He:מקורות

From Gramps
Jump to: navigation, search

כללי

למקורות מידע תפקיד מהותי ומשמעותי בחקר יוחסין ולעיסוק בגנאלוגיה בכלל. רישומי חיים: תעודות לידה, תעודת זהות, פטירה, נישואין וגירושין, תעודות גיוס לצבא ומפקדי אוכלוסין החלו להישמר בארכיונים, דבר שהפך אותם בהכרך לאחד ממקורות המידע העיקריים בחקר היוחסין.

חוקר היוחסין נעזר במידע המתועד בכתובים, ובהיעדרו, במידע הנמסר בעל פה (מקור המפחית מתוקפו של המחקר). עניינו של הגנאלוג אינו רק בשמות ובמספרים, אלא גם באורח החיים, הביוגרפיה, המניעים, מערכת האמונות והדעות והיחסים האישיים בין האנשיםאודותם הוא חוקר. מחקר גנאולוגי דורש ידע בתחומים רבים ומגוונים: גאוגרפיה, חוק, דת, הגירה, היסטוריה וסוציולוגיה.

הגדרה

מקורות הם כל דבר (עדות אישית, הקלטות שמע או חוזי, תמונות, טורי עתונות, מצבה...) מהם ניתן לגזור ולחלץ מידע (גניאולוגי).

לאחר הוספת מקור לאילן_יוחסין בגרמפס, ניתן לקשר אותו ללארוע אחד או יותר, שישויכו בהמשך ל'אדם' באילן־היוחסיןמובאותולגזור מהם לארגן מקורות במאגרים.

ניתן לעשות את ההבחנה הבאה בין מקורות:

 1. מקור ראשי: עדויות היסטוריות ממקור ראשון, שהופקו בזמן או בסמוך להתרחשות האירועים. לדוגמה, יומנים אישיים, הפקת תעודות למיניהן, עיתונים, ...
 2. מקור משני (נגזרות מידע): דיווחים היסטורים המבוססים על מקורות ראשוניים ומשניים אחרים, המציעים מידע חדש כגון פרשנות וניתוח. בכלל זה ספרי היסטוריה, פרסומים בחק יוחסין,...
 3. מקור שלישוני/נסיבתי: מחבר ואוסף ממקורות ראשוניים ומשניים. מקורות נסיבתיים/שלישוניים עשויים לאסוף, לחלץ, לאזכר, לצטט או להפנות למקורות אחרים. לדוגמה, קטלוגים של ספריות, ביבליוגרפיה, ...

איכות ואמינות המקור נקבעים לרוב על פי סיווגם לכן מקור ראשוני עדיף תמיד על פני האחרים.

מקורות עקריים בגנאלוגיה

מסמכים רישמיים

מסמכי דת

מסמכים משפטיים

 • תיקי בית משפט
 • תעודות נוטריוניות
 • רשומות אִשׁוּר צַוָאָה

הגירה

 • רשימות נוסעים
 • רישום כניסות למדינה
 • תעודת מסע/דרכון

תושבות

בתי עלמין

 • רשימות קבורה
 • קברי מלחמה

צבא

מסמכים אישיים

 • יומנים אישיים
 • תכתובות
 • חשבונות משק הבית

מקורות אפשריים אחרים

 • ספרי תפילה/תנ"ך
 • סיפורים
 • פרסומים
 • תמונות
 • מידע אודות העסקה
 • מסמכים רפואיים
 • DNA
 • פנקס הבוחרים
 • מסמכים ותעודות מהקהילה הגנאולוגית
 • הקלטות קוליות

לקריאה נוספת