Linux Genealogy CD/pl

From Gramps
Revision as of 21:11, 15 September 2008 by Yenidai (talk | contribs) (Jak otrzymać CD)
Jump to: navigation, search
Cdlabel web l.jpg

Linux Genealogy Desktop CD 4.0 wydane zostało 26 czerwca 2008.

Ten Live CD bazuje na wydaniu Ubuntu 8.04 (Hardy Heron) dla stacji roboczych i zawiera poza standardowymi pakietami z dystrybucji Hardy, przeinstalowane wersje aplikacji: GRAMPS 3.0.1, GeneWeb, oraz LifeLines jak również program GraphViz do kreślenia pięknych grafów w GRAMPS. Płyta CD dostępna jest jedynie dla architektury x86.

Poza sesją Live, ten dysk pozwala także na zainstalowanie Linuxa na dysku twardym swojego komputera, Ta metoda pozwoli Ci na osiągnięcie odpowiedniej prędkości i jakości pracy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, odwiedź stronę Ubuntu.

Jak otrzymać CD

Dysk można uzyskać na wiele sposobów:

  • Poprzez SourceForge, ze zwykłej strony pobierania GRAMPSa
  • Centralne miejsce pobierania. Dzięki możliwości hostingu, który został nam podarowany, obrazy CD mogą być pobrane z poprzez protokoły http, ftp, lub rsync (rsync://ftp5.gwdg.de/pub/linux/gramps/).
  • BitTorrent download. Use these files to download and verify the CD image via BitTorrent: torrent file, its md5sum, and its gpg signature. Please keep in mind that the torrent downloads are provided by a few kind souls from their personal computers and that the speed and the very availability of the torrents depends entirely on them.
  • Purchase disks. An alternative to downloading the image is by purchasing the physical CDs. The CDs are currently available for purchase in Australia and the USA.