Gramps 5.1 Wiki Manual - Keybindings/tr

From Gramps
Jump to: navigation, search
Önceki Dizin Sonraki


Bu ek, fare kullanımına alternatif olarak Gramps iletişim kutusunda kullanılabilen tuş bağlamaları (Klavye kısayolları veya kısayol tuşları olarak da bilinir) listeler.

Bazı kısayollar, kullanıcının tek bir tuşa veya bir tuş dizisine arka arkaya basmasını gerektirir. Diğer kısayollar, aynı anda birkaç tuşa basmayı ve basılı tutmayı gerektirir.

Liste Görünümleri

Genel kısayol tuşları

Tango-Dialog-information.png
Klavyelerin hepsi aynı değil!

Kısayol tuşları, klavye düzenine (yerelleştirme) ve bilgisayarınızın İşletim Sistemine bağlı olabilir.
Windows 180x160.png Macos 200x200.png Linux 220x261.png Bsd daemon.png

Aşağıdaki tuş bağlantıları tüm kategori görünümlerinde mevcuttur.

Eylem/İşlev Microsoft Windows macOS KDE/GNOME
Soyağaçlarını yönet Ctrl+O Cmd+O Ctrl+O
Soyağacını içe aktar Ctrl+I Cmd+I Ctrl+I
Soyağacını dışa aktar Ctrl+E Cmd+E Ctrl+E
Changes to the next Category. Ctrl+N Cmd+N Ctrl+N
Changes to the previous Category. Ctrl+P Cmd+P Ctrl+P
Change Category
to Category number 0/1/2/../9
Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+3 ...
Cmd+1
Cmd+2
Cmd+3..
Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+3..
Within the Category changes the view
to view mode number 0/1/2/../9
Ctrl+Alt+1
Ctrl+Alt+2
Ctrl+Alt+3 ...
Cmd+ Opt+1
Cmd+ Opt+2
Cmd+ Opt+3..
Ctrl+Alt+1
Ctrl+Alt+2
Ctrl+Alt+3..
Open the Clipboard Ctrl+B Cmd+B Ctrl+B
Add the selected item as a bookmark Ctrl+D Cmd+D Ctrl+D
Organize the bookmarks Shift+Ctrl+D Shift+ Cmd+D Shift+Ctrl+D
Open the Undo History dialog Ctrl+H Shift+ Cmd+H Ctrl+H
Gramps KNo'lu kişiye git Ctrl+J Cmd+J Ctrl+J
Bir önceki öğeye git Alt+ (Left arrow) Ctrl+ Opt+ (Left arrow) Alt+ (Left arrow)
Bir sonraki öğeye git Alt+ (Right arrow) Ctrl+ Opt+ (Right arrow) Alt+ (Right arrow)
Ana kişiye Git Alt+Home Alt+Home
Etkin görünümü yapılandırınGramps-config.png düğmesiyle aynı eylem Shift+Ctrl+C Shift+ Cmd+C Shift+Ctrl+C
Toggle the left gramplet sidebar (Navigator panel) Ctrl+M Cmd+M Ctrl+M
Toggle the right gramplet sidebar (Sidebar) Shift+Ctrl+R Shift+ Cmd+R Shift+Ctrl+R
Toggle the bottom gramplet sidebar (Bottombar) Shift+Ctrl+B Shift+ Cmd+B Shift+Ctrl+B
Geri al Ctrl+Z Cmd+Z Ctrl+Z
Do again Shift+Ctrl+Z Shift+ Cmd+Z Shift+Ctrl+Z
Gramps'tan çık Ctrl+Q Cmd+Q Ctrl+Q
Yeni bir nesne ekle/oluştur (İlgili düzenleyiciyi açar)
Kişiler
Aileler
Etkinlikler
Yerler
Kaynaklar
Alıntılar
Depolar
Ortam
Notlar

Shift+Alt+P
Shift+Alt+F
Shift+Alt+E
Shift+Alt+L
Shift+Alt+S
Shift+Alt+C
Shift+Alt+R
Shift+Alt+M
Shift+Alt+N


Shift+Ctrl+ Opt+P
Shift+Ctrl+ Opt+F
Shift+Ctrl+ Opt+E
Shift+Ctrl+ Opt+L
Shift+Ctrl+ Opt+S
Shift+Ctrl+ Opt+C
Shift+Ctrl+ Opt+R
Shift+Ctrl+ Opt+M
Shift+Ctrl+ Opt+N


Shift+Alt+P
Shift+Alt+F
Shift+Alt+E
Shift+Alt+L
Shift+Alt+S
Shift+Alt+C
Shift+Alt+R
Shift+Alt+M
Shift+Alt+N

All List Views bindings

The following bindings are available in all list views: People, Families, Events, Places, Sources, Citations, Repositories, Media and Notes View.

Action/Function Microsoft Windows Mac OS KDE/GNOME Note
Edits the selected list item Ctrl+ Enter Ctrl+ Enter
Adds a new item to the database Ctrl+Insert Ctrl+Insert
Deletes the selected list item Ctrl+Delete Ctrl+Delete
Activate the Find field Ctrl+F Cmd+F Ctrl+F List view interactive search ahead / Quick search
Expands and collapses entries of the selected entry in Group mode Enter or
Shift+ (expand)
Shift+ (collapse)
Enter or
Shift+ (expand)
Shift+ (collapse)
Enter
Expands and contracts selected entry in Group mode Shift+ (Up arrow)
Shift+ (Down arrow)
Shift+ (Up arrow)
Shift+ (Down arrow)

Editors

Editor Tab bindings

These bindings work on the tab pages of the editors (so not on the labels of the tabs!, press tab on label to move to tabpage content).

Action/Function Microsoft Windows Mac OS KDE/GNOME
Same action as the STOCK_EDIT button when that button is present Enter Return or Enter Enter
Same action as the STOCK_ADD button when that button is present Insert Insert
Same action as the STOCK_REMOVE button when that button is present Delete Delete
Same action as the Share button when that button is present Ctrl+O Cmd+O Ctrl+O
Change tabpage to the tabpage to the left Alt+ (Left arrow) Ctrl+ Opt+ (Left arrow) Alt+ (Left arrow)
Change tabpage to the tabpage to the right Alt+ (Right arrow) Ctlr+ Opt+ (Right arrow) Alt+ (Right arrow)
Action/Function Mouse Key
Call up context menu popup Right-click
Same action as the STOCK_EDIT Edit button when that button is present Double-click
Common action that is not the same as STOCK_EDIT Edit button. Eg: on Family Editor Child tab, edit child Middle-click

Editor bindings

These bindings work on Editors by activating focus or by changing state of toggle buttons (Accessibility).

Action/Function Microsoft Windows Mac OS KDE/GNOME
Change the privacy status. Ctrl+P Cmd+P Ctrl+P
Call the Date editor (if present). Ctrl+D Cmd+D Ctrl+D
Activate the STOCK_ADD Add button (if present). Ctrl+A Cmd+A Ctrl+A
Activate the STOCK_EDIT Edit button (if present). Ctrl+E Cmd+E Ctrl+E
Activate the Select button (if present). Ctrl+S Cmd+S Ctrl+S
Activate the Father button (if present). Ctrl+F Cmd+F Ctrl+F
Activate the Mother button (if present). Ctrl+M Cmd+M Ctrl+M

Kullanışlı Kısayollar

Eylem/İşlev Microsoft Windows Mac OS KDE/GNOME Not
Tam ekran F11 F11 Tam ekranı kullanmak için Gramps'ı en geniş düzeye çıkarır
Bu kullanım kılavuzunu göster F1 F1 F1
Tamam düğmesini seçin Alt+T Düşük çözünürlüklü ekranlarda kullanım için kullanışlı
Kapat (İptal düğmesini seçin) Esc ⎋ Esc Esc Düşük çözünürlüklü ekranlarda kullanım için kullanışlı
Toggle Open/Save dialog
between breadcrumbs and filepaths
Ctrl+L Ctrl+L
Esc
Ctrl+L Dosya yollarını yapıştırmak için kullanışlı

Context menu

A context pop-up menu shows limited number of choice related to the currently selected item in a Graphical User Interface. The menu appears with right-click on an item in operating systems with a 2 or 3 button mouse. In the one button mouse macOS, a Ctrl-click will bring up the Contextual Menus.

Keybindings:

  • In Windows, the Menu Key (aka application key) will show the context menu for the active field. Alternately, the ⇧ Shift+F10 keyboard shortcut, or sometimes Ctrl+⇧ Shift+F10
  • In macOS, users will need to enable the Universal Access settings in the System Preferences.
Tango-Dialog-information.png
Quick navigation to an object

The clipboard has a navigation shortcut. Copy any object to the Clipboard (by drag'n'drop or by selecting and pressing the Ctrl+C keybinding), then select the object on the Clipboard and right-click to reveal the Clipboard's contextual pop-up menu. The bottom menu item will offer to make the selected object active. The View will not navigate to the object's category.


See Context Menu

Ayrıca bakınız


Önceki Dizin Sonraki
Gnome-important.png Telif hakkı bildirimi: Bu sayfadaki tüm düzenlemeler iki farklı telif hakkı lisansı kapsamındadır:

Bu lisanslar, Gramps projesinin bu wiki kılavuzunu gelecekteki Gramps sürümlerinde ücretsiz içerik olarak maksimum düzeyde kullanmasına izin verir. Bu ikili lisansı kabul etmiyorsanız, bu sayfayı düzenlemeyin. Viki'de yalnızca GFDL lisansı kapsamına giren diğer sayfalara harici bağlantılar aracılığıyla ([https://www.gramps-project.org/...]) sözdizimini kullanarak) bağlantı verebilirsiniz, dahili bağlantılar yoluyla değil.
Ayrıca, yalnızca bilinen Yazım kurallarını kullanın