Changes

Jump to: navigation, search
m
add-on > addon ( stick with one spelling )
# Ayrıca bir dizi düzeltme ve eklemeyi de içe aktarabilirsiniz. Bir rapor yazdırdığınızı ve düzeltmeleri işaretlediğinizi varsayalım. Her düzeltmeyi bir elektronik tablonun bir bölümü yaparsanız, "düzenlemeleri komut dosyası haline getirebilir" ve ardından hepsini bir kerede yürütebilirsiniz.
== Export Dışa aktar ==
[[File:ExportAssistant-ExportOptions-CSV-defaults-50.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Export Assistant - Export Options - wizard dialog (showing defaults for "Comma Separated Values Spreadsheet(CSV)") with highlight Bottom section for File format specific options]]
To export your databaseVeritabanınızı dışa aktarmak için:
# Start Gramps'ı başlatın# Select from the menu {{man menu|Family Trees Soyağaçları ->ExportDışa Aktar...}}menüsünden seçin.# Select {{man buttonlabel|NextVerilerinizi kaydedin}} on the penceresinde {{man labelbutton|Saving your dataSonraki}} window'yi seçin.# Select {{man label|Çıktı biçimini seçin}} penceresinde '''Comma Separated Values Spreadsheet Virgülle Ayrılmış Değerler E-tablosunu (CSV)''' on the {{man label|Choose the output format}} windowseçin# On the {{man label|Export optionsDışa aktarma seçenekleri}} windowpenceresinde.## In the top section select which filters to apply to your family treeÜst bölümde, soy ağacınıza hangi süzgeçlerin uygulanacağını seçin## From the checkboxes select which items to include in the export Onay kutularından, dışa aktarmaya dahil edilecek öğeleri (peoplekişiler, marriagesevlilikler, childrençocuklar, placesyerler) and whether to Translate headers into the language you are usingve başlıkların kullandığınız dile çevrilip çevrilmeyeceğini seçin.
{{-}}
{{stub}}<!--update text-->
A selected set of fields of your genealogy data will be saved to a Soyağacı verilerinizin seçilmiş bir dizi alanı, aşağıda açıklanan biçimde bir .csv file in the format described belowdosyasına kaydedilecektir. In addition, the people and families are referenced so that the data can be edited and read back inAyrıca, thereby updating the databaseverilerin düzenlenip tekrar okunabilmesi ve böylece veri tabanının güncellenebilmesi için kişilere ve ailelere atıfta bulunulmaktadır.
There are some columns that will be blankBoş olacak bazı sütunlar var, specifically note and source columnsözellikle not ve kaynak sütunları. These are listed in the spreadsheet so that you can make notes for the importBunlar, but notes are never exported with this tooliçe aktarma için notlar alabilmeniz için elektronik tabloda listelenmiştir, ancak notlar bu araçla hiçbir zaman dışa aktarılmaz.
Your data is broken up into four sections representing placesVerileriniz yerleri, individualskişileri, marriages, and childrenevlilikleri ve çocukları temsil eden dört bölüme ayrılmıştır. The exported fields and column names areDışa aktarılan alanlar ve sütun adları şunlardır:
;Places: Place, Title, Name, Type, Latitude, Longitude, Code, Enclosed_by, Date
}}
== Import İçe aktar ==
To import your data:
The spreadsheet is data made up of columns. Each column should have at the top of it the name of what type of data is in the column. The first column in each area is the Gramps ID reference. You must use special names for the columns. They are:
=== Place Yerler ===
<pre>
</pre>
=== People Kişiler ===
<pre>
</pre>
=== Marriage Evlilikler ===
<pre>
</pre>
=== Family Aileler ===
<pre>
</pre>
== Details Ayrıntılar ==
Column names are not case-sensitive. You may use any combination of the columns, in any order. ('''Actually, you have to at least have a surname and a given name when defining a person, you have to have a marriage and child columns when defining children, and places need a place reference, but that is it.''') The column names are the English names given (for now) but the data should be in your language (including the words "male" and "female").
{{-}}
=== Example Birden çok alana sahip CSV with multiple areas örneği ===
Here is an example of a CSV text spreadsheet with multiple areas:
Finally, this also make place P0001 be enclosed by place P0002.
=== Example E-tablodan CSV from Spreadsheet örneği ===
[[File:Gen4-test.csv-LibreOfficeCalc.png|thumb|right|400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} ]]
"D","[I0973]",,
</pre>
 
=== Ayrıca bakınız ===
* [[Addon:ImportGramplet|Addon:Import (text) Gramplet]] 3rd party add-on addon by Doug Blank - an interactive version of the [[Gramps_{{man version}}_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees:_CSV_Import_and_Export|CSV Import]]
{{languages/tr|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees:_CSV_Import_and_Export}}

Navigation menu