Nl:Latijnse woorden en expressies/L

From Gramps
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter L.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


l.,leg.
legitima, legitimus


laborans
lijdend aan (een ziekte)
laborator
arbeider, werkman, dagwerker
labore suo vivens
die zijn brood verdient door zijn werk
lacticinator
melker
lacticinatrix
melkster
laesus
gewond
laesus a gallis
door de fransen gewond
laminarius
blikslager
languore, languoribus
door ziekten
lanifex, lanificis
wolwever, rasmaker, tiereteinmaker, lakenbereider, lakenwever, fabrikant vangeweven stoffen, wolkammer, wolkaarder
lanifilator, lanifilitor,lanaefilitor
wolspinner
lanifilitrix
wolspinster
lanio, lanitus
beenhouwer, slager, vleeshouwer
lanitonsor
wolscheerder
lapicida
steenhouwer
lapidarius
steenwerker, stenhouwer, steenbreker
lapis, lapidis
(van de) grafzerk
lapsator
wetter, slijper van wapens en gereedschap
lapsus
gevallen
largus, largusa, largusum
ruim, veel, overvloedig
lateralis
(bn) tot een zijlinie behorend
laterator
pannenbakker, steenbakker
latonius
steenkapper
latus, latusa, latusum
breeds, wijd
lectionum
lezing, het voorlezen
lectus
bed
legitima, legitimus
(bn) wettig, wettelijk, rechtmatig, billijk
legitimair
ik heb gewettigd
legitimare
wettigen
legitimarunt, legitimaverunt
zij hebben gewettigd
legitimatus
gewettigd
legitimatus est per subsequens matrimonium
is gewettigd door het daarop volgend huwelijk
lena
koppelaarster
leno
koppelaar
lenta tabe
door een langdurige tering
lesus
gewond
lethalis
dodelijk
lethargo
door slaapzucht
leuca
op twee mijl en half van hier)
levans
doopheffer
levantes
doopheffers
levator
doopheffer
levatrix
doophefster
levi morbo
na een lichte ziekte
levir
huwelijk met de kinderloze weduwe van iemands broeder
leviri, levirus
mans_ ook wel vrouwsbroeder (schoonbroer)
liber
(bn) vrij, ongebonden
libera, liberum
ongehuwd, ongetrouwd, echteloos
libera baronia
vrije rijksheerlijkheid
lber hic spectat ad ecclesiam...
dit register betreft de kerk van ...
liberi comitatu
uit de vrije rijksheerlijkheid (graafschap)
liber rationum
huishoudboekje, familiekroniek
libertus
(mil.) soldaat 1e klas
librarius
boekhandelaar
libri, liberi
de vrijen, kinderen
libripens,libripensator
waagmeester
licentia
vergunning
licentiatus medicinae
dokter
lictor
gerechtsdienaar, rakker, beulsknecht, politieagent, politiedienaar, deurwaarder, stokmeester, stokbewaarder, cipier
ligatus
echtgenoot, (bn) gehuwd, getrouwd
lignarius, faber lignarius
timmerman
linea
(geslachts)lijn, linie
linifex, linificis
linnenwever
linitextor
linnenwever
litterae dimissoriales
geloofsbrieven
litteris libertatis pastoris
met de vrijbrief van de pastoor
loco
in de plaats van, in wiens plaats
locumtenens centurionis superior
(mil.) 1e luitenant
locumtenens in pensione constitutus
(mil.) 2e luitenant op rust, (buiten dienst, gepensioneerd, op non-actief)
lorarius
zadelmeester
ludi magister
schoolmeester
lustratio
doop(sel)
lutheranus
luthers
lychnopoeus
kaarsemaker, kaarsentrekker, kaarsengieter