Nl:Gramps 4.1 Wiki Handleiding - Wat is nieuw?

From Gramps
Revision as of 09:09, 22 March 2015 by Erikdr (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.


Vorige Index Volgende


Dit deel geeft een overzicht van de veranderingen sinds de 4.0 Gramps-versie. Deze veranderingen worden in meer detail uitgelegd in deze handleiding. De gebruikers van de 3.4 of 4.0 versie wordt aangeraden om dit deel door te nemen. Zo bent u zeker om uw voordeel te halen met de nieuwe aanpassingen wanneer u deze laatste versie gebruikt..

Voor u overstapt

Gnome-important.png
Waarschuwing

Het enkel aanmaken van een archiefbestand om uw gegevens veilig te stellen, is misschien niet de beste optie. In het onwaarschijnlijke geval dat Gramps 4.1 toch uw gegevensbestand zou beschadigen, zou ook het archiefbestand kunnen beschadigd worden. Een export zoals verder uitgelegd wordt aangeraden.

Voor u overstapt dient u zeker te zijn dat uw stamboomgegevens veilig zijn. Dit is de aangewezen methode:

 1. Gramps 3.4 of Gramps 4.0 starten
 2. Uw stamboom openen
 3. De stamboom naar het gramps xml-formaat of het gramps xml pakket-formaat exporteren. Het laatste formaat bevat naast de gegevens ook uw foto's en andere mediabestanden die verband houden met uw stamboom. Via het menu kunt u uw stamboom exporteren Stambomen->Reservekopie aanmaken....
 4. De stamboom kunt u nu sluiten en eventueel deze stappen herhalen voor uw andere stambomen
 5. De resulterende bestanden op een veilige plaats bewaren

Voor meer informatie zie ook hoe u een reservekopie kan maken.


Nadat u zeker bent dat uw gegevens veilig zijn, kunt u nu Gramps 4.1 installeren. U gebruikt hiervoor best het normale installatieproces van uw OS. In de meeste gevallen zorgt dit proces ervoor dat de nieuwere installatie niet in conflict is met de oudere installatie. Maar het is misschien veiliger om eerst Gramps 3.4 te verwijderen voor u Gramps 4.1 installeert of Gramps 4.1 op een andere locatie te installeren. Dit is zeker nodig indien u de installatie doet via de broncode. Voor meer info over de installatie zelf, zie de laatste versie downloaden

Nadat u Gramps 4.1 geïnstalleerd hebt, kunt u uw oude stamboom onmiddellijk openen en verder werken. Zijn er toch problemen ontstaan (na bijvoorbeeld een volledige systeemopwaardering), dan kunt u uw reservekopie gebruiken om uw stamboom te herstellen.

Gnome-important.png
Waarschuwing

Wanneer u uw stamboom in een nieuwer besturingssysteem opent of in een nieuwe versie van Gramps, is er een grote kans dat u het gegevensbestand niet meer kunt openen in een oudere versie van het besturingssysteem (dat bijvoorbeeld op dezelfde computer is geïnstalleerd). Ook hier is het gramps xml formaat het aangewezen formaat om zeker te stellen dat uw gegevens op verschillende computers kunnen gebruikt worden. Er zijn wel degelijk hulpmiddelen om een beschadigde gegevensbestand te herstellen, maar die hulpmiddelen zijn meer voor de experten bedoeld. U kunt het gebruik van deze middelen vermijden door een reservekopie te maken voor u een upgrade van uw OS of Gramps uitvoert.

Zichtbare veranderingen aan de kern

De veranderingen die zichtbaar zijn na de migratie: interface en gegevens

Gegevensmodel

Dit zijn de veranderingen aan het gegevensmodel:

 1. Gebeurtenissen, locaties, bibliotheken, bronnen en citaten kunnen nu allemaal van een tag voorzien worden
 2. Gegevens van bronnen/citaten worden bronkenmerken SourceAtrributes
 3. Bijkomende optionele ondersteuning voor checksum
 4. Bijkomende PlaceRef en locatiehierarchie
 • Een familistamboom kan niet geopend worden in Gramps 3.4/4.0 en ramps 4.1 zonder up- of downgrade.
 • Een XML-bestand aangemaakt in Gramps 3.4/4.0 is niet identisch' aan de versie van Gramps 4.1


Zie Engelstalige verklaring voor details van deze veranderingen.

Locatiehierarchie

Navigatiemodi

Fig. .1 Categorie navigatie modus
Fig. .2 Drop-Down navigatie modus
Fig. .3 Expander navigatie modus

If there is more than one navigator mode installed, you can choose the navigator mode with the drop down. The navigator modes are "Category", "Drop-Down" and "Expander".


Verbeterde hulpdialogen

Fig. .4 Exportassistent: Startscherm
Fig. .5 Exportassistent: keuze van het formaat van het uitvoerscherm

Export, hulp en foutmeldings-dialogen zijn herschreven om te voldoen aan de Gtk3-migratie.


Kleurdialoog

Fig. .6 Kleurvoorkeuren

Een nieuwe sectie in de voorkeurendialoog laat u toe om de kleuren te selecteren die gebruikt worden voor de vakjes in de grafische schermen.


Veranderingen aan de uitbreidingen

Alle veranderingen die te maken hebben met de uitbreidingen: import/export, gramplets, schermen, verslagen en hulpmiddelen.

Taken

Fig. .7 Taken

Objecten het Dashboard hebben nu een 'Taken'-lijst. Hierin worden alle opmerkingen opgelijst die voorzien zijn van een opmerkingstype 'Taak'. Nieuwe taken kunnenrechtreeks via deze gramplet aangemaakt worden. Zie Taken voor meer details.Schermen

 • Nieuwe kolom in de schermen voor persoonlijke gegevens

Waaiergrafiek

Fig. .8 Waaier
Fig. .9 Afstammelingenwaaier

In de categorie 'Grafieken' zult u twee nieuwe standaard grafieken zien: een waaiergrafiek en een afstammelingenwaaier. Deze twee grafieken geven u een goed overzicht van uw stamboom. De grafieken tonen de voornaamste ouders van elk individu. De andere grafiek toont alle kinderen, hun families enzoverder, zodat de volledige afstammelingenboom getekend wordt.

Deze waaiergrafieken zijn zeer krachtig. U kunt teven de Instellingen... knop in de gereedschapsbalk gebruiken om een aantal zaken uit te proberen:

 • gekleurde filters via de filterzijbalk
 • graduele kleuring om u meer informatie te verschaffen
 • mogelijkheid om de grafiek af te drukken (pdf, printer) via de gereedschapsbalk


Hulpmiddelen

Nieuw hulpmiddel om statistieken in verband met de voornaam volgens geslacht te hernieuwen.

Verslagen

 • More languages switcher into reports (draw, graph and textual reports), enhancements and consistency on this feature, in relation with new locales handling.

Boek

 • Een gebruiksvriendelijke manier om het boekverslag via de opdrachtregel te bewerken.
 • Verbeteringen aan OpenDocument en PDF bestandsformaatondersteuning

NarrativeWeb

NarrativeWeb onderging een enorme herstructurering. Deze aanpassingen komen waarschijnlijk ook in de volgende punt opwaardering van Gramps 3.4. Deze aanpassing zal NarrativeWeb veel stabieler maken.

Onder de motorkap

Technische informatie

Python 3 ondersteuning

Gramps ondersteunt zowel Python 2.7+ als Python 3.2+ vanaf versie 4.1. Aangewezen is om waar mogelijk python 3.2 te gebruiken. Om deze ondersteuning mogelijk te maken kan het zijn dat sommige programma-onderdelen trager draaien op versie 2.x.

Herschikking van de code

Gramps heeft de programmaherschikking beëindigd. Nu is de programmastructuur veel begrijpelijker.

Installatie op Python gebaseerd

Gramps gebruikt voor de installatie geen autotools meer; de installatie wordt afgehandeld met Python. Als gebruiker wordt u toch geadviseerd om de pakketinstallatie van uw distro te gebruiken om Gramps te installeren. Voor diegenen die toch via de broncode willen installeren:

python setup.py build
python setup.py install

Zie ook de bestanden INSTALL en README voor verdere details. Dit betekent dat eens u Gramps hebt geïnstalleerd, dat u het programma via een standaard Python-module kunt gebruiken. Bijvoorbeeld:

from gramps.gen.lib.date import Date

zo kunt u de berekeningen voor de datums in Gramps gebruiken.

Locales handling

See Internationalization.

Opdrachtregel

Zie ook Engelstalige code reorganisatie en installatie op python gebaseerd.

 • betere vertalingen

Meer informatie

Meer Engelstalige info vindt u hier:

Roadmap

Changelog

Vorige Index Volgende