Nl:Waarom een --woont te-- gebeurtenis en geen adres?

From Gramps
Jump to: navigation, search

Van tijd tot tijd komt, vooral bij nieuwe gebruikers, de discussie steeds weer op gang hoe best een adres ingevoerd wordt in Gramps. Laat ons hier een aantal redenen opgeven waarom u best een woont te .. gebeurtenis gebruik voor uw genealogisch onderzoek.


Definitie

U vindt de definitie van wat een adres is in de verklarende woordenlijst en ook voor locatie. Een adres is door geschikt voor post, terwijl een locatie een plaats op een kaart is. Post sturen naar overleden personen, die toch het merendeel van uw onderzoek uitmaken is niet erg nuttig, dus daarom:

Wat is een adres?
Het Gramps-concept van een adres is een bepaalde locatie met een daaraan verbonden tijdskader. Iets zoals een postadres. Het geeft weer waar een persoon leefde en wanneer de persoon daar leefde.
Wat is een locatie?
Het Gramps-concept van een locatie is een bepaalde plaats die onafhankelijk is van tijd. In de loop van de geschiedenis kan het zijn dat deze locatie verschillende adresinformatie had, door veranderende grenzen of de politieke situatie. Leningrad en St. Petersburg vertegenwoordigen dezelfde locatie, maar het zijn verschillende benamingen van eenzelfde locatie. In Gramps vindt u de tab Alternatieve locaties in het locatiescherm, waar u dus verschillende adresinformatie kunt invullen.

Los van het voorgaande zijn gebeurtenissen hier zeer belangrijk: een omschreven moment in het leven van een persoon. Gebeurtenissen kunnen bovendien gekoppeld worden aan locaties en zijn een centraal begrip in genealogisch onderzoek, samen met personen, families en bronnen. Ze geven zo een tijdslijn van het leven van die persoon. Op die tijdslijn is het belangrijk om te kunnen aangeven waar deze persoon daadwerkelijk geleefd heeft.

Waarom een 'woont te ...' gebeurtenis?

Wat zijn dan wel de voordelen van deze methode:

  1. U kunt een locatie koppelen aan de gebeurtenis. Deze locatie stelt het effectieve adres voor met mogelijke alternatieve locaties. Deze alternatieve locaties geven aan hoe de locatie vandaag benoemd wordt in tegenstelling tot de naam wanneer de gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvond.
  2. U kunt deze locatie delen tussen personen en families. Dit in tegenstelling tot adressen: u kunt niet controleren of het adres zich reeds elders in het gegevensbestand bevindt- tenzij u een goed geheugen hebt. Zo wordt het moeilijk om te ontdekken dat twee personen op hetzelfde adres woonden. Bovendien kunt u een filter plaatsen op de locatienaam, bv. geef me alle woont te ... gebeurtenissen voor de locatie met stadsnaam Berlijn
  3. Zo kunt u niet alleen locaties onderzoeken om te kijken wat er in een bepaalde plaats gebeurde, maar ook wie er woonde. Ook dat is niet mogelijk in het systeem met adressen. Het geeft eigenlijk een tijdslijn van een locatie met alle gebeurtenissen die daar gebeurden.
  4. Op de tijdslijn van de persoon kunt u de gebeurtenissen zien en besluiten trekken, bv. een persoon huwde voor of na hij/zij naar een nieuw huis verhuisde.
  5. Door een locatie te gebruiken als adres, kunt u deze locatie gebruiken voor andere gebeurtenissen. Stel dat Petrus thuis trouwde, dan kan de huwelijksgebeurtenis ook gekoppeld worden aan de locatie van zijn woning, juist zoals u dat met de 'woont te...' gebeurtenis doet.
  6. Zoals het adresingaveveld hebben gebeurtenissen een volledige tijdscontrole. Zo kunnen tijdsperiodes (van ..tot) gebruiken worden die ook begrepen worden door de verschillende verslagen.

Wat is een nadeel:

  1. Stel dat een straatnaam wordt gewijzigd, dan verandert het adres maar niet de plaats op de kaart. Gramps laat u toe om deze informatie op te slaan in een zogenaamde alternatieve locatie. Maar deze alternatieve locatie heeft geen datumbereik. Zo kunt u dus niet aangeven gedurende welke periode dit adres voor deze plaats geldig was.

Sommige onderzoekers van de postlijst hebben de wens geuit dat adresveranderingen in opmerkingen verbonden met een locatie zouden worden opgeslagen en niet in de tab Alternatieve locaties. De reden hiervoor is dat in het algemeen, opmerkingen foutloos naar GEDCOM worden geëxporteerd en ook door andere programma's waarin u misschien deze informatie wilt gebruiken, worden begrepen.

Bovendien is het belangrijk op te merken dat u ook de locatiegebeurtenis zelf kunt gebruiken of een eigen type gebeurtenis kunt maken die volledig voldoet aan uw eisen.

Probeer het

Er is geen juiste methode om adressen op te slaan in Gramps. Het beste is de twee manieren uit te proberen en te kijken wat u het beste bevalt.

Import/Export

Let ook op het volgende:

  • Adressen worden niet altijd goed ondersteund in andere genealogische toepassingen.
  • Alternatieve locaties zoals die in Gramps kunnen gebruikt worden, zijn meestal niet aanwezig in vele andere toepassingen. U kunt dus overwegen om de adresinformatie toch in opmerkingen te plaatsen.
  • Gebeurtenissen daarentegen worden door alle programma's ondersteund en natuurlijk ook locaties.|