Difference between revisions of "Nl:Filtervoorbeelden"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Een lijst van alle personen die geen familie relatie met u hebben)
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
Een verzameling van filtervoorbeelden.  
+
Een verzameling van '''filtervoorbeelden'''.  
  
[[Category:Nl:GRAMPS Voorbeelden|Filters]][[Category:Nl:Filters|Filters]]
 
  
{{languages|Example filters|Example filters/nl}}
+
{{languages|Example filters|Example filters}}
 +
 
  
  
 
==Inleiding==
 
==Inleiding==
Voor meer info zie [[Filter/nl|ook hier]].
+
Voor meer info zie [[Filter/nl|ook hier]] en ook [[Gramps_3.4_Wiki_Manual_-_Filters/nl|het wiki handboek over filters]].
  
Om filters te testen controleert u eerst of de filterzijbalk zichtbaar is. Indien niet kunt u dit via het menu {{man label|Scherm->Filterzijbalk}} instellen. Selecteer vervolgens de zelfgemaakte filter en klik dan op {{man button|Zoeken}}.
+
Om filters te testen controleert u eerst of de filterzijbalk zichtbaar is. Indien niet kunt u dit via het menu Filterzijbalk instellen. Selecteer vervolgens de zelfgemaakte filter en klik dan op ''Zoeken''.
 
 
Voorbeeld: personen met de achternaam ''Doe'' en die in ''Illinois State'' woonden:
 
  
 +
Voorbeeld: personen zoeken met de achternaam ''Janssens'' en die in de provincie ''Limburg'' woonden:
 
===Hier wordt de logica verklaart....===
 
===Hier wordt de logica verklaart....===
 
Indien zo een filter zou bestaan dan zou de filterlogica zijn:  
 
Indien zo een filter zou bestaan dan zou de filterlogica zijn:  
  
1/maak een locatiefilter {{man label|filter1}}: state = Illinois
+
1/maak een locatiefilter ''filter1'' aan: provincie = Limburg
  
2/maak gebeurtenisfilter die een combinatie is van drie andere gebeurtenisfilters:
+
2/maak een gebeurtenisfilter aan, die een combinatie is van drie andere gebeurtenisfilters:
     (type=residentie of type=overlijden) en (gebeurtenissen die overeen komen met filter1)
+
     (type=residentie of type=overlijden) en (gebeurtenissen die overeen komen met ''filter1'')
3/maak een persoonsfilter: personen die voldoen aan gebeurtenisfilter filter1.  
+
3/maak een persoonsfilter aan: personen die voldoen aan gebeurtenisfilter ''filter1''.  
  
Zo een bijkomende filter is niet moeilijk en kan in de huidige GRAMPS versie eenvoudig toegevoegd worden.
+
Zo een bijkomende filter is niet moeilijk en kan in de huidige Gramps-versie eenvoudig toegevoegd worden.
  
== Voorbeeld: Alle vrouwelijke afstammelingen van ==
+
== Voorbeeld: Alle vrouwelijke afstammelingen van Marie Verbruggen==
 
=== Eenvoudige oplossing ===
 
=== Eenvoudige oplossing ===
 
De volgende filter doet wat er gevraagd wordt:
 
De volgende filter doet wat er gevraagd wordt:
*In het aanpasscherm gaat u naar ''Joan Doe'' en u noteert de ''GRAMPS ID''.
+
*In het personenscherm gaat u naar ''Marie Verbruggen'' en u noteert haar ''Gramps-ID''.
*Via het menu gaat u naar {{man label|Bewerken -> Aanpassen persoonsfilter}}
+
*Via het menu gaat u naar '''Bewerken -> Aanpassen persoonsfilter'''.
*Klik op {{man button|Een nieuwe filter toevoegen}}. In de {{man label|Filter bepalen}} dialoog geeft u de filter een naam: ''de vrouwelijke afstammelingen van Joan Doe''
+
*Klik op {{man button| +}} :een nieuw filter toevoegen. In de dialoog: ''Filter bepalen'' in de sectie '''Definitie''' geeft u de filter een naam: ''de vrouwelijke afstammelingen van Marie Verbruggen'' en voegt eventueel bij opmerkingen commentaar bij.
*Naast de ''Regellijst'' is een knop {{man label|Voeg een regel aan het filter toe}}. Zo wordt de {{man label|Regel toevoegen}} dialoog geopend.
+
*Naast de ''Regellijst'' is een knop {{man label| +}} Voeg een regel aan het filter toe. Zo wordt de dialoog: Regel toevoegen geopend.
*Ga naar de {{man label|Afstammelingenfilters}} en kies de regel ''Afstammelingen van <persoon>. Geef als waarde de ''GRAMPS ID'' op van de desbetreffende persoon en vinkt ook het {{man label|Inclusief}} rechthoekje'' aan om de oorspronkelijke persoon ook mee te nemen. Klik op {{man button|OK}}
+
*Ga naar de {{man label| Afstammelingenfilters}} en kies de regel ''Afstammelingen van <persoon>''. Geef als waarde de ''Gramps-ID'' op van de desbetreffende persoon en vinkt ook het {{man label|Inclusief}} rechthoekje'' aan om de oorspronkelijke persoon ook mee te nemen. Klik op '''OK'''.
*Klik opnieuw op knop {{man label|Voeg een regel aan het filter toe}}. Ga vervolgens naar {{man label|Algemene filters}}. Voeg de regel {{man label|Vrouwen}} toe. Klik op {{man button|OK}}
+
*Klik opnieuw op knop {{man label| Voeg een regel aan het filter toe}}. Ga vervolgens naar ''Algemene filters''. Voeg de regel ''Vrouwen'' toe. Klik op '''OK'''.
*Bij {{man label|Optie}}: stel zeker dat de {{man label|regel}} '''Alle regels moeten toegepast worden''' is geselecteerd.
+
*Bij {{man label| Optie}}: stel zeker dat de regel '''Alle regels moeten toegepast worden''' is geselecteerd.
  
 
=== Een variatie: ook personen met onbekend geslacht ===
 
=== Een variatie: ook personen met onbekend geslacht ===
 
Misschien wilt u ook personen waarvan het geslacht niet bekend is, mee in het filterresultaat. Hiervoor dient u twee filters te combineren:  
 
Misschien wilt u ook personen waarvan het geslacht niet bekend is, mee in het filterresultaat. Hiervoor dient u twee filters te combineren:  
  
*Maak een filter aan: ''vrouwen of onbekend'', die één Algemene regel bevat: ''mannen'' en in de '''Opties''' vinkt u het volgende aan: ''Resultaten die niet door het filter komen''
+
*Maak een filter aan: ''vrouwen of onbekend'', die één algemene regel bevat: ''mannen'' en in de '''Opties''' vinkt u het volgende aan: ''Resultaten die niet door het filter komen''
*Maak een tweede filter: ''vrouwelijke afstammelingen of onbekend geslacht afstammelingen van Joan Doe''. Met de volgende regels ''Afstammelinge van <persoon>, waar de waarde de ''GRAMPS ID'' van Joan Doe en als tweede regel de ''Algemene filter'': ''Personen die uit <filter> komen'' met als waarde voor <filter> ''vrouwen of onbekend''
+
*Maak een tweede filter: ''vrouwelijke afstammelingen of onbekend geslacht afstammelingen van Joan Doe''. Met de volgende regels ''Afstammelingen van <persoon>'', waar de waarde de ''Gramps-ID'' van Joan Doe en als tweede regel de ''Algemene filter'': ''Personen die uit <filter> komen'' met als waarde voor <filter> ''vrouwen of onbekend''
*stel opnieuw zeker dat in de {{man label|Opties}} dialoog ''Alle regels moeten toegepast worden'' geselecteerd is.
+
*Stel opnieuw zeker dat in de {{man label| Opties}} dialoog ''Alle regels moeten toegepast worden'' geselecteerd is.
  
 
=== Een beetje verschillend: enkel de vrouwelijke familielijn===
 
=== Een beetje verschillend: enkel de vrouwelijke familielijn===
Line 48: Line 47:
 
==Voorbeeld: Alle getrouwde mannen met een familienaam die rechter/richter bevat==
 
==Voorbeeld: Alle getrouwde mannen met een familienaam die rechter/richter bevat==
 
Hier worden drie mogelijkheden gegeven. Misschien kiest u om één van de twee eerste filters te gebruiken, maar de derde filter is eigenlijk de eenvoudigste en de meest voor de hand liggende filter.
 
Hier worden drie mogelijkheden gegeven. Misschien kiest u om één van de twee eerste filters te gebruiken, maar de derde filter is eigenlijk de eenvoudigste en de meest voor de hand liggende filter.
 
  
 
=== Gebruik maken van de huwelijksgebeurtenis ===
 
=== Gebruik maken van de huwelijksgebeurtenis ===
[[Image:MarFamEventMale-31-nl.png|right|thumb|250px|Fig. f.1 Voorbeeld huwelijksgebeurtenis]]
+
[[Image:MarFamEventMale-31-nl.png|right|thumb|250px|Fig. 1. Voorbeeld huwelijksgebeurtenis]]
 
* Via het menu '''Bewerken -> Aanpassen Persoonsfilter''', maakt u eerst een filter aan met de naam ''HuwelijkFamGebeurtenisMan''. Voeg een regel 'Personen met de familie <gebeurtenis> toe, met als '''Waarden''' : Familiegebeurtenis: ''Huwelijk''. Vervolgens voegt u een algemene filterregel toe: 'Mannen''.   
 
* Via het menu '''Bewerken -> Aanpassen Persoonsfilter''', maakt u eerst een filter aan met de naam ''HuwelijkFamGebeurtenisMan''. Voeg een regel 'Personen met de familie <gebeurtenis> toe, met als '''Waarden''' : Familiegebeurtenis: ''Huwelijk''. Vervolgens voegt u een algemene filterregel toe: 'Mannen''.   
 
* Kijk zeker na of bij '''Opties''' wel degelijk staat: Alle regels moeten toegepast worden.
 
* Kijk zeker na of bij '''Opties''' wel degelijk staat: Alle regels moeten toegepast worden.
* Activeer de Filterzijbalk indien niet zichtbaar op het scherm. In de filterzijbalk vult u in het vak '''Naam''': r<nowiki>[ei]</nowiki>chter. U selecteert bij '''Eigengemaakte filters''' de zonet aangemaakte ''HuwelijkFamGebeurtenisMan'' via het uitvalsmenu en klik ook het keuzerechthoekje '''Reguliere uitdrukkingen toepassen''' aan. Klik vervolgens op {{man button|Zoeken}}.
+
* Activeer de filterzijbalk indien niet zichtbaar op het scherm. In de filterzijbalk vult u in het vak '''Naam''': r<nowiki>[ei]</nowiki>chter. U selecteert bij '''Eigengemaakte filters''' de zonet aangemaakte ''HuwelijkFamGebeurtenisMan'' via het uitvalsmenu en klik ook het keuzevakje '''Reguliere uitdrukkingen toepassen''' aan. Klik vervolgens op {{man button|Zoeken}}.
 
<br clear="all" />
 
<br clear="all" />
  
 
=== Relatie '''getrouwd''' toelaten ===
 
=== Relatie '''getrouwd''' toelaten ===
We adopt the previous filter, by also looking at relationship Married, even if no event marriage is present.
+
We passen het vorige filter aan, door ook naar de relatie Getrouwd te kijken, ook al is er geen huwelijksgebeurtenis.
* With Person Filter Editor, create a custom filter with name ''MarriedRelMale''. Add the rule ''People with the <relationships>'' to the filter, and select as value for relationship: Married. Next add the rule ''Males''. Make sure the option ''all rules must apply'' is checked
+
 
* With Person Filter Editor, create a custom filter, name ''MarriedMale''. Add the rule ''People matching the <filter>'' twice, once with filter ''MarriageFamEventMale'', once with filter ''MarriedRelMale''.
+
* In de dialoog ''Aanpassen persoonsfilter'', maakt u een eigen filter onder de naam ''HuwelijkdRelMan''. Voeg een regel toe ''Personen met de <relaties>'' aan het filter en kies als waarde voor de relatietype: Getrouwd. Voeg een bijkomende regel ''Mannen'' toe. Stel zeker dat de optie: ''Alle regels moeten gelden'' geselecteerd is.
* Make sure that for this filter, the option ''at least one rule must apply'' is selected
+
* In de dialoog ''Aanpassen persoonsfilter'', maakt u een eigen filter onder de naam ''GetrouwdMan''. Voeg tweemaal een regel toe ''Personen die uit <filter> komen'' éénmaal met het filter ''HuwelijkRelMan'' en éénmaal met het filter ''GetrouwdMan''.
* In the Filter sidebar, type in Name field: r<nowiki>[ei]</nowiki>chter, set Gender: Male, Custom Filter: ''MarriedMale'', and check the box ''Use regular expressions''. Click Find.  
+
* Stel zeker dat nu de optie ''tenminste één regel moet toegepast worden'' is geselecteerd.
 +
* In de filterzijbalk, type in naamingaveveld: r<nowiki>[ei]</nowiki>chter, zet Geslacht: Man, Eigen filter: ''GetrouwdMan'' en vinkt gebruik van reguliere uitdrukkingen aan. Klik op {{man button|Zoeken}}.
  
 
=== Gebruik maken van een familiefilter ===
 
=== Gebruik maken van een familiefilter ===
Alternatively, one can find an answer to this query by looking in the Family list view at relationship Married, or event Marriage.
 
* With Family Filter Editor, create custom filter, name ''MarriedFamily''. Add the rule ''Families with the <event>'', and set event to "Marriage". Next add the rule ''Family with relationship type'', with value ''Married''.
 
* For the filter ''MarriedFamily'' select the option: ''at least one rule must apply''
 
* In the Family List view, go to the Filter Sidebar, and type for father name ''r<nowiki>[ei]</nowiki>chter'', select as custom filter ''MarriedFamily'', and select the ''Use regular expressions'' checkbox, and click find.
 
* Set the columns of the family view to only view the father (in the edit menu, select column editor).
 
* Optional: The name of the father can be added to the custom filter with the rule 'Families with father with the <name>', however, in that case the name of the custom filter is better changed to eg. ''MarriedRechterFamily'', and in the rules with <name> no regular expressions can be used, making it not usefull to find variants like ''richter'' at the same time
 
  
== Niet verbonden/geralteerde personen ==
+
Als laatste alternatief kan men de zoekaktie in het familiescherm doen met als relatietype ''Getrouwd'' of als gebeurtenis ''Huwelijk''.
This is a filter to determine which people in your tree have no direct connection to you.
+
 +
* Ga naar ''Familiefilters'' en maak een eigen filter aan met de naam ''GetrouwdFamilie''. Voeg een regel toe in de categorie '''Gebeurtenisfilters''' ''Families met <gebeurtenis>''. De waarde van de familiegebeurtenis zet u op '''Huwelijk'''. Voeg vervolgens een regel toe van de '''Algemene filters''' ''Families van het relatietype'' met als '''Waarde''' ''Getrouwd''.
 +
* Voor dit filter ''GetrouwdFamilie'' selecteert u de '''Opties''': ''Minstens één regel wordt toegepast''
 +
* In het familiescherm gaat u naar de filterzijbalk. Voor invoerveld ''Vader'' geeft u ''r<nowiki>[ei]</nowiki>chter'' op. U kiest de Eigengemaakte filter ''GetrouwdFamilie'' en kiest voor ''Reguliere uitdrukkingen toepassen''. Klik dan op {{man button|Zoeken}}.
 +
* Verander de kolommen van het familiescherm zo dat enkel de vader wordt getoond. Dit doet u via {{man label|Bewerken->Kolommen aanpassen...->}}. Selecteert hier enkel ''Vader''.
 +
* Optioneel: De naam van de vader kan toegevoegd worden aan het eigengemaakte filter met de regel: 'Families met vader met de <naam>'. Maar de filternaam wordt dan best veranderd in bv. ''GetrouwdRechterFamilie''. Bovendien kan in de regel met <naam> geen reguliere uitdrukking worden toegepast. Zo kunnen de andere varianten zoals ''richter'' niet met één filter worden gevonden.
 +
 
 +
== Niet verbonden/gerelateerde personen ==
 +
 
 +
Dit is een voorbeeld van een filter die alle personen in uw familiestamboom opspoort die geen directe verwantschap met u hebben.
  
 
=== Een lijst van alle niet verbonden personen===
 
=== Een lijst van alle niet verbonden personen===
*Create a new custom person filter using ''Edit->Person Filter Editor''.
 
*Add a rule to the new filter: ''General filters->Disconnected people''.
 
*Save the filter with a name
 
*In the People view, turn on the filter sidebar and apply the new filter.
 
  
The People view will now only display people who are not connected to any other people.
+
*Maak een nieuw eigen filter aan ''Bewerken->Aanmaken persoonsfilter''.
 +
*Voeg een regel toe aan het nieuwe filter: ''Algemene filters->Personen zonder relatie''.
 +
*Sla dit filter op onder een bepaalde naam.
 +
*In het personenscherm, maak de filterzijbalk actief en pas het nieuwe filter toe.
  
Note that only individually-disconnected people will be shown, not families. (See the [[Unsupported Plugins#Not_Related|Not Related plugin]] to find both people and families that are disconnected.)
+
Het personenscherm zal nu een lijst tonen van alle personen die niet verbonden zijn met andere personen.
 +
{{man note|Enkel personen zonder relatie worden getoond, dus geen families.}}
  
 
=== Een lijst van alle personen die geen familierelatie met u hebben ===
 
=== Een lijst van alle personen die geen familierelatie met u hebben ===
 
Wilt u een overzicht van alle personen die geen familierelatie met u hebben, doe dan:
 
Wilt u een overzicht van alle personen die geen familierelatie met u hebben, doe dan:
  
*Maak een nieuwe filter aan ''Bewerken -> aanmaken persoonsfilter''.
+
*Maak een nieuwe filter aan ''Bewerken->Aanmaken persoonsfilter''.
*Voeg een nieuwe regel toe aan het nieuwe filter: ''Voorouderfilters->Personen met dezelfde voorouder als <persoon>''. (kies uzelf als deze persoon: Waarden: uw GRAMPS ID)
+
*Voeg een nieuwe regel toe aan het nieuwe filter: ''Voorouderfilters->Personen met dezelfde voorouder als <persoon>''. (kies uzelf als deze persoon: Waarden: uw Gramps-ID)
*vink de optie '''Resultaten die niet door het filter komen''' aan
+
*Vink de optie '''Resultaten die niet door het filter komen''' aan
*sla de filter op onder een gepaste naam
+
*Sla de filter op onder een gepaste naam
 
In het personenscherm maakt u gebruik van de filterzijbalk en past u het nieuwe filter toe.
 
In het personenscherm maakt u gebruik van de filterzijbalk en past u het nieuwe filter toe.
 
*Het personenscherm zal nu enkel die personen tonen, die geen familierelatie met u hebben.
 
*Het personenscherm zal nu enkel die personen tonen, die geen familierelatie met u hebben.
  
{{languages|Example filters|Example filters/nl}}
+
[[Category:Nl:Gramps Voorbeelden|Filters]][[Category:Nl:Filters|Filters]]

Latest revision as of 07:46, 19 February 2013

Een verzameling van filtervoorbeelden.Inleiding

Voor meer info zie ook hier en ook het wiki handboek over filters.

Om filters te testen controleert u eerst of de filterzijbalk zichtbaar is. Indien niet kunt u dit via het menu Filterzijbalk instellen. Selecteer vervolgens de zelfgemaakte filter en klik dan op Zoeken.

Voorbeeld: personen zoeken met de achternaam Janssens en die in de provincie Limburg woonden:

Hier wordt de logica verklaart....

Indien zo een filter zou bestaan dan zou de filterlogica zijn:

1/maak een locatiefilter filter1 aan: provincie = Limburg

2/maak een gebeurtenisfilter aan, die een combinatie is van drie andere gebeurtenisfilters:

  (type=residentie of type=overlijden) en (gebeurtenissen die overeen komen met filter1)

3/maak een persoonsfilter aan: personen die voldoen aan gebeurtenisfilter filter1.

Zo een bijkomende filter is niet moeilijk en kan in de huidige Gramps-versie eenvoudig toegevoegd worden.

Voorbeeld: Alle vrouwelijke afstammelingen van Marie Verbruggen

Eenvoudige oplossing

De volgende filter doet wat er gevraagd wordt:

 • In het personenscherm gaat u naar Marie Verbruggen en u noteert haar Gramps-ID.
 • Via het menu gaat u naar Bewerken -> Aanpassen persoonsfilter.
 • Klik op + :een nieuw filter toevoegen. In de dialoog: Filter bepalen in de sectie Definitie geeft u de filter een naam: de vrouwelijke afstammelingen van Marie Verbruggen en voegt eventueel bij opmerkingen commentaar bij.
 • Naast de Regellijst is een knop + Voeg een regel aan het filter toe. Zo wordt de dialoog: Regel toevoegen geopend.
 • Ga naar de Afstammelingenfilters en kies de regel Afstammelingen van <persoon>. Geef als waarde de Gramps-ID op van de desbetreffende persoon en vinkt ook het Inclusief rechthoekje aan om de oorspronkelijke persoon ook mee te nemen. Klik op OK.
 • Klik opnieuw op knop Voeg een regel aan het filter toe. Ga vervolgens naar Algemene filters. Voeg de regel Vrouwen toe. Klik op OK.
 • Bij Optie: stel zeker dat de regel Alle regels moeten toegepast worden is geselecteerd.

Een variatie: ook personen met onbekend geslacht

Misschien wilt u ook personen waarvan het geslacht niet bekend is, mee in het filterresultaat. Hiervoor dient u twee filters te combineren:

 • Maak een filter aan: vrouwen of onbekend, die één algemene regel bevat: mannen en in de Opties vinkt u het volgende aan: Resultaten die niet door het filter komen
 • Maak een tweede filter: vrouwelijke afstammelingen of onbekend geslacht afstammelingen van Joan Doe. Met de volgende regels Afstammelingen van <persoon>, waar de waarde de Gramps-ID van Joan Doe en als tweede regel de Algemene filter: Personen die uit <filter> komen met als waarde voor <filter> vrouwen of onbekend
 • Stel opnieuw zeker dat in de Opties dialoog Alle regels moeten toegepast worden geselecteerd is.

Een beetje verschillend: enkel de vrouwelijke familielijn

In dit voorbeeld, wilt u enkel de vrouwen zien. Dus een kind van het vrouwelijk geslacht van een mannelijke afstammeling van Joan Doe zal niet worden getoond.

Voorbeeld: Alle getrouwde mannen met een familienaam die rechter/richter bevat

Hier worden drie mogelijkheden gegeven. Misschien kiest u om één van de twee eerste filters te gebruiken, maar de derde filter is eigenlijk de eenvoudigste en de meest voor de hand liggende filter.

Gebruik maken van de huwelijksgebeurtenis

Fig. 1. Voorbeeld huwelijksgebeurtenis
 • Via het menu Bewerken -> Aanpassen Persoonsfilter, maakt u eerst een filter aan met de naam HuwelijkFamGebeurtenisMan. Voeg een regel 'Personen met de familie <gebeurtenis> toe, met als Waarden : Familiegebeurtenis: Huwelijk. Vervolgens voegt u een algemene filterregel toe: 'Mannen.
 • Kijk zeker na of bij Opties wel degelijk staat: Alle regels moeten toegepast worden.
 • Activeer de filterzijbalk indien niet zichtbaar op het scherm. In de filterzijbalk vult u in het vak Naam: r[ei]chter. U selecteert bij Eigengemaakte filters de zonet aangemaakte HuwelijkFamGebeurtenisMan via het uitvalsmenu en klik ook het keuzevakje Reguliere uitdrukkingen toepassen aan. Klik vervolgens op Zoeken.


Relatie getrouwd toelaten

We passen het vorige filter aan, door ook naar de relatie Getrouwd te kijken, ook al is er geen huwelijksgebeurtenis.

 • In de dialoog Aanpassen persoonsfilter, maakt u een eigen filter onder de naam HuwelijkdRelMan. Voeg een regel toe Personen met de <relaties> aan het filter en kies als waarde voor de relatietype: Getrouwd. Voeg een bijkomende regel Mannen toe. Stel zeker dat de optie: Alle regels moeten gelden geselecteerd is.
 • In de dialoog Aanpassen persoonsfilter, maakt u een eigen filter onder de naam GetrouwdMan. Voeg tweemaal een regel toe Personen die uit <filter> komen éénmaal met het filter HuwelijkRelMan en éénmaal met het filter GetrouwdMan.
 • Stel zeker dat nu de optie tenminste één regel moet toegepast worden is geselecteerd.
 • In de filterzijbalk, type in naamingaveveld: r[ei]chter, zet Geslacht: Man, Eigen filter: GetrouwdMan en vinkt gebruik van reguliere uitdrukkingen aan. Klik op Zoeken.

Gebruik maken van een familiefilter

Als laatste alternatief kan men de zoekaktie in het familiescherm doen met als relatietype Getrouwd of als gebeurtenis Huwelijk.

 • Ga naar Familiefilters en maak een eigen filter aan met de naam GetrouwdFamilie. Voeg een regel toe in de categorie Gebeurtenisfilters Families met <gebeurtenis>. De waarde van de familiegebeurtenis zet u op Huwelijk. Voeg vervolgens een regel toe van de Algemene filters Families van het relatietype met als Waarde Getrouwd.
 • Voor dit filter GetrouwdFamilie selecteert u de Opties: Minstens één regel wordt toegepast
 • In het familiescherm gaat u naar de filterzijbalk. Voor invoerveld Vader geeft u r[ei]chter op. U kiest de Eigengemaakte filter GetrouwdFamilie en kiest voor Reguliere uitdrukkingen toepassen. Klik dan op Zoeken.
 • Verander de kolommen van het familiescherm zo dat enkel de vader wordt getoond. Dit doet u via Bewerken->Kolommen aanpassen...->. Selecteert hier enkel Vader.
 • Optioneel: De naam van de vader kan toegevoegd worden aan het eigengemaakte filter met de regel: 'Families met vader met de <naam>'. Maar de filternaam wordt dan best veranderd in bv. GetrouwdRechterFamilie. Bovendien kan in de regel met <naam> geen reguliere uitdrukking worden toegepast. Zo kunnen de andere varianten zoals richter niet met één filter worden gevonden.

Niet verbonden/gerelateerde personen

Dit is een voorbeeld van een filter die alle personen in uw familiestamboom opspoort die geen directe verwantschap met u hebben.

Een lijst van alle niet verbonden personen

 • Maak een nieuw eigen filter aan Bewerken->Aanmaken persoonsfilter.
 • Voeg een regel toe aan het nieuwe filter: Algemene filters->Personen zonder relatie.
 • Sla dit filter op onder een bepaalde naam.
 • In het personenscherm, maak de filterzijbalk actief en pas het nieuwe filter toe.

Het personenscherm zal nu een lijst tonen van alle personen die niet verbonden zijn met andere personen.

Gramps-notes.png
Enkel personen zonder relatie worden getoond, dus geen families.

Een lijst van alle personen die geen familierelatie met u hebben

Wilt u een overzicht van alle personen die geen familierelatie met u hebben, doe dan:

 • Maak een nieuwe filter aan Bewerken->Aanmaken persoonsfilter.
 • Voeg een nieuwe regel toe aan het nieuwe filter: Voorouderfilters->Personen met dezelfde voorouder als <persoon>. (kies uzelf als deze persoon: Waarden: uw Gramps-ID)
 • Vink de optie Resultaten die niet door het filter komen aan
 • Sla de filter op onder een gepaste naam

In het personenscherm maakt u gebruik van de filterzijbalk en past u het nieuwe filter toe.

 • Het personenscherm zal nu enkel die personen tonen, die geen familierelatie met u hebben.