Changes

Jump to: navigation, search
Gramps Spreadsheet Import/Export
Mevcut liste görünümünü bir Elektronik Tabloya(*.ODT) veya CSV dosyasına da [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Settings/tr#Dışa Aktar Görünümü|aktarabilirsiniz]].
== Gramps Spreadsheet ImportE-tablo İçe/Export Dışa Aktarma ==
This format allows you to importBu biçim, bir veri tablosunu bir kerede içe/export a spreadsheet of data all at oncedışa aktarmanıza olanak tanır. The spreadsheet must be in the Comma Separated Value E-tablo, Virgülle Ayrılmış Değerler (CSV) formatbiçiminde olmalıdır. Most spreadsheet programs can read and write this formatÇoğu elektronik tablo programı bu biçimi okuyabilir ve yazabilir. It is also easy to write by handElle yazmak da kolaydır. This is the only Bu, mevcut verilerle birleştirmeye izin veren tek Gramps import format which allows for merging with existing dataiçe aktarma biçimidir.
{{man warn|This spreadsheet format does not allow for Bu e-tablo biçimi, Gramps verilerinin %100% export of Gramps datadışa aktarılmasına izin vermez.|It only exports (and imports) a subset of data, namely: people (names, gender, birth, baptism, death, and burial dates/places/sources); marriages (dates/places/sources); relationships (parents and children); and places (title, name, type, latitude, longitude, code, enclosed by, and enclosed date). Notes are not exported, but new notes are appended onto the end of existing notes.}}
{{man warn|The CSV import and export both use the Editiçe ve dışa aktarma, yerler için Düzenle/PreferencesTercihler/DisplayGörüntüle/Place Format setting for placesYer biçimi ayarını kullanır. For most uses, the Çoğu kullanım için Yer Biçimleri için 'FullTam' setting for Place Formats should be usedayarı kullanılmalıdır. If the place format setting doesn't match the Yer biçimi ayarı, içe aktarma için CSV file for importdosyasıyla eşleşmiyorsa, you may get the same place created more than onceaynı yerin birden fazla kez oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.}}
There are three main uses for this formatBu biçim için üç ana kullanım vardır: # You can export your core Temel Gramps data into a spreadsheet formatverilerinizi bir elektronik tablo biçiminde dışa aktarabilir, edit it with bir metin veya elektronik tablo programıyla düzenleyebilir ve değişiklikleri ve eklemeleri Gramps'a text or spreadsheet program, and import the changes and additions back into Grampsgeri aktarabilirsiniz. This is handy for sending to others to fill inBu, or for taking on the road when you don't have your full doldurmaları için başkalarına göndermek veya tam Gramps applicationuygulamanız olmadığında yola çıkmak için kullanışlıdır.# You can import new data into your Yeni verileri Gramps databaseveri tabanınıza aktarabilirsiniz. For exampleÖrneğin, if you have a set of new people to add to your databaseveri tabanınıza ekleyeceğiniz bir grup yeni insan varsa, but don't want to hunt and peck your way to finding where they go, you might find it easier to type them into a spreadsheetancak tek tek eklemek istemiyorsanız onları bir elektronik tabloya yazmanız ve ardından hızlı bir şekilde hepsini birden içe aktarmanız daha kolay olabilir. Bu, and then quickly bring all of them in at once. This is handy if you have a large amount of data that you are cutting and pasting from another application or the başka bir uygulamadan veya web'den kesip yapıştırdığınız büyük miktarda veriye sahipseniz kullanışlıdır. An example of this is Bunun bir örneği, Anlatı Web Sitesini bir elektronik tabloya yükleyerek [[Narrative_Website_Import/tr|restoring your Gramps databaseveri tabanınızı geri yüklemektir]] by loading the Narrative Website into a spreadsheet.# You can also import a set of corrections and additionsAyrıca bir dizi düzeltme ve eklemeyi de içe aktarabilirsiniz. Say that you have printed out a report, and you are going through it marking correctionsBir rapor yazdırdığınızı ve düzeltmeleri işaretlediğinizi varsayalım. If you make each correction a section of a spreadsheetHer düzeltmeyi bir elektronik tablonun bir bölümü yaparsanız, you can "script the editsdüzenlemeleri komut dosyası haline getirebilir" and then execute them all at onceve ardından hepsini bir kerede yürütebilirsiniz.
== Export ==
460
edits

Navigation menu