Sv:Genealogi

From Gramps
Jump to: navigation, search

Genealogi är det vetenskapliga studiet av människors släktförhållanden. Ofta används även begreppet släktforskning, som i dagligt tal kan ha en underförstådd, mer inskränkt betydelse av att undersöka den egna släkten. Med en genealogi kan även avse en viss sammanställning över exempelvis en viss släkts sammanhang och historia. Genealogin brukar tillsammans med biografin räknas till de historiska hjälpvetenskaperna, och genealogi och biografi kan även sammanfattas under begreppet personhistoria.

Schematiska uppställningar över en persons släktförhållanden kallas antavla när man redogör för dennes förfäder eller härstamning, eller stamtavla när man redogör för avkomlingarna till en person.

Släktforskning är en populär hobby i Sverige, liksom i andra länder, och det mesta av den genealogiska forskningen torde bedrivas av privatpersoner med avsikt att spåra sitt eget biologiska ursprung och sin egen biologiska släkt. Det förekommer även professionell släktforskning, antingen som uppdragsforskning åt andra personer eller som ett led i skrivandet av biografier för encyklopedier o.dyl.

Extern Länk

Wikipedia:Genealogi