Changes

Jump to: navigation, search

Fi:Gramps 5.0 Wiki-käyttöohje - Raportit

867 bytes added, 14:23, 5 August 2018
Graafiset raportit
[[Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_3#Title_Page|Title Page]] - Kirjan nimiösivu.
<!-- ################################################################################### -->
 
=Kaaviot=
Nämä raportit liittyvät GraphViz-ohjelmaan.
===Perhelinja-kaavio===
[[Gramps 5.0 Wiki Manual - Reports - part 5#Family Lines Graph|Family Lines Graph.py]] luotiin tuottamaan helposti seurattavia kaavioita. Huomaa, että Perhelinja-kaavio ei näytä sukupuun kaikkia henkilöitä. Se tuottaa pienempiä sukupuita. Henkilöiden rajaamisen löytyy monia vaihtoehtoja. Kaavioita käytetän tyypillisesti isojen yksinkertaistettujen printtien tulostamiseen.
 
===Tiimalasi-kaavio===
[[Gramps 5.0 Wiki Manual - Reports - part 5#Hourglass Graph|Hourglass Graph]] tuottaa GraphViz-ohjelmalla tiimalasin muotoisen kaavion.
 
===Suhdekaavio===
[[Gramps 5.0 Wiki Manual - Reports - part 5#Relationship Graph|Relationship Graph]] tuottaa GraphViz muotoisen monimutkaisen kaavion ja muuntaa sen sitten graafiseksi tulosteeksi GraphViz-ohjelmiston Dot-työkalulla.
 
 
 
 
=Graafiset raportit=
1,416
edits

Navigation menu