Changes

Jump to: navigation, search

Fi:Gramps 5.1 Wiki-käyttöohje - Suotimet

158 bytes removed, 15:46, 1 July 2019
Lainaus/lähde suotimet
== Citation/source filters ==
These filters are view dependentNämä suotimet riippuvat näkymästä
=== Persons-, and Relationship CategoryLainaus/lähde kategoria===
This category includes the following citation and source rulesTässä kategoriassa on seuraavat lainausten ja lähteiden säännöt:
*;People with Henkilöt, joilla lähteitä <countlukumäärä> source: Matches people with a certain number of items in the sourcePoimii henkilöt, joilla on tietty määrä kohteita lähteinä. ValuesLukumäärä: Number of instances Kohteiden määrä -- Number must be greater thanLuvun oltava suurempi kuin/lesservähemmän kuin/equal to yhtä suuri kuin
*;People with the Henkilöt, joilla on <citationlainaus>: Matches people with a citation of a particular valuePoimii henkilöt, joilla on arvoiltaan tietty lainaus
*;People with the Henkilöt, joilla on <sourcelähde>: Matches people who have a particular source. valuesPoimii henkilöt, joilla on tietyn ID: Source IDn lähde
*;Person with at least one direct source Henkilöt, joilla vähintään yhdessä suorassa lähteessä on >= > <confidence levelluotettavuustaso>:
=== Families CategoryPerheet kategoria===
This category includes the following citation and source rulesTässä kategoriassa on seuraavat lainausten ja lähteiden säännöt:
*;Families with Perheet, joilla lähteitä <countlukumäärä> source: Matches families with a certain number of items in the sourcePoimii Perheet, joilla on tietty määrä kohteita lähteinä. ValuesLukumäärä: Number of instances Kohteiden määrä -- Number must be greater thanLuvun oltava suurempi kuin/lesservähemmän kuin/equal to yhtä suuri kuin
*;Families with at least one direct source >= Perheet, joilla on <confidence levellainaus>: Matches families with at least one direct source with confidence level(s)Poimii Perheet, joilla on arvoiltaan tietty lainaus
*;Families with the Perheet, joilla on <citationlähde>: Matches families with a citation of a particular valuePoimii Perheet, joilla on tietyn ID:n lähde
*;Families with the Perheet, joilla vähintään yhdessä suorassa lähteessä on >=> <sourceluotettavuustaso>: Matches families who have a particular source. values: Source ID
=== Events CategoryTapahtumat kategoria===
This category includes the following citation and source rulesTässä kategoriassa on seuraavat lainausten ja lähteiden säännöt:
*;Events with Tapahtumat, joiden lähteen <countlähdesuodin> source: Matches events with a certain number of items in the source. Values: Number of instances -- Number must be greater than/lesser/equal to hyväksyy
*;Events with at least one direct source >= Tapahtumat, joihin on liitetty <confidence levellainaus>: Matches events with at least one direct source with confidence level(s)Poimii tapahtumat, joilla on arvoiltaan tietty lainaus
*;Events with source matching the Tapahtumat, joilla lähteitä on <source filterlukumäärä>:Kohteiden määrä -- Luvun oltava suurempi kuin/vähemmän kuin/yhtä suuri kuin
*;Events with the Tapahtumat, joilla vähintään yhdessä suorassa lähteessä on >=> <citationluotettavuustaso>: Matches events with a citation of a particular value
=== Places CategoryPaikat kategoria===
This category includes the following citation and source rulesTässä kategoriassa on seuraavat lainausten ja lähteiden säännöt:
*;Places with Paikat, joilla lähteitä on <countlukumäärä> source: Matches places with a certain number of items in the source. Values: Number of instances Kohteiden määrä -- Number must be greater thanLuvun oltava suurempi kuin/lesservähemmän kuin/equal to yhtä suuri kuin
*;Places with a direct source Paikat, joilla vähintään yhdessä suorassa lähteessä on >= > <confidence levelluotettavuustaso>: Matches places with at least one direct source with confidence level(s)
*;Places with the Paikat, joihin on liitetty <citationlainaus>: Matches places with a citation of a particular valuePoimii paikat, joilla on arvoiltaan tietty lainaus
*;Places with the Paikat, joilla on <sourcelähde>: Matches places who have a particular source. valuesPoimii paikat, joilla on tietyn ID: Source IDn lähde
=== Media Categorykategoria===
This category includes the following citation and source rulesTässä kategoriassa on seuraavat lainausten ja lähteiden säännöt:
*;Media with Mediat, joilla lähteitä on <countlukumäärä> source: Matches media with a certain number of items in the source. Values: Number of instances Kohteiden määrä -- Number must be greater thanLuvun oltava suurempi kuin/lesservähemmän kuin/equal to yhtä suuri kuin
*;Media with a direct source Mediat, joilla vähintään yhdessä suorassa lähteessä on >= > <confidence levelluotettavuustaso>: Matches media with at least one direct source with confidence level(s)
*;Media with the Mediat, joihin on liitetty <citationlainaus>: Matches media with a citation of a particular valuePoimii Mediat, joilla on arvoiltaan tietty lainaus
*;Media with the Mediat, joilla on <sourcelähde>: Matches media who have a particular source. valuesPoimii Mediat, joilla on tietyn ID: Source IDn lähde
== Descendant filters ==
869
edits

Navigation menu