Difference between revisions of "Download/pl"

From Gramps
Jump to: navigation, search
m (Wspierane przez społeczność)
(Partial translation for Polish (new version))
Line 1: Line 1:
{{languages|Download}}
+
__NOTOC__
 +
{{languages}}
 +
== Linux ==
 +
 
 +
[[Image:Linux_220x261.png|128px|left]]
 +
 
 +
Przed aktualizacją swojej dystrybucji: Użyj '''starej wersji Grampsa''' aby [[How_to_make_a_backup#GRAMPS_version_3.3_and_later|wykonać kopię zapasową]] swojego drzewa rodzinnego [[#1|[1]]].
 +
 
 +
<big>
 +
<u>[[Download/pl#Linux distributions|przez pakiety z dystrybucji]]</u>
 +
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 +
<u>[[Download/pl#Linux:_Install_latest_version|Najnowsza wersja {{version}}) (tylko dla zaawansowanych użytkowników)]]</u></big>
 +
{{-}}
 +
 
 +
== MS Windows ==
 +
 
 +
[[Image:windows_180x160.png|128px|left]]
 +
Przed pobraniem: Użyj '''starej wersji Grampsa''' to [[How_to_make_a_backup#GRAMPS_version_3.3_and_later|wykonać kopię zapasową]] swojego drzewa rodzinnego [[#1|[1]]].
 +
 
 +
<big><u>[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version_windows_AIO32}}/{{filename_windows_AIO32}}.exe Windows Installer (32-bit) {{version_windows_AIO32}}]</u>
 +
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 +
<u>[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version_windows_AIO64}}/{{filename_windows_AIO64}}.exe Windows Installer (64-bit) {{version_windows_AIO64}}]</u></big>
 +
 
 +
Po pobraniu: Podwójnie kliknij na pobrany plik, aby rozpocząć instalację Gramps.
 +
 
 +
Normalnie, kiedy próbujesz załadować swoje drzewo rodzinne, możesz pozwolić na jego aktualizację, jeśli jest wymagana i go otworzyć. Jeśli jednak ta operacja nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, '''Utwórz''' nowe Drzewo rodzinne i '''Zaimportuj''' kopię zapasową do nowego Drzewa.
 +
 
 +
Alternatywne niezależne wersje dla MS Windows [[#3|[3]]].
 +
 
 +
Gramps 4.0.3, zobacz [[Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_What's_new%3F|co nowego]], jest dostępny jako pakiet ZIP.
 +
Jest też dostępny instalator ''Wszytko w jednym'', z którego możesz skorzystać. Do pobrania [http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/4.0.3/ z tego miejsca].
 +
 
 +
== Mac OS X ==
 +
 
 +
[[Image:macos_200x200.png|128px|left]]
 +
 
 +
Przed pobraniem: Użyj '''starej wersji Grampsa''' to [[How_to_make_a_backup#GRAMPS_version_3.3_and_later|wykonać kopię zapasową]] swojego drzewa rodzinnego [[#1|[1]]]. Przeczytaj [[Mac OS X:Application package|instrukcję]] przedinstalacyjną.
 +
 
 +
Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, oraz 10.9 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<big><u>[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version_Mac}}/{{filename_mac_intel}}.dmg Intel {{version_Mac}}]</u></big>
 +
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 +
Mac&nbsp;OS&nbsp;X&nbsp;10.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<big><u>[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/4.0.1/{{filename_mac_ppc}}.dmg Power PC 4.0.1]</u></big>
 +
 
 +
Po pobraniu: kliknij dwukrotnie plik .dmg w celu zamontowania dysku (wskazówka: Twoja przeglądarka może to zrobić dla Ciebie automatycznie). Następnie przeciągnij aplikację Gramps do twojego folderu aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby ją uruchomić[[#2|[2]]].
 +
 
 +
Normalnie, kiedy próbujesz załadować swoje drzewo rodzinne, możesz pozwolić na jego aktualizację, jeśli jest wymagana i go otworzyć. Jeśli jednak ta operacja nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, '''Utwórz''' nowe Drzewo rodzinne i '''Zaimportuj''' kopię zapasową do nowego Drzewa.
 +
 
 +
{{-}}
 +
 
 +
== BSD ==
 +
 
 +
Przed aktualizacją swojej dystrybucji: Użyj '''starej wersji Grampsa''' aby [[How_to_make_a_backup#GRAMPS_version_3.3_and_later|wykonać kopię zapasową]] swojego drzewa rodzinnego [[#1|[1]]].
 +
 
 +
<big>
 +
<u>[[Download#Linux and BSD distributions|przez Dystrybucje]]</u>
 +
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 +
<u>[[Download#Linux:_Install_latest_version|Najnowsza wersja (tylko zaawansowani uzytkownicy)]]</u></big>
 +
{{-}}
 +
 
 +
== Live CD ==
 +
 
 +
[[Image:Download_link.png|150px|left|link=http://sourceforge.net/projects/gramps/files/OldFiles/3.2.5/lgenealogy-6.1-desktop-i386.iso]]
 +
'''Linux live CD Demonstration''' [[Linux_Genealogy_CD#Obtaining_the_CD|Obtaining the CD]] (727 MB) [[Linux Genealogy CD|Linux Genealogy CD based on Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)]]. Allows you to trial a pre-installed Gramps {{Version Linux Live CD}}, without touching anything on the hard drive. To start this boot the Computer with this Live Linux Desktop on a CD in the CD/DVD-ROM Drive. (Requires that you write this image to a CD-ROM using CD-Burner software eg:Nero, Imgburn..). If you are interested in Gramps, but are afraid to actually install it or unable to install it (not your PC, windows, no internet at home, work laptop, ...), then try out our [[Linux Genealogy CD]]. It runs without installing on the hard disk and contains a collection of open source, free, genealogy programs. You can then install [http://www.ubuntulinux.org/ Ubuntu 10.10] and Gramps from the CD anytime you like.
 +
{{-}}
 +
[[Image:Download_link.png|150px|left|link=http://cdimage.ubuntu.com/edubuntu/releases/13.04/release/]]
 +
'''Edubuntu 13.04''' includes Gramps 3.4.0
 +
{{-}}
 +
 
 +
 
 
===Ostatnie wydane wersje===
 
===Ostatnie wydane wersje===
 
* Wersja '''GRAMPS''' {{version}}. Wszystkie wydania GRAMPSa są dostępne pod adresem [https://sourceforge.net/projects/gramps/files/ na stronie pobierania SourceForge].
 
* Wersja '''GRAMPS''' {{version}}. Wszystkie wydania GRAMPSa są dostępne pod adresem [https://sourceforge.net/projects/gramps/files/ na stronie pobierania SourceForge].
Line 7: Line 74:
 
* [[Installation/pl#Aktualizacja GRAMPS|Aktualizacja]]
 
* [[Installation/pl#Aktualizacja GRAMPS|Aktualizacja]]
  
===Oficjalnie wspierane===
 
* Tylko platforma Linux jest oficjalnie wspierana przez deweloperów GRAMPSa jako że na tej właśnie platformie poprawiają oni i testują pojawiające się problemy oraz dokonują aktualizacji.
 
  
{| {{Prettytable}}
 
! Platforma
 
! Wydanie<br/>GRAMPS
 
! Pobierz
 
! Uwagi
 
|-
 
|<!-- Platform -->Linux
 
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->Mieszane
 
|<!-- Download -->[[Installation/pl#Instalacja ze źródła|Instalacja z kodu źródłowego]]
 
|<!-- Note -->Wymagana budowa GRAMPSa z kodu źródłowego
 
|}
 
  
===Wspierane przez społeczność===
+
== <span id="Linux distributions"></span>Linux and BSD distributions ==
*Platforma jest wspierana przez społeczność, gdzie użytkownicy tworzą instalowalne wersje dla danej platformy. Pełna funkcjonalność GRAMPS nie jest gwarantowana i niektóre komponenty mogą być wyłączone. Deweloperzy są zależni od społeczności w momencie pojawienia się specyficznych dla niej problemów. Celem deweloperów GRAMPS jest sprawienie, że będzie działał on na wszystkich platformach, ale nie posiadają oni wystarczających zasobów aby do testów aby być pewnymi tego w przypadku wypuszczania nowej wersji.
+
 
 +
Most linux distributions come bundled with a version of Gramps, though it's not always the most recent version and it may not have been installed by default. Still it is recommended to use the Gramps version that comes with your distribution.
 +
 
 +
Below are ways to install Gramps on some of the more popular distributions:
  
{| {{Prettytable}}
+
{| border="1" cellspacing="0"
! Platforma
+
|Distribution
! Wydanie<br/>GRAMPS
+
|GUI pkg manager
! Pobierz
+
|Current versions
! Uwagi
+
|Notes
 
|-
 
|-
|<!-- Platforma -->Windows
+
|'''Linux Mint'''
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->{{version_windowsOS}}<br>{{Needs backup}}
+
|Software Manager
|<!-- Pobierz -->[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/OldFiles/{{version_windowsOS}} gramps-{{version_windowsOS}}-1.exe] (8.2 MB)
+
|Nadia: Gramps 3.4.0-1<br>Lisa: Gramps 3.3.1-1<br>Isadora: Gramps 3.2.0-1  
|<!-- Uwagi -->[[Windows_installer#Installation|Download and Install Windows Dependencies First]]
+
|
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->Windows
+
|''' Mageia '''
|<!-- GRAMPS<br>Release -->{{version_windows_portable}}<br>{{Needs backup}}
+
|
|<!-- Download -->[http://sourceforge.net/projects/portableapps/files/Gramps%20Portable/ GrampsPortable_{{version_windows_portable}}.paf.exe]<br>(17.4 MB)
+
|
|<!-- Note -->[http://portableapps.com/apps/education/gramps_portable Portable GRAMPS from PortableApps.com] wszystko w jednym bez zależności.('''Final''' by Bart.S / '''Please report issues to the author.''') (2010-12-09) (Note:You can install it on C: then to run Gramps type C:\PortableApps\GrampsPortable\GrampsPortable.exe (Or the path you installed it to) or make a shortcut to that file on your desktop or start-menu.)
+
|
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->Windows
+
|[[Image:Ubuntu_32x32.png]]''' Ubuntu '''
|<!-- GRAMPS<br>Release -->{{version_windows_AIO32}}<br>(All In One)<br>{{Needs backup}}
+
| Software Centre
|<!-- Download -->[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version_windows_AIO32}}/{{filename_windows_AIO32}}.exe {{filename_windows_AIO32}}.exe]
+
|Quantal: Gramps 3.4.0-1
|<!-- Note -->[http://gramps.1791082.n4.nabble.com/GrampsAIO-all-in-one-new-version-td3109286.html All In One GRAMPS including the dependencies for Windows] ([http://gramps.1791082.n4.nabble.com/Which-GTK-Runtime-version-for-windows-td3061299.html]) ('''Under Development''' by Josip / '''Please test on Windows and report back to the author.''') (2011-10-02)
+
|[http://packages.ubuntu.com/search?keywords=gramps&searchon=names available versions]
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->Windows
+
|[[Image:Fedora_32x32.png]]''' Fedora '''
|<!-- GRAMPS<br>Release -->{{version_windows_AIO64}}<br>(All In One)<br>{{Needs backup}}
+
|Add/Remove Software (Gnome) or <br>Software Management (KDE)
|<!-- Download -->[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version_windows_AIO64}}/{{filename_windows_AIO64}}.exe {{filename_windows_AIO64}}.exe]<br>(46.2 MB)
+
|Fedora Rawhide: Gramps 3.4.3<br>Fedora 18: Gramps 3.4.2.
|<!-- Note --> [[All In One Gramps Software Bundle for Windows |All In One GRAMPS]] includes all dependencies required for Windows x64<br>(2011-11-13)
+
|
 
|-
 
|-
|<!-- Platforma -->
+
|[[Image:Debianopenlogo-32.png]]''' [[Debian]] '''
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->
+
|Add/Remove Software
|<!-- Pobierz -->
+
|squeeze (old stable): Gramps 3.2.3<br>wheezy (stable): Gramps 3.4.0<br>jessie (testing): Gramps 3.4.0<br>[http://packages.debian.org/sid/gramps sid (unstable)]: Gramps 3.4.0
|<!-- Uwagi -->
+
|[http://packages.debian.org/search?keywords=gramps available versions]
 
|-
 
|-
|<!-- Platforma -->Linux
+
|[[Image:Mandriva_32x32.png]]''' Mandriva '''
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->{{version}}
+
|Software Management in the <br>
|<!-- Pobierz -->[[Installation/pl#Automatyczne pobieranie i instalacja GRAMPS|Automatyczna instalacja]]
+
Mandriva Linux Control Center
|<!-- Uwagi -->Zależnie od użytej wersji Linuxa
+
|
 +
|Mandriva 2010.1: Gramps 3.3.1<br>Mandriva 2011: Gramps 3.2.6<br>See also [http://wiki.mandriva.com/en/Docs/Basic_tasks/Installing_and_removing_software#Advanced_use:_Backports_and_candidate_updates backports] and contrib repository
 
|-
 
|-
|<!-- Platforma -->Linux
+
|[[Image:Redhat_32x32.png]]''' Redhat '''
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->{{version}}
+
|
|<!-- Pobierz -->[[Installation/pl#Ręczne pobieranie i instalacja GRAMPSa|Ręczna instalacja]]
+
|
|<!-- Uwagi -->Zależnie o użytej wersji Linuxa
+
|
 
|-
 
|-
|<!-- Platforma -->
+
|''' openSUSE '''
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->
+
|YaST ??
|<!-- Pobierz -->
+
|openSUSE 12.3: Gramps 3.4.2
|<!-- Uwagi -->
+
|[http://software.opensuse.org/package/gramps available versions]
 
|-
 
|-
|<!-- Platforma -->Linux Live CD
+
|'''Slackware'''
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->3.2.5
+
|
|<!-- Pobierz -->[[Linux_Genealogy_CD/pl#Jak_otrzymać_CD|ubuntu10.10 lgenealogy-6.1-desktop-i386.iso]]<br>(693 Mio)
+
|Slackware 14.0: Gramps 3.4.2
|<!-- Uwagi -->[[Linux Genealogy CD/pl|Linux Genealogy CD bazujący na Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)]]
+
|[http://pkgs.org/search/?keyword=gramps available versions]
 
|-
 
|-
|<!-- Platforma -->
+
|'''NetBSD'''
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->
+
|
|<!-- Pobierz -->
+
|NetBSD: Gramps 3.4.3
|<!-- Uwagi -->
+
|[http://pkgsrc.se/databases/gramps3 available versions]
 
|-
 
|-
|<!-- Platforma -->BSD
+
|'''FreeBSD'''
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->{{version_BSD}}<br>{{Needs backup}}
+
|
|<!-- Pobierz -->[[BSD_platforms|BSD]]
+
|FreeBSD: Gramps 3.3.0
|<!-- Uwagi -->[[BSD_page|BSD Information]]
+
|[http://portsmon.freebsd.org/portoverview.py?category=science&portname=gramps available versions]
 
|-
 
|-
|<!-- Platforma -->
+
|'''PC-BSD'''
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->
+
|
|<!-- Pobierz -->
+
|PC-BSD: Gramps 3.3.0
|<!-- Uwagi -->
+
|
|-
 
|<!-- Platforma -->Solaris
 
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->{{version_solaris}}<br>{{Needs backup}}
 
|<!-- Pobierz -->[[Solaris_page|Solaris Platforms]]
 
|<!-- Uwagi -->Budowa GRAMPS ze źródła jest wymagana
 
|-
 
|<!-- Platforma -->Mac OS X
 
|<!-- GRAMPS<br>Release -->{{version_Mac}}<br>{{Needs backup}}
 
|<!-- Download -->[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version_Mac}} Gramps-{{version_Mac}}-1_PPC.dmg] (51 MB)<br>Or<br>[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version_Mac}} Gramps-{{version_Mac}}-1_Intel.dmg] (51.3 MB)
 
|<!-- Note -->A single, stand-alone bundle which uses the native quartz windowing system instead of X11 and includes all dependencies required for Mac OS X (PPC or Intel). Please read the installation instructions at [[Mac OS X:Application package]] before you use the program.<br>By John Ralls - '''Report issues on the [http://www.gramps-project.org/bugs/bug_report_page.php bug tracker]''' (2011-10-02)
 
|-
 
|<!-- Platforma --> Mac OS X
 
|<!-- GRAMPS<br>Release -->{{version_MacPort}}<br>{{Needs backup}}
 
|<!-- Download -->[[Mac OS X:Build from source:MacPorts]]
 
|<!-- Note -->Requires installing X11 if using [https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Mac_OS_X#Versions versions] of Mac OS X older than Leopard(10.5).<br> [http://www.macports.org/ports.php?by=name&substr=gramps Gramps:MacPorts Maintained by: devans openmaintainer]
 
 
|}
 
|}
 +
 +
{{-}}
 +
 +
== Linux: Install latest version ==
 +
 +
If your distribution doesn't ship with Gramps or you wish to install a different version than it ships with, you could try to install the latest version of Gramps manually. Instructions are given below for a number of distributions.
 +
 +
{{man warn|1=Warning|2=This should only be attempted by experienced users, and after you have backed up your Family Tree.
 +
 +
The version of Gramps that has been included in your distribution will have been tested to work with the components in that distribution. If you try to install a different version of Gramps there is a possibility that the components needed for the new version of Gramps are not available for your distribution, or they are available, but don't work properly. You might not discover that there is a problem till you have already done some work with the new version of Gramps.
 +
 +
If you already have Gramps installed, and you are only making a 'point' upgrade (i.e. from Gramps x.y.z to x.y.z+1, e.g. from 3.4.3 to 3.4.4), then it is likely but not certain that Gramps will continue to work. However, if the change is much greater, especially if it is a major version change (e.g. from 2.y.z to 3.y.z), then the danger that it does not work properly is much greater.}}
 +
 +
[[Image:Debianopenlogo-32.png]]'''[[Debian]]''' and [[Image:Ubuntu_32x32.png]]''' Ubuntu ''' [http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version}} Download the .deb file]. Double-click on the downloaded .deb file or (for some distributions, e.g. Mint Debian) run the following command from the directory where the file was saved (change the filename to match the one you downloaded).
 +
 +
sudo dpkg -i gramps_{{version}}-1_all.deb
 +
 +
For other distributions, [[Image:Download_link.png|150px|link=http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version}}/gramps-{{version}}.tar.gz]] the source and follow the instructions for [[Linux:Build from source]]
 +
 +
== Notes ==
 +
 +
[<span id="1">1</span>]
 +
Backup to Gramps XML. You will find backup in the Family Tree menu of recent Gramps versions, otherwise use export in the same menu but '''uncheck privacy options''' in the Exporter Assistant in order to export all data
 +
 +
[<span id="2">2</span>]
 +
Alternatively, you can click and hold on the disk icon at the top of the window of the mounted disk, and then option-drag to the Applications folder. This will create a new folder containing all the files, including the README and NEWS.
 +
 +
[<span id="3">3</span>]
 +
An alternative independent version is [http://sourceforge.net/projects/portableapps/files/Gramps%20Portable/ GrampsPortable_{{version_windows_portable}}.paf.exe] (20.3 MB)
 +
[http://portableapps.com/apps/education/gramps_portable Portable Gramps from PortableApps.com] includes all dependencies required for Windows. ''Note:You can install it on C: then to run Gramps type C:\PortableApps\GrampsPortable\GrampsPortable.exe (Or the path you installed it to) or make a shortcut to that file on your desktop or start-menu.'' By Bart.S - '''[http://portableapps.com/blog/84601 Please report issues to the author.]''' (2012-09-07)
 +
 +
 +
*Platforma jest wspierana przez społeczność, gdzie użytkownicy tworzą instalowalne wersje dla danej platformy. Pełna funkcjonalność GRAMPS nie jest gwarantowana i niektóre komponenty mogą być wyłączone. Deweloperzy są zależni od społeczności w momencie pojawienia się specyficznych dla niej problemów. Celem deweloperów GRAMPS jest sprawienie, że będzie działał on na wszystkich platformach, ale nie posiadają oni wystarczających zasobów aby do testów aby być pewnymi tego w przypadku wypuszczania nowej wersji.
 +
 +
  
 
[[Category:Pl:Dokumentacja]]
 
[[Category:Pl:Dokumentacja]]
 
[[Category:Developers/Installation]]
 
[[Category:Developers/Installation]]
 
[[Category:Developers/Packaging]]
 
[[Category:Developers/Packaging]]

Revision as of 21:13, 8 February 2014

Linux

Linux 220x261.png

Przed aktualizacją swojej dystrybucji: Użyj starej wersji Grampsa aby wykonać kopię zapasową swojego drzewa rodzinnego [1].

przez pakiety z dystrybucji      Najnowsza wersja 5.1.5) (tylko dla zaawansowanych użytkowników)

MS Windows

Windows 180x160.png

Przed pobraniem: Użyj starej wersji Grampsa to wykonać kopię zapasową swojego drzewa rodzinnego [1].

Windows Installer (32-bit) 5.1.5      Windows Installer (64-bit) 5.1.5

Po pobraniu: Podwójnie kliknij na pobrany plik, aby rozpocząć instalację Gramps.

Normalnie, kiedy próbujesz załadować swoje drzewo rodzinne, możesz pozwolić na jego aktualizację, jeśli jest wymagana i go otworzyć. Jeśli jednak ta operacja nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, Utwórz nowe Drzewo rodzinne i Zaimportuj kopię zapasową do nowego Drzewa.

Alternatywne niezależne wersje dla MS Windows [3].

Gramps 4.0.3, zobacz co nowego, jest dostępny jako pakiet ZIP. Jest też dostępny instalator Wszytko w jednym, z którego możesz skorzystać. Do pobrania z tego miejsca.

Mac OS X

Macos 200x200.png

Przed pobraniem: Użyj starej wersji Grampsa to wykonać kopię zapasową swojego drzewa rodzinnego [1]. Przeczytaj instrukcję przedinstalacyjną.

Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, oraz 10.9     Intel 5.1.5      Mac OS X 10.5    Power PC 4.0.1

Po pobraniu: kliknij dwukrotnie plik .dmg w celu zamontowania dysku (wskazówka: Twoja przeglądarka może to zrobić dla Ciebie automatycznie). Następnie przeciągnij aplikację Gramps do twojego folderu aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby ją uruchomić[2].

Normalnie, kiedy próbujesz załadować swoje drzewo rodzinne, możesz pozwolić na jego aktualizację, jeśli jest wymagana i go otworzyć. Jeśli jednak ta operacja nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, Utwórz nowe Drzewo rodzinne i Zaimportuj kopię zapasową do nowego Drzewa.


BSD

Przed aktualizacją swojej dystrybucji: Użyj starej wersji Grampsa aby wykonać kopię zapasową swojego drzewa rodzinnego [1].

przez Dystrybucje      Najnowsza wersja (tylko zaawansowani uzytkownicy)

Live CD

Download link.png

Linux live CD Demonstration Obtaining the CD (727 MB) Linux Genealogy CD based on Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat). Allows you to trial a pre-installed Gramps 3.2.5, without touching anything on the hard drive. To start this boot the Computer with this Live Linux Desktop on a CD in the CD/DVD-ROM Drive. (Requires that you write this image to a CD-ROM using CD-Burner software eg:Nero, Imgburn..). If you are interested in Gramps, but are afraid to actually install it or unable to install it (not your PC, windows, no internet at home, work laptop, ...), then try out our Linux Genealogy CD. It runs without installing on the hard disk and contains a collection of open source, free, genealogy programs. You can then install Ubuntu 10.10 and Gramps from the CD anytime you like.

Download link.png

Edubuntu 13.04 includes Gramps 3.4.0


Ostatnie wydane wersje

Odwiedź następujące strony po instrukcje jak zainstalować:


Linux and BSD distributions

Most linux distributions come bundled with a version of Gramps, though it's not always the most recent version and it may not have been installed by default. Still it is recommended to use the Gramps version that comes with your distribution.

Below are ways to install Gramps on some of the more popular distributions:

Distribution GUI pkg manager Current versions Notes
Linux Mint Software Manager Nadia: Gramps 3.4.0-1
Lisa: Gramps 3.3.1-1
Isadora: Gramps 3.2.0-1
Mageia
Ubuntu 32x32.png Ubuntu Software Centre Quantal: Gramps 3.4.0-1 available versions
Fedora 32x32.png Fedora Add/Remove Software (Gnome) or
Software Management (KDE)
Fedora Rawhide: Gramps 3.4.3
Fedora 18: Gramps 3.4.2.
Debianopenlogo-32.png Debian Add/Remove Software squeeze (old stable): Gramps 3.2.3
wheezy (stable): Gramps 3.4.0
jessie (testing): Gramps 3.4.0
sid (unstable): Gramps 3.4.0
available versions
Mandriva 32x32.png Mandriva Software Management in the

Mandriva Linux Control Center

Mandriva 2010.1: Gramps 3.3.1
Mandriva 2011: Gramps 3.2.6
See also backports and contrib repository
Redhat 32x32.png Redhat
openSUSE YaST ?? openSUSE 12.3: Gramps 3.4.2 available versions
Slackware Slackware 14.0: Gramps 3.4.2 available versions
NetBSD NetBSD: Gramps 3.4.3 available versions
FreeBSD FreeBSD: Gramps 3.3.0 available versions
PC-BSD PC-BSD: Gramps 3.3.0


Linux: Install latest version

If your distribution doesn't ship with Gramps or you wish to install a different version than it ships with, you could try to install the latest version of Gramps manually. Instructions are given below for a number of distributions.

Gnome-important.png
Warning

This should only be attempted by experienced users, and after you have backed up your Family Tree.

The version of Gramps that has been included in your distribution will have been tested to work with the components in that distribution. If you try to install a different version of Gramps there is a possibility that the components needed for the new version of Gramps are not available for your distribution, or they are available, but don't work properly. You might not discover that there is a problem till you have already done some work with the new version of Gramps.

If you already have Gramps installed, and you are only making a 'point' upgrade (i.e. from Gramps x.y.z to x.y.z+1, e.g. from 3.4.3 to 3.4.4), then it is likely but not certain that Gramps will continue to work. However, if the change is much greater, especially if it is a major version change (e.g. from 2.y.z to 3.y.z), then the danger that it does not work properly is much greater.

Debianopenlogo-32.pngDebian and Ubuntu 32x32.png Ubuntu Download the .deb file. Double-click on the downloaded .deb file or (for some distributions, e.g. Mint Debian) run the following command from the directory where the file was saved (change the filename to match the one you downloaded).

sudo dpkg -i gramps_5.1.5-1_all.deb

For other distributions, Download link.png the source and follow the instructions for Linux:Build from source

Notes

[1] Backup to Gramps XML. You will find backup in the Family Tree menu of recent Gramps versions, otherwise use export in the same menu but uncheck privacy options in the Exporter Assistant in order to export all data

[2] Alternatively, you can click and hold on the disk icon at the top of the window of the mounted disk, and then option-drag to the Applications folder. This will create a new folder containing all the files, including the README and NEWS.

[3] An alternative independent version is GrampsPortable_5.1.5.paf.exe (20.3 MB) Portable Gramps from PortableApps.com includes all dependencies required for Windows. Note:You can install it on C: then to run Gramps type C:\PortableApps\GrampsPortable\GrampsPortable.exe (Or the path you installed it to) or make a shortcut to that file on your desktop or start-menu. By Bart.S - Please report issues to the author. (2012-09-07)


  • Platforma jest wspierana przez społeczność, gdzie użytkownicy tworzą instalowalne wersje dla danej platformy. Pełna funkcjonalność GRAMPS nie jest gwarantowana i niektóre komponenty mogą być wyłączone. Deweloperzy są zależni od społeczności w momencie pojawienia się specyficznych dla niej problemów. Celem deweloperów GRAMPS jest sprawienie, że będzie działał on na wszystkich platformach, ale nie posiadają oni wystarczających zasobów aby do testów aby być pewnymi tego w przypadku wypuszczania nowej wersji.