog gebruiken die beschikbaar is via het Bewerken menu. Wenst u terug te keren naar de oorspronkelijke vorm van uw stamboom, kies dan Stambomen ->Wijzigingen annuleren en sluiten. (Dit komt overeen met vele andere programma's: het programma verlaten zonder wijzigingen op te slaan). Wenst u een kopie van uw stamboom onder een andere naam op te slaan, dient u de stamboom te exporteren en vervolgens te importeren in een nieuwe stamboom. Het GRAMPS XML-formaat is voor dit doel aangewezen.

Gegevens importeren

Importeren laat u toe om gegevens van andere genealogische programma's te transfereren naar een Gramps-gegevensbestand. Momenteel kan Gramps volgende formaten importeren:

 • Gramps V2.x gegevensbestand (.grdb bestandsextensie)
 • GEDCOM (.ged bestandsextensie)
 • Gramps-XML (.gramps bestandsextensie)
 • Gramps-pakket (.gpkg bestandsextensie)
 • GeneWeb (.gw bestandsextensie)
 • Gramps CSV rekenblad - 'comma separated values' (.csv-bestandsextensie)
 • Pro-Gen (.def-bestandsextensie)
 
Importeren en openen van een bestand

Merk het verschil op tussen het importeren en het openen van een gegevensbestand. Wanneer u gegevens importeert, brengt u gegevens van één gegevensbestand in een Gramps-gegevensbestand. Wanneer u echter een bestand opent, past u uw originele bestand aan.

Om gegevens te importeren, kiest u Stambomen -> Importeren. De dialoog gegevensbestand importeren wordt geopend en er wordt u gevraagd welk bestand u wenst te importeren. Let op: u kunt enkel gegevens importeren in een bestaand gegevensbestand. Als u dus al uw gegevens verplaatst van een ander programma of van een oudere Grampsversie, dient u eerst een nieuw gegevensbestand aan te maken en dan dient u de gegevens daarin te importeren.

 
Gegevensverlies met sommige formaten mogelijk

Het is belangrijk te weten dat het importproces niet perfect is voor de formaten GEDCOM en GeneWeb. Het blijft steeds mogelijk dat sommige gegevens niet geïmporteerd worden in het Grampsgegevensbestand.

 
Ordenen van gebeurtenissen aangemaakt met andere programma's

Gramps voorziet in een hulpgereedschap om gebeurtenissen volgens uw voorkeur te ordenen. Kijk hiervoor naar gebeurtenissen sorteren.

Gramps V2.x import

Het Gramps V2.x gegevensbestand, Gramps-XML en Gramps-pakket zijn allemaal normale Gramps-formaten. Hier bestaat geen risico voor gegevensverlies wanneer gegevens geïmporteerd of geëxporteerd worden.

 • Gramps V2.x gegevensbestand (.grdb): Voor de versie 5.1, was dit bestandsformaat een specifieke vorm van een Berkeley database (BSDDB) met een speciale structuur van de gegevenstabellen. Dit formaat was binair en onafhankelijk van de computerarchitectuur. Dit bestandsformaat was efficiënt en snel maar was over het algemeen niet volledig omzetbaar tussen computers met verschillende binaire architecturen zoals een i386 en een alpha.

Gramps XML en XML-pakket import

 • Gramps-XML: (.gramps): Het Gramps-XML bestand is het standaardformaat voor gegevensuitwisseling en reservekopieën en tevens het normale werkformaat voor oudere Gramps-versies (pre 2.x). In tegenstelling tot het grdb-formaat, is dit formaat onafhankelijk van de architectuur en door mensen te lezen. Het gegevensbestand kan ook externe verwijzingen naar media-objecten bevatten. Dit maakt dat dit formaat ook niet volledig omzetbaar kan zijn. Een GRAMPS XML-gegevensbestand wordt aangemaakt door Stambomen -> Exporteren... naar dit formaat.

Gramps-pakket (.gpkg): Het Gramps-pakket is een gecomprimeerd archief dat het Gramps-XML bestand bevat samen met alle mediaobjecten (beelden, geluidsbestanden, enz.) waarnaar het gegevensbestand verwijst. Omdat alle mediaobjecten erin vervat zijn, is dit formaat volledig overzetbaar. Een Gramps-pakket wordt aangemaakt door Stambomen -> Exporteren....

Indien u informatie importeert van een ander Grampsgegevensbestand of een Gramps-XML bestand, zal de vooruitgang van de gegevenstransfer getoond worden in de voortschrijdingsbalk van het hoofdscherm. Als het importeren gedaan is, wordt er een venster getoond en wordt er aangegeven hoeveel objecten werden geïmporteerd. Indien de geïmporteerde gegevens afkomstig zijn van dezelfde stamboom als die waarin u de gegevens importeerde, zullen er ook in dit venster enkele suggesties gegeven worden hoe u bepaalde gegevens kunt samenvoegen. Dit samenvoegen wordt niet automatisch uitgevoerd.

Gramps CSV import

 • Het Gramps-CSV rekenbladformaat laat u toe om gegevens of een deel van uw Grampsgegevens te importeren of te exporteren in een eenvoudig rekenbladformaat. Zie importeren en exporteren van CSV voor meer informatie.

GEDCOM import

 
Fig. 4.7 Importverslag

Indien u informatie via GEDCOM importeert, zult u de vooruitgang van de operatie kunnen volgen in de statusbalk van Gramps. Wanneer de import beëindigd is zal een scherm getoond worden. Daarin kunt u volgen welke informatie niet geïmporteerd werd. Het verslag zal die regels tonen die ofwel niet begrepen werden of die genegeerd werden. De inhoud van de regel (of regels indien er doorlopende regels zijn) wordt ook getoond. In sommige gevallen kan het zijn dat er niet exact getoond wordt wat er in het oorspronkelijke GEDCOM-bestand staat omdat de regel bewerkt wordt tijdens het importproces.

De belangrijkste uitzonderingen zijn:

 • Sommige GEDCOM kenmerkstructuren worden als Gramps kenmerken behandeld. Daarom kunnen vele van de GEDCOM Primitive Elements niet opgeslagen worden.
 • De DATA-elementen van een SOURCE_RECORD (met opgave van de gebeurtenissen) worden genegeerd.
 • Alle broncitaten die naar opmerkingen verwijzen worden genegeerd.
 • Vele GEDCOM Primitive Elements komen niet exact overeen met de gegevenselementen in Gramps en daarom worden deze opgeslagen als kenmerk or gegevens met een passende naam, normaal is dit de GEDCOM-tag. Dit geldt zeker voor de header, submitter en submission GEDCOM-gegevens en de bijzondere velden als REFN, RFN, RIN en AFN.
 
Fig. 4.8 Importverslag: voorbeeld van een opmerking waar gegevens weggelaten zijn

Waar gegevens als genegeerd aangegeven worden, wordt de weglating in het verslag getoond op het einde van het verslag en wordt deze opgeslagen in een opmerking die wordt toegevoegd aan het desbetreffende object.

Waar gegevens als silently ignored aangegeven worden, wordt dit niet in het verslag opgenomen en niet in een opmerking opgeslagen.


Dit deel beschrijft alle GEDCOM-gegevens die niet rechtstreeks in Gramps weergegeven kunnen worden en de wijze waarop ze dan behandeld worden. Voor meer informatie over de beperkingen van de GEDCOM-importen (en exporten), leest u best deze pagina over Gramps and GEDCOM.

HEADer, SUBMitter en SUBmissioN

Gramps heeft geen rechtstreekse weergave van deze gegevens en daarom moet deze informatie in andere objecten opgeslagen worden. Afhankelijk van de instellingen in algemene voorkeuren zal er een standaardbronobject aangemaakt worden. Wordt dit object aangemaakt dan zal veel van de informatie in deze bron of in een bibliotheek verbonden met de bron, opgeslagen worden.

  HEADER:=
    n HEAD                     {1:1}
     +1 SOUR <APPROVED_SYSTEM_ID>         {1:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
      +2 VERS <VERSION_NUMBER>          {0:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
      +2 NAME <NAME_OF_PRODUCT>          {0:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
      +2 CORP <NAME_OF_BUSINESS>         {0:1} (bibliotheek van de 'standaard bron')
       +3 <<ADDRESS_STRUCTURE>>         {0:1} (bibliotheek van de 'standaard bron')
      +2 DATA <NAME_OF_SOURCE_DATA>        {0:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
       +3 DATE <PUBLICATION_DATE>        {0:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
       +3 COPR <COPYRIGHT_SOURCE_DATA>      {0:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
     +1 DEST <RECEIVING_SYSTEM_NAME>        {0:1*} (gegevenselement van de 'standaard bron')
     +1 DATE <TRANSMISSION_DATE>          {0:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
      +2 TIME <TIME_VALUE>            {0:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
     +1 SUBM @<XREF:SUBM>@             {1:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
     +1 SUBN @<XREF:SUBN>@             {0:1} (genegeerd)
     +1 FILE <FILE_NAME>              {0:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
     +1 COPR <COPYRIGHT_GEDCOM_FILE>        {0:1} (opgeslagen als de uitgeversinformatie van de 'standaard bron')
     +1 GEDC                    {1:1}
      +2 VERS <VERSION_NUMBER>          {1:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
      +2 FORM <GEDCOM_FORM>            {1:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
     +1 CHAR <CHARACTER_SET>            {1:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
      +2 VERS <VERSION_NUMBER>          {0:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
     +1 LANG <LANGUAGE_OF_TEXT>          {0:1} (gegevenselement van de 'standaard bron')
     +1 PLAC                    {0:1}
      +2 FORM <PLACE_HIERARCHY>          {1:1} (zie volgende opmerking)
     +1 NOTE <GEDCOM_CONTENT_DESCRIPTION>     {0:1} (opmerking toegevoegd aan de 'standaard bron')
      +2 [CONT|CONC] <GEDCOM_CONTENT_DESCRIPTION> {0:M}
      
  * NOTE: Submissions to the Family History Department for Ancestral
   File submission or for clearing temple ordinances must use a
   DESTination of ANSTFILE or TempleReady.

De PLAC FORM wordt intern opgeslagen en wordt gebruikt voor de interpretatie van de locaties (in overeenstemming met deGEDCOM-specificatie).

Het SUBMISSION_RECORD-gegeven (normaal is er slechts één, maar dit dient gecontroleerd te worden) wordt opgeslagen als een Gegevens-item van de standaard bron

  SUBMISSION_RECORD:=
    n @<XREF:SUBN>@ SUBN              {1:1]
     +1 SUBM @<XREF:SUBM>@             {0:1}
     +1 FAMF <NAME_OF_FAMILY_FILE>         {0:1}
     +1 TEMP <TEMPLE_CODE>             {0:1}
     +1 ANCE <GENERATIONS_OF_ANCESTORS>      {0:1}
     +1 DESC <GENERATIONS_OF_DESCENDANTS>     {0:1}
     +1 ORDI <ORDINANCE_PROCESS_FLAG>       {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}

SUBMITTER_RECORD-gegeven(s) (er kunnen er meerdere zijn) worden opgeslagen als bibliotheek-gegevens van de standaardbron, behalve de uitzonderingen in de onderstaande lijst.

  SUBMITTER_RECORD:=
    n @<XREF:SUBM>@  SUBM             {1:1}
     +1 NAME <SUBMITTER_NAME>           {1:1}
     +1 <<ADDRESS_STRUCTURE>>           {0:1}
     +1 <<MULTIMEDIA_LINK>>            {0:M}
     +1 LANG <LANGUAGE_PREFERENCE>         {0:3}
     +1 RFN <SUBMITTER_REGISTERED_RFN>       {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
     +1 <<CHANGE_DATE>>              {0:1}
 • MULTI_LINK wordt genegeerd
 • LANG wordt genegeerd
 • RFN en RIN worden genegeerd

INDIvidual

Het INDIVIDUAL_RECORD-gegeven wordt in Gramps als een persoons-gegeven opgeslagen met de volgende opgesomde uitzonderingen.

  INDIVIDUAL_RECORD: =
    n @<XREF:INDI>@ INDI              {1:1}
     +1 RESN <RESTRICTION_NOTICE>         {0:1}
     +1 <<PERSONAL_NAME_STRUCTURE>>        {0:M}
     +1 SEX <SEX_VALUE>              {0:1}
     +1 <<INDIVIDUAL_EVENT_STRUCTURE>>       {0:M}
     +1 <<INDIVIDUAL_ATTRIBUTE_STRUCTURE>>     {0:M}
     +1 <<LDS_INDIVIDUAL_ORDINANCE>>        {0:M}
     +1 <<CHILD_TO_FAMILY_LINK>>          {0:M}
     +1 <<SPOUSE_TO_FAMILY_LINK>>         {0:M}
     +1 SUBM @<XREF:SUBM>@             {0:M}
     +1 <<ASSOCIATION_STRUCTURE>>         {0:M}
     +1 ALIA @<XREF:INDI>@             {0:M}
     +1 ANCI @<XREF:SUBM>@             {0:M}
     +1 DESI @<XREF:SUBM>@             {0:M}
     +1 <<SOURCE_CITATION>>            {0:M}
     +1 <<MULTIMEDIA_LINK>>            {0:M}
     +1 <<NOTE_STRUCTURE>>             {0:M}
     +1 RFN <PERMANENT_RECORD_FILE_NUMBER>     {0:1}
     +1 AFN <ANCESTRAL_FILE_NUMBER>        {0:1}
     +1 REFN <USER_REFERENCE_NUMBER>        {0:M}
      +2 TYPE <USER_REFERENCE_TYPE>        {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
     +1 <<CHANGE_DATE>>              {0:1}
  
 • Verwijzing naar indiener, voorouder- en nakomelingenindicatoren worden genegeerd.
 • De alias-indicator ("een indicator om verschillende beschrijvingen die naar een zelfde persoon kunnen verwijzen") wordt opgeslagen als een associatie 'Alias' genaamd.
 • De REFN en REFN:TYPE worden opgeslagen als kenmerken van de persoon, maar indien er meer dan één REFN is, is het niet duidelijk welk TYPE geassocieerd is met welke REFN.

Het afhandelen van de structuur van de INDIVIDUAL_ATTRIBUTE_STRUCTURE is tamelijk ingewikkeld. De volgende tags:

 • EDUC (Schoolopleiding),
 • NMR (Aantal huwelijken),
 • OCCU (Beroep),
 • PROP (Bezittingen),
 • RELI (Religieuze overtuiging),
 • RESI en
 • TITL (Adellijke titels)

worden allemaal als Gramps-gebeurtenissen behandeld en de daarmee verbonden informatie wordt opgeslagen in de gebeurtenisstructuur. De details die volgen na belangrijkste tag (getoond tussen haakjes in de bovenstaande lijst) worden opgeslagen als beschrijving van de gebeurtenis. Het EVENT_DESCRIPTOR dat volgt na de TYPE-tag wordt overschreven door de beschrijving als EVENT_DESCRIPTOR geen kenmerknaam is.

De volgende:

 • CAST (Caste name),
 • DSCR (Fysische beschrijving),
 • INDO (Nationaal ID-nummer),
 • NATI (Nationale oorsprong),
 • NCHI (aantal kinderen) en
 • SSN (Sociaal zekerheidsnummer)

worden allemaal behandeld als Gramps kenmerken en de meeste van de velden komen overeen met de hoofd-tag (getoond tussen haakjes in de bovenstaande lijst), het broncitaat en de opmerkingenstructuur worden genegeerd.

  INDIVIDUAL_ATTRIBUTE_STRUCTURE: =
    n CAST <CASTE_NAME>              {1:1}
     +1 <<EVENT_DETAIL>>              {0:1}
       etc.
  
  EVENT_DETAIL: =
    n TYPE <EVENT_DESCRIPTOR>           {0:1}
    n DATE <DATE_VALUE>              {0:1}
    n <<PLACE_STRUCTURE>>             {0:1}
    n <<ADDRESS_STRUCTURE>>            {0:1}
    n AGE <AGE_AT_EVENT>              {0:1}
    n AGNC <RESPONSIBLE_AGENCY>          {0:1}
    n CAUS <CAUSE_OF_EVENT>            {0:1}
    n <<SOURCE_CITATION>>             {0:M}
     +1 <<NOTE_STRUCTURE>>             {0:M}
     +1 <<MULTIMEDIA_LINK>>            {0:M}
    n <<MULTIMEDIA_LINK>>             {0:M}
    n <<NOTE_STRUCTURE>>              {0:M}
    
    
 • Individuele kenmerkenstructuur, type, datum, locatiestructuur, adresstructuur, leeftijd, oorsprong, oorzaak en multimedia-links worden allemaal genegeerd.

FAM_RECORD

Het FAM_RECORD-gegeven wordt in Gramps als een familie-gegeven opgeslagen , met enkele uitzonderingen die hierna volgen.

  FAM_RECORD:=
    n @<XREF:FAM>@  FAM              {1:1}
     +1 <<FAMILY_EVENT_STRUCTURE>>         {0:M}
     +1 HUSB @<XREF:INDI>@             {0:1}
     +1 WIFE @<XREF:INDI>@             {0:1}
     +1 CHIL @<XREF:INDI>@             {0:M}
     +1 NCHI <COUNT_OF_CHILDREN>          {0:1}
     +1 SUBM @<XREF:SUBM>@             {0:M}
     +1 <<LDS_SPOUSE_SEALING>>           {0:M}
     +1 <<SOURCE_CITATION>>            {0:M}
     +1 <<MULTIMEDIA_LINK>>            {0:M}
     +1 <<NOTE_STRUCTURE>>             {0:M}
     +1 REFN <USER_REFERENCE_NUMBER>        {0:M}
      +2 TYPE <USER_REFERENCE_TYPE>        {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
     +1 <<CHANGE_DATE>>              {0:1}
 • De verwijzing naar de indiener wordt genegeerd.
 • De REFN en REFN:TYPE worden opgeslagen als een kenmerk van de familie, maar indien er meer dan één REFN is, is het soms niet duidelijk welk TYPE verbonden is met welk REFN.

SOURCE_RECORD

Het SOURCE_RECORD-gegeven wordt in Gramps als een bron-gegeven opgeslagen, met enkele uitzonderingen die hierna volgen.

  SOURCE_RECORD:=
    n @<XREF:SOUR>@ SOUR              {1:1}
     +1 DATA                    {0:1}
      +2 EVEN <EVENTS_RECORDED>          {0:M}
       +3 DATE <DATE_PERIOD>           {0:1}
       +3 PLAC <SOURCE_JURISDICTION_PLACE>    {0:1}
      +2 AGNC <RESPONSIBLE_AGENCY>        {0:1}
      +2 <<NOTE_STRUCTURE>>            {0:M}
     +1 AUTH <SOURCE_ORIGINATOR>          {0:1}
      +2 [CONT|CONC] <SOURCE_ORIGINATOR>     {0:M}
     +1 TITL <SOURCE_DESCRIPTIVE_TITLE>      {0:1}
      +2 [CONT|CONC] <SOURCE_DESCRIPTIVE_TITLE>  {0:M}
     +1 ABBR <SOURCE_FILED_BY_ENTRY>        {0:1}
     +1 PUBL <SOURCE_PUBLICATION_FACTS>      {0:1}
      +2 [CONT|CONC] <SOURCE_PUBLICATION_FACTS>  {0:M}
     +1 TEXT <TEXT_FROM_SOURCE>          {0:1}
      +2 [CONT|CONC] <TEXT_FROM_SOURCE>      {0:M}
     +1 <<SOURCE_REPOSITORY_CITATION>>       {0:1}
     +1 <<MULTIMEDIA_LINK>>            {0:M}
     +1 <<NOTE_STRUCTURE>>             {0:M}
     +1 REFN <USER_REFERENCE_NUMBER>        {0:M}
      +2 TYPE <USER_REFERENCE_TYPE>        {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
     +1 <<CHANGE_DATE>>              {0:1}
 • DATA en de oorsprongsgegevens worden genegeerd

REPOSITORY_RECORD

Het REPOSITORY_RECORD-gegeven wordt als een Gramps bibliotheek-gegeven opgeslagen, met enkele uitzonderingen die hierna volgen.

  REPOSITORY_RECORD: =
    n @<XREF:REPO>@ REPO              {1:1}
     +1 NAME <NAME_OF_REPOSITORY>         {0:1}
     +1 <<ADDRESS_STRUCTURE>>           {0:1}
     +1 <<NOTE_STRUCTURE>>             {0:M}
     +1 REFN <USER_REFERENCE_NUMBER>        {0:M}
      +2 TYPE <USER_REFERENCE_TYPE>        {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
     +1 <<CHANGE_DATE>>              {0:1}
 • REFN, REFN:TYPE en RIN worden genegeerd

MULTIMEDIA_RECORD

Het MULTIMEDIA_RECORD-gegeven wordt als een Gramps media-object-gegeven opgeslagen, met enkele uitzonderingen die hierna volgen.

  MULTIMEDIA_RECORD:=
    n @<XREF:OBJE>@ OBJE              {1:1}
     +1 FORM <MULTIMEDIA_FORMAT>          {1:1}
     +1 TITL <DESCRIPTIVE_TITLE>          {0:1}
     +1 <<NOTE_STRUCTURE>>             {0:M}
     +1 <<SOURCE_CITATION>>            {0:M}
     +1 BLOB                    {1:1}
      +2 CONT <ENCODED_MULTIMEDIA_LINE>      {1:M}
     +1 OBJE @<XREF:OBJE>@   /* chain to continued object */ {0:1}
     +1 REFN <USER_REFERENCE_NUMBER>        {0:M}
      +2 TYPE <USER_REFERENCE_TYPE>        {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
 • Er wordt verondersteld dat er een FILE-tag aanwezig is die aangeeft in welk bestand het multmedia-object zich bevindt. Dit is een typisch gebruik van de GEDCOM 5.5.1-standaard. Maar er kunnen ook meerdere MUTLIMEDIA_FILE_REFN zijn met telkens FORM, TYPE en TITL gegevens. Dit wordt niet ondersteund.
 • BLOB wordt genegeerd
 • REFN, REFN:TYPE en RIN worden genegeerd

NOTE_RECORD

Het NOTE_RECORD-gegeven wordt als een Gramps opmerking-gegeven opgeslagen, met enkele uitzonderingen die hierna volgen.

  NOTE_RECORD:=
    n @<XREF:NOTE>@ NOTE <SUBMITTER_TEXT>      {1:1}
     +1 [ CONC | CONT] <SUBMITTER_TEXT>      {0:M}
     +1 <<SOURCE_CITATION>>            {0:M}
     +1 REFN <USER_REFERENCE_NUMBER>        {0:M}
      +2 TYPE <USER_REFERENCE_TYPE>        {0:1}
     +1 RIN <AUTOMATED_RECORD_ID>         {0:1}
     +1 <<CHANGE_DATE>>              {0:1}
 • broncitaat genegeerd
 • REFN, REFN:TYPE en RIN worden genegeerd

Gegevens exporteren

  This page's factual accuracy may be compromised due to out-of-date information. Please help improve the Gramps Wiki as a useful resource by updating it.
 
TODO

Nakijken of de inhoud hier juist is.

 
Fig. 4.9 Exportassistent
 
Fig. 4.10 Het exportformaat kiezen

Exporteren laat u toe om gelijk welk deel van uw gegevensbestand te delen met andere onderzoekers. Bovendien hebt u de mogelijkheid om uw gegevens te transfereren naar een andere computer. Momenteel kan Gramps gegevens exporteren naar de volgende formaten: Gramps-XML, GEDCOM, Gramps-pakket, Web Family Tree, GeneWeb en het Gramps-CSV-rekenbladformaat.


 
Exporteren is een kopie opslaan

Wanneer u gegevens exporteert, slaat u een kopie van uw huidig geopend gegevensbestand op. Exporteren maakt dus een ander bestand aan. Dit bestand bevat een kopie van uw gegevens. Let op: het gegevensbestand dat geopend werd in uw Gramps-scherm is het oorspronkelijke bestand en NIET het bestand dat aangemaakt werd door de exportactie. Bijkomende aanpassingen in het huidig geopende gegevensbestand zullen dus de kopie door de exportactie aangemaakt, NIET veranderen.

Om gegevens te exporteren kiest u Stambomen ->Exporteren.... Vervolgens wordt een Export Assistent scherm getoond. De verschillende opeenvolgende schermen zullen u leiden door de formaatkeuze, de bestandsselectie en enkele specifieke exportfuncties.

Na een laatste bevestigingsscherm zal de export uitgevoerd worden volgens de keuzes die u maakte. U kunt steeds de Terug knop aanklikken en de keuze herzien om vervolgens opnieuw verder te gaan en de export over te doen.

Filters en privacy

Gramps laat u toe om uw gegevensbestand te exporteren naar enkele gekende bestandsformaten. Er zijn bovendien een aantal opties die u toelaten om de exportfunctie te verfijnen.

 • Filters voor personen en opmerkingen: Filters laten u toe om een controleerde hoeveelheid gegevens gebaseerd op criteria die u kiest, te exporteren.
 • Gegevens met de aanduiding privé niet bijvoegen: Klik deze keuze aan indien u wilt voorkomen dat private gegevens (dit zijn die gegevens die een aanduiding privé meekregen) worden geëxporteerd.
 • Gegevens over levende personen beperken: klik deze optie aan indien u de informatie over nog levende personen wilt beperken. Dit betekent dat alle informatie met betrekking tot geboorte, overlijden, adressen en belangrijke gebeurtenissen weggelaten wordt in het exportbestand. Indien u voor deze optie kiest, worden bijkomende opties gegeven om de informatie verder te beperken. Zo kunt u ter vervangen van de voornaam het woord Levend' gebruiken (zie uw Voorkeuren); u kunt opmerkingen uitsluiten en bronnen van nog in leven zijnde personen uitsluiten.
 • Gegevens zonder verbindingen niet bijvoegen: klik deze optie aan om gegevens zonder verbindingen niet op te nemen in het exportbestand.

Het is niet altijd eenvoudig om uit te gegevens af te leiden of een persoon nog al of niet in leven is. Gramps gebruikt hiervoor een ingewikkeld algoritme om te trachten uit te zoeken of iemand nog in leven zou kunnen zijn. Maar Gramps maakt een best mogelijke gok en het is best mogelijk dat deze gissing fout is. Gelieve daarom steeds uw gegevens nog eens te controleren.

Exporteren naar Gramps-formaten

 
Filters voor private gegevens

Het is belangrijk om de opties voor private gegevens te controleren voor u gegevens exporteert. Gebruik geen filters of opties voor private gegevens voor een Gramps-XML reservekopie.

 • Gramps-XML gegevensbestand export (.gramps): Dit is het basisformaat voor gegevensuitwisseling en reservekopieën (zie ook het aanverwante .gpkg-formaat hieronder beschreven voor media-objecten over te zetten). Exporteren naar het Gramps-XML formaat levert een overzetbaar gegevensbestand op. Omdat XML een tekstbestand is, kunt u uw gegevens bekijken door het bestand met een teksteditor te openen. Dit formaat is ook compatibel met vorige Gramps-versies.
 • Gramps-pakket export (.gpkg): Exporteren naar het Gramps-pakket formaat zal een gearchiveerd XML-bestand bevatten samen met alle met Gramps verbonden mediabestanden. Dit is zeker handig wanneer u uw gegevens wilt delen met iemand of uw gegevens wenst over te zetten naar een andere computer.
 • Naar CD exporteren: Exporteren naar CD kopieert alle gegevens en media-objecten naar het cd-aanmaakprogramma. U kunt dan later een gegevens-cd branden. Om de cd te branden gaat u naar de GNOME branden:/// locatie, die bereikt kan worden door te navigeren door Nautilus. Na het exporteren naar CD, kiest u Ga naar ->CD Aanmaken in het Nautilus menu. Uw gegevensbestandsmap zal getoond worden. Om de cd te branden klikt u op het cd-icoontje in de gereedschapsbalk van Nautilus of kiest u Bestand ->Naar cd schrijven in het Nautilus menu.

Wordt een mediabestand niet gevonden tijdens het exporteren, zult u dezelfde dialoog zien als bij een GEDCOM-export.

Exporteren naar het GEDCOM-formaat

 
Fig. 4.11 GEDCOM-opties

Gramps laat u toe om uw gegevensbestand te exporteren naar het gekende GEDCOM-formaat. Er zijn opties voorzien om uw exportactie te verfijnen.

 • Filters voor personen en opmerkingen: Filters laten u toe om een controleerde hoeveelheid gegevens gebaseerd op criteria die u kiest, te exporteren.
 • Gegevens met de aanduiding privé niet bijvoegen: Klik deze keuze aan indien u wilt voorkomen dat private gegevens (dit zijn die gegevens die een aanduiding privé meekregen) worden geëxporteerd.
 • Gegevens over levende personen beperken: klik deze optie aan indien u de informatie over nog levende personen wilt beperken. Dit betekent dat alle informatie met betrekking tot geboorte, overlijden, adressen en belangrijke gebeurtenissen weggelaten wordt in het exportbestand. Indien u voor deze optie kiest, worden bijkomende opties gegeven om de informatie verder te beperken. Zo kan u ter vervangen van de voornaam het woord Levend' gebruiken (zie uw Voorkeuren); u kunt opmerkingen uitsluiten en u kunt bronnen van nog in leven zijnde personen uitsluiten.
 • Gegevens zonder verbindingen niet bijvoegen: klik deze optie aan om gegevens zonder verbindingen niet op te nemen in het exportbestand.


Exporteren naar andere formaten

 • Web Family Tree: Exporteren naar het Web Family Tree-formaat zal een tekstbestand aanmaken dat dan gebruikt kan worden in het Web Family Tree-programma. Exportopties bevatten filterselecties en de mogelijkheid om gegevens over nog in leven zijnde personen te beperken tot hun familiebanden.
 • vCalendar en vCard: Exporteren naar vCalendar of vCard zal informatie opslaan in een formaat dat voornamelijk gebruikt wordt voor kalenders en adresboektoepassingen. Soms wordt dit ook een PIM: personal information manager system genoemd.
 • Gramps-CSV rekenbladformaat: laat toe om een deel van uw gegevens te exporteren (ook te importeren) in een eenvoudig rekenbladformaat. Zie CSV import en export voor meer info. Zie ook hoe u een scherm kunt exporteren.
 • GRAMPS XML (.gramps): het GRAMPS XML-bestand is de standaard om gegevens uit te wisselen of op te slaan. Het is tevens het standaardgegevensbestandsformaat voor oudere (pre 2.x) Gramps-versies.

In tegenstelling tot het grdb-formaat, is dit formaat architectuuronafhankelijk en kan het door mensen gelezen worden. Het gegevensbestand kan ook verwijzingen bevatten naar niet-lokale (externe) media-objecten. Daarom is er geen garantie dat dit formaat volledig porteerbaar is. Voor volledige overzetbaarheid dient u het Gramps-pakketformaat (.gpkg) te gebruiken. Het GRAMPS XML-gegevensbestand wordt aangemaakt door ( Stambomen ->Exporteren... ) en dan door dit formaat te kiezen.

Gegevensbestanden verplaatsen van versie 2.X naar Gramps 3.X

 
Import van het Gramps V2.x formaat wordt in Gramps 5.1. niet meer ondersteund

Indien u toch nog een oud V2.x gegevensbestand bezit, moet u dit bestand eerst importeren in een V3.0.x versie vervolgens exporteren naar Gramps XML (of Gramps XML Package) en dan importeren in Gramps 5.1.

Kijk in de handleidingen van de vorige versies voor de juiste instructies om een versie 2.X om te zetten naar 3.X

Vorige Index Volgende
  Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.