Fi:Gramps 5.0 Wiki-käyttöohje - Raportit

From Gramps
Revision as of 03:05, 20 October 2015 by Sam888 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Edellinen Hakemisto Seuraava
Tässä osassa kuvataan kaikki erilaiset Grampsin raportit.

Raporttien lukumäärä on suuri, mikä voi vaikuttaa ylivoimaiselta ensi silmäyksellä. Eri alaosiot kuvaavat mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja:

Gramps-notes.png
Lisää raportteja

Grampsin versiosta 5.0 lähtien otettiin käyttöön uusi systeemi, joka tarjoaa lisää raportteja. Systeemiä ohjaa Plugin Manager. Plugin Manager antaa sinulle Laajennuksia. Tarkista tarjolla olevien raporttien lista täällä.

Raporttien ajaminen: Tämä ensimmäinen alaosio antaa sinulle joitakin yleisiä havaintoja.

Vaihtoehtoiset arvot: voit käyttää joitakin käteviä arvoja raporteissasi.

Kirjat

Kirja raportti tuottaa yhden dokumentin, johon sisältyy kokolma graafisia ja tekstimuotoisia raportteja.

Graafiset raportit

Graafiset raportit näyttävät tiedot kaavioina ja kuvaajilla.

Esivanhempien puu

Ancestor Tree report tuottaa kaavion henkilöistä, jotka ovat aktiivisen henkilön esivanhempia.

Kalenteri

[Gramps 5.0 Wiki Manual - Reports - part 4#Calendar|Calendar report]] tuottaa yhden kuukauden kalenterin, jossa ovat ko. kuukauden syntymä- ja vuosipäivät.

Jälkeläispuu

Descendant Tree report tuottaa kaavion aktiivisen henkilön jälkeläisistä.

Puu perheen jälkeläisistä

Family Descendant Tree tuottaa kaavion aktiivisen perheen jälkeläisistä.

Viuhkakaavio

Fan Chart report tuottaa viuhkan muotoisen kaavion, jossa aktiivinen henkilö on keskellä, sitten hänen vanhempansa puolikaaressa ja edelleen esivanhempia viiden (tai valittu määrä) sukupolven verran.

Tilastokaaviot

Statistics Chart report kerää ja näyttää runsaasti tilastotietoja sukupuustasitai sen valituista osista.

Aikajana kaavio

The Timeline Chart report tulostaa henkilöistä listan, jssa heidän elinkaarensa on kalenteriin sijoitetulla aikajanalla.

Kaaviot

Nämä raportit liittyvät GraphViz-ohjelmaan.

Perhelinja-kaavio

Family Lines Graph.py luotiin tuottamaan helposti seurattavia kaavioita. Huomaa, että Perhelinja-kaavio ei näytä sukupuun kaikkia henkilöitä. Se tuottaa pienempiä sukupuita. Henkilöiden rajaamisen löytyy monia vaihtoehtoja. Kaavioita käytetän tyypillisesti isojen yksinkertaistettujen printtien tulostamiseen.

Tiimalasi-kaavio

Hourglass Graph tuottaa GraphViz-ohjelmalla tiimalasin muotoisen kaavion.

Suhde-kaavio

Relationship Graph tuottaa GraphViz muotoisen monimutkaisen kaavion ja muuntaa sen sitten graafiseksi tulosteeksi GraphViz-ohjelmiston Dot-työkalulla.

Tekstiraportit

Tekstiraportit esittävät halutun tiedon muotoiltuna tekstinä.

Jälkeläisraportti

Ahnentafel Report listaa elinkaaran tiedot aktiivisestä henkilöstä esivanhempineen. Henkilöt numeroidaan 'Ahnentafel' standardin mukaisesti.

Syntymä- ja vuosipäiväraportti

Birthday and Anniversary Report antaa saman informaation kuin Kalenteri mutta tekstimuodossa.

Täysi henkilöraportti

Complete Individual Report tarjoaa yhteenvetoja henkilöstä.

Jälkeläisraportti

Descendant Report esittää aktiivisen henkilön jälkeläisistä lyhyet tiedot sisennettynä.

Yksityiskohtainen esivanhemmuusraportti

Detailed Ancestral Report kattaa aktiivisen henkilön esivanhemmat, yksityiskohtaisine tietoineen. Mukana ovat joukko elinkaaren tietoja sekä avioliitot.

Yksityiskohtainen jälkeläisraportti

Detailed Descendant Report kattaa aktiivisen henkilön jälkeläiset sukupolvittain, seuraten sukututkimusen perinteellistä tapaa sukupolvien tekstiraporttina. Raportin tavoite on tarjota kaikki tärkeimmät piirteet, jotka löytyvät jälkeläissuhteista. Siihen on otettu vaikutteita muualtakin.

Suvun pääteraportti

End of Line Report listaa aktiivihenkilön esivanhemmista sukupolvittain ne, joiden omia vanhempia ei ole tiedossa.

Perheryhmäraportti

Family Group Report tuottaa raportin vanhemmista ja heiän lapsistaan.

Perhelehti

Family Sheet tuottaa kattavan raportin perheestä ja sen jäsenistä.

Sukulaisuusraportti

Kinship Report listaa aktiivisen henkilön perheenjäsenet puolisoineen isovanhempia, serkkuja ja lastenlapsia myöten.

Tagiraportti

Tag Report listaa ensisijaiset kohteet - henkilöt, perheet ja lisätiedot - jotka on merkitty valitulla tagilla..)

Esivanhempien lukumäärä -raportti

Number of Ancestors näyttää aktiivisen henkilön esivanhempien lukumäärän ja prosenttiosuuden sukupolvittain.

Paikkaraportti

Place Report listaa valituista paikoista niihnin liittyvät henkilöt ja tapahtumat.

Ennätykset -raportti

Records Report näyttää joukon, lähinnä ikään liittyviä, mielenkiintoisia, tapauksia sukupuustasi. Esim. vanhin elossa olva henkilö, nuorin äiti jne.

Tietokannan yhteenveto -raportti

Summary of the Database näyttää lukumääräisiä tietoja henkilöistä sukupuolittain, perheistä, medioista ja epätäydellisistä kohteista.

Arkistot -raportti ja optiot

Repositories listaa arkistoittain lähteet. Raportin optiot-näkymällä, joka on omana listaaan raporttien joukossa, määritään raporttiin tulevat tiedot.

Nettisivut

Nweb-sivusto (Narrated Web Site)

Narrated Web Site report tuottaa nettisivuston valituille henkilöille.

Nettikalenteri

Web Calendar on Nweb-sivuston linkattu nettikalenteri, jossa näytetään tietoja kuukausikohtaisilla sivuilla sukupuusta valituista henkilöistä.

Pikanäkymät

Quick Views ovat raportteja, jotka löytyvät hiiren oikealla henkilöstä, perheestä avautuvasta valikosta. Raportit ovat helppokäyttöisiä.


Edellinen Hakemisto Seuraava


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions