Nl:Fedora RPM

From Gramps
Jump to: navigation, search

De installatie pagina toont u hoe u een werkende versie van GRAMPS kunt downloaden en installeren in het OS van uw keuze. Voor de meeste gebruikers zal...

yum install gramps

alles doen wat nodig is voor de fedora distributie.

Deze pagina geeft een volledig andere methode die kan gebruikt worden door die gebruikers die een alternatieve versie van GRAMPS verkiezen. Deze methode kan zowel gebruikt worden om de SVN-versie te testen of om de laatste stabiele versie te installeren.


Ontwikkelings-rpm

Het is best mogelijk dat naast de standaard Fedora rpm er een nieuwe versie beschikbaar is in ontwikkelings-rpm.de rpm werkt bij de huidige kernversie van Fedora.

Stel dat u een werkende versie van GRAMPS geïnstalleerd hebt, dan kan u de ontwikkelings-rpm proberen te installeren.

yum --enablerepo=updates-testing update gramps
yum --enablerepo=development uodate gramps

hebt u echter nog geen versie van GRAMPS doe dan ... install ipv. update. Voor Fedora versies 6 en ouder, worden de ontwikkelingspaketten extras-development genoemd.

Via de broncode een rpm aan te maken

Een alternatieve methode is om de binaire rpm vanaf de broncode te bouwen. Dit laat toe om GRAMPS op te bouwen door gebruik te maken van de pakketversies die geïnstalleerd zijn. Om dit mogelijk te maken hebt u naast de GRAMPS bron ook een zogenaamd SPEC bestand nodig. Het eenvoudigste is om de meest recente GRAMPS bron RPM te downloaden (SRPM) via de Fedora pakketbibliotheken, het SPEC bestand op te halen, aan te passen voor de nieuwe versie en dan een nieuwe RPM proberen te bouwen.

De rpm bouwen

Bouw steeds pakketten als een normale gebruiker. Gebruik nooit uw root account om pakketten te bouwen. U bent gewaarschuwd!

Installeer indien nodig eerst een aantal gereedschappen.

su -c 'yum install rpmdevtools'

Draai vervolgens rpmdev-setuptree. Dit zal in de achtergrond een boomstructuur 'rpmbuild/' aanmaken in de thuismap van de gebruiker (anders zou deze boomstructuur aangemaakt worden in usr/src/redhat)

Download de meest recente via de Fedora bibliotheken.

rpm iv gramps-XXX.src.rpm

Kopieer de recentste versie van de GRAMPS bron naar de rpmbuild/SOURCES map.

cp gramps-YYY.tar.gz /home/user/rpmbuild/SOURCES/

Pas rpmbuild/SPECS/gramps.spec aan met behulp van uw vertrouwde teksteditor. Verander Version in het gepaste versienummer. Verander Source0 om naar uw GRAMPS-YYY.tar.gz te verwijzen (Mogelijk is dit al automatisch gebeurd indien u de versie juist hebt aangepast). Om te vermijden dat uw eigen gemaakte versie niet meer onderscheiden kunnen worden van de officiële versies, gebruikt u best een unieke en eigen benaming in Release. In het voorbeeld nemen we aan dat u Gramps 3.28 wenst te bouwen. u gebruikt hier een eigen mijn tag. U hebt bovendien gramps-3.28.tar.gz naar de map SOURCES verplaatst. Dan zou het SPEC-bestand er zo moeten uitzien.

Name:      gramps
Version:    3.28
Release:    1mijn%{?dist}
...
URL:      http://gramps.sourceforge.net/
Source0:    http://download.sourceforge.net/%{name}/%{name}-%{version}.tar.gz
...

Meer informatie over dit SPEC-bestand vindt u in de volgende sectie.

Sla het SPEC-bestand op en probeer de kit te bouwen met

rpmbuild -ba /home/user/SPECS/gramps.spec

Het is best mogelijk dat er nog enkele kleine aanpassingen nodig zijn om het bouwproces te voltooien.

Bouwproblemen

Het bouwen kan afgebroken worden op fouten.... Ontbrekende afhankelijke pakketten nodig: het kan zijn dat er pakketten ontbreken die essentieel zijn voor het bouwen (heb je al paketten 'gebouwd' op deze computer?)

Bovenover de normale bouwpaketten zijn volgende bijkomende paketten strikt nodig om de gramps-rpm aan te maken: desktop-file-utils, gettext, perl-XML-Parser, gnome-python2-canvas, gnome-python2-gconf, gnome-vfs2-devel, pygtk2-libglade, python-devel, scrollkeeper, en gnome-doc-utils

Fouten zoals unpackaged files : De oplossing zal van vele omstandigheden afhangen en er zijn geen eenvoudige antwoorden. Maar lees de foutboodschap aandachtig, kopieer het belangrijkste deel en zoek verder op het net. De kans is vrij groot dat andere gebruikers dit ook al meegemaakt hebben en een oplossing gevonden is. Indien dit echter geen succes heeft kun je nog altijd de postlijsten eens raadplegen: mailing lists.

 • voeg de volgende lijn toe bovenaan het spec-bestand, /usr/src/redhat//SPEC/gramps.spec: %define _unpackaged_files_terminate_build 0. Dit is een tijdelijke oplossing voorgesteld door: [1]. Denkt eraan, het bestand moet nog steeds ingepakt worden, maar het bouwproces wordt nu niet onderbroken, tenzij de volgende fout het proces afbreekt. Maar je bent nu waarschijnlijk een stuk verder in de oplossing of je kan je vraag verduidelijken ;-)

Een rpm bouwen vanaf SVN

Caveat emptor:

 • Some assumptions have been made here, the prime one being that you have any needed devel packages installed, and therefore a system that can actually build from source. If you don't have one - yet - then continue on and hopefully your system will give enough clues so that you can get to the final stage, and build an rpm. (Ah! and please update this page to suit, or notify the mailing list).
 • A secondary assumption is that your happy to install over your existing gramps installation? This is the SVN (bleeding edge) package and things may break. The flip side to that problem is that once they're reported they'll be fixed and goodness will prevail!
 • And with that in mind, backup your database first. Don't work on that which is irreplacable.
  • Happy Bug Hunting!

If this is the first build on this machine then the following installation may be required, to install the build environment in the users directory. su -c 'yum install rpmdevtools'

then login as a 'normal' user and run rpmdev-setuptree . This will silently create the 'rpmbuild/' tree in the users home directory (instead of using usr/src/redhat). In addition the dependencies listed above (under 'Problems with the build' need to be installed. Once this is done the gramps build can proceed.

The following acts out the build process for the 2.2.5 pre-release from SVN.

svn co https://svn.sourceforge.net/svnroot/gramps/trunk/gramps2

mv gramps2 gramps-2.2.5 && cd gramps-2.2.5

./autogen.sh

Indien dit niet lukt met een fout zoals : which: no gnome-autogen.sh volgt de gegeven raad en doe su -c 'yum -y install gnome-common'

Indien ook dit niet lukt met...

checking for intltool >= 0.25...
 testing intltoolize... not found.
...
...
...
Checking for forbidden M4 macros...
***Error***: some autoconf macros required to build gramps
 were not found in your aclocal path, or some forbidden
 macros were found. Perhaps you need to adjust your
 ACLOCAL_FLAGS?

gebruik dan su -c 'yum -y install intltool'

In mijn geval werden de volgende stappen nu correct en zonder verdere onderbreking uitgevoerd, met uitzondering van de volgende suggestie

Please add the files
 codeset.m4 gettext.m4 glibc21.m4 iconv.m4 isc-posix.m4 lcmessage.m4
 progtest.m4
from the /usr/share/aclocal directory to your autoconf macro directory
or directly to your aclocal.m4 file.
You will also need config.guess and config.sub, which you can get from
ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/config/.

Dit heb ik genegeerd, en blijkbaar zonder gevolgen.

De resulterende map moet dan verpakt worden als gramps-2.2.5.tar.gz

cd ../

tar cvf - gramps-2.2.5 | gzip -f9 > gramps-2.2.5.tar.gz

mv gramps-2.2.5.tar.gz /home/<user>/rpmbuild/SOURCES/

cd /home/<user>/rpmbuild/

su -c 'rpmbuild -bb SPECS/gramps.spec' waarbij gramps spec dit bestand is.

But first a word about the spec file, this one works for 2.2.4 and 2.2.5 on fedora core 6, it may not work on other versions/releases - whatever. If it doesn't see above (ie: don't despair, go looking and try to solve the problem, if you succeed then modify the spec - both yours and the one on this page - to suit. If you don't succeed, then ask as per the suggestion above.) This spec file is a minor adaption of the one used by the fedora extras maintainers and has been extracted from the source file gramps-2.2.4-3.fc7.src.rpm. There may be a more up todate file in a newer src package?

Name:      gramps
Version:    2.2.5
Release:    1%{?dist}
Summary:    Genealogical Research and Analysis Management Programming System

Group:     Applications/Productivity
License:    GPL
URL:      http://gramps.sourceforge.net/
Source0:    http://download.sourceforge.net/%{name}/%{name}-%{version}.tar.gz
BuildRoot:    %{_tmppath}/%{name}-%{version}-%{release}-root-%(%{__id_u} -n)
BuildArch:	noarch

BuildRequires: desktop-file-utils
BuildRequires: gettext
BuildRequires:	perl(XML::Parser)
BuildRequires: gnome-python2-canvas
BuildRequires: gnome-python2-gconf
BuildRequires: gnome-vfs2-devel
BuildRequires: pygtk2-libglade
BuildRequires: python-devel
BuildRequires: scrollkeeper
BuildRequires:	gnome-doc-utils

Requires:    gnome-python2-canvas
Requires:    gnome-python2-gconf
Requires:    gnome-python2-gnomevfs
Requires:    gnome-python2
Requires:	gnome-python2-gnomeprint
Requires:	gnome-python2-gtkspell
Requires:    ImageMagick
Requires:	freefont
Requires:    pygtk2
Requires:    pygtk2-libglade
Requires:    rcs
Requires:	python-reportlab
Requires:	graphviz

Requires(pre): 	GConf2
Requires(post): desktop-file-utils
Requires(post): scrollkeeper
Requires(post): GConf2
Requires(preun): GConf2
Requires(postun): desktop-file-utils
Requires(postun): scrollkeeper


%description
gramps (Genealogical Research and Analysis Management Programming
System) is a GNOME based genealogy program supporting a Python
based plugin system.


%prep
%setup -q


%build
%configure --disable-schemas-install --disable-scrollkeeper --disable-mime-install
make


%install
rm -rf ${RPM_BUILD_ROOT}
%makeinstall GNOME_DATADIR="${RPM_BUILD_ROOT}%{_datadir}"
#Remove duplicate doc
rm -f ${RPM_BUILD_ROOT}%{_datadir}/%{name}/COPYING

mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/icons/hicolor/48x48/apps/
cp -p $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/images/%{name}.png $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/icons/hicolor/48x48/apps/

%find_lang %{name}

desktop-file-install --vendor fedora --delete-original \
 --dir ${RPM_BUILD_ROOT}%{_datadir}/applications  	\
 ${RPM_BUILD_ROOT}%{_datadir}/applications/%{name}.desktop


%clean
rm -rf ${RPM_BUILD_ROOT}


%pre
if [ "$1" -gt 1 ]; then
  export GCONF_CONFIG_SOURCE=`gconftool-2 --get-default-source`
  gconftool-2 --makefile-uninstall-rule \
    %{_sysconfdir}/gconf/schemas/%{name}.schemas >/dev/null || :
fi


%post
export GCONF_CONFIG_SOURCE=`gconftool-2 --get-default-source`
gconftool-2 --makefile-install-rule \
  %{_sysconfdir}/gconf/schemas/%{name}.schemas > /dev/null || :
scrollkeeper-update -q -o %{_datadir}/omf/%{name} || :
update-desktop-database &> /dev/null ||:
update-mime-database %{_datadir}/mime &> /dev/null || :
touch --no-create %{_datadir}/icons/hicolor || :
%{_bindir}/gtk-update-icon-cache --quiet %{_datadir}/icons/hicolor || :


%preun
if [ "$1" -eq 0 ]; then
  export GCONF_CONFIG_SOURCE=`gconftool-2 --get-default-source`
  gconftool-2 --makefile-uninstall-rule \
    %{_sysconfdir}/gconf/schemas/%{name}.schemas > /dev/null || :
fi


%postun
scrollkeeper-update -q || :
update-desktop-database &> /dev/null ||:
update-mime-database %{_datadir}/mime &> /dev/null || :
touch --no-create %{_datadir}/icons/hicolor || :
%{_bindir}/gtk-update-icon-cache --quiet %{_datadir}/icons/hicolor || :


%files -f %{name}.lang
%defattr(-,root,root,-)
%doc AUTHORS COPYING COPYING-DOCS FAQ NEWS TODO
%{_bindir}/%{name}
%{_datadir}/%{name}/
%{_datadir}/applications/fedora-%{name}.desktop
%{_datadir}/application-registry/%{name}.applications
%{_datadir}/omf/%{name}/
%{_datadir}/mime/packages/%{name}.xml
%{_datadir}/mime-info/*
%{_datadir}/icons/hicolor/48x48/apps/%{name}.png
%{_datadir}/icons/gnome/48x48/mimetypes/*.png
%{_datadir}/icons/gnome/scalable/mimetypes/*.svg
%{_datadir}/pixmaps/%{name}.png
%{_sysconfdir}/gconf/schemas/%{name}.schemas
%{_mandir}/man1/%{name}.1.gz
%{_datadir}/gnome/help/%{name}/


%changelog
* Wed Dec 27 2006 Brian Pepple <bpepple@fedoraproject.org> - 2.2.4-3
- Add requires on gnome-python2-gtkspell & freefont.

* Tue Dec 26 2006 Brian Pepple <bpepple@fedoraproject.org> - 2.2.4-2
- Add gramp.png to files.

* Tue Dec 26 2006 Brian Pepple <bpepple@fedoraproject.org> - 2.2.4-1
- Update to 2.2.4.

* Fri Dec 8 2006 Brian Pepple <bpepple@fedoraproject.org> - 2.2.3-2
- Rebuild against new python.

* Mon Nov 27 2006 Brian Pepple <bpepple@fedoraproject.org> - 2.2.3-1
- Update to 2.2.3.
- Add scalable mimetype icons to files section.

* Sat Nov 4 2006 Brian Pepple <bpepple@fedoraproject.org> - 2.2.2-1
- Update to 2.2.2.
- Add scriptlet for gtk+ icon cache.
- Disable scrollkeeper & mime-install in configure.
- Simplify files since we are no longer ghosting *.pyo files.
- Drop X-Fedora desktop category.
- Add BR on gnome-doc-utils.

* Wed Sep 6 2006 Brian Pepple <bpepple@fedoraproject.org> - 2.0.11-5
- Don't ghost *.pyo files.

* Sat Sep 2 2006 Brian Pepple <bpepple@fedoraproject.org> - 2.0.11-4
- Rebuild for FC6.
- Remove requires on python, it's no longer needed.
- Use --disable-schemas-install to config.
- Add BR for perl(XML::Parser).

* Mon May 1 2006 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.11-3
- Update to 2.0.11.
- Drop INSTALL, README & ChangeLog documentation.
- Ghost .pyo files.

* Sat Mar 11 2006 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.10-3
- Remove Utility category from desktop file.
- Update scriptlets.

* Tue Feb 28 2006 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.10-2
- Update to 2.0.10.

* Thu Feb 16 2006 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.9-6
- Remove unnecessary BR (gnome-python2-gnomevfs, pygtk2, gnome-python2, GConf2). 

* Mon Feb 13 2006 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.9-5
- rebuilt for new gcc4.1 snapshot and glibc changes

* Sat Jan 28 2006 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.9-4
- Add require for shared-mime-info.
- Remove mime.cache.
- Use python-abi.

* Wed Dec 14 2005 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.9-3
- Add requires for gnome-python2-gnomeprint.

* Tue Dec 13 2005 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.9-2
- Make noarch. (#170974)
- Update to 2.0.9.

* Wed Sep 7 2005 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.8-2
- Update to 2.0.8.

* Wed Aug 17 2005 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.6-3
- Specify ver for python-reportlab.

* Mon Aug 15 2005 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.6-2
- Update to 2.0.6.
- Bump minimum ver for python.
- Add requires for python-reportlab & graphviz for reports.

* Wed Jul 6 2005 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.5-1
- Update to 2.0.5.

* Wed Jun 29 2005 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.4-1
- Update to 2.0.4.

* Sat Jun 18 2005 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.3-1
- Update to 2.0.3.
- Add dist tag.

* Sat May 21 2005 Brian Pepple <bdpepple@ameritech.net> - 2.0.0-1
- Update to 2.0.0.
- Add mime info.
- Use more macros.

* Fri Apr 7 2005 Michael Schwendt <mschwendt[AT]users.sf.net>
- rebuilt

* Sun Feb 06 2005 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com - 1.0.10-1
- 1.0.10.

* Sun Nov 28 2004 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com - 1.0.8-3
- Version bump.

* Sat Nov 13 2004 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com - 1.0.8-0.fdr.2
- Spec cleanup.

* Sat Nov 06 2004 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com - 1.0.8-0.fdr.1
- 1.0.8.

* Wed Aug 18 2004 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:1.0.7-0.fdr.1
- Update to 1.0.7.

* Sat Jul 31 2004 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:1.0.5-0.fdr.1
- Update to 1.0.5.

* Wed Jul 21 2004 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:1.0.4-0.fdr.1
- Update to 1.0.4.

* Thu Apr 22 2004 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:1.0.3-0.fdr.1
- Update to 1.0.3.

* Tue Apr 20 2004 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:1.0.2-0.fdr.2
- Dropped unneccessary BuildReqs.
- Removed Requires(foo,bar) notation.

* Tue Apr 13 2004 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:1.0.2-0.fdr.1
- Update to 1.0.2.
- Using upstream desktop entry.

* Sat Feb 28 2004 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:1.0.1.0-0.fdr.1
- Update to 1.0.1.

* Mon Jan 12 2004 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:0.98.0-0.fdr.1
- Update to 0.98.0.

* Sat Nov 22 2003 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:0.95-0.fdr.5
- dropped smp_mflags.

* Fri Nov 21 2003 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:0.95-0.fdr.4
- Req gnome-python2.

* Mon Nov 17 2003 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:0.95-0.fdr.3
- BuildReq gnome-python2.

* Mon Nov 10 2003 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:0.95-0.fdr.2
- Modifications to desktop entry.
- Reqs ImageMagick and rcs.

* Fri Oct 10 2003 Phillip Compton <pcompton[AT]proteinmedia.com> - 0:0.95-0.fdr.1
- Initial RPM release.

Om nu het gebouwde correct te installeren:

su -c 'yum localinstall /home/<user>/rpmbuild/RPMS/noarch/gramps-2.2.5-1.noarch.rpm'

of gebruik misschien localupdate? (zie man yum)

su -c 'yum localupdate /home/<user>/rpmbuild/RPMS/noarch/gramps-2.2.5-1.noarch.rpm'

Om tijdelijk het ondertekeningsproces te omzeilen, moet je in /etc/yum.conf de gpgcheck op 0 zetten.

#gpgcheck=1
gpgcheck=0

en het bestand uiteraard naar zijn oorspronkelijke staat brengen na hhet installatieproces..

Zie ook

An alternative? spec file dags spec - 2.2.3

Om een rpmbuild te doen als normale gebruiker HOWTO: How to create rpmbuild directory, en RPM Building as a User