Gramps:Tekijänoikeudet

From Gramps
Jump to: navigation, search

GRAMPS-projektin tavoitteena on luoda vapaasti saatavissa oleva tietosanakirja. Käyttämämme lisenssi takaa vapaan pääsyn GRAMPS wikin sisältöön samaan tapaan kuin vapaaohjelmistoihin on vapaa pääsy.GRAMPS sisältöä saa siis kopioida, muokata ja levittää, mutta vain mikäli edelleenjaettavien versioiden lisenssiehdot ovat samat, ja selkeästi ilmoitetaan GRAMPS wiki tietolähteeksi.

GRAMPSIN päämäärien mahdollistamiseksi on kaikki GRAMPS wikissä julkaistava teksti yleisön saatavissa GNU Free Documentation Licensen (GFDL) ehtojen mukaisesti. Koko teksti on saatavissa (englanniksi, englanninkielinen muoto katsotaan laillisesti sitovaksi, koska GRAMPS wikin palvelin sijaitsee Yhdysvalloissa) osoitteesta Wikipedia:Text of the GNU Free Documentation License.

Kaikkien GRAMPS wikin artikkeleiden tekstiä saa kopioida, levittää ja muokata Free Software Foundationin julkaiseman GNU Free Documentation Licensen 1.1 tai minkä hyvänsä myöhemmän version mukaisesti. GNU Free Documentation Licensen määritelmien mukaisia kansitekstejä (”Cover Texts”) tai vakiolukuja (”Invariant Sections”) ei saa käyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että artikkelit tulevat pysymään ikuisesti ilmaisina ja vapaasti levitettävinä. Kuka tahansa saa käyttää niitä alla esiteltävien rajoitusten mukaisesti. Rajoitusten tarkoitus on varmistaa artikkelien pysyminen ilmaisina ja vapaasti levitettävinä.

GRAMPS wikin materiaalin käyttäminen

Voit halutessasi käyttää osia GRAMPS wikin teksteistä kirjassa, artikkelissa, verkkosivulla tai muussa julkaisussa, mutta sinun on noudatettava GFDL:n ehtoja, mikä sisältää muun muassa seuraavat velvoitteet:

  • julkaisusi on lisensoitava GFDL:n mukaisesti,
  • sinun on ilmoitettava alkuperäisen artikkelin lähde (luku 4B), ja
  • sinun on kerrottava missä alkuperäinen teksti on saatavilla (luku 4J). (GRAMPS wikin artikkelin alkuperäinen teksti on sen wiki-teksti.) Kaksi jälkimmäistä vaatimusta voidaan täyttää antamalla linkki alkuperäiseen artikkeliin sivulla.

Esimerkiksi GRAMPS wikin artikkelia ”asennus” käyttävän artikkelin tekijänoikeushuomautus voisi olla seuraava:

Tämä artikkeli on lisensoitu GNU Free Documentation Licensen mukaisesti, eli voit kopioida ja muokata sitä vapaasti niin kauan kuin koko työ, mukaan lukien lisäykset, julkaistaan yksinomaan GNU Free Documentation Licensen mukaisesti lisensoituna. Lisenssin yksityiskohdat ovat nähtävissä osoitteessa http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html. Tässä artikkelissa käytetään materiaalia GRAMPS wikin artikkelista ”Asennus”, joka on saatavissa osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/asennus.

GRAMPS wikin kuvien käyttäminen

GRAMPS wikin kuvat ja ääni/videotiedostot, jossa oleva materiaali on myös vapaata, mutta hieman vaihtelevin lisenssein.

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

Jos lähetät materiaalia GRAMPS wikin, lisensoit sen samalla GFDL:n mukaisesti, lukuun ottamatta kansitekstejä (”Cover Texts”) ja vakiolukuja (”Invariant Sections”). Jotta voisit lähettää materiaalia, sinulla on oltava oikeus tämän lisensoinnin tekemiseen, eli joko

  • sinulla on tekijänoikeus kyseiseen materiaaliin, esimerkiksi koska olet kirjoittanut sen itse, tai
  • olet hankkinut materiaalin lähteestä, joka sallii GFDL:n mukaisen lisensoinnin, esimerkiksi koska materiaali on julkista tai julkaistu GFDL-lisenssillä.

Ensimmäisessä tapauksessa tuottamasi materiaalin tekijänoikeudet säilyvät sinulla. Voit julkaista ja lisensoida sen uudelleen haluamallasi tavalla. GFDL-lisenssiä ei kuitenkaan voi poistaa, eli Wikipediaan sijoitettu GFDL:n mukaan lisensoitu materiaali pysyy GFDL:n mukaan lisensoituna ikuisesti. Toisessa tapauksessa, siis käyttäessäsi ulkopuolista GFDL-materiaalia, sinun on ilmoitettava alkuperäinen lähde historiasivulla tai keskustelusivulla ja annettava linkki alkuperäiskopion verkko-osoitteeseen. Jos alkuperäismateriaali vaatii GFDL:n mukaisia vakiolukuja (”invariant sections”), sinun on liitettävä ne Wikipedian artikkeliin. Sekä ulkopuolinen materiaali että GFDL:n mukainen vakiolukuja sisältävä teksti on syytä korvata itse tuotetulla tai muulla vapaammin lisensoidulla tekstillä, milloin se vain on mahdollista.

Muualla julkaistun materiaalin käyttäminen GRAMPS wikissä

Lainaukset

Ilman tekijän lupaa kuvia ja tekstiä voi lainata vain erityistapauksissa. Tällaisia erityistapauksia ovat muun muassa kuvat taideteoksista, kuvakaappaukset ja tekijänoikeudeltaan vanhentuneet teokset. Ensisijaisesti Wikipediassa käytetään materiaalia ainoastaan tekijänoikeuksien omistajan luvalla. (Kuvien osalta katso Wikipedia:Tiedostojen käyttösäännöt)

Suomen tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeuden alaisesta materaalista on "lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa".<ref>Template:Verkkoviite</ref> Suomen tekijänoikeusneuvoston lausunnon mukaan sitaattioikeutta ei ole luvallista käyttää "teoksen olennaisen sisällön luomisen välineeksi tai keinoksi hyödyntää jo olemassa olevia teoksia uuden teoskokonaisuuden osatekijöinä".<ref name="2002:8">Template:Verkkoviite</ref> Toisin sanoen, sitaatteja ei saa käyttää oman tekstin korvikkeena vaan siteerattua tekstiä tulee käyttää omien ajatustensa perustelemiseen, havainnollistamiseen tai siteerattujen ajatusten arvostelemiseen. Tekstiä siteeratessa tulee myös aina mainita alkuperäinen tekijä ja lainauksen lähde.

Sitaattioikeuden perusteella ei myöskään ole luvallista tehdä teosta, joka koostuu suurelta osin vain sitaateista.<ref>Template:Verkkoviite</ref> Wikipediassa siis perusteettoman pitkien sitaattien käyttäminen tai sellaisen artikkelin kirjoittaminen, joka koostuu pääosin vain sitaateista on tämän vuoksi kiellettyä. Myöskään lähdeteosten tekstien kopioiminen vain pienen muutoksin ei tekijänoikeuslain perusteella ole sallittua: "muutetussa muodossa valmistetussa teoksessa on kyse samasta teoksesta kuin alkuperäisteos, alkuperäisteoksen tekijällä tai tekijänoikeuden haltijalla on määräysvalta myös ko. uusien teosten suhteen. Jos teokset mielletään samoiksi, tekijänoikeuden loukkauksen voidaan yleensä katsoa tapahtuneen".<ref name="2002:8"/> Lähdeteoksissa olevat tiedot tulee siis kirjoittaa omin sanoin niin, ettei artikkelin ja lähdeteoksen tekstit muistuta toisiaan.

Tekijänoikeuden suojaamiin teoksiin linkittäminen

Tekijänoikeuden suojaamiin teoksiin linkittäminen ei yleensä ole ongelma, kunhan varmistut, ettei kyseessä oleva sivu loukkaa jonkun muun tekijänoikeuksia. Tekijänoikeuksia loukkaaviin sivuihin ei pidä linkittää. Tekijänoikeutta rikkovaan materiaaliin linkittäminen saattaa olla tekijänoikeusrikkomus.

Jos löydät tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia

Jos löydät tekijänoikeuksien alaista tekstiä,ota yhteyttä ylläitäjiin.


Tämä teksti on kopioitu http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tekij%C3%A4noikeudet wikipedian artikkelista]