Nl:Een inhoudstabel of index aanmaken in verslagen

From Gramps
Revision as of 04:12, 19 March 2022 by CallMeDave (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Hier tonen we u hoe u een index of een inhoudstabel kunt maken in een door Gramps aangemaakt LibreOffice, OpenOffice document.


Hoe beginnen

Fig. 1 Voorbeeld van een boekverslag


We geven dit voorbeeld met OpenOffice versie 2.4.1. Open Office gaat zeer goed samen met Gramps. Vanaf de versie 2.1.5 bestaat de mogelijkheid om de verslagen aan te maken in een Open Document Text (.odt)-formaat (ook in het oudere Oo-formaat (.sxw)). Zo bestaat dan ook de mogelijkheid om een inhoudstabel en een trefwoordenregister te maken in het Oo-document.


De eerste stap bestaat er in om een boekverslag aan te maken. Dit voorbeeld maakt een boekverslag aan om te tonen dat verschillende verslagen kunnen gecombineerd worden.

Via het menu selecteert Verslagen->Boeken->Boekverslag.... Zo wordt de Boekverslag-dialoog geopend. Het onderste deel bvan het venster toont alle verslagen die zijn toegevoegd aan het boek.

In dit voorbeeld kunt u zien dat het boek bestaat uit een titelpagina, een volledig persoonsverslag, een gedetailleerd afstammelingenverslag en een gedetailleerd voorouderverslag.

Klik op OK om het boekverslag aan te maken.

Een inhoudstabel invoegen

Fig. 2 invoegen van einde pagina
Fig. 3 Voorbeeld van een inhoudsopgave

Eens het verslag werd aangemaakt, open het verslag in OpenOffice. De meeste mensen zien graag een inhoudstabel na de titelpagina. Voeg dus eerst een einde pagina in, na de titelpagina. Via het Invoegen menu, selecteert u Handmatig einde.... Kies Pagina-einde en klik vervolgens OK


Ga vervolgens naar de nieuw aangemaakte pagina en voeg een inhoudstabel toe door het selecteren van: Invoegen->Inhoudsopgave en registers->Inhoudsopgave en registers...


In de getoonde dialoog verandert u het Type in Inhoudsopgave. Kijk ook na of de controlebox Indexmarkeringen aangeklikt is en de controlebox ?
Zo wordt OpenOffice verteld om de gegevens vanuit GRAMPS te respecteren.

Als alles normaal verlopen is, wordt er nu een inhoudsopgave getoond, nadat u op OK geklikt hebt.

Een index toevoegen

Fig. 4 Aanmaken trefwoordenregister
Fig. 5 Voorbeeld trefwoordenregister


De meeste mensen verkiezen een index achteraan het boek.

Plaats de cursor helemaal achteraan het document en voeg zoals hierboven beschreven een handmatig einde toe.Open opnieuw de dialoog Inhoudsopgave en registers zoals u voor de inhoudsopgave deed. Maar deze keer verandert u het Type in Trefwoordenregister.
Klik vervolgens op OK en het Trefwoordenregister zal getoond worden.

Besluit

We toonden u hoe snel een index of een inhoudstabel kan toevoegen aan uw documenten.

Indien u nog andere goede tips of handigheidjes weet, zet ze dan op deze wiki !