Difference between revisions of "Nl:Filtervoorbeelden"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Niet verbonden/geralteerde personen)
(Relatie getrouwd toelaten)
Line 58: Line 58:
  
 
=== Relatie '''getrouwd''' toelaten ===
 
=== Relatie '''getrouwd''' toelaten ===
We adopt the previous filter, by also looking at relationship Married, even if no event marriage is present.
+
We passen het vorige filter aan, door ook naar de relatie Getrouwd te kijken, ook al is er geen huwelijksgebeurtenis.
* With Person Filter Editor, create a custom filter with name ''MarriedRelMale''. Add the rule ''People with the <relationships>'' to the filter, and select as value for relationship: Married. Next add the rule ''Males''. Make sure the option ''all rules must apply'' is checked
+
 
* With Person Filter Editor, create a custom filter, name ''MarriedMale''. Add the rule ''People matching the <filter>'' twice, once with filter ''MarriageFamEventMale'', once with filter ''MarriedRelMale''.
+
 
* Make sure that for this filter, the option ''at least one rule must apply'' is selected
+
* In de dialoog ''Aanpassen persoonsfilter'', maakt u een eigen filter onder de naam ''HuwelijkdRelMan''. Voeg een regel toe ''Personen met de <relaties>'' aan het filter en kies als waarde voor de relatietype: Getrouwd. Voeg een bijkomende regel ''Mannen'' toe. Stel zeker dat de optie: ''Alle regels moeten delden'' geselecteerd is.
* In the Filter sidebar, type in Name field: r<nowiki>[ei]</nowiki>chter, set Gender: Male, Custom Filter: ''MarriedMale'', and check the box ''Use regular expressions''. Click Find.  
+
* In de dialoog ''Aanpassen persoonsfilter'', maakt u een eigen filter onder de naam ''GetrouwdMan''. Voeg tweemaal een regel toe ''Personen die uit <filter> komen'' éénmaal met het filter ''HuwelijkRelMan'' en éénmaal met het filter ''GetrouwdMan''.
 +
* Stel zeker dat nu de optie ''tenminste één regel moet toegepast worden'' is geselecteerd.
 +
* In de filterzijbalk, type in naamingaveveld: r<nowiki>[ei]</nowiki>chter, zet Geslacht: Man, Eigen filter: ''GetrouwdMan'' en vinkt gebruik van reguliere uitdrukkingen aan. Klik op {{man button|Zoeken}}.
  
 
=== Gebruik maken van een familiefilter ===
 
=== Gebruik maken van een familiefilter ===

Revision as of 08:52, 1 July 2009

Een verzameling van filtervoorbeelden.


Inleiding

Voor meer info zie ook hier.

Om filters te testen controleert u eerst of de filterzijbalk zichtbaar is. Indien niet kunt u dit via het menu Scherm->Filterzijbalk instellen. Selecteer vervolgens de zelfgemaakte filter en klik dan op Zoeken.

Voorbeeld: personen met de achternaam Doe en die in Illinois State woonden:

Hier wordt de logica verklaart....

Indien zo een filter zou bestaan dan zou de filterlogica zijn:

1/maak een locatiefilter filter1: state = Illinois

2/maak gebeurtenisfilter die een combinatie is van drie andere gebeurtenisfilters:

  (type=residentie of type=overlijden) en (gebeurtenissen die overeen komen met filter1)

3/maak een persoonsfilter: personen die voldoen aan gebeurtenisfilter filter1.

Zo een bijkomende filter is niet moeilijk en kan in de huidige GRAMPS versie eenvoudig toegevoegd worden.

Voorbeeld: Alle vrouwelijke afstammelingen van

Eenvoudige oplossing

De volgende filter doet wat er gevraagd wordt:

 • In het aanpasscherm gaat u naar Joan Doe en u noteert de GRAMPS ID.
 • Via het menu gaat u naar Bewerken -> Aanpassen persoonsfilter
 • Klik op Een nieuwe filter toevoegen. In de Filter bepalen dialoog geeft u de filter een naam: de vrouwelijke afstammelingen van Joan Doe
 • Naast de Regellijst is een knop Voeg een regel aan het filter toe. Zo wordt de Regel toevoegen dialoog geopend.
 • Ga naar de Afstammelingenfilters en kies de regel Afstammelingen van <persoon>. Geef als waarde de GRAMPS ID op van de desbetreffende persoon en vinkt ook het Inclusief rechthoekje aan om de oorspronkelijke persoon ook mee te nemen. Klik op OK
 • Klik opnieuw op knop Voeg een regel aan het filter toe. Ga vervolgens naar Algemene filters. Voeg de regel Vrouwen toe. Klik op OK
 • Bij Optie: stel zeker dat de regel Alle regels moeten toegepast worden is geselecteerd.

Een variatie: ook personen met onbekend geslacht

Misschien wilt u ook personen waarvan het geslacht niet bekend is, mee in het filterresultaat. Hiervoor dient u twee filters te combineren:

 • Maak een filter aan: vrouwen of onbekend, die één Algemene regel bevat: mannen en in de Opties vinkt u het volgende aan: Resultaten die niet door het filter komen
 • Maak een tweede filter: vrouwelijke afstammelingen of onbekend geslacht afstammelingen van Joan Doe. Met de volgende regels Afstammelinge van <persoon>, waar de waarde de GRAMPS ID van Joan Doe en als tweede regel de Algemene filter: Personen die uit <filter> komen met als waarde voor <filter> vrouwen of onbekend
 • stel opnieuw zeker dat in de Opties dialoog Alle regels moeten toegepast worden geselecteerd is.

Een beetje verschillend: enkel de vrouwelijke familielijn

In dit voorbeeld, wilt u enkel de vrouwen zien. Dus een kind van het vrouwelijk geslacht van een mannelijke afstammeling van Joan Doe zal niet worden getoond.

Voorbeeld: Alle getrouwde mannen met een familienaam die rechter/richter bevat

Hier worden drie mogelijkheden gegeven. Misschien kiest u om één van de twee eerste filters te gebruiken, maar de derde filter is eigenlijk de eenvoudigste en de meest voor de hand liggende filter.


Gebruik maken van de huwelijksgebeurtenis

Fig. f.1 Voorbeeld huwelijksgebeurtenis
 • Via het menu Bewerken -> Aanpassen Persoonsfilter, maakt u eerst een filter aan met de naam HuwelijkFamGebeurtenisMan. Voeg een regel 'Personen met de familie <gebeurtenis> toe, met als Waarden : Familiegebeurtenis: Huwelijk. Vervolgens voegt u een algemene filterregel toe: 'Mannen.
 • Kijk zeker na of bij Opties wel degelijk staat: Alle regels moeten toegepast worden.
 • Activeer de Filterzijbalk indien niet zichtbaar op het scherm. In de filterzijbalk vult u in het vak Naam: r[ei]chter. U selecteert bij Eigengemaakte filters de zonet aangemaakte HuwelijkFamGebeurtenisMan via het uitvalsmenu en klik ook het keuzerechthoekje Reguliere uitdrukkingen toepassen aan. Klik vervolgens op Zoeken.


Relatie getrouwd toelaten

We passen het vorige filter aan, door ook naar de relatie Getrouwd te kijken, ook al is er geen huwelijksgebeurtenis.


 • In de dialoog Aanpassen persoonsfilter, maakt u een eigen filter onder de naam HuwelijkdRelMan. Voeg een regel toe Personen met de <relaties> aan het filter en kies als waarde voor de relatietype: Getrouwd. Voeg een bijkomende regel Mannen toe. Stel zeker dat de optie: Alle regels moeten delden geselecteerd is.
 • In de dialoog Aanpassen persoonsfilter, maakt u een eigen filter onder de naam GetrouwdMan. Voeg tweemaal een regel toe Personen die uit <filter> komen éénmaal met het filter HuwelijkRelMan en éénmaal met het filter GetrouwdMan.
 • Stel zeker dat nu de optie tenminste één regel moet toegepast worden is geselecteerd.
 • In de filterzijbalk, type in naamingaveveld: r[ei]chter, zet Geslacht: Man, Eigen filter: GetrouwdMan en vinkt gebruik van reguliere uitdrukkingen aan. Klik op Zoeken.

Gebruik maken van een familiefilter

Alternatively, one can find an answer to this query by looking in the Family list view at relationship Married, or event Marriage.

 • With Family Filter Editor, create custom filter, name MarriedFamily. Add the rule Families with the <event>, and set event to "Marriage". Next add the rule Family with relationship type, with value Married.
 • For the filter MarriedFamily select the option: at least one rule must apply
 • In the Family List view, go to the Filter Sidebar, and type for father name r[ei]chter, select as custom filter MarriedFamily, and select the Use regular expressions checkbox, and click find.
 • Set the columns of the family view to only view the father (in the edit menu, select column editor).
 • Optional: The name of the father can be added to the custom filter with the rule 'Families with father with the <name>', however, in that case the name of the custom filter is better changed to eg. MarriedRechterFamily, and in the rules with <name> no regular expressions can be used, making it not usefull to find variants like richter at the same time

Niet verbonden/gerelateerde personen

Dit is een voorbeeld van een filter die alle personen in uw familiestamboom opspoort die geen directe verbinding hebben met u.

Een lijst van alle niet verbonden personen

 • Maak een nieuw eigen filter aan Bewerken->Aanmaken persoonsfilter.
 • Voeg een regel toe aan het nieuwe filter: Algemene filters->Personen zonder relatie.
 • Sla dit filter op onder een bepaalde naam.
 • In het personenscherm, maak de filterzijbalk actief en pas het nieuwe filter toe.

Het personenscherm zal nu een lijst tonen van alle personen die niet verbonden zijn met andere personen.

Gramps-notes.png
Enkel personen zonder relatie worden getoond, dus geen families.

(zie ook Not Related plugin om zowel personen als families zonder relaties te vinden.)

Een lijst van alle personen die geen familierelatie met u hebben

Wilt u een overzicht van alle personen die geen familierelatie met u hebben, doe dan:

 • Maak een nieuwe filter aan Bewerken->Aanmaken persoonsfilter.
 • Voeg een nieuwe regel toe aan het nieuwe filter: Voorouderfilters->Personen met dezelfde voorouder als <persoon>. (kies uzelf als deze persoon: Waarden: uw GRAMPS ID)
 • Vink de optie Resultaten die niet door het filter komen aan
 • Sla de filter op onder een gepaste naam

In het personenscherm maakt u gebruik van de filterzijbalk en past u het nieuwe filter toe.

 • Het personenscherm zal nu enkel die personen tonen, die geen familierelatie met u hebben.