Template:Releases/5.1.4/he

From Gramps
Jump to: navigation, search
 גרסת גרמפס 5.1.4 שוחררה
Gramps-release.png
2021.07.26

צוות גרמפס שחרר את גרסה 5.1.4 , מהדורת התחזוקה חדשה.

 • עדכון תרגומים: cs, de, es, fi, fr, hu, nl, pt_BR, ru, sv, zh_CN.
 • עדכון תאריך זכויות יוצרים.
 • תיקון כנראה בחיים במקרה של פטירה ללא תאריך.
 • 12349: עורך מקום, העתקת/הדבקת מלל קו רובח/אורך לא מאכלסים אוטומטית את שדות רוחב ואורך.
 • 12048: תיקון קריסה בעת שינוי תצוגה אם חלק מסרגל הכלים אינו מוצג בגלל מסך קטן בעת ​​שינוי מצג.
 • 12338: תיקון סרגל־תחתון המוצג תמיד לאחר אתחול, גם כשלא רוצים בכך.
 • 12343: שימוש בשמות איסוף מסוננים תמיד. אחסן אוספי Sqlite3 במערך __collations ליצירת מעגל קצר.
 • תיקון בעית מחשבון קשר־גומלין הגרמני, בעיה קבועה כאשר יש יותר מ־24 דורות בין שני בני אדם.
 • הוספת רישום קבצים עבור מק OS. כאשר גרמפס מושק מ־LaunchServices למק OS אין חיבור ל־sys.stderr ולכן יומן ההזרמה המוגדר כברירת מחדל הולך ל־ /dev/null. שימוש ב־ FileHandler במקרה זה, וכתיבת היומן ל־ $TMPDIR/gramps-pid.log. יעזור במיוחד בניתוח קריסות בהן פייתון נסגר כיוון שאין דוח קריסה במקרה זה.
 • 12263: תיקון libplaceview כדי למנוע חריגה כששירות מפות כבר לא קיים.
 • 12248: תיקון הפניות Gramplet לעדכונים לא מספקים כאשר אובייקטים אחרים משתנים.
 • תיקון קריסת גיאוגרפיה במקרה כשלמשפחה אין אב.
 • 12235: הגדרת אדם־הבית אינה מועברת במיזוג.
 • 12158: תיקון ייצוא CSV של מצג כדי להציב רק תו CR יחיד.
 • 12212: הוספת כלל מסנן מדיה 'HasMedia' לרשימת כללי המדיה לעורך.
 • צריך להגדיר locale.textdomain בלינוקס. _build_popup_ui() מתעלם ממחרוזות מתורגמות ללא הגדרת locale.textdomain.
 • שינוי סוג־אב 'MatchesEventFilter'.
 • 11973: תיקון בעיה שבה המפריד בין סרגל התצוגה העליון והתחתון משתבש.
 • 11691: תיקון Gramplet Locations (מוכל על־ידי) כדי להציג כראוי מקומות מקוננים כאשר המקום הקטן ביותר המוכל, ללא תאריך ומקומות גדולים יותר מתוארכים.
 • 10734: תיקון שגיאת מהנל־אילנות־יוחסין בוינדוס.
 • 12000: תיקון שגיאת exportvcalendar הוא " הוא לא" מילולית (בעית פייתון 3.8)
 • 12170: טיפול ב'לא נמצא' בעת העתקת המקור מעץ המובאות.
 • תיקון הקריאה לפונקציה 'קובץ', שאינה קיימת בפייתון 3.
 • 12150: תיקון חריג של write_lock_file כאשר USERNAME העדר.
 • 12139: תיקון EditPlace כך שמפתח Tab לא יתקע בסמל הפרטי.
 • 12124: תיקון דוח תגים למקומות עם מדרג.
 • 12063: תיקון חריג בעת ביטול שדרוג dbב־GUI.
 • שינויים בקובץ הסמלים:
  • התיקון סמלי יישומים 128x128 ו־256x256.
  • התיקון סמלים מסוג MIME בעיצוב צבעוני.
  • הסרת קידומת gnome-mime־משמות הקבצים סמלי.
  • התיקון סמלי יישומים בספריות הנכונות.
 • 11766: תיקון שגיאה בדוח יומי־הולדת ויומי־נישואין. מתיקון שגיאה שהופעלה כאשר לאדם הראשון ברשימה יש אירוע פטירה, אך אין אירוע לידה ואין לו יחסי משפחה. תנאים אלה מובילים לכך שהמשתנה המקומי short_name לא הוכרז לפני שהוא מגיע לעיבוד אירועי פטירה.
 • 11741: תיקון גרפדוקט כדי להימלט כראוי מתווים במזהים עבור Graphviz.
 • 11874: החלפת inspect.stack () ב־inspect.currentframe (). עובד סביב https://bugs.python.org/issue12920 שגורם לכל קריאה ל־inspect.trace () להיכשל מכיוון ש־__main__ היא תמיד נקודת ההתחלה.
 • 11750: תיקון מיון קריסות בעמודות ב Selectors עם TreeModels.
 • 11642: תיקון הקפאת סרגל התקדמות עקב שינויים ב־Gtk.
 • 11929: תיקון svgdrawdoc למלל המכיל תווים לא חוקיים של XML.
 • מק:
  • עדכון PyICU ל־2.7.2 בבניית מק OS.
  • עדכון תלות. כולל העברת מסד נתוני ברקלי ו־pybsddb מ־gtk-osx.
  • שינויים נוספים עבור חבילת פייתון 3.8.
  • 11874: הגדר __file__ אם גרמפס_launcher.py מופעל כ־__main__.
  • הוספת geocode-glib לבניית.

ראו גם: Changelog.