Nl:Gramps 5.1 Wiki Handleiding - Filters

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Dit deel geeft een overzicht van alle filterregels die momenteel beschikbaar zijn. Al deze regels zijn beschikbaar om in eigengemaakte filters te kunnen gebruiken. De regels worden opgesomd per categorie.

Filteren tegenover zoeken

Fig. 1. De zoekfunctie

Er zijn twee manieren om gegevens te vinden in Gramps: zoeken en het gebruik van een filter. In de schermen van de personen of families bijvoorbeeld wordt in de bovenste balk een zoekfunctie getoond. Filters kunnen in combinatie met een zoekopdracht worden gebruikt of enkel met filters in de zijbalk of onderste balk onder de vorm van Gramplets. De zoekmogelijkheid in de bovenste balk wordt enkel getoond als via het -->Scherm de zijbalk niet actief is.

Zoeken en filteren werken totaal verschillend en het daarom nuttig om de verschillen te begrijpen:

 • Zoeken - door een zoekopdracht te starten via de bovenste balk wordt het gegevensbestand nagekeken zoals de gegevens verschijnen in de rijen en de kolommen op het scherm. Stel u heeft het naamformaat in voorkeuren vastgelegd als "Achternaam, Voornaam", dan kunt u namen zoeken zoals "Janssens, A". Alle overeenkomstige rijen zullen dan getoond worden. Verandert u het naamformaat dan kunt u daar op zoeken (met als voorbeeld "Jan Peeters"). Deze zoekfunctie is waarschijnlijk de functie die u het meest zult gebruiken omdat ze eenvoudig te begrijpen is, ook al zijn er een aantal beperkingen (zie hieronder).


Fig. 2. De filterfunctie
 • Filter - filters gebruiken een complexer systeem. Ze zijn niet gelimiteerd tot wat er op het scherm te zien is. Ze bekijken de werkelijke en niet enkel de schermgegevens.

De naamfilter zal proberen om een overeenkomst te vinden in elk van de naamvelden (zowel voornaam, familienaam, prefix, enzovoort), maar enkel een naamveld per naam. Dus u kunt een overeenkomst vinden in de voornaam, maar niet in de voornaam en de achternaam samen. Bijvoorbeeld u filtert op "Jan", dan zult u overeenkomsten vinden met de voornaam "Jan" maar ook de personen met de familienaam "Janssens". Maar filteren op een combinatie van achternaam en voornaam dus niet. Filters worden aangemaakt en beheerd via het menu Bewerken --> Aanpassen ...filter ( het type filter is afhankelijk van welk scherm geopend is) of via een Gramplet in de speciale zijbalk of de onderste balk. Deze Gramplets laten toe om snel filters te gebruiken die werken zoals de zoekfunctie in de bovenste balk. Alle filters volgen de onderscheiden zoals hier uitgelegd.

Enkele bijkomende zaken:

 • Een filter doorzoekt ook alternatieve namen; de zoekfunctie zoekt enkel in de primaire naam (de naam op het scherm). Daarom kan het zijn dat indien u met een filter zoekt op "Peeters" u andere personen in de lijst ziet verschijnen die misschien op het eerste zicht geen overeenkomst hebben. Indien u echter naar de details van die persoon gaat kijken, zult u waarschijnlijk een alternatieve naam vinden waar "Peeters" wel in voorkomt.
 • Een filter kan werken met "reguliere uitdrukkingen"; Zo vindt u namen die beginnen met een "V" en eindigen op "eulen": "V.*eulen". Dit is niet mogelijk met de zoekfunctie van de bovenste balk.
 • Een zoekopdracht zal enkel zoeken in wat zichtbaar is. Is de naam te groot om in de lijst te kunnen zien, zult u deze naam niet vinden. Dit kan belangrijk zijn indien u een zoekopdracht start in het opmerkingenscherm bijvoorbeeld. Daarom is het beter om een filter te gebruiken voor opmerkingen en andere lange tekstvelden.
 • Alle filters zijn niet-hoofdlettergevoelig; "Schip" vindt dus "schip", "SCHIP" of "SchIP".

Hier vindt u meer informatie over het aanmaken van in de onderstaande voorbeelden.

De rest van deze pagina gaat over de filterfunctionaliteit.

Reguliere uitdrukkingen

Reguliere uitdrukkingen zijn een snelle en krachtige manier om tekst met een bepaald patroon te beschrijven. Daarom kunnen ze ook goed in filters worden benut. Belangrijk dat u in het filterscherm de controle-box Reguliere uitdrukkingen toepassen actief maakt. Stel u wenst een achternaam die begint met "V" en eindigt op "eulen" te zoeken. Wanneer u een reguliere uitdrukking gebruikt, zoekt u nu met ^V.*eulen:

 • De ^V geeft aan dat tekst moet starten met V
 • De . geeft aan dat gelijk welk karakter kan volgen (letter, cijfer of iets anders)
 • De * geeft aan nul of meer van het vorige (in dit geval gelijk welk karakter)
 • De eulen komt overeen met de exacte letters e, u, l, e en n in die volgorde.

Reguliere uitdrukkingen zijn zeer krachtig en er zijn vele opties en mogelijkheden. Gramps gebruikt Python en dus ook de uitdrukkingen eigen aan deze programmeertaal.

spaties - De uitdrukking "spaties" wordt gebruikt voor één of meerdere karakters die u niet kunt zien weer te geven. Denk aan tabs, spaties en aangeven van een nieuwe lijn.

Er zijn een aantal karakters die in reguliere uitdrukkingen een speciale betekenis hebben:

. ^ $ * + ? { } [ ] \ | ( )

Hier volgt de beschrijving:

 • '.' komt overeen met elk karakter (letter, cijfer of iets anders)
 • '^' komt overeen met het begin van de tekst
 • '$' komt overeen met het einde van de tekst
 • '*' komt overeen met nul of meer van het vorige item
 • '+' komt overeen met één of meer van het vorige item
 • '?' komt overeen met nul tot één van het vorige item (maakt het item optioneel)
 • '{' - geeft het aantal overeenkomsten aan
 • '}' - einde van het aantal overeenkomsten
 • '[' - begin van een set
 • ']' - einde van deze set
 • '\' - volgende karakter is een speciale sequentie
 • '|' - of
 • '(' - begin van een groep
 • ')' - einde van een groep

Sommige speciale sequenties die beginnen met '\' stellen een voorgedefinieerde verzamelingen van karakters voor die vaak gebruikt worden, zoals de verzamling van cijfers. Of nog een verzameling van alles wat geen spatie is. Dit zijn een aantal van de vaakst gebruikte speciale reeksen :

 • \d komt overeen met gelijk welk decimaal cijfer; dit is een equivalent van de klasse [0-9].
 • \D komt overeen met gelijk welk karakter dat geen cijfer is; dit is een equivalent van de klasse [^0-9].
 • \s komt overeen met gelijk welk spatiekarakter; dit is een equivalent van de klasse [ \t\n\r\f\v].
 • \S komt overeen met gelijk welk karakter dat geen spatie is; dit is een equivalent van de klasse [^ \t\n\r\f\v].
 • \w komt overeen met gelijk welk alfanumeriek karakter; dit is een equivalent van de klasse [a-zA-Z0-9_].
 • \W komt overeen met gelijk welk karakter dat geen alfanumeriek karakter is; dit is een equivalent van de klasse [^a-zA-Z0-9_].

De meest ingewikkelde herhaling is {m,n}, waar m en n gehele getallen zijn. Deze herhaling betekent er moeten tenminste m herhalingen zijn en niet meer dan n herhalingen.

Groepen en sets

Groepen worden aangegeven met de '(', ')' metakarakters. '(' en ')' hebben bijna dezelfde betekenis als in wiskundige uitdrukkingen.; ze groeperen de uitdrukkingen die tussen de ronde haakjes staan. Bovendien kunt u de groepsinhoud ook herhalen met de kwantor *, +, ? of {m,n}. Bijvoorbeeld (ab)* zal alle overeenkomsten van 'ab' vinden van nul tot meerdere keren.

Sets worden aangegeven met de '[' en ']' metakarakters.

U kunt groepen bekijken als een lijst van alternatieven gescheiden door het '|' metakarakter. Hierbij ieder alternatief bestaat uit één, meerdere of geen karakters. Sets zijn een lijst van alternatieven waar ieder alternatief één enkel karakter is.

Voorbeelden

 • ^B.*ship$ - vindt alle tekst die met een 'B' start, gevolgd wordt door alles en eindigt op 'ship'.
  • overeenkomsten met: Blankenship, Blueship, Beeship
  • geen overeenkomst met: Blankenships
 • ^B.*ship - vindt alle tekst die met een 'B' start, gevolgd wordt door alles en eindigt op 'ship' (er kunnen andere karakters volgen).
  • overeenkomst met: Blankenship, Blankenships, Blueship, Blueshipman, Beeship, Beeshipness
  • geen overkomst met: Blankenschips

Normale variaties van een familienaam

 • eerste voorbeeld:

Erikson Eriksson Ericson Ericsson Erickson Ericksson Erichson Erichsson

worden alle gevonden met de uitdrukking

 Eri(ch|ck|k|c)(ss|s)on


 • verklaring:

Eri = Eri

(ch|ck|k|c) = een groepsovereenkomst ch, ck, k of c. De uitdrukking probeert eerst de langste overeenkomst uit

(ss|s) = groepsovereenkomst ss of s. De uitdrukking probeert eerst de langste overeenkomst uit

on = on


 • tweede voorbeeld:

Bainbricke Bainbridge Bainbrig Bainbrigg Bambridge Banbrig Banbrige Baynbrige

worden alle gevonden met de uitdrukking

 Ba(in|yn|m|n)bri(dge|cke|g(g|e|))


 • verklaring

Ba = Ba

(in|yn|m|n) = groepsovereenkomst in, yn, m of n. De uitdrukking probeert eerst de langste overeenkomst uit

bri = bri

(dge|cke|g(g|e|)) = groepsovereenkomst dge, cke of (g met g, g met e of g zonder iets)


 • derde voorbeeld:

nairaud nairault naireaud nayrault nesrau nesrault nesreau nesreaud noirau noiraud noirauld noirault noiraut noiraux noireau noireaud noireault noireaut noirraux noirreau noirreaud nouarault noyraud noyrault

worden alle gevonden met de uitdrukking

 n(es|oua|oai|o[iya]|a[iy])r(r|)(on|((e|)au(x|t|d|lt|)))


 • verklaring

n = n

(es|oua|oai|set1|set2) = groepsovereenkomst es, oua, oai, set1 or set2

set1 is o[iya] = set-overeenkomst o EN i, y of a. Met andere woorden oi, oy or oa

set2 is a[iy] = set-overeenkomst a EN i of y. Dus: ai of ay

r = r

(r|) = groepsovereenkomst r or nothing

(on|(subgroup1) = groepsovereenkomst on or subgroup1.

subgroup1 groepsovereenkomst (subgroup2 au subgroup3)

subgroup2 is (e|) = groepsovereenkomst e of niets

au = au

subgroup3 is (x|t|d|lt) = groepsovereenkomst x, t, d or lt

Testen van een reguliere uitdrukking

Voor het uittesten van een reguliere uitdrukking vindt u online oplossingen via Google. Of kijk eens bij http://gskinner.com/RegExr/ . Deze tester is eenvoudig en handig om mee te werken.

Eigengemaakte filters opstellen

Gnome-important.png
Migratie met aangepaste regels

Om ongewenste effecten na een grote programma-aanpassing (vb. van versie 3.2.x naar versie 5.1.x) te vermijden, kunnen we indien nodig manueel een kopie maken van het bestand custom_filter.xml uit de Gramps-gebruikersmap naar de map gramps_version_number of in geval van de laatste versie dus gramps34.

Fig. 3. Filters aanmaken

Met de filterdialoog kunt u eigengemaakte filters opstellen die kunnen gebruikt worden om personen te selecteren. Deze selectie kan dan gebruikt worden in verslagen, exportbestanden en andere gereedschappen en hulpmiddelen. Dit is in feite een zeer krachtig gereedschap voor genealogische analyse. Wanneer u de dialoog om de filters te bouwen opstart, krijgt u een lijst te zien van alle reeds door u aangemaakte filters. De lijst bevat de naam van de filter en een eventuele opmerking. De lijst is specifiek: bij de personenfilters krijgt u enkel een lijst met personenfilters. Door op de + knop te klikken kunt u een nieuw filter toevoegen. Indien er reeds filters werden aangemaakt, kunt u die met de icoontjes rechts van de lijst: het geselecteerde filter bewerken, een kloon maken van de geselecteerde filter, het geselecteerde filter testen of het geselecteerde filter verwijderen. alle getoonde filters worden automatisch opgeslagen samen met uw gegevensbestand en zijn dan ook voor volgende Gramps-sessies beschikbaar.


Gramps-notes.png
Filteraanpassingen

De gemaakte wijzigingen hebben pas effect nadat het venster gesloten werd met de Sluiten knop.

Door op de + knop te klikken wordt een Filter bepalen dialoog getoond. Deze dialoog bevat drie onderdelen:

 • Definitie:
  • Naam: geef hier een naam op voor uw nieuwe filter in dit ingaveveld.
  • Opmerkingen: Vul hier opmerkingen in die het mogelijk maken om ook later te weten waarvoor u de filter opstelde.
 • Regellijst: Hier vult u de regels van het filter in. U kunt met de STOCK_ADD knop regels toevoegen. U kunt zoveel regels toevoegen als u verkiest. De lijst bevat een Naam en Waarden voor de regel. Indien er al regels zijn toegevoegd kunt u deze verwijderen met STOCK_REMOVE of aanpassen met STOCK_EDIT.
 • Opties: Hier kiest u uit het uitvalmenu:
  • Alle regels moeten gelden
  • Er moet minstens één regel gelden
  • Slechts één regel geldt

Als er slecht één regel is, dan is de keuze niet van toepassing.

Eén controle-box: met Resultaten die niet door het filter komen, kunt u filterregels omkeren. Stel dat uw filter de regel bevat "heeft een gemeenschappelijke voorouder met <persoon>", dan zal door het aanklikken van de controle-box iedereen gevonden worden die geen gemeenschappelijke voorouders heeft met <persoon>.

Door op de STOCK_ADD knop te klikken wordt de dialoog Regel toevoegen getoond:

Fig. 4. Regel toevoegen

In de ruimte links worden in een boomstructuur alle beschikbare regels volgens bepaalde categorieën getoond. Door op de pijltjes naar rechts te klikken, wordt meer detail getoond. Wanneer voor een bepaalde categorie, alle beschikbare regels worden getoond, kunt u door op een regel te klikken, rechts meer details zien.

 • Geselecteerde regel: bijvoorbeeld: Personen met <aanduiding>
 • Beschrijving: Vindt alle personen waarvan de aanduiding een bepaalde waard heeft.
 • Waarden: Hier kan soms een waarde ingevuld worden : hier het aanduidingstype met een keuzemenu: " ", "nog te doen" en "voltooid"

Bent u tevreden met de opgestelde regels, dan klikt u op de OK knop. Later kunt u deze regel(s) nog bewerken of volledig verwijderen.


Tango-Dialog-information.png
Tip

Een vroeger aangemaakte filter kunt u ook als regel gebruiken. Dit geeft u bijna onbegrensde mogelijkheden in het opstellen van de selectiecriteria die dan in de meeste verslagen, exportformaten en zelfs in sommige gereedschappen (zoals persoonlijke gebeurtenissen vergelijken) gebruikt kunnen worden.


U kunt enkel de volledige filter opslaan indien u een nieuwe naam kiest. Anders is de OK knop niet actief.

Welke filters zijn beschikbaar in welk scherm?

Afhankelijk van in welk scherm u zich bevindt, zijn er verschillende filters beschikbaar.

Persoons-, Relatie- en Stamboomscherm

Afstammelingenfilters

Deze categorie bevat de volgende regels die personen zoeken op basis van hun afstammingsrelatie tot andere personen:

 • Afstammelingen van <persoon>: Vindt alle afstammelingen van de opgegeven persoon. De controle-box laat toe om de oorspronkelijk persoon bij te voegen. Dit kan handig zijn voor het opstellen van verslagen. U kunt ofwel een 'ID' in het tekstveld invoeren of via de knop Selecteren... een persoon uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zal de 'ID' in het tekstveld getoond worden, nadat de keuze gemaakt is. Waarde: ID
 • Afstammende familieleden van <persoon>: Vindt personen die afstammeling zijn, of de echtgenoot van een afstammeling van de opgegeven persoon. De controle-box laat toe om de oorspronkelijk persoon bij te voegen. Dit kan handig zijn voor het opstellen van verslagen. U kunt ofwel een 'ID' in het tekstveld invoeren of via de knop Selecteren... een persoon uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zal de 'ID' in het tekstveld getoond worden, nadat de keuze gemaakt is. Waarde: ID
 • Is een afstammeling van een persoon, niet meer dan N generaties verwijderd: Vindt personen die afstammeling zijn van de opgegeven persoon, niet meer dan N generaties verwijderd. Met deze regel kunt u bijvoorbeeld met een waarde 2 voor het aantal generaties de kinderen en de kleinkinderen matchen maar niet de achterkleinkinderen enzovoort van de opgegeven persoon. U kunt ofwel een 'ID' in het tekstveld invoeren of via de knop Selecteren... een persoon uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zal de 'ID' in het tekstveld getoond worden, nadat de keuze gemaakt is.Waarde: ID en Aantal generaties: standaard: 1.
 • IS een afstammeling van een persoon, tenminste N generaties verwijderd: Vindt personen die afstammeling zijn van de opgegeven persoon, tenminste N generaties verwijderd. Met deze regel kunt u bijvoorbeeld met een waarde 2 voor het aantal generaties de kleinkinderen, achterkleinkinderen enzovoort matchen maar niet de kinderen van de opgegeven persoon. U kunt ofwel een 'ID' in het tekstveld invoeren of via de knop Selecteren... een persoon uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zal de 'ID' in het tekstveld getoond worden, nadat de keuze gemaakt is. Waarde: ID en Aantal generaties: standaard: 1.
 • Is een afstammeling van resultaat van <filter>: Vindt personen die afstammeling zijn van iemand gevonden via een filter. In het tekstveld kunt u een keuze maken uit de filters. Klik op het veld om via het menu een keuze te maken. Waarde: Filternaam.

Algemene filters

Bevat de volgende algemene filters:

 • Iedereen: Vindt alle personen in het gegevensbestand. Dit heeft als filter weinig zin, maar is enkel bedoeld voor testdoeleinden.
 • Mannen: Vindt alle mannen
 • Personen die uit het <filter> komen: Vindt personen die uit een bepaalde filter komen. In het tekstveld kunt u een keuze maken uit de filters. Klik op het veld om via het menu een keuze te maken. Waarden: Filternaam.
 • Personen die waarschijnlijk in leven zijn: Vindt personen zonder doodsindicatie die niet te oud zijn. Waarde: Op datum: .
 • Personen met <id>: Vindt personen met de opgegeven 'ID'. Waarden : ID: De regel geeft enkel een overeenkomst indien de ID exact overeenkomt. U kunt ofwel een 'ID' in het tekstveld invoeren of via de knop Selecteren... een persoon uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zal de 'ID' in het tekstveld getoond worden, nadat de keuze gemaakt is.
 • Personen met <Id> die voldoen aan een reguliere uitdrukking: Vindt personen waarvan de Gramps ID voldoet aan een reguliere uitdrukking die u kunt invoeren in het tekstveld. Waarde: Reguliere uitdrukking.
 • Personen met <aantal> LDS-gebeurtenissen: Vindt personen met een bepaald aantal LDS-gebeurtenissen. Waarden: Aantal gevallen: standaard 0 en Getal moet zijn: groter dan/minder dan/gelijk aan.
 • Personen met <aantal> adressen: Vindt personen met een bepaald aantal persoonlijke adressen. Waarden: Aantal gevallen: standaard 0 en Getal moet zijn: groter dan/minder dan/gelijk aan.
 • Personen met <aantal> associaties: Vindt personen met een bepaald aantal associaties. Waarden: Aantal gevallen: standaard 0 en Getal moet zijn: groter dan/minder dan/gelijk aan.
 • Personen met <aantal> media: Vindt personen met een bepaald aantal items in de galerij. Waarden: Aantal gevallen: standaard 0 en Getal moet zijn: groter dan/minder dan/gelijk aan.
 • Personen met <aantal> notities: Vindt personen met een bepaald aantal notities. Waarden: Aantal gevallen: standaard 0 en Getal moet zijn: groter dan/minder dan/gelijk aan.
 • Personen met aanduiding: privé: Vindt alle personen die aangegeven zijn als privé.
 • Personen met bladwijzers: Personen op de lijst met bladwijzers zoeken.
 • Personen met de <bijnaam>: Personen met een bijnaam zoeken
 • Personen met de <naam>: Vindt personen met een bepaalde (deel van) naam. Er zijn elf tekstingavevelden beschikbaar waar u de gepaste informatie kunt invullen. Waarden:
  • Voornaam
  • Volledige familienaam
  • Titel
  • Achtervoegsel
  • Roepnaam
  • Bijnaam
  • Voorvoegsel
  • Enkelvoudige achternaam
  • Connectie
  • Patroniemen
  • Familiebijnaam

Controle-box om reguliere uitdrukkingen te gebruiken bij voor overeenkomsten.

 • Personen met de <tag>: Personen met een bepaalde tag zoeken: Waarde: Tag: kies uit de beschikbare tags via het uitvalmenu.
 • Personen met de type <naamoorsprong>: Personen met dezelfde naamoorsprong vinden. In het ingaveveld kunt u het oorsprongstype invullen. Enkele mogelijkheden: geërfd, geleend, overgenomen enzovoort. waarde: Oorsprongstype achternaam:.
 • Personen met een alternatieve naam: Personen met een alternatieve naam zoeken. Geen Waarde.
 • Personen met familie <kenmerk>: Vindt personen met een bepaald familiekenmerk. Twee ingavevelden: in het eerste veld maakt u een keuze via het uitvalmenu welk kenmerk u wilt zoeken en in het tweede veld geeft u dan de waarde aan. Waarden: Familiekenmerk: Identificatienummer, Aantal kinderen, ... .
 • Personen met het <naamtype>: Personen met het zelfde naamtype vinden. Maak een keuze uit: Geboortenaam of Getrouwde naam of Onbekend of Roepnaam. Waarde: Naamtype.
 • Personen met notities welke <reguliere uitdrukking> bevatten: Vindt personen van wie de notities tekst bevatten die met een reguliere uitdrukking overeenkomen. Waarde: Reguliere uitdrukking.
 • Personen met notities welke <deeltekenreeks> bevatten: Vindt personen van wie de notities tekst bevatten die met een deeltekenreeks overeenkomen. Waarde: Deeltekenreeks.
 • Personen met onbekend geslacht: Vindt alle personen wiens geslacht niet bekend is. Geen waarde.
 • Personen met een onbekende geboortedatum: Vindt personen zonder geboortedatum. Geen waarde.
 • Personen met een onbekende overlijdensdatum: Vindt personen zonder overlijdensdatum. Geen waarde.
 • Personen met onvolledige namen: Vindt personen wiens voornaam of achternaam ontbreekt. Geen waarde.
 • Personen met persoonlijk <kenmerk>: vindt personen met een bepaald persoonlijk kenmerk. Waarden: Persoonlijk kenmerk: Identificatienummer, Aantal kinderen, ... en een invoerveld voor de waarde in te geven.
 • Personen veranderd na <datum tijdstip>: Vindt alle personen die veranderd zijn sinds een bepaalde datum/tijdstip (jjj-mm-dd uu:mm:ss) of in een periode indien een tweede datum/tijdstip opgegeven is. Twee invoervelden. Waarden: Veranderd na:, maar voor:.
 • Personen waarvan de gebeurtenissen overeenkomen met <gebeurtenissenfilter>: Vindt personen die gebeurtenissen hebben die overeenkomen met een bepaald gebeurtenissenfilter. In het ingaveveld dient u de naam van de filter in te geven. Is enkel beschikbaar als er ook effectief gebeurtenissenfilters aanwezig zijn.
 • Personen waarvan de gegevens <deeltekenreeks> bevatten: Personen van wie de gegevens tekst bevat die met deeltekenreeks overeenkomt. Waarden: Deeltekenreeks -- Al of niet Hoofdlettergevoelig -- Exacte schrijfwijze toepassen -- al of niet een een reguliere uitdrukking toepassen.
 • Personen zonder aanduiding: privé: Vindt personen die niet aangegeven zijn als privé. Geen waarden.
 • Personen zonder relatie: Vindt personen die met geen enkel andere personen in het gegevensbestand een familierelatie hebben. Geen waarden.
 • Standaardpersoon: Vindt de standaardpersoon. Geen waarden.
 • Vrouwen: Vindt alle vrouwen. Geen waarden.

Citaat/bron filters

 • Personen met <aantal bronnen>: Personen met een bepaald aantal bronnen vinden. Twee ingavevelden. Het aantal gevallen: standaard 0 en Getal moet zijn: keuze uit: groter dan/gelijk aan/kleiner dan.
 • Personen met de <bron>: Vindt personen die een bepaalde bron hebben. U kunt ofwel een 'Bron-ID' in het tekstveld invoeren of via de knop Selecteren... een bron uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zal de 'Bron-ID' in het tekstveld getoond worden, nadat de keuze gemaakt is. Waarde: Bron-ID.
 • Personen met het <citaat>: Vindt personen die een citaat met een bepaalde waarde. Er zijn twee invoervelden en een keuzeveld. Het Volume/pagina of de Datum kan ingevuld worden. Kies ook het gepaste Zekerheidsniveau van het citaat.
 • Personen met tenminste een rechtstreekse bron >=><zekerheidsniveau>: Personen met tenminste een rechtstreekse bron met zekerheidsniveau zoeken. Kies het gepaste Zekerheidsniveau van de bron: Van Zeer laag tot Zeer hoog.

Familiefilters

Deze regelnaam bevat regels die personen zoeken op basis van hun familierelaties.

 • Deze personen hebben geen ouders: Vindt personen die kind zijn in een familie met minder dan twee ouders of, die geen kind zijn in een familie. Geen waarden.
 • Echtgenoten als resultaat van <filter>: Vindt personen getrouwd met iemand uit resultaat van filter. via het uitvalmenu kunt u een keuze maken. Enkel actief als er filters aangemaakt zijn.
 • Geadopteerde personen: Vindt personen die geadopteerd zijn. Geen waarden.
 • Is een broer/zus van resultaat van <filter>: Vindt personen getrouwd met iemand uit resultaat van filter: via het uitvalmenu kunt u een keuze maken. Enkel actief als er filters aangemaakt zijn.
 • Is een kind van resultaat van <filter>: Kinderen van personen gevonden via een filter. via het uitvalmenu kunt u een keuze maken. Enkel actief als er filters aangemaakt zijn.
 • Is een ouder van resultaat <filter>: Vindt personen die voorouder zijn van iemand gevonden via een filter: via het uitvalmenu kunt u een keuze maken. Enkel actief als er filters aangemaakt zijn.
 • Personen met de <relaties>: Vindt personen die een bepaalde relatie hebben. De regel geeft een overeenkomst als en slechts als alle niet lege velden gedeeltelijk overeenkomen met de relaties van de persoon. Om slechts één waarde te gebruiken, laat u de andere invoervelden leeg. Er zijn drie ingavevelden:
  • Aantal relaties
  • Relatietype: kies uit menu: Getrouwd, Onbekend, Gescheiden, Ongetrouwd
  • Aantal kinderen
 • Personen met de kinderen: Vindt personen met kinderen. Geen waarden.
 • Personen met meerdere huwelijksgegevens: Vindt personen die méér dan één echtgenoot hebben. Geen waarden.
 • Personen zonder huwelijksgegevens: Vindt personen die geen echtgenoot hebben. Geen waarden.

Gebeurtenissenfilters

Filters met regels die gebeurtenissen zoeken:

 • Families met onvolledige gebeurtenissen: Vindt personen waarvan de datum of de plaats van een gebeurtenis ontbreken. Dit geldt voor alle familiegebeurtenissen in al hun families.
 • Getuigen: Personen die getuigen zijn bij een bepaald type van gebeurtenis zoeken. Waarden: kies een type uit het uitvalmenu: bijvoorbeeld 'Geboorte'.
 • Personen met <geboortegegevens>: Vindt personen met bepaalde geboortegegevens. De regel heeft een overeenkomst zelfs indien de waarde slechts gedeeltelijk gelijk is. De regels zijn niet-hoofdletter gevoelig. Voorbeeld iedereen geboren in Zweden zal gevonden worden met de waarde "sw" ingevuld op 'Locatie'. De regel geeft een overeenkomst als en slechts als alle niet lege velden gedeeltelijk overeenkomen met de geboorte van de persoon. Om slechts één waarde te gebruiken, laat u de andere invoervelden leeg. Waarden: Datum, Locatie, Beschrijving.
 • Personen met <overlijdensgegevens>: Vindt personen met een bepaalde waarde voor de overlijdensgegevens. De regel heeft een overeenkomst zelfs indien de waarde slechts gedeeltelijk gelijk is. De regels zijn niet-hoofdletter gevoelig. Voorbeeld iedereen geboren in Zweden zal gevonden worden met de waarde "sw" ingevuld op 'Locatie'. De regel geeft een overeenkomst als en slechts als alle niet lege velden gedeeltelijk overeenkomen met de geboorte van de persoon. Om slechts één waarde te gebruiken, laat u de andere invoervelden leeg. Waarden: Datum, Locatie, Beschrijving.
 • Personen met de familie <gebeurtenis>: Vindt personen met een bepaalde familiegebeurtenis. De regel heeft een overeenkomst zelfs indien de waarde slechts gedeeltelijk gelijk is. De regels zijn niet-hoofdletter gevoelig. Voorbeeld iedereen gehuwd in Zweden zal gevonden worden met de waarde "sw" ingevuld op 'Locatie'. De regel geeft een overeenkomst als en slechts als alle niet lege velden gedeeltelijk overeenkomen met de geboorte van de persoon. Om slechts één waarde te gebruiken, laat u de andere invoervelden leeg. Waarden: Datum, Locatie, Beschrijving.
 • Personen met onvolledige gebeurtenissen: Vindt personen waarvan de datum of de plaats van een gebeurtenis ontbreken. Dit geldt voor alle familiegebeurtenissen in al hun families.
 • Personen met persoonlijk <gebeurtenis>: Vindt personen met een bepaalde persoonlijk gebeurtenis. De regel heeft een overeenkomst zelfs indien de waarde slechts gedeeltelijk gelijk is. De regels zijn niet-hoofdletter gevoelig. De regel geeft een overeenkomst als en slechts als alle niet lege velden gedeeltelijk overeenkomen met de geboorte van de persoon. Om slechts één waarde te gebruiken, laat u de andere invoervelden leeg. Waarde: Persoonlijke gebeurtenis: voorbeeld 'Geboorte', Datum, Locatie, Beschrijving, Belangrijkste deelnemers.

Relatiefilters

Deze categorie bevat regels die overeenkomsten probeert de vinden gebaseerd op onderlinge relaties:

 • Personen met een relatie met <Persoon>: Vindt personen die een relatie hebben met de opgegeven persoon. U kunt ofwel een 'ID' in het tekstveld invoeren of via de knop Selecteren... een persoon uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zal de 'ID' in het tekstveld getoond worden, nadat de keuze gemaakt is. Waarde: ID
 • Relatiepad tussen een <persoon> en mensen die met een <filter> werden geselecteerd: Doorzoek het volledige gegevensbestand vanaf de opgegeven persoon en geeft een lijst van alle personen tussen die persoon en personendoelgroep die opgegeven wordt door een filter. Dit geeft dan een verzameling van relatiepaden (huwelijk inbegrepen) tussen de gekozen persoon en de doelgroep. Elk relatiepad is niet steeds het korst mogelijke pad. U kunt ofwel een 'ID' in het tekstveld invoeren of via de knop Selecteren... een persoon uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zal de 'ID' in het tekstveld getoond worden, nadat de keuze gemaakt is. Via het uitvalmenu kunt u een keuze maken. Enkel actief als er filters aangemaakt zijn. Waarden: ID en Filternaam.
 • Relatiepad tussen twee <personen>: Vindt van twee personen, de gemeenschappelijke voorouder, zodat de familierelatie kan worden bepaald. U kunt ofwel de 'ID' in de tekstvelden invoeren of via de knoppen Selecteren... de personen uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zullen de 'ID's in het tekstveld getoond worden, nadat de keuzes gemaakt zijn.
 • Relatiepad tussen twee personen met bladwijzer: Vindt van geboekmerkte personen, de gemeenschappelijke voorouders, zodat de familierelatie tussen deze personen kan worden bepaald. Geen waarden.

Voorouderfilters

Deze categorie bevat de volgende regels die personen zoeken op basis van hun relatie tot hun voorouders:

 • Dubbele voorouders van <persoon>: Personen die één of meerdere keren voorouder zijn van de opgegeven persoon. U kunt ofwel een 'ID' in het tekstveld invoeren of via de knop Selecteren... een persoon uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zal de 'ID' in het tekstveld getoond worden, nadat de keuze gemaakt is. Waarden: ID
 • Heeft een gemeenschappelijke voorouder met resultaat van <filter>: Vindt personen die een gemeenschappelijke voorouder hebben met iemand gevonden via een filter. Via het uitvalmenu kunt u een keuze maken. Enkel actief als er filters aangemaakt zijn. Waarde: Filternaam.
 • Is een voorouder van een persoon, niet meer dan N generaties verwijderd: Vindt personen die voorouder zijn van de opgegeven persoon, niet meer dan N generaties verwijderd. Met deze regel kunt u bijvoorbeeld met een waarde 2 voor het aantal generaties de ouders en de grootouders matchen maar niet de overgrootouders enzovoort van de opgegeven persoon. U kunt ofwel een 'ID' in het tekstveld invoeren of via de knop Selecteren... een persoon uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zal de 'ID' in het tekstveld getoond worden, nadat de keuze gemaakt is. Waarden: ID en Aantal generaties: standaard: 1.
 • Is een voorouder van een persoon, tenminste N generaties verwijderd: Vindt personen die voorouder zijn van de opgegeven persoon, tenminste N generaties verwijderd: Zei vorige regel. Waarden: ID en Aantal generaties: standaard: 1.
 • Is een voorouder van resultaat <filter>: Vindt personen die voorouder zijn van iemand gevonden via een filter: Via het uitvalmenu kunt u een keuze maken. Enkel actief als er filters aangemaakt zijn. Waarde: Filternaam.
 • Personen met dezelfde voorouder als <persoon>: Vindt personen die een gemeenschappelijke voorouder hebben met de opgegeven persoon. U kunt ofwel een 'ID' in het tekstveld invoeren of via de knop Selecteren... een persoon uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zal de 'ID' in het tekstveld getoond worden, nadat de keuze gemaakt is. Waarden: ID.
 • Voorouders van <persoon>: Vindt personen die voorouder zijn van de opgegeven persoon. U kunt ofwel een 'ID' in het tekstveld invoeren of via de knop Selecteren... een persoon uit de getoonde lijst kiezen. In dat geval zal de 'ID' in het tekstveld getoond worden, nadat de keuze gemaakt is. De controle-box laat toe om de oorspronkelijk persoon bij te voegen. Dit kan handig zijn voor het opstellen van verslagen. Waarden: ID en controle-box.
 • Voorouders van personen met bladwijzer, niet meer dan N generaties verwijderd: Vindt personen die voorouder zijn van de opgegeven persoon, niet meer dan N generaties verwijderd. Waarden: aantal generaties: standaard 1.

Andere filters

Familiescherm

Kindfilters

 • Familie met kind met <Id>: Vindt families met kind met de opgegeven Gramps ID. Waarden: Persoon ID.
 • Families met kind met de <naam>: Vindt families waarvan de kinderen een bepaalde (deel van) naam hebben: Er zijn elf tekstingavevelden beschikbaar waar u de gepaste informatie kunt invullen. Waarden:
  • Voornaam
  • Volledige familienaam
  • Titel
  • Achtervoegsel
  • Roepnaam
  • Bijnaam
  • Voorvoegsel
  • Enkelvoudige achternaam
  • Connectie
  • Patroniemen
  • Familiebijnaam

Controle-box om reguliere uitdrukkingen te gebruiken bij voor overeenkomsten.

Moederfilters

 • Familie met moeder met <Id>: Vindt families met moeder met de opgegeven Gramps ID. Waarden: Persoon ID.
 • Families met moeder met de <naam>: Vindt families waarvan de moeder een bepaalde (deel van) naam hebben: Er zijn elf tekstingavevelden beschikbaar waar u de gepaste informatie kunt invullen. Waarden:
  • Voornaam
  • Volledige familienaam
  • Titel
  • Achtervoegsel
  • Roepnaam
  • Bijnaam
  • Voorvoegsel
  • Enkelvoudige achternaam
  • Connectie
  • Patroniemen
  • Familiebijnaam

Controle-box om reguliere uitdrukkingen te gebruiken bij voor overeenkomsten.

Vaderfilters

 • Familie met vader met <Id>: Vindt families met vader met de opgegeven Gramps ID. Waarden: Persoon ID.
 • Families met vader met de <naam>: Vindt families waarvan de vader een bepaalde (deel van) naam hebben: Er zijn elf tekstingavevelden beschikbaar waar u de gepaste informatie kunt invullen. Waarden:
  • Voornaam
  • Volledige familienaam
  • Titel
  • Achtervoegsel
  • Roepnaam
  • Bijnaam
  • Voorvoegsel
  • Enkelvoudige achternaam
  • Connectie
  • Patroniemen
  • Familiebijnaam

Locatiescherm

Positiefilters

 • Locaties hebben geen lengte- of breedtegraad: Locaties die geen breedte- of lengteligging hebben: Geen waarden.
 • Locaties in de buurt van de opgegeven positie: Vindt locaties in met een breedte- of lengteligging die zich in een opgegeven rechthoek bevinden (in graden) en met als middelpunt de opgegeven lengte en breedte. Waarden: Breedtegraad, Lengtegraad, Hoogte rechthoek en breedte rechthoek. Laatste waarden standaard 0.5.

Citatenscherm

Bronfilters

 • Bron parameters: Vindt citaten met een bron met een bepaalde waarde. Deze waarden kunnen zijn:
  • Titel:
  • Auteur:
  • Afkorting:
  • Publicatie:


Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.