Gramps 5.1 Wiki Manual/pl

From Gramps
Jump to: navigation, search

To jest wiki podręcznik dla Gramps'a w wersji 5.1. Wszyscy użytkownicy są zachęcani do edytowania tego podręcznika w celu poprawy jego czytelności i użyteczności.

Poprzednia Indeks Następna


Streszczenie

Podręcznik do Gramps'a jest podręcznikiem stworzonym dla użytkowników, celem pomocy w używaniu programu Gramps. Wszystkie aspekty są uwzględnione, włączając w to ogólne szczegóły, subtelne wskazówki, opcje, narzędzia, raporty, itd.

Table of Contents

Przedmowa
Dlaczego używać Gramps?
Typograficzna konwencja
 1. Co nowego?
 2. Zaczynamy?
  1. Uruchamianie Gramps
  2. Wybieranie drzewa rodzin
  3. Powiedz Mi jak zacząć
  4. Uzyskiwanie Pomocy
 3. Główne Okno
  1. Wprowadzenie
  2. Różne kategorie
  3. Przełączanie Widoków i Tryby oglądania
  4. Gramplety
  5. Osoby
  6. Związki
  7. Rodziny
  8. Rodowód
  9. Zdarzenia
  10. Źródła
  11. Miejsca
  12. Media
  13. Magazyny
  14. Notatki
  15. Widok HTML (opcjonalny)
 4. Zarządzanie Drzewem Rodzinnym
  1. Tworzenie Nowej Bazy Danych
  2. Otwieranie Bazy Danych
  3. Zapisywanie Zmian do Swojej Bazy Danych
  4. Importowanie Danych
  5. Eksportowanie Danych
 5. Wprowadzanie i Edytowanie Danych: Zwięźle
 6. Wprowadzanie i Edytowanie Danych: Szczegółowo
 7. Nawigacja
  1. Używanie Osoby
  2. Używanie Rodziny
  3. Używanie Rodowodu
  4. Ustawienie Domownika
  5. Używanie narzędzi bazujących na historii
  6. Zakładki
  7. Przeszukiwanie archiwum
  8. Używanie Schowka
 8. Gramplety
  1. Gramplet Witaj
  2. Gramplet Najczęstsze Nazwiska
  3. Gramplet Chmura Nazwisk
  4. Gramplet z rzeczami Do Zrobienia)
  5. Gramplet Statystyki
  6. Gramplet Konsoli Pythona
  7. Gramplet Newsów
  8. Gramplet Logu Sesji
  9. Gramplet Kalendarza
  10. Gramplet relacji
 9. Raporty
  1. Generowanie Raportów
  2. Zastępowanie Wartości
  3. Książki
  4. Graficzne Raporty
   1. Drzewo Przodków
   2. Kalendarz
   3. Drzewo Potomków
   4. Wykres Wachlarzowy
   5. Wykresy Statystyczne
   6. Oś Czasu
  5. Grafy
   1. Graf Linii Rodzin
   2. Graf Klepsydrowy
   3. Graf Relacji
  6. Raporty tekstowe
   1. Raport o Przodkach
   2. Raport o urodzinach i rocznicach
   3. Pełny Raport Osobowy
   4. Raport o potomkach
   5. Szczegółowy Raport o Przodkach
   6. Szczegółowy Raport o Potomkach
   7. Raport Krańców Linii Rodu
   8. Grupowy Raport Rodzinny
   9. Raport Pokrewieństwa
   10. Raport Znacznika
  7. Wyświetl
   1. Nie Spokrewniony
   2. Raport o liczbie przodków
   3. Podsumowanie Bazy Danych
  8. Strony Internetowe
   1. Opisowa Strona Internetowa
   2. Kalendarz Web
 10. Narzędzia
  1. Analizy i badania
   1. Porównywanie poszczególnych zdarzeń
   2. Interaktywna Przeglądarka Potomków
  2. Przetwarzanie Danych
   1. Wyliczone Oszacowane Daty
   2. Informacje o Właścicielu Bazy Danych
   3. Eksportowanie Informacji z Nazwisk
   4. Znajdź Możliwe Duplikaty Osób...
   5. Napraw Wielkie/Małe litery w Nazwiskach...
   6. Zmień Nazwę Typów Zdarzeń
   7. Poszereguj Identyfikatory Gramps
  3. Naprawa Bazy Danych
   1. Sprawdź i Napraw Bazę Danych
   2. Odbuduj Mapy Odwołań
   3. Odbuduj Drugorzędne Indeksy
   4. Usuń Nieużywane Obiekty...
  4. Błędy
   1. Okno Ewaluacyjne Pythona...
   2. Przeładuj wtyczki
   3. Pokaż Nieskolekcjonowane Obiekty
  5. Narzędzia
   1. Generuj kody SoundEx
   2. Zarządzanie Mediami...
   3. Kalkulator Pokrewieństwa
   4. Weryfikacja Danych
 11. Ustawienia
  1. Preferencje
  2. Edytor Nazwy Formatu
  3. Inne ustawienia
  4. Zaawansowane Ustawienia
 12. Filtry
  1. Główne filtry
  2. Filtry Zdarzeń
  3. Filtry Rodzin
  4. Filtry Przodków
  5. Filtry Potomków
  6. Filtry Pokrewieństwa
  7. Różne Filtry


Załącznik A: Najczęściej Zadawane Pytania
Załącznik B: Skróty klawiszowe - odniesienie
Załącznik C: Linia komend - odniesienie
Dostępne Opcje
Opcje Formatowania
Opcje Otwierania
Opcje Importowania
Opcje Eksportowania
Opcje Akcji
Lista Opcji
Operacje
Przykłady
Zmienne środowiskowe
Appendix D: O Gramps
Poprzednia Indeks Następna


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions