Nl:Filtervoorbeelden

From Gramps
Revision as of 08:11, 30 June 2009 by Erikdr (talk | contribs) (Een variatie: ook personen met onbekend geslacht)
Jump to: navigation, search

Een verzameling van filtervoorbeelden.


Inleiding

Voor meer info zie ook hier.

Om filters te testen controleert u eerst of de filterzijbalk zichtbaar is. Indien niet kunt u dit via het menu Scherm->Filterzijbalk instellen. Selecteer vervolgens de zelfgemaakte filter en klik dan op Zoeken.

Voorbeeld: personen met de achternaam Doe en die in Illinois State woonden:

Hier wordt de logica verklaart....

Indien zo een filter zou bestaan dan zou de filterlogica zijn:

 1. maak een locatiefilter filter1: state = Illinois
 2. maak gebeurtenisfilter die een combinatie is van drie andere gebeurtenisfilters: (type=residentie of type=overlijden) en (gebeurtenissen die overeen komen met filter1)
 3. maak een persoonsfilter: personen met naam Doe die voldoen aan gebeurtenisfilter filter1.

Zo een bijkomende filter is niet moeilijk en kan in de huidige GRAMPS versie eenvoudig toegevoegd worden.

Voorbeeld: Alle vrouwelijke afstammelingen van

Eenvoudige oplossing

De volgende filter doet wat er gevraagd wordt:

 • In het aanpasscherm gaat u naar Joan Doe en u noteert de GRAMPS ID.
 • Via het menu gaat u naar Bewerken -> Aanpassen persoonsfilter
 • Klik op Een nieuwe filter toevoegen. In de Filter bepalen dialoog geeft u de filter een naam: de vrouwelijke afstammelingen van Joan Doe
 • Naast de Regellijst is een knop Voeg een regel aan het filter toe. Zo wordt de Regel toevoegen dialoog geopend.
 • Ga naar de Afstammelingenfilters en kies de regel Afstammelingen van <persoon>. Geef als waarde de GRAMPS ID op van de desbetreffende persoon en vinkt ook het Inclusief rechthoekje aan om de oorspronkelijke persoon ook mee te nemen. Klik op OK
 • Klik opnieuw op knop Voeg een regel aan het filter toe. Ga vervolgens naar Algemene filters. Voeg de regel Vrouwen toe. Klik op OK
 • Bij Optie: stel zeker dat de regel Alle regels moeten toegepast worden is geselecteerd.

Een variatie: ook personen met onbekend geslacht

Misschien wilt u ook personen waarvan het geslacht niet bekend is, mee in het filterresultaat. Hiervoor dient u twee filters te combineren:

 • Maak een filter aan: vrouwen of onbekend, die één Algemene regel bevat: mannen en in de Opties vinkt u het volgende aan: Resultaten die niet door het filter komen
 • Maak een tweede filter: vrouwelijke afstammelingen of onbekend geslacht afstammelingen van Joan Doe. Met de volgende regels Afstammelinge van <persoon>, waar de waarde de GRAMPS ID van Joan Doe en als tweede regel de Algemene filter: Personen die uit <filter> komen met als waarde voor <filter> vrouwen of onbekend
 • stel opnieuw zeker dat in de Opties dialoog Alle regels moeten toegepast worden geselecteerd is.

Een beetje verschillend: enkel de vrouwelijke familielijn

In this case, you only want to see the female line, so a female child of a male descendants of Joan Doe should not be present.

As far as I can tell, this is not possible in 2.2.6. You should do a feature request if you need this.


Voorbeeld: Alle getouwde mannen met een familienaam die rechter/richter bevat

Three possibilities are given. Although one might be inclined to use one of the first two, the third filter, using the family object, is clearly the easiest, and most straightforward.

Gebruik van de huwelijksgebeurtenis

 • With Person Filter Editor, create a custom filter with name MarriageFamEventMale. Add the rule 'People with Family <event>', event "Marriage". Next add the rule 'Males'
 • In the Filter dialog, make sure the option 'all rules must apply' is checked.
 • In the Filter sidebar, type in Name field: r[ei]chter, select Custom Filter: MarriageFamEventMale, and check the box 'User regular expressions'. Click Find.

Relatie getrouwd toelaten

We adopt the previous filter, by also looking at relationship Married, even if no event marriage is present.

 • With Person Filter Editor, create a custom filter with name MarriedRelMale. Add the rule People with the <relationships> to the filter, and select as value for relationship: Married. Next add the rule Males. Make sure the option all rules must apply is checked
 • With Person Filter Editor, create a custom filter, name MarriedMale. Add the rule People matching the <filter> twice, once with filter MarriageFamEventMale, once with filter MarriedRelMale.
 • Make sure that for this filter, the option at least one rule must apply is selected
 • In the Filter sidebar, type in Name field: r[ei]chter, set Gender: Male, Custom Filter: MarriedMale, and check the box Use regular expressions. Click Find.

Gebruik van ee familiefilter

Alternatively, one can find an answer to this query by looking in the Family list view at relationship Married, or event Marriage.

 • With Family Filter Editor, create custom filter, name MarriedFamily. Add the rule Families with the <event>, and set event to "Marriage". Next add the rule Family with relationship type, with value Married.
 • For the filter MarriedFamily select the option: at least one rule must apply
 • In the Family List view, go to the Filter Sidebar, and type for father name r[ei]chter, select as custom filter MarriedFamily, and select the Use regular expressions checkbox, and click find.
 • Set the columns of the family view to only view the father (in the edit menu, select column editor).
 • Optional: The name of the father can be added to the custom filter with the rule 'Families with father with the <name>', however, in that case the name of the custom filter is better changed to eg. MarriedRechterFamily, and in the rules with <name> no regular expressions can be used, making it not usefull to find variants like richter at the same time

Niet verbonden/geralteerde personen

This is a filter to determine which people in your tree have no direct connection to you.

Een lijst van alle niet verbonden personen

 • Create a new custom person filter using Edit->Person Filter Editor.
 • Add a rule to the new filter: General filters->Disconnected people.
 • Save the filter with a name
 • In the People view, turn on the filter sidebar and apply the new filter.

The People view will now only display people who are not connected to any other people.

Note that only individually-disconnected people will be shown, not families. (See the Not Related plugin to find both people and families that are disconnected.)

Een lijst van alle personen die geen familie relatie met u hebben

If you want people that are not related to you, do this:

 • Create a new custom person filter using Edit->Person Filter Editor.
 • Add a rule to the new filter: Ancestral filters->People with a common ancestor with <person>. (choose yourself as the person)
 • Check the option marked Return values that do not match the filter rules
 • Save the filter with a name

In the People view, turn on the filter sidebar and apply the new filter.

 • The People view will now only display people who are not related to you.