Fi:Gramps 5.1 Wiki-käyttöohje - Tietojen syöttäminen ja muokkaaminen: Tarkemmin - osa 3

From Gramps
Jump to: navigation, search
Edellinen Hakemisto SeuraavaEdellisessä osassa annettiin tarkempi katsaus, kuinka Grampsissa luodaan ja muokataan tärkeimpiä kohteita. Tässä osassa jatketaan syventymistä mm. lähteisiin, henkilöihin...

Nimimuokkain

Nimiä muokataan Nimimuokkain dialogissa:

Nimimuokkain ikkuna

Kuva 7.3.1 Nimimuokkain

Ikkunan yläosassa voi valita nimelle tyypin (esim. syntymänimi, avionimi jne) ja syöttää nimen osissa. Ensin etunimeen liittyvät osat, sitten sukunimeen liittyvät. Alimpana dialogissa on lehtiö, jonka sivuilla annetaan nimilajittelua vaikuttavia ohjaustietoja ja nimeen liittyviä päivämääriä, lähteitä ja lisätietoja.

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Lehtiön kielekeotsikosta näkyy, onko ao. lehdellä tietoja: otsikko on vahvennettu", lehdellä on tietoa; muussa tapauksessa otsikko on normaalilla tekstityypillä.Tyyppi

Pudotusvalikko nimen tyypin valitsemiseen. Huomaa, että Gedcom-tuonnin kautta valikkoon tulee muitakin kuin Grampsiin määritellyt perustyypit.

Etunimien osio

Etunimimet osiossa ovat kaikki etunimeen liittyvät tiedot, joita voit syöttää etunimen puitteissa.

 • Etunimi, Henkilön viralliset etunimet syötetään tähän.
 • Kutsumanimi, ensijaisesti käytetty etunimistä. Esim. "Mailis", jos Liisa Mailis Niemi käyttää ainoana etunimenään sitä. Huomaa että etunimilyhenteet ja muut "mukaelmat" kirjataan Lempinimeksi. Saksassa ja muuallakin on tapana alleviivata kutsumanimi etunimistä (ks.myös here).
 • Titteli, henkilökohtainen titteli, kuten Tohtori tai Tri voidaan tallettaa tähän.
 • Loppuliite, Henkilönimen henkilöön liittyvä liite kuten Junior (Jr.) tai III, pitäisi tallettaa täällä.
 • Lempinimi, Henkilön etunimilyhenteet ja muut "mukaelmat" talletetaan tähän. Esim. Nikke, jos Niiloa kutsutaan siten.
Tango-Dialog-information.png
Patronyymi

Grampsissa ei ole omaa kenttäänsä patronyymillä tai matronyymille. Jos et tiedä henkilöstä sukunimeä, sijoita patronyymi/matronyymi sukunimeksi ja valitse Alkuperä sen mukaan. Jos saat tietoon sukunimen, voit esim. tallentaa henkilölle uuden vaihtoehtoisen nimen. Huomaa Muokkaa>Asetukset>Näyttö>Nimen muoto muokkausmahdollisuudet.


Tango-Dialog-information.png
Kutsumanimi

Jos kutsumanimi ei ole etunimien joukosta, kutsumanimen tausta muuttuu varoituksena punaiseksi.


Sukunimien osio

Dialogin keskiosassa olevassa Sukunimien osiossa ovat kaikki sukunimiin liittyvät tiedot, joita voit syöttää sukunimien puitteissa. Grampsiin voi talletaa useita sukunimiä kuten monenlaatuisia sukunimiä.

 • Etuliite etuliite (kuten "de" tai"van") ei vaikuta lajitteluissa.
 • Sukunimi sukunimen perusosa.
 • Yhdistäjä usein käytetty matronyymisissä tai patronyymisissä sukunimirakenteissa , kuten dotter (tiettävästi käytössä espanjalaisissa nimissä, ei liene sovellu suolaisiin nimiin?).
 • Alkuperä nimen alkuperä, huomaa että kenttään voi syöttää muunkin vaihtoehdon kuin mitävalintalistasta löytyy (esim. Sotilasnimi on suomalaisessa sukututkimuksessa tärkeä alkuperä.
 • Päänimi on radiopainike, jolla voi valita henkilön useista sukunimistä ensisijaisesti käytettävän sukunimen.

Sukunimien listan alapuolella on kenttä *Perheen lempinimi tiedolle. Se osoittaa kansanomaisemman nimen, jolla perhe tavallisesti tunnetaan.

Katso myös: Names wiki entry

Dialogin oikeassa yläkulmassa olevasta Yksityisyys kuvakkeesta voi asettaa nimitietueen yksityiseksi. Tällä voit ohittaa nimen raporteista, mikäli olet raportin asetuksissa asettanut tämän valinnan päälle.

Nimi muokkaimen välilehtiä

Tango-Dialog-information.png
Tip

Kielekkeistä näkyy onko lehdellä tietoa: jos lehdellä on tietoa, kielekkeen nimi on tummennettuna; muuten nimi on tavallisella tekstillä (ei tummennettuna).


Yleiset

Alimpana dialogissa on lehtiö, jonka sivuilla annetaan nimilajittelua vaikuttavia ohjaustietoja ja nimeen liittyviä päivämääriä, lähteitä ja lisätietoja.

 • Ryhmittele kenttä tarjoaa vaihtoehtoisen mahdollisuuden ryhmittää nimi muutenkin kuin sen sukunimen perusteella. Tätä voidaan tarvita esim. savolaisessa sukunimen naismuodossa "Lapitar", jos henkilö halutaan "Lappalainen" ryhmään.
  • Kenttään voi kirjoittaa, kun äärimmäisenä oikealla
   Ylikirjoita valinta on tehty.
Henkilöt näytetään siinä nimimuodossa, joka on määritetty Asetuksissa (oletusarvo).
Tässä osiossa voit kuitenkin varmistaa henkilön näkymisen muussa nimimuodossa. Huomaa myös Muokkaa>Asetukset>Näyttö ja >Teksti valintojen mahdollisuudet.
 • Järjestä ja Näytä määrittävät sen, miten nimi näkyy Henkilöt listassa ja raporteilla. Järjestä menee Grampsin asetuksissa olevan nimilajittelun edelle. Esim. täällä voit määrittää, että sukunimetön mutta patronyyminiminen henkilö lajitellaan patronyyminimi, etunimi-järjestykseen, kun muut menevät sukunimi, etunimi järjestykseen.
Näytä mahdollistaa sen, että vaikka lajittelut menevät muokatulla tavalla, niin näkymissä nimet näytetään kuten Asetuksissa on määritelty.
Ryhmitetyt henkilöt-näkymässä henkilöt on ryhmitetty sukunimitäin ensisijaisen sukunimensä perusteella. Tämän edelle menee henkilön Nimi-dialogissa asetettu Ryhmitä-tieto. Gramps kysyy, haluatko ryhmittää uudelleen vain ao. henkilön vai kaikki henkilöt, joilla on sama ensisijainen sukunimi.
 • Päivämäärä tiedolla voi antaa informaatiota tämän nimen voimassaoloajasta - käytä aikavälejä jos tarpeen. Päivämäärä kuvake avaa päivämäärämuokkaimen, ks. Päivämäärien muokkaus. Esim. Avionimelle nimen päivämäärä on ensimmäinen päivämäärä, jolloin avionimeä käytettiin.

Lähde Lainaukset

Lähde Lainaukset lehdellä näkyvät tiedot tähän nimeen liitetyistä lähteistä ja lainauksista ja painikkeet niiden käsittelyyn. Lehden keskeisen paikan vie lista lähteistä ja lainauksista. + , Muokkaa ja - painikkeilla voi lisätä, muokata ja poistaa tähän nimeen liittyvän lainauksen. Huomaa että Muokkaa ja - painikkeet ovat käytettävissä vasta kun listasta on valittu lainaus.

Lisätietoa: Lainausmuokkain

Lisätiedot

Lisätiedot lehdellä ovat nimeen liittyvät lisätiedot ja kommentit. Se lisätään ja niitä muokataan lehdllä olevassa tekstinsyöttökentässä.

Katso: Lisätietomuokkain

Ominaisuudet

Kun lisäät tai muokkaat Ominaisuuksia Henkilömuokkaus ikkunan Ominaisuus välilehdessä, Ominaisusmuokkain ikkuna pitää valita.

Ominaisuusmuokkain ikkuna

Gramps-notes.png
Huomaa

Ominaisuuksien nimen pudotusvalikossa on joukko valmiita nimiä syystä, että ne on määritetty GEDCOM standardissa.

Kuva 7.3.2 Ominaisuusmuokkain

Ikkunan yläosassa on kentät ominaisuuden nimelle ja arvolle. Ikkunan alaosassa on lehtiö, jossa ovat ominaisuuden tarkennuksia varten Lähde Lainaus ja Lisätiedot lehdet. OK painikkeella tietopari tallentuu kantaan ja ikkuna sulkeutuu. Peru painike sulkee ikkunan tallentamatta tietoja.

 • Ominaisuuden: (tunnistenumero oletus) nimi ja arvo syötetään ao. kenttään. Pudotusvalikon kautta voi valita sukupuuhun jo määritellyn ominaisuuden. Ominaisuuksia käytetään henkilöiden, perheiden, taphtumien ja median yhteydessä. Käyttäjä päättää vapaasti, mitä ominaisuuksia ja niiden arvoja antaa:
 • Esimerkkejä: "Pituus" ja "183", "Päivän lämpötila" ja "16", "Hiustenväri" ja "Ruskea), jne. .
 • Tietue on julkinen/yksityinen Ominaisuuden nimen oikealla puolella olevasta kuvakkeesta voi asettaa tämän ominaisuuden yksityiseksi tai julkiseksi. Tämä mahdollistaa ominaisuuden ohittamisen raporteissa, mikäli valitset tämän vaihtoehdon myös raportin asetuksista.

Ominaisuusmuokkaimen välitehtiä

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Kielekkeiden otsikoista näkyy, onko niillä tietoa vai ei: jos lehdellä on tietoa, kielekkeen otsikon fontti on vahvennettu; muussa tapauksessa otsikko on tavallisella fontilla.


Lähde Lainaukset

Lähde Lainaukset lehdellä on ominaisuuteen liitettyjä lainauksia ja lähteitä ja painikkeet niiden hallinnointiin. Lehden keskeinen osa on viitelista em. lainauksista ja lähteistä. STOCK_ADD lisää , STOCK_EDIT Muokkaa ja STOCK_REMOVE poista painikkeilla voi lisätä, muokata ja poistaa näitä viitteitä. Lisäksi on nuolipainikket vitteiden järjestyksen muuttamiseen. Huomaa että STOCK_EDIT Muokkaa ja STOCK_REMOVE poista painikkeet ovat käytettävissä vasta kun listasta on valittu lainaus / viite.

Lisätiedot

Lisätiedot lehdellä ovat ominaisuuteen liittyvät lisätiedot ja kommentit. Ks. tarkemmin esim. Lisätietomuokkain

Osoitteet

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Käytä Asuinpaikka-tyypin Tapahtuman paikkatietoa sukututkimusosoitteiden tallentamiseen.

Katso myös Why residence event and not Address?


Kun lisäät tai muokkaat osoitetta Henkilömuokkaus Ikkunan Osoitteet välilehdessä, Osoitemuokkain ikkuna pitää valita.

Osoitemuokkain ikkuna

Fig. 7.3.3 Osoitemuokkain - ikkuna

Ikkunan yläosassa on muokattavan henkilön osoitetietoja.Tiedot voidaan kirjoittaa tekstikenttiin sopivassa muodossa.

Ikkunan yläosaan kirjoitetaan osoitteissa useimmin tarvittavat tiedot:

 • Päivämäärä: Jonka osoite on voimassa.
  • Muokataan Gramps-date-edit.png päivämäärä painikkeella
 • Katu: Katu osoite.
  • Tietue on julkinen/yksityinen painikkeella osoitekentän oikealla puolella voit määritellä osoitetietueen julkikeksi tai yksityiseksi. Tämä mahdollistaa osoitteen ohittamisen raporteissa, mikäli valitset tämän vaihtoehdon myös raportin asetuksista.
 • Taajama: Osoitteessa oleva taajama.
 • Paikkakunta: Osoitteessa oleva paikkakunta.
 • Lääni tai osavaltio: Sähköpostiosoitteessa on jossain tapauksessa sijaintia tarkentava osio (lääni, maakunta tms.).
 • Valtio tai liittovaltio: Osoitteessa oleva valtio.
 • Postinumero: Postinumero.
 • Puhelin: Osoitteeseen liitetty puhelin.

Alaosassa on Ohjeet, Peru ja OK painikkeet. Napsauttamalla OK painikketta tietot tallentuu tietokantaan ja ikkuna sulkeutuu. Napsauttamalla Peru painiketta ikkuna sulkeutuu tallentamatta tietoja.

Osoitemuokkaimen välilehtiä

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Paikkamuokkaimen yhteydessä on kuvattu jo sen alaosassa oleva osoitemuokkain osio. Katso sen suomennos.


Seuraavat välilehdet sisältävät vaihoehdot käytettävissä olevista tiedoista. Voit valita minkä tahansa välilehden sivulle katseltavaksi tai editoida napaauttamalla haluamaasi välilehden otsikkoa.

Lähde Lainaukset

Lähde Lainaukset välitehti näyttää osoitteeseen liittyviä lähteiden tietoja ja niiden muutoksia. Keskiosa näyttää luettelon kaikista tällaisista lähteistä ja lainauksista jotka on tallennettu tietokantaan. Painikkeilla STOCK_ADD Lisää, STOCK_EDIT Muokkaa , ja STOCK_REMOVE Poista voit lisätä, muokata ja poistaa osoitteeseen liittyviä lähde ja lainaus tietoja. Huomaa että STOCK_EDIT Muokkaa ja STOCK_REMOVE Poista painikkeet ovat käytettävissä vain, kun lähdeviite on valittu luettelosta.

Lisätiedot

Lisätiedot lehdellä ovat osoitteeseen liittyvät lisätiedot ja kommentit. Se lisätään ja niitä muokataan lehdellä olevassa tekstinsyöttökentässä.


Tietueiden sulauttaminen

Fig. 7.3.4 Valittujen henkilöiden sulauttaminen - Työkalun kuvake korostettuna - esimerkki

Joskus tietokannassa voi olla useita tietueita, jotka kuvaavat samaa kohdetta: sama henkilö, sama paikka tai sama lainaus/lähde. Näin voi käydä, jos sama tietoa on erehdyksestä talletettu kahdesti tai jos uusi informaatio osoittaa, että kaksi kohdetta viittaa esim. samaan henkilöön. Muuta taholta saadun GEDCOM-tiedoston tuominen kantaan voi johtaa myös päällekkäisyyksiin.

Johtuipa päällekkäisyys mistä syystä tahansa, sulauttaminen on kätevä keino korjata tilanne.

Tango-Dialog-information.png
Vihje

Kun sulautetaan, on valittava täsmälleen kaksi tietuetta ao. listanäkymässä (Henkilöt näkymä, Lähteet näkymä tai Paikat näkymä). Ensin valitaan napsauttamalla toinen tietue ja sitten napsautetaan toista tietuetta pitämällä Ctrl alhaalla.


Gramps-notes.png
Huomaa

Sulautusdialogi näyttää aluksi valittujen kohteiden nimikkeet. Lisää tietoja sulauttamispäätöksen tekemiseen saat niiden alapuolella olevasta Laajennettu valinta painikkeesta.

Sulauta henkilöt

Henkilöitä sulautetaan Muokkaa-valikosta.

Kuva 7.3.5 Sulauta henkilöt (perus)
Kuva 7.3.6 Sulauta henkilöt (tapahtumat ja perhe)
Kahden henkilön valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta henkilöt dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut henkilöt vai ei. Päätöksen tueksi voi avata laajennetun osion, jossa ovat henkilön ensisijainen nimi, sukupuoli ja ID, ja tapahtumat/perhe osion.

Jos päätät olla sulauttamatta, vaikka nimet ovat samat, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse tarvittaessa laajennetussa valinnassa radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Nimi
 • Sukupuoli
 • Gramps ID

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta joka tapauksessa OK painiketta.

Fig. 7.3.7 Sulauta henkilöt - "Laajennettu valinta" & "Tapahtuma ja perhe" osiot avattuna - ikkuna- esimerkki
Gramps-notes.png
Huomaa

Henkilöiden sulauttamissa katoaa vain toisisijaiseksi jätetty sukupuoli ja ID. Päätöksesi vaikuttavat vain siihen, mistä tiedosta tulee ensisijaista ja mistä tulee vaihtoehtoista. Huomaa erityisesti, että toissijaisen sulautetun henkilön kaikki nimet säilytetään ja tulee vaihtoehtoisia nimiä sulautuksessa ensisijaiselle henkilölle. Myös vanhemmat, puolisot ja lapset säilytetään.


Sulauta perheet

Gramps-notes.png
Huomaa

Perheiden sulauttaminen ei kadota tietoa. Päätöksesi vaikuttavat vain siihen, mistä tiedosta tulee ensisijaista ja mistä tulee vaihtoehtoista.


Kuva 7.3.8 Sulauta perheet(perus)
Kuva 7.3.9 Sulauta perheet (laajennettu)
Kahden perheen valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta perheet dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut perheet vai ei. Päätöksen tueksi voi avata laajennetun osion, jossa ovat perheiden isät, äidit, heidän suhteensa ja tunnukset.

Jos päätät olla sulauttamatta perheitä, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse tarvittaessa laajennetussa valinnassa radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Isä
 • Äiti
 • Edellisten suhde
 • Gramps ID

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta joka tapauksessa OK painiketta.

Molempien perheiden lapset tulevat sulautettuun perheeseen mukaan. Isät yhdistetään ja toissijaisen isän tapahtumat liitetään ensisijaiseen isään. Toissijaisen isän nimet liitetään ensisijaiseen isään vaihtoehtoisiksi nimiksi. Kahden äidin kanssa menetellään kuin isien kohdallakin. Toissijaisen perheen tapahtat (kuten avioituminen ja eroaminen) liitetään ensisijaiseen perheeseen. Toissijainen perhetietue ja tämän perheen isän ja äidin tietueet poistetaan kannasta.

Sulautettuun perheeseen tulevat mukaan myös alkuperäisiin perheisiin kuuluvat tapahtumat, lähdelainaukset, ominaisuudet, lisätiedot, mediat, MAP:t ja tagit.

Sulauta tapahtumat

Gramps-notes.png
Huomaa

Tapahtumien sulauttaminen ei kadota tietoa. Päätöksesi vaikuttaa vain siihen, poistetaanko toinen tapahtumista.


Kuva 7.3.10 Sulauta tapahtumat (perus)
Kuva 7.3.11 Sulauta tapahtumat (laajennettu)
Kahden tapahtuman valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta tapahtumat dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut tapahtumat vai ei. Päätöksen tueksi voi avata laajennetun osion, jossa ovat tapahtumia tarkentavaa tietoa.

Jos päätät olla sulauttamatta tapahtumia, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse tarvittaessa laajennetussa valinnassa radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Tyyppi
 • Päivämäärä
 • Paikka
 • Kuvaus
 • Gramps ID

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta joka tapauksessa OK painiketta.

Molempien tapahtumien ominaisuudet, lisätiedot, mediat ja viitteet tulevat sulautettuun tapahtumaan mukaan. Toissijainen tapahtumatietue poistetaan kannasta.


Sulauta lähteet

Kuva 7.3.12 Sulauta lähteet (perus)
Kuva 7.3.13 Sulauta lähteet (laajennettu valinta)

Kahden lähteen valinnan jälkeen valitse Muokkaa ->Sulauta..., jolloin käynnistyy Sulauta lähteet dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut lähteet vai ei.

Jos päätät olla sulauttamatta, vaikka nimikkeet ovat samat, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Nimike
 • Tekijä
 • Lyhennelmä
 • Julkaisu
 • Gramps ID

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta OK painiketta.

Molempien lähteiden mediat, ominaisuudet, lisätiedot, arkistot ja viitteet tulevat sulautettuun lähteeseen mukaan. Toissijainen lähdetietue poistetaan kannasta.


Sulauta lainaukset

Fig. 7.3.14 Sulauta lainaukset (perus)

Kahden lainauksen valinnan jälkeen valitse Muokkaa ->Sulauta..., jolloin käynnistyy Sulauta lainaukset dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut lainaukset vai ei.

Jos päätät olla sulauttamatta, vaikka nimikkeet ovat samat, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Osa/Sivu
 • Päivämäärä
 • Luotettavuus
 • Gramps ID

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta OK painiketta.

Katso myös Sulauta lainaukset... työkalu (Englanniksi).

Fig. 7.3.15 Sulauta lainaukset (laajennettu valinta)


Sulauta paikat

Kuva 7.3.16 Sulauta paikat (perus)
Fig. 7.3.17 Sulauta paikat (laajennettu valinta)

Kahden paikan valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta paikat dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut paikat vai ei.

Jos päätät olla sulauttamatta, vaikka nimikkeet ovat samat, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Nimike
 • Paikannimi
 • Tyyppi
 • Koodi
 • Leveysaste
 • Pituusaste
 • Sijainti
 • Gramps ID

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta OK painiketta.

Molempien paikkojen lähdelainaukset, lisätiedot, mediat, internet ja viitteet tulevat sulautettuun paikkaan mukaan. Toissijaisen paikan sijaintitiedot tulevat myös mukaan,mutta vaihtoehtoisina sijainteina. Toissijainen paikkatietue poistetaan kannasta.


Sulauta mediat

Kuva 7.3.18 Sulauta mediat(perus)
Kuva 7.3.19 Sulauta mediat(laajennettu)
Kahden median valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta mediat dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut mediat vai ei. Päätöksen tueksi voi avata laajennetun osion, jossa ovat medioista lisää tietoja.

Jos päätät olla sulauttamatta medioita, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse tarvittaessa laajennetussa valinnassa radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Nimike
 • Polku
 • Päivämäärä
 • Gramps ID

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta joka tapauksessa OK painiketta.

Molempien medioitten ominaisuudet, lähteet ja tagit tulevat sulautettuun mediaan mukaan. Toissijainen media poistetaan kannasta.

Gramps-notes.png
Huomaa

Medioiden sulauttaminen ei kadota itse mediaa, joka ei olekaan Grampsin kannassa, vain sen polku häviää.


Sulauta arkistot

Kuva 7.3.20 Sulauta arkistot (perus)
Kuva 7.3.21 Sulauta arkistot (laajennettu)
Kahden arkiston valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta arkistot dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut arkistot vai ei. Päätöksen tueksi voi avata laajennetun osion, jossa ovat arkistoista lisää tietoja.

Jos päätät olla sulauttamatta arkistoja, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse tarvittaessa laajennetussa valinnassa radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Nimi
 • Tyyppi
 • Gramps ID

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta joka tapauksessa OK painiketta.

Molempien arkistojen osoitteet, nettisoitteet, lisätiedot ja viitteet tulevat sulautettuun arkistoon mukaan. Toissijainen arkistotietue poistetaan kannasta.

Sulauta lisätiedot

Kuva 7.3.22 Sulauta lisätiedot(perus)
Kuva 7.3.23 Sulauta lisätiedot (laajennettu)
Kahden lisätietojen tietueen valinnan jälkeen valitse Muokkaa->Sulauta... , jolloin käynnistyy Sulauta lisätiedot dialogi.

Dialogissa voi tehdä päätöksen, sulautetaanko valitut lisätiedot vai ei. Päätöksen tueksi voi avata laajennetun osion, jossa ovat lisätiedoista lisää tietoja.

Jos päätät olla sulauttamatta lisätietoja, napsauta Peru painiketta sulkeaksesi dialogin ilman muutoksia kannassa.

Jos päätät jatkaa sulauttamista, valitse tarvittaessa laajennetussa valinnassa radiopainikkeilla kummasta tietueesta:

 • Teksti
 • Tyyppi
 • Muotoiltu-määreet
 • Grampd ID

tiedot tulevat mukaan sulautettuun tietueeseen, ja napsauta joka tapauksessa OK painiketta.

Molempien lisätietojen tekstit ja viitteet tulevat sulautettuun lisätietotietueeseen mukaan. Toissijaisten lisätietojen tietue poistetaan kannasta.

Gramps-notes.png
Huomaa

Lisätietojen sulautuksessa katoaa toissijaisen lisätietotietueen teksti ja ne tiedot, jotka jäivät toissijaisiksi.


Edellinen Hakemisto Seuraava
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions