Changes

Jump to: navigation, search

Linux Genealogy CD/pl

88 bytes removed, 09:45, 29 November 2010
m
no edit summary
{{languages|Linux Genealogy CD}}
[[Image:cdlabel_web_l.jpg|right]]
Linux Genealogy Desktop CD 46.0 1 wydane zostało 26 czerwca 200829 11 2010.
Ten Live CD bazuje na wydaniu [https://help.ubuntu.com/810.0410/ Ubuntu 810.04 10 (Hardy HeronThe Maverick Meerkat)] dla stacji roboczych i zawiera poza standardowymi pakietami z dystrybucji Hardy, przeinstalowane wersje aplikacji: '''GRAMPS''' 3.0.1, [http://geneweb.sourceforge2.net/ GeneWeb]5, oraz [http://lifelines.sourceforge.net/ LifeLines] jak również program [http://www.graphviz.org/ GraphViz] do kreślenia pięknych grafów w GRAMPS. Płyta CD dostępna jest jedynie dla architektury x86.
Poza sesją Live, ten dysk pozwala także na zainstalowanie Linuxa na dysku twardym swojego komputera, Ta metoda pozwoli Ci na osiągnięcie odpowiedniej prędkości i jakości pracy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, odwiedź stronę Ubuntu.

Navigation menu