Open main menu

Gramps β

Sq:Gramps 5.2 Wiki Manual - Getting Started

(Redirected from Gramps 5.2 Wiki Manual - Getting started/sq)
Paraprak Indeks Tjetri

Në këtë kapitull, do të fillojmë me gjërat themelore. Do t'ju tregojmë se si të nisni Gramps dhe si të merrni ndihmë kur ju duhet.


Contents

Për të nisur Gramps

Mund të nisni me Gramps në këto mënyra:

  • Nga menyja e Aplikacioneve

Përzgjedh Gramps nga lista e programeve të afishuara në menynë e Aplikacioneve të kompjuterit tuaj. Vendndodhja dhe pamja e kësaj menyje ndryshon ngapak nga një shpërndarje të Linux në tjetër. Në tryezën e parazgjedhur të GNOME, do të gjeni Gramps në menynë Aplikacione ->Tjetër .

  • Nga vija e komandës

Nëse jeni u aftë me Linux dhe dëshironi të punoni nga vija e komandës, mund të nisni Gramps duke thirrur një dritare të skajshme, duke shtypur

gramps

dhe pastaj shtypni HYRJE .

Nëse do të donit që Gramps të hapë një bazë të veçantë të të dhënave ose të importojë një skedar të veçantë në nisje, mund ta furnizoni emrin e skedarit si një argument i vijës së komandës:

gramps Family Tree 1

ku Family Tree 1 është emri i skedarit që doni ta hapni. Vija e komandës siguron më shumë mënyra për të nisur Gramps dhe për të kryer punë të ndryshme.

Zgjedhja e bazës së të dhënave

Nëse është nisur Gramps pa përzgjedhur ndonjë bazë të të dhënave, ekrani fillestar do të ketë funksion të parëndësishëm. Shumica e operacionevenuk do të jenë të mundshme.Për të ngarkuar një bazë të të dhënave, përzgjedh E re për të krijuar një bazë të re të të dhënave, apo Hap për të hapur një bazë ekzistuese të të dhënave. Gramps ndjek bazat e të dhënave të hapura herën e fundit,

 
Fig .1 Dritarja fillestare

dhe këto mund të përzgjidhen duke klikuar në rreshtin pranë butonit dhe duke zgjedhur nga menyja lësho poshtë.

Marrja e ndihmës

Gramps ka një meny Ndihmë që mund t'i referoheni në çdo kohë. Ajo përfshin artikujt në vijim:

  • Udhëzimi për përdoruesin: Verzion elektronik i udhëzimit që mund të hyni përderisa punoni në Gramps.
  • FAQ: Listë e Pyetjeve të bëra shpesh rreth Gramps.
  • Këshilla e ditës: Afishon dialogun "Këshilla e ditës".
  • Statusi i prizës: Përdor këtë artikull për të afishuar statusin të ndonjë prize që keni mund të shtoni.
  • Faqja fillestare e Gramps: Ky artikull hap shfletuesin e ueb-it dhe lishet me ueb sajtin e projektit të Gramps-it.
  • Listat postare të Gramps: Ky artikull hap shfletuesit e ueb në faqen e listave postare të Gramps. Në këtë faqe mund të shfletoni arkivat e listave postare ose t'i bashkangjiteni listave postare.
  • Raporto një virus: Zgjidh këtë artikull për të regjistruar një raport të viruseve në sistemin për gjetje të viruseve. (Mbaj mend, Gramps është një projekt shumë interesant. Duam të dijmë për çdo problem që keni që të punojmë për t'i zgjidhur ato për të mirën e gjithkujt.)
  • Për: Ky artikull afishon një dialog me informacione të përgjithshme rreth verzionit të Gramps që jeni duke e ekzekutuar.
Paraprak Indeks Tjetri
  Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions