Changes

Jump to: navigation, search

Fi:Gramps 5.0 Wiki-käyttöohje - Työkalut

255 bytes added, 01:37, 1 July 2019
m
Protected "Fi:Gramps 5.0 Wiki-käyttöohje - Työkalut": make older user manual read only ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite))
{{languages|Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Tools}}
{{man index/fi|Gramps 5Fi:Gramps_5.0 Wiki Manual 0_Wiki- Reportskäyttöohje_-_Raportit|Gramps 5Fi:Gramps_5.0 Wiki Manual 0_Wiki-käyttöohje_- Settings_Asetukset|5.0}}
{{#vardefine:chapter|12}}
{{#vardefine:figure|0}}
This tool can be used to Reorder your Gramps IDsTällä työkalulla järjestellään uudelleen Grampsin primääriobjektien ID:t. Several options are availableUseita vaihtoehtoja on tarjolla.
{{man warn|Custom IDs'Käyttäjämääritteiset ID:t|If you customized your IDs'Jos olet muokannut ID-arvoja, all those can be replaced by this tooltämä työkalu voi korvata ne. So take care before you use this toolKäytä siksi varoen tätä työkalua!}}
[[File:ReorderGrampsIDs-dialog-example-50-fi.png|right|thumb|400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Reorder IDsJärjestä uudelleen Gramps ID:t]]
You can use this tool via menu Työkalu on käytettävissä valikosta {{man menu|ToolsTyökalut->Family Tree ProcessingSukupuun käsittely->Reorder Järjestä uudelleen Gramps IDsID:t...}}.
The 'Object' column lists the type of IDKohde-sarakkeessa ovat primääriobjektien tyypit. Siitä vasempaan ovat valintaruudut sille, päivitetäänkö ao. Immediately to the left of this column are checkboxes that allow the enabling of changes to individual object typestyypin muutokset. When checkedKun valittuna, the type can be reorderedao. tyypin id:t järjestellään uudelleen. The 'ObjectKohde' label is actually a button that can be used to toggle all of the check boxes at oncesarakeotsikko on itse asiassa painike, jolla asetetaan kaikkien valintaruutujen arvo yhdellä kerralla.
The 'ActualNykyinen' column shows an example of the current sarakkeessa on esimerkki kustakin ID-tyypistä. The 'Quantity' column show the number of objectsMäärä" sarakkeessa on kunkin tyypin objektien lukumäärä.
The 'Format' column can be used to change the "Muotoilu" sarakkeessa muutetaan objektityyppien ID format for each object type:ien muoto. Note that the format consists of a prefixHuomaa, että muodossa on alkumäärite, the '%04d' and suffixja loppumäärite. There MUST be at least a prefix or a suffixMääritteistä vähintään toinen on PAKOLLINEN, both are allowedmolemmat voivat olla mukana. It is recommended to keep these relatively shortSuositus on, että pidät ne suhteellisen lyhyinä. The '%04d' defines the length of the numeric portion of the määrittää ID:n numeerisen osan pituuden, the '4' can be changed, anything from voidaan muuttaa arvojen '3' (allowing numbers from antaa arvojoukon 000-999) to ja '9' (000000000-999999999) is allowedvälillä. Changes made here are the same as made in the menu Samoja muutoksia voi tehdä valikossa {{man menu|EditMuokkaa->PreferencesAsetukset...}} and then select the ja sitten valitsemalla '''[[Fi:Gramps_5.0_Wiki_Manual_0_Wiki-_Settingskäyttöohje_-_Asetukset#ID_Formats|ID FormatsID_muodot]]''' tablehden. The 'FormatMuotoilu' label is actually a button that can be used to reset all the formats to the last used valuesarakeotsikko on painike, jolla kaikki muodot voidaan asettaa yhdellä kertaa viimeeksi käytettyyn arvoon.
The 'Change' column contains checkboxes for each object typeMuutos" sarakkeessa on valintaruudut kullekin objektityypille. If this is checkedKun ruutu on valittuna, the IDs for that object will be replaced with new IDs of the ao. objektin ID:t päivitetään uusiksi 'FormatMuotoilu' stylemääritteen mukaisesti, unless 'Keepjollei myös ' is also checkedPidä" ruutu ole valittuna. If there is no checkJollei jälkimmäistä ole valittuna, the ID formats are NOT updatedtyypin muotoa ei päivitetä, but the number field within the format is renumberedmutta numero-osuus päivitetään. The 'ChangeMuutos' label is actually a button that can be used to toggle all of the check boxes at oncesarakeotsikko on painike, jolla kaikki valinnat voidaan asettaa yhdellä kertaa päälle tai pois päältä.
The 'StartAloita' field indicates the starting number used during the renumber operationkentässä on uudelleen numeroinnin alkuarvo. The 'StartAloita' sarakeotsikko on painike, jolla kaikki alkuarvot voidaan asettaa yhdellä kertaa alkuarvoon ' label is actually a button that can be used to toggle between start at 0, and start after last current number" tai viimeisen käytetyn numeron jälkeiseen arvoon.
The 'StepJakso' field indicates the interval between numbers during the renumberkentässä on muutosarvo, jolla numeroita kasvatetaan, '1' is a simple incrementkasvattaa yhdellä, '2' will increment by 2 etckasvattaa kahdella jne. The 'Step' label is actually a button that can be used to toggle between Jakso" sarakeotsikko on painike, jolla muutosarvoa muutetaan arvojen '1', '2', '5', and ja '10'välillä.
The 'KeepPidä' column contains checkboxes for each object typesarakkeessa on valintaruudut kullekin objektityypille. If this and Jos tämä ruutu ja 'ChangeMuutos' is checkedruutu ovat valittuina, the ID formats for that object will be retained, and the number field within the format is renumberedmuoto pidetään ennallaan ja ID:n numero-osuus numeroidaan uudelleen. The 'KeepPidä' label is actually a button that can be used to toggle all of the check boxes at oncesarakeotsikko on painike, jolla kaikki valinnat voidaan asettaa yhdellä kertaa päälle tai pois päältä.
The '''Undo history warningVaroitus muutoshistoriasta''' will be shown and you can either näytetään ja voit valita joko {{man button|StopKeskeytä}} or tai {{man button|Proceed with the toolJatka työkalun käyttöä}}vaihtoehdoista.
{{man warn|Undo historyPeru muokkaukset|Proceeding with this tool will erase the undo history for this sessionTämä työkalu tyhjentää Grampsin käyttöhistorian aikaisen historian. In particularSen vuoksi et voi peruuttaa tämän työkalun tekemiä tai aikaisempia muutoksiasi. Jos aiot perua tämän työkalun tekemät muutokset, you will not be able to revert the changes made by this tool or any changes made prior to it. If you think you may want to revert running this toolkeskeytä työkalun käyttö siihen saakka, please stop here and backup your databaseettä olet ottanut varmuuskopion sukupuustasi.}}
When you click 'OK', the tool will show a progress bar-painikkeesta työkaluajo käynnistyy ja ajon edistymisen palkki näytetään.
In different stages the following IDs' are reorderedEri objektityyppien ID: Reordering People IDs't järjestellään seuraavissa vaiheissa: Henkilöiden ID:t, Reordering Family IDs'Perheiden ID:t, Reordering Event IDs'Tapahtumien ID:t, Reordering Media Object IDs'Mediatiedostojen ID:t, Reordering Source IDs'Lähteiden ID:t, Reordering Citation IDs'Lainausten ID:t, Reordering Place IDs'Paikkojen ID;t, Reordering Repository IDs' and finally Reordering Note IDs'Arkistojen ID:t ja lopuksi Lisätietojen ID:t.
In a next step unused IDs' are searched for and assignedSeuraavaksi haetaan käyttämättömät ID:t ja otetaan käyttöön.
During this process the tool will examine each Ajon kestäessä työkalu tutkii jokaisen ID to see if it looks like it has been 'customized':n, if it doesn't look like the previous ID format or the default onko se käyttäjän muokkaama eli se ei ole edellisen ID format-muotomäärityksen tai oletusmuodon mukainen. This might be the case if the user had entered his own text in the Näinhän voi olla, jos käyttäjä itse tai kolmas osapuoli on kirjoittanut ID field for the object when editing it-kenttään omaa tietoaan. It might also occur if the third party Jälkimmäisestä esimerkkinä [[Addon:GetGOV|GetGOV Addonlaajennus]] has been used, as that tool stores the tallentaa oman GOV ID in the -tietonsa Grampsin ID fieldkenttään. If a 'customized' Käyttäjän muokkaaman ID is found:n kohdalla työkalu kysyy käyttäjältä varmistuksen, it will ask the user if he really wants to replace the haluaako hän todella korvata ID:n. The dialog also allows the user to use the same answer for other customized IDs foundKuittauksessa on antaa myös ohjeen, miten menetellään muiden käyttäjän muokkaamien ID:ien kohdalla.
===<u>Sort Events</u>===
* [[Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Tools#Verify_the_Data|Verify the Data]] -
===<u>Find database loopEtsi tietokanta silmukka</u>===Find database loop
[[File:FindDatabaseLoop-dialog-example1-50.png|right|thumb|400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Find possible loop]]
[[File:Introduction-page-MediaManager-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Introduction - page for "Gramps Media Manager" - Tool wizard]]
{{stub}}
The {{man label|Gramps Media Manager}} is a group of four separate tools accessed via a wizard like dialog that you can access via the menu {{man menu|Tools->Utilities->Media Manager...}} which will show the first '''Introduction''' dialog page with the following information on the tools abilities.
[[File:NotRelatedTo-dialog-NotRelated-Tool-example-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}}. "Not related to '...'" - dialog - showing results for "Not Related" Tool]]
This report will find people who are not related to the selected active personRaportissa on henkilöitä, jotka eivät ole sukua valituna olevalle aktiiviselle henkilölle.Työkalu löytyy polusta {{man menu|Työkalut->Apuvälineet->Ei sukua...}}.
You can use this tool via menu {{man menulabel|Tools->Utilities->Not RelatedEi sukua...}}tuottaa valintaikkunan, joka näyttää luettelon kaikista ihmisistä, jotka '''EIVÄT''' ole sukua valittulle henkilölle.
You will get a {{man label|Not related to '...'}} results dialog which shows a list of all the people that are '''NOT''' related to the selected person. This list gives youLuettelo sisältää sarakkeet:* ''NameNimi''
* ''ID''
* ''ParentsVanhemmat''* ''TagsTagit''
From the ''Name'' column you can use the "Nimi" -sarakkeessa voit käyttää {{man button|right arrownuoli oikealle}} button and -painiketta ja {{man button|down arrownuoli alas}} buttons to collapse or expand the grouped painikkeita laajentamaan tai supistamaan ''Namenimilistan '' listryhmittelyä. Double clicking on a person will bring up the Henkilön kaksoisnapsauttaminen tuo esiin {{man label|person editHenkilö}} dialog or -valintaikkunan tai {{man label|family editPerhe}} dialog-valintaikkunan.
If you select a person you can use the Kun valitset henkilön, voit käyttää {{man label|TagTagi}} text field-teksti -kenttää (you can fill in whatever custom tag name you want to usevoit täyttää siihen haluamasi mukautetun tagi nimen) or use the drop down list to choose an existing tag eg tai valita pudotusluettelosta olemassa olevan tagin esim. TODO, NotRelatedEi sukua. Use the {{man button|ApplyToteuta}} to add the selected tag to the personpainikkeella lisäät valitun tagin henkilö(si)lle. This tag will then show up in the Joka näkyy sitten ''TagsTagit '' column-sarakkeessa.
{{-}}
This test tool will create many people showing all different date variants as birth. The death date is created by parsing the result of the date displayer for the birth date. This way you can ensure that dates printed can be parsed back in correctly.
{{stub}}<!-- add keybindings etc -->
{{-}}
Will dump the statistics for the gender guessing from the first name.
{{stub}}
{{-}}
The {{man label|[[Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Error_and_Warning_Reference#Undo_history_warning|Undo history warning]]}} dialog will be shown and you can either {{man button|Stop}} or {{man button|Proceed with the tool}}.
{{stub}}
{{-}}
This tool generates sources and citations for each source in order to populate the database for testing with significant numbers of sources and citations.
{{stub}}
{{-}}
{{man index/fi|Gramps 5Fi:Gramps_5.0 Wiki Manual 0_Wiki- Reportskäyttöohje_-_Raportit|Gramps 5.0 Wiki Manual - Settings|5.0}}
{{languages|Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Tools}}
{{grampsmanualcopyright}}

Navigation menu