He:תעודות לידה

From Gramps
Jump to: navigation, search

כללי

תעודת לידה היא [תעודה ציבורית אותה הנפיקה המדינה המאשרת לידה ובו נקבעים מספר הזהות, שם היילוד, מינו, תאריך הלידה, מקום הלידה ושמות ההורים. במדינות רבות, בעיקר בעבר, נקבעה בתעודה גם השתייכותו האתנית של היילוד. תעודת הלידה משמשת הוכחה בעת תביעת אזרחות והיא המסמך הרשמי היחיד של קטין עד שמוענקת לו תעודת זהות.

תעודת לידה שהונפקה ב-1891 בהמבורג, גרמניה.

תעודות לידה של ארצות הברית

בארצות הברית ניתן לקבל תעודת לידה ממרשם האוכלוסין של המדינה, או מחלקת הבריאות במחוז בו נולד האדם. אם כי העומק ההסטורי של רישומי הלידות, משתנה ממדינה למדינה (ו/או מחוז). כך לדוגמה, מדינת אלבמה החלה לתעד לידות רק בשנת 1908 ואילו מחוז הנרי באינדיאנה שומרים רישומי לידה משנת 1882 ואילך.

לעתים קרובות מחוז או מדינה יציעו תעודת לידה בשתי צורות: עותק גנאלוגי או עותק מאושר. עותקים גנאלוגיים הם בדרך כלל תדפיסי מחשב המכילים את רוב המידע שמכיל עותק מאושר, כגון יום לידתו של האדם, שמות הוריהם, הרופא שמסר אותם והמחוז שבו הם נולדו. בדרך כלל ניתן להשיג אותם תמורת תשלום סמלי, לא יותר מכמה דולרים בודדים.

תעודת לידה מוסמכת הנה תיעוד רשמי של לידת האדם. מודפסת בדרך כלל על נייר רשמי בה מוטבעים סימני מים, בהם משתמשים שמשרדים ממשלתיים לצרכים משפטיים. לעתים קרובות היא תכיל גם את החותם המוטבע של הגוף השליט. לרוב מדובר בעותקים מדויקים (תעתוק) של הרשומה המקורית השמורה בתיק, ולעתים אלו יהיו תדפיסי מחשב המכילים את אותו המידע, אבל, על גבי נייר משפטי מוסמך. עלות הפקת תעודת לידה מוסמכת בעותק נאמן למקור עשוי להשתנות ממדינה למדינה. הטווח המחירים יכול לנוע בין מספר דולרים ועד עשרים דולר. כמו כן, מרבית המוסדות השלטוניים דורשים הוכחה רשמית כלשהי לזיהויו של המבקש תעודה מסוג זה. יש מדינות שדורשות העתק של רישיון נהיגה או תעודת זהות לצורך קבלת עותק חוקי של תעודת לידה.

מסיבות משפטיות העתק נאמן למקור ומאושר יהיה עדיף על פני עותק גנאלוגי של תעודת, להוכחת ארץ המוצא בבית משפט או הליך משפטי מסוג כלשהו.

תעודת לידה ישראלית דו לשונית.
Tango-Dialog-information.png
איות שמות

זכרו ששמות מאויתים לפעמים בצורות שונות. במיוחד אם האדם עבר ממדינה דוברת שפה אחת למדינה שדוברת שפה שונה. לדוגמה, בתעודת הלידה נכתב שמו של של אדם 'לואיס', ואילו בתעודת הנישואין השם מאוית כ'לואי'. במיוחד נפוץ בשמות של אנשים שעלו לארץ ושמם הלועזי תועתק פונטית לעברית. לכן זה רעיון לא רע בכלל להסתמך על יותר ממקור עיקרי אחד כדי להצליב שמות של אנשים.


קישורים חיצוניים