Nl:Filtervoorbeelden

From Gramps
Revision as of 07:32, 30 June 2009 by Erikdr (talk | contribs) (Inleiding)
Jump to: navigation, search

Een verzameling van filtervoorbeelden.


Inleiding

Voor meer info zie ook hier.

Om filters te testen controleert u eerst of de filterzijbalk zichtbaar is. Indien niet kunt u dit via het menu Scherm->Filterzijbalk instellen. Selecteer vervolgens de zelfgemaakte filter en klik dan op Zoeken.

Voorbeeld: personen met de achternaam Doe en die in Illinois State woonden:

Hier wordt de logica verklaart....

Indien zo een filter zou bestaan dan zou de filterlogica zijn:

 1. maak een locatiefilter filter1: state = Illinois
 2. maak gebeurtenisfilter die een combinatie is van drie andere gebeurtenisfilters: (type=residentie of type=overlijden) en (gebeurtenissen die overeen komen met filter1)
 3. maak een persoonsfilter: personen met naam Doe die voldoen aan gebeurtenisfilter filter1.

Zo een bijkomende filter is niet moeilijk en kan in de huidige GRAMPS versie eenvoudig toegevoegd worden.

Voorbeeld: Alle vrouwelijke afstammelingen van

Eenvoudige oplossing

The following does exactly what is asked:

 • In the Edit view, go to Joan Doe, and note the GRAMPS ID.
 • In the View menu, select Person Filter Editor
 • Click on Add a New Filter. In the Define filter dialog, give the filter the name Female descendants of Joan Doe
 • Next to the rule list, click on Add another rule to the filter, which opens the Add Rule Dialog.
 • Go to Descendant filters, and select the rule Descendants of <person>. Give as value the GRAMPS ID, and select the box include original person
 • Click again on Add another rule, and now go to General filters, and select the rule females
 • In the options section of the Define filter dialog, make sure all rules must apply, is selected

Een variatie: ook personen met onbekend geslacht

You might want to add the people with unknown sex to the output. For this, you need to combine two filters:

 • Make a filter: female or unknown, consisting of one general filter: males, and in the options you select: return values that do not satisfy the filter rules
 • Make a second filter: female or unknown descendants of Joan Doe, with as rules Descendants of <person> where the value is the GRAMPS ID of Joand Doe, and as second rule the general filter People matching the <filter>, with as value for <filter> female or unknown
 • Again, in the Define filter dialog, all rules must apply must be checked

Een beetje verschillend: enkel de vrouwelijke familielijn

In this case, you only want to see the female line, so a female child of a male descendants of Joan Doe should not be present.

As far as I can tell, this is not possible in 2.2.6. You should do a feature request if you need this.


Voorbeeld: Alle getouwde mannen met een familienaam die rechter/richter bevat

Three possibilities are given. Although one might be inclined to use one of the first two, the third filter, using the family object, is clearly the easiest, and most straightforward.

Gebruik van de huwelijksgebeurtenis

 • With Person Filter Editor, create a custom filter with name MarriageFamEventMale. Add the rule 'People with Family <event>', event "Marriage". Next add the rule 'Males'
 • In the Filter dialog, make sure the option 'all rules must apply' is checked.
 • In the Filter sidebar, type in Name field: r[ei]chter, select Custom Filter: MarriageFamEventMale, and check the box 'User regular expressions'. Click Find.

Relatie getrouwd toelaten

We adopt the previous filter, by also looking at relationship Married, even if no event marriage is present.

 • With Person Filter Editor, create a custom filter with name MarriedRelMale. Add the rule People with the <relationships> to the filter, and select as value for relationship: Married. Next add the rule Males. Make sure the option all rules must apply is checked
 • With Person Filter Editor, create a custom filter, name MarriedMale. Add the rule People matching the <filter> twice, once with filter MarriageFamEventMale, once with filter MarriedRelMale.
 • Make sure that for this filter, the option at least one rule must apply is selected
 • In the Filter sidebar, type in Name field: r[ei]chter, set Gender: Male, Custom Filter: MarriedMale, and check the box Use regular expressions. Click Find.

Gebruik van ee familiefilter

Alternatively, one can find an answer to this query by looking in the Family list view at relationship Married, or event Marriage.

 • With Family Filter Editor, create custom filter, name MarriedFamily. Add the rule Families with the <event>, and set event to "Marriage". Next add the rule Family with relationship type, with value Married.
 • For the filter MarriedFamily select the option: at least one rule must apply
 • In the Family List view, go to the Filter Sidebar, and type for father name r[ei]chter, select as custom filter MarriedFamily, and select the Use regular expressions checkbox, and click find.
 • Set the columns of the family view to only view the father (in the edit menu, select column editor).
 • Optional: The name of the father can be added to the custom filter with the rule 'Families with father with the <name>', however, in that case the name of the custom filter is better changed to eg. MarriedRechterFamily, and in the rules with <name> no regular expressions can be used, making it not usefull to find variants like richter at the same time

Niet verbonden/geralteerde personen

This is a filter to determine which people in your tree have no direct connection to you.

Een lijst van alle niet verbonden personen

 • Create a new custom person filter using Edit->Person Filter Editor.
 • Add a rule to the new filter: General filters->Disconnected people.
 • Save the filter with a name
 • In the People view, turn on the filter sidebar and apply the new filter.

The People view will now only display people who are not connected to any other people.

Note that only individually-disconnected people will be shown, not families. (See the Not Related plugin to find both people and families that are disconnected.)

Een lijst van alle personen die geen familie relatie met u hebben

If you want people that are not related to you, do this:

 • Create a new custom person filter using Edit->Person Filter Editor.
 • Add a rule to the new filter: Ancestral filters->People with a common ancestor with <person>. (choose yourself as the person)
 • Check the option marked Return values that do not match the filter rules
 • Save the filter with a name

In the People view, turn on the filter sidebar and apply the new filter.

 • The People view will now only display people who are not related to you.