Difference between revisions of "Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: detailed - part 2/sk"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Odkazy)
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
(Všeobecné)
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
Line 101: Line 101:
 
{{-}}
 
{{-}}
 
======Všeobecné======
 
======Všeobecné======
{{man note|Poznámka|Všetky zmeny v zdieľaných informáciách o udalosti sa prejavia v samotnej udalosti pre všetkých účastníkov udalosti.}}}
+
{{man note|Poznámka|Všetky zmeny v zdieľaných informáciách o udalosti sa prejavia v samotnej udalosti pre všetkých účastníkov udalosti.}}
 
{{-}}
 
{{-}}
  

Revision as of 07:11, 12 November 2021

Predchádzajúca Index Nasledujúca


V predchádzajúcej časti ste získali podrobný prehľad o tom, ako zadávať a upravovať údaje o osobách, vzťahoch a dátumoch. Táto časť pokračuje ďalšími objektmi, s ktorými sa v programe Gramps stretnete.

Úprava informácií o udalostiach

Fig. 9.2.1 Kategória Udalosti - Pohľad Udalosti (zoznam) - príklad

Pridanie Udalosti k osobe umožňuje zaznamenať nájdené informácie.

Pri pridávaní udalosti do kategórie Udalosti sa zobrazí dialógové okno Nová udalosť.

Ak chcete pridať alebo upraviť údaje o udalosti, prepnite na Pohľad kategórie Udalosť a vyberte požadovanú položku v zozname udalostí. Dvakrát kliknite na túto položku alebo kliknite na Upraviť na paneli nástrojov, čím vyvoláte nasledujúce dialógové okno Nová udalosť .

Dialógové okno Nová udalosť

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Fig. 9.2.2 Úprava udalosti - dialógové okno - príklad

Udalosti sa upravujú prostredníctvom dialógového okna Editor udalosti. Toto dialógové okno je prístupné buď z dialógového okna Úprava osoby} alebo z dialógového okna Manželstvo/Vzťah.

Horná časť umožňuje zobraziť a upraviť základné informácie o udalosti:

 • Typ udalosti: môžete vybrať z dostupných typov uvedených v rozbaľovacej ponuke Typ udalosti. Napríklad Narodenie (predvolené), Krst, Úmrtie, Pohreb atď. Môžete zadať vlastnú Udalosť Vlastné typy zadaním priamo do tohto vstupného poľa.
 • Dátum: udalosti môže byť presný dátum, rozsah (od ... do ..., medzi ...) alebo nepresný dátum (približne ...).
  • Tlačidlo Vyvolať editor dátumu spustí dialógové okno Výber dátumu.
 • Popis: vám dáva možnosť uviesť dlhší popis, čo je to za udalosť.
  • Záznam je verejný - Prepnutím zámku Súkromie označíte záznam udalosti ako súkromný, čo umožňuje jeho vynechanie v správach.
 • Miesto: môžete vybrať zo zoznamu predtým zadaných miest pomocou tlačidla Vybrať existujúce miesto alebo ho môžete zadať nanovo pomocou tlačidla Pridať nové miesto. Okrem toho môžete do tohto poľa pretiahnuť položku miesta.
 • ID: je jedinečný identifikátor udalosti. Toto pole nechajte prázdne, aby program Gramps mohol túto hodnotu automaticky generovať pre nové udalosti.
 • Značky: umožňuje vybrať existujúcu značku pomocou tlačidla Upraviť zoznam značiek.

Stránky s kartami nových udalostí

V centrálnej časti okna sa zobrazujú karty obsahujúce rôzne kategórie informácií. Kliknutím na kartu zobrazíte alebo upravíte jej obsah. Karty poskytujú nasledujúce kategórie informácií o údajoch o udalosti:

Citácie zdrojov

Záložka Citácie zdrojov umožňuje zobraziť a upraviť zdroje relevantné pre udalosť. V centrálnej časti okna sa nachádzajú všetky takéto odkazy na zdroje uložené v databáze. Tlačidlá + , Upraviť a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť odkaz na zdroj súvisiaci s udalosťou. Všimnite si, že tlačidlá Upraviť a - sú dostupné len vtedy, keď je zdrojový odkaz vybraný zo zoznamu.

Poznámky

Záložka Poznámky poskytuje miesto na zaznamenanie poznámok alebo komentárov k udalosti. Ak chcete pridať poznámku alebo upraviť existujúce poznámky, jednoducho upravte text v poli na zadávanie textu.

Galéria

Záložka Galéria

Atribúty

Záložka Atribúty

Odkazy

Záložka Odkazy


V spodnej časti okna sa nachádzajú tlačidlá OK a Zrušiť. Kliknutím na tlačidlo OK sa použijú všetky zmeny vykonané na všetkých kartách a dialógové okno sa zatvorí. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa okno zatvorí bez uplatnenia akýchkoľvek zmien. Stlačením tlačidla Pomoc sa zobrazí nápoveda, ak je k dispozícii.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Ak je označenie záložky napísané tučným písmom, znamená to, že obsahuje údaje. Ak nie, neobsahuje žiadne údaje.Úprava odkazov udalosti

Odkazy na udalosť spájajú udalosť s osobou a umožňujú poskytnúť ďalšie informácie o udalosti.

Pri pridávaní odkazov na udalosti na kartu Upraviť osobu Udalosti sa na karte zobrazí dialógové okno Editor odkazu udalosti.


Dialógové okno Editor odkazu udalosti

Tango-Dialog-information.png
Tip

Informácie v tomto dialógovom okne sú špecifické pre konkrétny odkaz. Na jednu udalosť možno odkazovať viackrát a všetky takéto odkazy budú mať spoločné celkové informácie o udalosti. Toto dialógové okno vám umožňuje zadať údaje špecifické pre odkaz, napríklad príslušnú rolu, atribút na bližšie určenie a zdokumentovanie odkazu.


Fig. 9.2.3 Editor odkazu udalosti - dialógové okno - predvolené

Dialógové okno Nová citácia obsahuje dve časti: Informácie odkazu a Zdieľané informácie.

 • V časti Informácie odkazu sú uvedené podrobnosti súvisiace s konkrétnym odkazom na túto udalosť: Všeobecné, Poznámky, Atribúty.
 • V časti Zdieľané informácie sa zobrazujú : Všeobecné, Odkazy na zdroje, Atribúty, Poznámky, Galéria, Odkazy.


Informácie odkazu

Stránky s kartou Informácie odkazu
Všeobecné

Pre {Rola: osoby v tejto udalosti použite 'Primary (predvolené počas pridania udalosti) možnosť pre hlavného príjemcu. Použite popisnú rolu v udalosti (napr, Aide, Bride, Celebrant, Clergy, Family, Ženích, Informant, Svedok) pre udalosti, kde osoba nie je primárnym účastníkom.

Udalostiam pridaným k Osobe prostredníctvom Zdieľania alebo pretiahnutím sa priradí 'Neznáma Rola v udalosti v predvolenom nastavení. Ak má Osoba rovnakú Rolu, nastavte jej Rolu tiež na Primárnu.

Ak žiadna z preddefinovaných Rolí nie je vhodná, pridajte Rolu Vlastné typy zadaním nového názvu Roly na klávesnici namiesto výberu jednej z Rolí z rozbaľovacej ponuky Role. Všetky pridané vlastné typy rolí zostanú dostupné v tejto rozšírenej ponuke... pokiaľ sa strom neexportuje a znovu neimportuje alebo nevyčistí pomocou Doplnkov tretích strán, napríklad pomôcka ako Type Cleanup.

Poznámky


Atribúty


Zdieľané informácie

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Všeobecné
Gramps-notes.png
Poznámka

Všetky zmeny v zdieľaných informáciách o udalosti sa prejavia v samotnej udalosti pre všetkých účastníkov udalosti.


Citácie zdrojov


Atribúty


Poznámky


Galéria


Odkazy