Keyboard shortcuts/tr

From Gramps
Revision as of 21:56, 5 January 2022 by Brtc (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Fare kullanımını önlemek için Gramps iletişim kutularında kullanabileceğiniz tuş atamalarını (klavye kısayollarını) listeler.

Gramps'ta bulunan klavye kısayollarını, Kullanıcı Kılavuzunda şurada bulunabilir: