Gramps 5.1 Wiki Manual - Čo je nové?/sk

From Gramps
Revision as of 08:11, 28 October 2021 by Milan (talk | contribs) (Created page with "= Pred aktualizáciou = {{man warn|Prevencia straty dát počas aktualizácie|Vytvorenie archívu pred aktualizáciou nemusí byť dostatočné na ochranu vašich dát.<br/>...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Pred aktualizáciou

Gnome-important.png
Prevencia straty dát počas aktualizácie

Vytvorenie archívu pred aktualizáciou nemusí byť dostatočné na ochranu vašich dát.

V nepravdepodobnom prípade, že Gramps 5.1 poškodí vašu databázu, môže poškodiť aj archív. odporúča sa vytvoriť zálohu vašich dát, ako je uvedené v tejto časti.

Predaktualizáciou sa uistite, že sú údaje vášho rodokmeňa zabezpečené. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je:

  1. Spustite svoju existujúcu verziu programu Gramps (Gramps 3.4 alebo Gramps 4.2 alebo Gramps 5.0)
  2. Otvorte svoj rodokmeň
  3. Zálohujte rodokmeň do formátu gramps xml alebo do formátu gramps xml package (balík gramps xml obsahuje vaše fotografie a iné mediálne súbory spojené s údajmi rodokmeňa). Zálohujte svoj strom prostredníctvom ponuky Template:Manuálna ponuka.
  4. Zatvorte tento rodokmeň a zopakujte vyššie uvedené kroky pre všetky ostatné rodokmene, ktoré máte
  5. Výsledný súbor (súbory) uložte na bezpečné miesto

Ďalšie informácie nájdete v Zálohovanie rodokmeňa. Všimnite si čo nebude zahrnuté počas zálohovania.


Po správnom zabezpečení údajov pokračujte v inštalácii programu Gramps 5.1 pomocou bežného inštalačného procesu vášho operačného systému. Vo väčšine prípadov sa tým zabezpečí, že nová inštalácia programu Gramps 5.1 nebude kolidovať s vašou staršou verziou programu Gramps. Môže však byť bezpečnejšie odinštalovať Gramps 3.4 pred inštaláciou Gramps 5.1 alebo sa uistite, že ste nainštalovali Gramps 5.1 na iné miesto. Toto je vždy potrebné, ak inštalujete zo zdrojového kódu. Viac informácií o inštalácii programu Gramps 5.1 nájdete v časti Stiahnutie najnovšieho programu Gramps.

Po nainštalovaní programu Gramps 5.1 môžete otvoriť svoje existujúce rodokmene a pokračovať v práci. V prípade problémov (napr. po úplnej aktualizácii systému) importujte vyššie vytvorený(-é) záložný(-é) súbor(-y) a obnovte tak svoj(-é) rodokmeň(-y).

Gnome-important.png
Varovanie

Ak raz otvoríte rodokmeň v novšej verzii programu Gramps alebo pomocou novšieho operačného systému, vo všeobecnosti by ste sa nemali pokúšať znovu otvoriť túto databázu pomocou staršej verzie. Ako vždy, formát gramps xml je formát, ktorý sa má v takýchto prípadoch používať na výmenu vašich údajov. Existujú nástroje na opravu poškodených databáz, ale tie sú určené pre skúsených používateľov, takže sa vyhnite ich potrebe tým, že budete postupovať podľa vyššie uvedených krokov pred aktualizáciou operačného systému alebo programu Gramps.