Changes

Jump to: navigation, search

Fi:Gramps 5.0 Wiki-käyttöohje - Työkalut

1,050 bytes added, 01:37, 1 July 2019
m
Protected "Fi:Gramps 5.0 Wiki-käyttöohje - Työkalut": make older user manual read only ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite))
{{man index|Gramps 5.0 Wiki Manual - Reports|Gramps 5.0 Wiki Manual - Settings|5.0}}
{{languages|Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Tools}}
{{man index/fi|Fi:Gramps_5.0_Wiki-käyttöohje_-_Raportit|Fi:Gramps_5.0_Wiki-käyttöohje_-_Asetukset|5.0}}
{{#vardefine:chapter|12}}
{{#vardefine:figure|0}}
[[File:MenuOverview-Tools-50-fi.png|thumb|right|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}}
"{{man menu|Tools >...}}" Menubar - Tools Overview]]
Tämän luvun aiheena ovat Grampsin tarjoamat {{man label|Työkalut}}.
= Työkalut =
[[File:ToolbarIcon-OpenTheToolsDialog-50-fi.png|right|thumb|400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Työkalujen kuvake "Avaa työkalujen ikkuna"]]
Työkaluja valitaan polulla {{man menu|Työkalut->''Työkaluryhmä'' ->''Työkalu''}} .
== Työkalun valinta ikkuna ==
[[File:ToolSelection-dialog-example-50-fi.png|right|thumb|400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Työkalun valinta - ikkuna - esimerkkinä "Etsi mahdolliset henkilöiden kahdennukset" informaatio]]
The {{man label|Työkalun valinta}} ikkunassa voi selata kaikissa kategorioissa tarjolla olevien työkalujen valikoimaa lyhyine kuvauksineen. Ikkuna avautuu {{man button|Avaa työkalujen ikkuna}} ikonista työkalupalkista.
===<u>Vertaa henkilöiden tapahtumia</u>===
[[File:CompareIndividualEvents-EventComparisonFilterSelection-dialog-default-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} "Vertaa henkilöiden tapahtumia" - "Tapahtumien vertailusuotimen valinta" - ikkuna]]
Työkalu tekee vertailun valitulle henkilöryhmälle.
{{man label|Tapahtumien vertailutulokset}} ikkunassa voit tarkastella tuloksia tai {{man button|Tallenna nimellä}} painikkeelle viedä tulokset laskentalomakkeeseen (ODS muotoiseen). {{man button|Sulje}} painikkeella suljet raportin.
{{-}}
[[File:CompareIndividualEvents-EventComparisonResults-dialog-expanded-example-50-fi.png|center|thumb|800px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} "Vertaa henkilöiden tapahtumia" - " vertailutulokset" - ikkuna- laajennettu esimerkki]]
{{-}}
{{man note|Huomaa|Henkilönimen muoto tapahtuman kuvauksessa riippuu henkilönimen muodon määrityksestä {{man menu|Muokkaa->Asetukset->Näyttö->[[Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Settings#Display|Name format]]}}}}
[[File:ModificationsMade-window-example-50-fi.png|right|thumb|300px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Etsi tapahtumien kuvauksia - Muutokset tehty - ikkuna- esimerkki tuloksesta]]
Tapahtumakuvaus muodostetaan tapahtuman tiedoista seuraavalla mallilla:
'''Varoitus muokkaushistoriasta''' avautuu ensin ja valittavana ovat vaihtoehdot {{man button|Keskeytä}} ja {{man button|Jatka työkalun käyttöä}}.
[[File:ExtractInformationFromNames-DefaultPrefixAndConnectorSettings-dialog-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} "Etsi tietoja nimistä" työkalun "Etuliitteiden ja liittäjien oletusasetukset" - ikkuna]]
The {{man label|Etuliitteiden ja liittäjien oletusasetukset}} ikkuna avautuu ja voit siinä muokata seuraavia:
{{-}}
[[File:ExtractInformationFromNames-NameAndTitleExtractionTool-dialog-example-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} "Etsi tietoja nimistä" työkalun "Etsi nimiä ja titteleitä työkalu" - tulosikkuna]]
Raportin valmistuttua näytetään {{man label|"Etsi nimiä ja titteleitä työkalu"}} - tulosikkuna.
===<u>Etsi mahdolliset henkilöiden kahdennukset</u>===
[[File:FindPossibleDuplicatePeople-dialog-default-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Etsi mahdolliset henkilöiden kahdennukset - ikkuna- oletusarvo]]
Tämä työkalu etsii koko sukupuun ja hakee samaa henkilöä mahdollisesti esittäviä tapauksia.
{{-}}
[[File:FindPossibleDuplicatePeople-PotentialMerges-result-dialog-example-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} "Mahdolliset sulautukset" tulosikkuna "Löydä mahdolliset henkilöiden kahdennukset" - työkalusta- esimerkki]]
Kun työkalun ajo päättyy {{man label|Mahdolliset sulautukset}} tuloslistan ikkuna näytetään seuraavan sarakkein:
{{-}}
===<u>Fix Capitalization of Family NamesKorjaa sukunimien isot alkukirjaimet</u>===
This tool searches the entire database and attempts to fix the capitalization of family namesTyökalu käy läpi koko sukupuun ja aikoo korjata sukunimissä olevat isoja kirjaimia koskevat virheet.
The aim is to have conventional capitalizationKorjauksissa pyritään tavanomaiseen käytäntöön: capital first letter and lower case for the rest of the family namesukunimen ensimmäinen kirjain on iso ja loput kirjaimet pieniä. If deviations from this rule are detected, the candidates for fixing will be presented in the tableTästä säännöstä poikkeavat tapaukset esitetään taulukkona.
You may then decide which to repair as suggested and which not toVoit sitten päättää, tapahtuuko korjaus ehdotetulla tavalla vai ei.
You can use this tool via menu Työkalu löytyy polusta {{man menu|ToolsTyökalut->Family Tree ProcessingSukupuun käsittely->Fix Capitalization of Family NamesKorjaa sukunimien isot alkukirjaimet...}}.
{{man warn|Undo historyPerumisen historia|Proceeding with this tool will erase the undo history for this sessionTämä työkalu poistaa tämän istunnon perumisen historian. In particularEt voi peruuttaa työkalun tekemiä muutoksia etkä mitään ennen työkalun käyttöä tehtyjä muutoksia. Suositus on, you will not be able to revert the changes made by this tool or any changes made prior to it. It is recommended that you please stop here and backup your database; so that you can revert the process of running this toolettä pysähdys tässä ja otat varmuuskopion, jotta voit tarvittaessa peruuttaa tämän työkalun vaikutukset.}}
The '''Undo history warningVaroitus muokkaushistoriasta''' will be shown and you can either näytetään ja voit {{man button|StopKeskeytä}} or painikkeella lopettaa työkalun käytön tai {{man button|Proceed with the toolJatka työkalun painikkeella}}edetä työkalun käytössä.
{{-}}
[[File:FixCapitalizationofFamilyNames-CapitalizationChanges-dialog-results-example-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} "Capitalization changes" - dialog - results example for Esimerkki "Fix Capitalization of Family Names" tooltyökalun tuloksista "Ison alkukirjaimen muutokset" - ikkunassa"]]
If there where changes to the capitalization of any names you will be presented with the {{man label|Capitalization changesIson alkukirjaimen muutokset"}} results window- ikkunassa näytetään nimille muutosehdotukset. The window shows a list of the family names that Gramps can convert to (according to Ikkunan listassa on sukunimet, joissa Gramps) correct capitalization voi itse muuttaa etukirjaimen oikeaksi (please check that it is correct for youtarkistathan että olet samaa mieltä niistä.). In the {{man label|Capitalization changesIson alkukirjaimen muutokset}} results window list the following columns are availabletuloslistassa ovat seuraavat sarakkeet:* {{man label|SelectValitse}} - Check or uncheck these Valintaruuduista hyväksyt tai hylkäät kunkin muutoksen (oletusarvona valinta on a by name bases if you choose not to accept the recommendation (checkbox checked by defaultpäällä)* {{man label|Original NameAlkuperäinen nimi}} - The name as currently recordedNimi sukupuussa olevassa muodossa.* {{man label|Capitalization ChangeAlkukirjaimen muutos}} - The name with change if appliedNimi muutetussa muodossa.
Select the names you want to be changed, then select the Valitse siis muutettavat nimet valintaruuduilla ja käytä sitten {{man button|Accept changes and closeHyväksy muutokset ja sulje}} painiketta. {{man button|Peru}} painikkeella hylkäät kaikki muutokset. Or use the {{man button|CancelEdit selection}} button to abort changespainike avaa ao.henkilön muokkauslehtiön lisätarkastelua ja kohdennettuja muutoksia varten,
{{-}}
You can also install the Voit asentaa myös "[[Fix Capitalization of Given Names]]" tool Addon that once installed works almost identically to this tool but works for "Given Names"työkalulaajennuksen, joka toimii samoin periaattein etunimien kanssa.
{{-}}
===<u>Merge citationsSulauta lainaukset</u>===
{{man tip|The {{man label|Merge CitationsSulauta lainaukset}} tooltyökalu|works by combining notes, media objects and data-items of matching citationssulauttaa toisiinsa täysin sopivat lähteisiin liittyvät lainaukset.}}
You can select this via menu Tämä työkalu löytyy polusta {{man menu|Tools Työkalut> Family Tree Processing Sukupuun käsittely > Merge CitationsSulauta lainaukset...}} .
The '''Undo history warningVaroitus muutoshistoriasta''' will be shown and you can either näytetään ja pysäyttää työkalun käytön {{man button|StopKeskeytä}} or painikkeella tai edetä sen käytössä {{man button|Proceed with the toolJatka työkalun käyttöä}}painikkeella.
{{-}}
[[File:MergeCitations-dialog-default-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} "Merge CitationsSulauta lainaukset" - dialog ikkuna- defaultoletusarvot]]
Then the Sitten {{man label|Merge CitationsSulauta lainaukset}} dialog (Title of dialog showsavautuu ikkuna, jonka otsikko on:''Notes, media objects and data-items of matching citations will be combinedYhteensopivien lainausten lisätiedot ja mediatiedostot kootaan yhteen.'')will be shown
The following options are availableSeuraavat vaihtoehdot on tarjolla:* {{man label|Match ThresholdHakurajan}} drop down listpudotusvalikossa:** Match on PageSovita yhteen sivun/Volumeosan, Date and Confidencepäivämäärän ja luotettavuustason perusteella** '''Ignore DateOhita päivämäärä''' (defaultoletusarvo)** Ignore ConfidenceOhita luotettavuus** Ignore Date and ConfidenceOhita päivämäärä ja luotettavuus* {{man label|OptionsValinnat}}** {{checkbox|0}} {{man label|Don't merge if citation has notesÄlä sulauta jos lainauksessa on lisätietoja}} (checkbox unchecked by defaultvalintaruutu pois päältä oletusarvoisesti)
{{-}}
[[File:NumberOfMergesDone-dialog-result-example-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} "Number of merges doneSulauta" result dialog for - ikkuna - työkalun tuloksista esimerkki "Merge CitationsTehtyjen sulautusten määrä" - dialog - Tool - exampleikkuna]]
Select {{man button|OK}} to run the tool and once complete it will report back the total with the painikkeella ajat työkalun ja kun se on tehnyt työnsä, se raportoi sulautusten kokonaismäärän {{man label|Number of merges doneSulautuksia tehty}} result dialogikkunassa.
{{-}}
See also the Katso myös [[Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_3#Merge_Citations|Merge CitationsSulauta lainaukset]] option available from the Citations Category list viewvalinta, joka on käytettävissä Lainaukset-kategorian listanäkymässä
{{-}}
===<u>Rename Event TypesUudelleen nimeä tapahtumatyyppejä</u>===
This tool will rename all events of one type to a different typeTämä työkalu vaihtaa nimettyä tyyppiä olevien tapahtumien tyypin toiseksi.
You can access this tool via the menu Työkalu on käytettävissä polulla {{man menu|ToolsTyökalut->Family Tree ProcessingSukupuun käsittely->Rename Event TypesUudelleen nimeä tapahtumatyyppejä....}}
The '''Undo history warningVaroitus muutoshistoriasta''' will be shown and you can either näytetään ensin ja voit {{man button|StopKeskeytä}} or painikkeella poistua työkalusta tai edetä {{man button|Proceed with the toolJatka työkalun käyttöä}}painikkeella muuttamisessa.
{{man warn|Undo historyPerumisen historia|Proceeding with this tool will erase the undo history for this sessionTämä työkalu poistaa istunnon perumisen historian. In particularEt voi peruuttaa työkalun tekemiä muutoksia etkä mitään ennen työkalun käyttöä tehtyjä muutoksia. Suositus on, you will not be able to revert the changes made by this tool or any changes made prior to it. If you think you may want to revert running this toolettä pysähdys tässä ja otat varmuuskopion, please stop here and backup your databasejotta voit tarvittaessa peruuttaa tämän työkalun vaikutukset.}}
{{-}}
[[File:RenameEventTypes-Tool-ChangeEventTypes-dialog-example-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} "Change Event TypesUudelleen nimeä tapahtumatyyppejä" - dialog ikkuna - example for esimerkki "Rename Event TypesUudelleen nimeä tapahtumatyyppejä" Tooltyökalusta]]
The {{man label|Change Event TypesMuuta tapahtumatyyppejä}} dialog is presented. ikkuna avautuu:
* {{man label|Original event typeAlkuperäinen tapahtuman tyyppi}}: fill in the text field or use the drop down menu and select an original event typesyötä tyyppi tekstikenttään tai valitse alkupäinen tapahtuman tyyppi pudotusvalikosta* {{man label|New event typeUusi tapahtuman tyyppi}}: fill in the text field syötä tyyppi tekstikenttään (you can create a complete new type herevoit luoda tässä täysin uuden tyypinkin) or use the drop down menu and select a new typetai valitse uusi tapahtuman tyyppi pudotusvalikosta
The example shows a renaming of the Esimerkissä muutetaan '''BirthSyntymä''' event to a tapahtumatyyppi '''BaptismKaste''' eventtapahtumiksi.
{{man note|Custom typesKäyttäjän tyypit|While the custom types do not show in the drop down listKäyttäjän tyypit eli muut kuin vakiotyypit eivät näy pudotusvalikossa. Ne voi kuitenkin syöttää tekstikenttiin, you can over type or paste into either of the selection boxes and convert from one to anotherjoten on mahdollista muuttaa käyttäjän tyyppejä vakiotyypeiksi tai päinvastoin tai vakiotyyppi vakiotyyppiin tai käyttäjän tyyppi toiseen käyttäjän tyyppiin.}}
{{-}}
[[File:RenameEventTypes-Tool-ChangeTypes-result-dialog-example-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} "Change typesMuuta tyyppejä" - result dialog tulosikkuna - example for esimerkki "Rename Event TypesMuuta tapahtumatyyppejä" Tooltyökalusta]]
Finally use the Voit {{man button|CancelPeruuta}} to exit or select painikkeella lopettaa työkalun käytön. {{man button|OK}} to run the tool and once complete it will report back the total events modified with the {{man label|Change types}} result dialogpainikkeella ajat työkalun ja kun se on tehnyt työnsä, se raportoi muutettujen tapahtumien kokonaismäärän.
{{-}}
{{man warn|1=Renaming eventsTapahtuminen nimeäminen uudelleen|2=Once completedKun työkalu on suorittanut uudelleen nimeämisen, this cannot be undone by the regular sitä ei voi peruuttaa tavanomaisesti {{man label|UndoPeruuta}} functiontoiminnolla.}}
See alsoKatso myös:* [[Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_detailed_-_part_2#Editing_information_about_events|Editing information about eventsTapahtumatietojen muuttaminen]]
===<u>Reorder Järjestä uudelleen Gramps ID:t</u>===Reorder Gramps ID
This tool can be used to Reorder your Gramps IDs. Several options are available.
{{man warn|Custom IDs'|If you customized your IDs', all those can be replaced by this toolTällä työkalulla järjestellään uudelleen Grampsin primääriobjektien ID:t. Useita vaihtoehtoja on tarjolla. So take care before you use this tool!}}
[[File:ReorderGrampsIDs-dialog-example-50.jpg|right|thumb|400px|Fig. {{#varman warn|Käyttäjämääritteiset ID:chapter}}t|Jos olet muokannut ID-arvoja, tämä työkalu voi korvata ne.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}Käytä siksi varoen tätä työkalua!}} Reorder IDs]]
You can use this tool via menu {{man menu|Tools[[File:ReorderGrampsIDs-dialog-example->Family Tree Processing50->Reorder Gramps IDsfi.png|right|thumb|400px|Fig.{{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}.+1}}}} Järjestä uudelleen Gramps ID:t]]
The 'Object' column lists the type of Työkalu on käytettävissä valikosta {{man menu|Työkalut->Sukupuun käsittely->Järjestä uudelleen Gramps ID:t. Immediately to the left of this column are checkboxes that allow the enabling of changes to individual object types. When checked, the type can be reordered. The 'Object' label is actually a button that can be used to toggle all of the check boxes at once}}.
The 'Actual' column shows an example of the current IDKohde-sarakkeessa ovat primääriobjektien tyypit. Siitä vasempaan ovat valintaruudut sille, päivitetäänkö ao. tyypin muutokset. Kun valittuna, ao. tyypin id:t järjestellään uudelleen. The 'QuantityKohde' column show the number of objectssarakeotsikko on itse asiassa painike, jolla asetetaan kaikkien valintaruutujen arvo yhdellä kerralla.
The 'FormatNykyinen' column can be used to change the sarakkeessa on esimerkki kustakin ID format for each object type. Note that the format consists of a prefix, the '%04d' and suffix. There MUST be at least a prefix or a suffix, both are allowed. It is recommended to keep these relatively short. The '%04d' defines the length of the numeric portion of the ID, the '4' can be changed, anything from '3' (allowing numbers from 000-999) to '9' (000000000-999999999) is allowedtyypistä. Changes made here are the same as made in the menu {{man menu|Edit->Preferences...}} and then select the '''[[Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Settings#ID_Formats|ID Formats]]''' tab. The 'Format' label is actually a button that can be used to reset all the formats to the last used valueMäärä" sarakkeessa on kunkin tyypin objektien lukumäärä.
The "Muotoilu" sarakkeessa muutetaan objektityyppien ID:ien muoto. Huomaa, että muodossa on alkumäärite, 'Change%04d' column contains checkboxes for each object typeja loppumäärite. Määritteistä vähintään toinen on PAKOLLINEN, molemmat voivat olla mukana. If this is checkedSuositus on, the IDs for that object will be replaced with new IDs of the että pidät ne suhteellisen lyhyinä. 'Format%04d' stylemäärittää ID:n numeerisen osan pituuden, unless 'Keep4' is also checkedvoidaan muuttaa arvojen '3' (antaa arvojoukon 000-999) ja '9' (000000000-999999999) välillä. If there is no check, the ID formats are NOT updated, but the number field within the format is renumberedSamoja muutoksia voi tehdä valikossa {{man menu|Muokkaa->Asetukset...}} ja sitten valitsemalla '''[[Fi:Gramps_5.0_Wiki-käyttöohje_-_Asetukset#ID_muodot]]''' lehden. The 'ChangeMuotoilu' label is actually a button that can be used to toggle all of the check boxes at oncesarakeotsikko on painike, jolla kaikki muodot voidaan asettaa yhdellä kertaa viimeeksi käytettyyn arvoon.
The 'StartMuutos" sarakkeessa on valintaruudut kullekin objektityypille. Kun ruutu on valittuna, ao. objektin ID:t päivitetään uusiksi ' field indicates the starting number used during the renumber operationMuotoilu' määritteen mukaisesti, jollei myös 'Pidä" ruutu ole valittuna. Jollei jälkimmäistä ole valittuna, tyypin muotoa ei päivitetä, mutta numero-osuus päivitetään. The 'StartMuutos' label is actually a button that can be used to toggle between start at 0sarakeotsikko on painike, and start after last current numberjolla kaikki valinnat voidaan asettaa yhdellä kertaa päälle tai pois päältä.
The 'StepAloita' field indicates the interval between numbers during the renumber, '1' is a simple increment, '2' will increment by 2 etckentässä on uudelleen numeroinnin alkuarvo. The 'Step ' label is actually a button that can be used to toggle between '1Aloita'sarakeotsikko on painike, jolla kaikki alkuarvot voidaan asettaa yhdellä kertaa alkuarvoon '2', '5', and '10'0" tai viimeisen käytetyn numeron jälkeiseen arvoon.
The 'KeepJakso' column contains checkboxes for each object typekentässä on muutosarvo, jolla numeroita kasvatetaan, '1' kasvattaa yhdellä, '2' kasvattaa kahdella jne. If this and 'ChangeJakso" sarakeotsikko on painike, jolla muutosarvoa muutetaan arvojen '1' is checked, the ID formats for that object will be retained'2', and the number field within the format is renumbered. The 'Keep5' ja '10' label is actually a button that can be used to toggle all of the check boxes at oncevälillä.
The 'Pidä'sarakkeessa on valintaruudut kullekin objektityypille. Jos tämä ruutu ja 'Undo history warningMuutos'ruutu ovat valittuina, ID muoto pidetään ennallaan ja ID:n numero-osuus numeroidaan uudelleen. 'Pidä' will be shown and you can either sarakeotsikko on painike, jolla kaikki valinnat voidaan asettaa yhdellä kertaa päälle tai pois päältä. '''Varoitus muutoshistoriasta''' näytetään ja voit valita joko {{man button|StopKeskeytä}} or tai {{man button|Proceed with the toolJatka työkalun käyttöä}}vaihtoehdoista.
{{man warn|Undo historyPeru muokkaukset|Proceeding with this tool will erase the undo history for this sessionTämä työkalu tyhjentää Grampsin käyttöhistorian aikaisen historian. In particularSen vuoksi et voi peruuttaa tämän työkalun tekemiä tai aikaisempia muutoksiasi. Jos aiot perua tämän työkalun tekemät muutokset, you will not be able to revert the changes made by this tool or any changes made prior to it. If you think you may want to revert running this toolkeskeytä työkalun käyttö siihen saakka, please stop here and backup your databaseettä olet ottanut varmuuskopion sukupuustasi.}}
When you click 'OK', the tool will show a progress bar-painikkeesta työkaluajo käynnistyy ja ajon edistymisen palkki näytetään.
In different stages the following IDs' are reorderedEri objektityyppien ID: Reordering People IDs't järjestellään seuraavissa vaiheissa: Henkilöiden ID:t, Reordering Family IDs'Perheiden ID:t, Reordering Event IDs'Tapahtumien ID:t, Reordering Media Object IDs'Mediatiedostojen ID:t, Reordering Source IDs'Lähteiden ID:t, Reordering Citation IDs'Lainausten ID:t, Reordering Place IDs'Paikkojen ID;t, Reordering Repository IDs' and finally Reordering Note IDs'Arkistojen ID:t ja lopuksi Lisätietojen ID:t.
In a next step unused IDs' are searched for and assignedSeuraavaksi haetaan käyttämättömät ID:t ja otetaan käyttöön.
During this process the tool will examine each Ajon kestäessä työkalu tutkii jokaisen ID to see if it looks like it has been 'customized':n, if it doesn't look like the previous ID format or the default onko se käyttäjän muokkaama eli se ei ole edellisen ID format-muotomäärityksen tai oletusmuodon mukainen. This might be the case if the user had entered his own text in the Näinhän voi olla, jos käyttäjä itse tai kolmas osapuoli on kirjoittanut ID field for the object when editing it-kenttään omaa tietoaan. It might also occur if the third party Jälkimmäisestä esimerkkinä [[Addon:GetGOV|GetGOV Addonlaajennus]] has been used, as that tool stores the tallentaa oman GOV ID in the -tietonsa Grampsin ID fieldkenttään. If a 'customized' Käyttäjän muokkaaman ID is found:n kohdalla työkalu kysyy käyttäjältä varmistuksen, it will ask the user if he really wants to replace the haluaako hän todella korvata ID:n. The dialog also allows the user to use the same answer for other customized IDs foundKuittauksessa on antaa myös ohjeen, miten menetellään muiden käyttäjän muokkaamien ID:ien kohdalla.
===<u>Sort Events</u>===
{{-}}
[[File:UnusedObjects-dialog-example-results-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} "Unused Objects" - dialog example results for "Remove Unused Objects" tool]]
The {{man label|Unused Objects}} dialog is presented.
* [[Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Tools#Verify_the_Data|Verify the Data]] -
===<u>Find database loopEtsi tietokanta silmukka</u>===Find database loop
[[File:FindDatabaseLoop-dialog-example1-50.png|right|thumb|400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Find possible loop]]
===<u>Media Manager</u>===
[[File:Introduction-page-MediaManager-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Introduction - page for "Gramps Media Manager" - Tool wizard]] 
{{stub}}
The {{man label|Gramps Media Manager}} is a group of four separate tools accessed via a wizard like dialog that you can access via the menu {{man menu|Tools->Utilities->Media Manager...}} which will show the first '''Introduction''' dialog page with the following information on the tools abilities.
From the '''Introduction''' page selecting the {{man button|Next}} button (or using the keyboard shortcut {{man key press|Alt|N}}) you will be shown the '''Selection''' page window.
[[File:Selection-page-MediaManager-default-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Selection - page for "Gramps Media Manager" - Tool wizard - default]]
From the '''Selection''' page window select from one the four options the actions you want to take and then select the {{man button|Next}} button:
{{-}}
===<u>Not RelatedEi sukua</u>=== [[File:NotRelatedTo-dialog-NotRelated-Tool-example-50.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}}. "Not related to '...'" - dialog - showing results for "Not Related" Tool]]
This report will find people who are not [[File:NotRelatedTo-dialog-NotRelated-Tool-example-50-fi.png|right|thumb|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}}. "Not related to the selected active person'... '" - dialog - showing results for "Not Related" Tool]]
You can use this tool via menu Raportissa on henkilöitä, jotka eivät ole sukua valituna olevalle aktiiviselle henkilölle.Työkalu löytyy polusta {{man menu|ToolsTyökalut->UtilitiesApuvälineet->Not RelatedEi sukua...}}.
You will get a {{man label|Not related to 'Ei sukua...'}} results dialog which shows a list of all the people that are tuottaa valintaikkunan, joka näyttää luettelon kaikista ihmisistä, jotka '''NOTEIVÄT''' related to the selected personole sukua valittulle henkilölle.
This list gives youLuettelo sisältää sarakkeet:* ''NameNimi''
* ''ID''
* ''ParentsVanhemmat''* ''TagsTagit''
From the ''Name'' column you can use the "Nimi" -sarakkeessa voit käyttää {{man button|right arrownuoli oikealle}} button and -painiketta ja {{man button|down arrownuoli alas}} buttons to collapse or expand the grouped painikkeita laajentamaan tai supistamaan ''Namenimilistan '' listryhmittelyä. Double clicking on a person will bring up the Henkilön kaksoisnapsauttaminen tuo esiin {{man label|person editHenkilö}} dialog or -valintaikkunan tai {{man label|family editPerhe}} dialog-valintaikkunan.
If you select a person you can use the Kun valitset henkilön, voit käyttää {{man label|TagTagi}} text field-teksti -kenttää (you can fill in whatever custom tag name you want to usevoit täyttää siihen haluamasi mukautetun tagi nimen) or use the drop down list to choose an existing tag eg tai valita pudotusluettelosta olemassa olevan tagin esim. TODO, NotRelatedEi sukua. Use the {{man button|ApplyToteuta}} to add the selected tag to the personpainikkeella lisäät valitun tagin henkilö(si)lle. This tag will then show up in the Joka näkyy sitten ''TagsTagit '' column-sarakkeessa.
{{-}}
{{-}}
===<u>Verify the DataTarkista tiedot</u>===
[[File:VerifyTheData-DataVerifyTool-dialog-General-tab-defaults-50-fi.png|right|thumb|400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} "Verify the Data..." - "Data Verify tool" dialog - "General" tab - defaults]]
This utility allows you to verify the database based on the set of criteria specified by you.
This test tool will create many people showing all different date variants as birth. The death date is created by parsing the result of the date displayer for the birth date. This way you can ensure that dates printed can be parsed back in correctly.
{{stub}}<!-- add keybindings etc -->
{{-}}
Will dump the statistics for the gender guessing from the first name.
{{stub}}
{{-}}
The {{man label|[[Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Error_and_Warning_Reference#Undo_history_warning|Undo history warning]]}} dialog will be shown and you can either {{man button|Stop}} or {{man button|Proceed with the tool}}.
{{stub}}
{{-}}
This tool generates sources and citations for each source in order to populate the database for testing with significant numbers of sources and citations.
{{stub}}
{{-}}
{{man index/fi|Gramps 5Fi:Gramps_5.0 Wiki Manual 0_Wiki- Reportskäyttöohje_-_Raportit|Gramps 5.0 Wiki Manual - Settings|5.0}}
{{languages|Gramps_5.0_Wiki_Manual_-_Tools}}
{{grampsmanualcopyright}}
[[Category:DocumentationFi:Dokumentaatio]]
[[Category:Plugins]]

Navigation menu